DHKT

 • Sinh viên nghiên cứu khoa học đạt thành tích cao

  Sinh viên của Khoa thường xuyên đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Năm 2014, Khoa Ngân hàng được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

  Một số công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu, đạt thành tích cao của sinh viên khoa Ngân hàng trong những năm gần đây:

  Năm 2018:

  Đề tàiTác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tế: Nghiên cứu thực nghiệm tại các quốc gia đang phát triển

  Tác giả: Lê Thị Tiên Chi (40K24) - GVHD: TS. Hoàng Dương Việt Anh

  Thành tích- Giải Nhì Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2018

  Năm 2017:

  1) Đề tài: Nghiên cứu tác động của tài trợ vốn ngân hàng đến hiệu quả của doanh nghiệp Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hiền (39K7) - GVHD: ThS. Nguyễn Trần Thuần

  Thành tích: - Giải Nhì Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2017

                     - Top 10 đề tài được chọn tham gia giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ XIX năm 2017 - do Thành Đoàn TP. HCM phối hợp Đại học Quốc gia Tp. HCM tổ chức.

  2) Đề tài: The impact of foreign ownership on capital structure of Vietnamese firms listed on HSX

  Tác giả: Hoàng Thị Vân Anh (39K7-CLC) - GVHD: ThS. Võ Hoàng Diễm Trinh

  Thành tích: - Giải Ba Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2017

  Năm 2016:

  1) Đề tài: Targets' pre- and post-bid performance and bidder's ownership decisions: An empirical study of bank acquisition in Vietnam

  Tác giả: Lê Thị Phương Uyên (Lớp 38K7-CLC) - GVHD: TS. Hoàng Dương Việt Anh

  Thành tích: Giải Nhất Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc lần thứ IV - các trường đại học khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh năm 2016

  2) Đề tài: Nghiên cứu tác động của lãi suất thị trường tiền tệ liên ngân hàng đến tỷ giá hối đoái Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Ánh (38K7.2) - GVHD: TS. Hồ Hữu Tiến

  Thành tích: Giải Nhất Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2016

  3) Đề tài: Thanh khoản và cấu trúc vốn: Nghiên cứu tại thị trường Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Quang Hưng (38K7.1) - GVHD: ThS. Hồ Thị Hải Ly

  Thành tích: Giải Nhì Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2016