DHKT

 • KÊNH HỖ TRỢ SINH VIÊN KHOA NGÂN HÀNG

  Nếu sinh viên của khoa Ngân hàng cần hỗ trợ, giải quyết công việc hoặc các vấn đề liên quan, vui lòng liên hệ theo các kênh sau:

   

  1. Cố vấn học tập (Giảng viên chủ nhiệm lớp).

  2. Văn phòng Khoa Ngân hàng hoặc Ban chủ nhiệm Khoa: liên hệ tại đây

  3. SINH VIÊN KHOA NGÂN HÀNG CẦN HỖ TRỢ KHẨN CẤP, LIÊN HỆ:

  • Đ/c Hà Xuân Thùy, Bí thư Liên chi đoàn khoa Ngân hàng

  Điện thoại: 0905 635 605 hoặc email: thuyhx91@gmail.com

  4. Phòng Công tác Sinh viên của Nhà trường: liên hệ tại đây