DHKT

 • Sinh viên nghiên cứu khoa học đạt thành tích cao

  Sinh viên của Khoa thường xuyên đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Năm 2014, Khoa Ngân hàng được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

  Một số công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu, đạt thành tích cao của sinh viên khoa Ngân hàng trong những năm gần đây:

  Năm 2023-2024:

  1. Đề tài:Impact of non-interest income on profitability of commercial banks in Vietnam.
  GVHD: TS. Võ Hoàng Diễm Trinh
  Tác giả: Nguyễn Thảo Linh lớp 46K07.1 

  2. Đề tài: Factors affecting the students' intention to use digital banking services at University of Economics - University of Da Nang
  GVHD: TS. Nguyễn Ngọc Anh
  Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thảo lớp 46K07.1 

  3. Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ Ngân hàng số.
  GVHD: TS. Võ Hoàng Diễm Trinh
  Tác giả: Lê Phan Phụng Đức lớp 46k07.2 

  4. Đề tài: The Impact of Corporate Culture on Dividend Policy.
  GVHD: TS. Hoàng Dương Việt Anh
  Tác giả: Dương Thị Dung lớp 46K07.1

  5. Đề tài: Religiosity, corporate social responsibility (CSR) and financial constraints of Asian firms
  GVHD: TS. Hồ Thị Hải Ly
  Tác giả: Ngô Thị Thanh Vân lớp 46K07.1

  6. Đề tài: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vay vốn của sinh viên Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
  GVHD: TS. Phan Đăng My Phương
  Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Linh, Hoàng Quang Huy, Hoàng Thị Diệu Linh, Huỳnh Thị Hoài  Thương, Trần Nguyễn Tiến lớp 47K07.2

  7. Đề tài: Green credit implementation and profitability of commercial banks in Vietnam
  GVHD: TS. Nguyễn Thị Thiều Quang
  Tác giả: Phan Thị Yến Nhi lớp 46K07.1

  8. Đề tài: Mối quan hệ giữa tình yêu thương hiệu và hành vi lựa chọn dịch vụ ngân hàng số.
  GVHD: TS. Phan Đặng My Phương
  Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân lớp 46K07.2

  9. Đề tài: Impact of deposit interest rate ceilings on the lending behavior of the commercial banks in Vietnam
  GVHD: TS. Phan Đình Anh
  Tác giả: Đỗ Thị Mỹ Hoài lớp 46K07.1

  Năm 2018:

  Đề tàiTác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tế: Nghiên cứu thực nghiệm tại các quốc gia đang phát triển

  Tác giả: Lê Thị Tiên Chi (40K24) - GVHD: TS. Hoàng Dương Việt Anh

  Thành tích- Giải Nhì Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2018

  Năm 2017:

  1) Đề tài: Nghiên cứu tác động của tài trợ vốn ngân hàng đến hiệu quả của doanh nghiệp Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hiền (39K7) - GVHD: ThS. Nguyễn Trần Thuần

  Thành tích: - Giải Nhì Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2017

                     - Top 10 đề tài được chọn tham gia giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ XIX năm 2017 - do Thành Đoàn TP. HCM phối hợp Đại học Quốc gia Tp. HCM tổ chức.

  2) Đề tài: The impact of foreign ownership on capital structure of Vietnamese firms listed on HSX

  Tác giả: Hoàng Thị Vân Anh (39K7-CLC) - GVHD: ThS. Võ Hoàng Diễm Trinh

  Thành tích: - Giải Ba Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2017

  Năm 2016:

  1) Đề tài: Targets' pre- and post-bid performance and bidder's ownership decisions: An empirical study of bank acquisition in Vietnam

  Tác giả: Lê Thị Phương Uyên (Lớp 38K7-CLC) - GVHD: TS. Hoàng Dương Việt Anh

  Thành tích: Giải Nhất Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc lần thứ IV - các trường đại học khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh năm 2016

  2) Đề tài: Nghiên cứu tác động của lãi suất thị trường tiền tệ liên ngân hàng đến tỷ giá hối đoái Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Ánh (38K7.2) - GVHD: TS. Hồ Hữu Tiến

  Thành tích: Giải Nhất Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2016

  3) Đề tài: Thanh khoản và cấu trúc vốn: Nghiên cứu tại thị trường Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Quang Hưng (38K7.1) - GVHD: ThS. Hồ Thị Hải Ly

  Thành tích: Giải Nhì Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2016