DHKT

THÔNG ĐIỆP TRƯỞNG KHOA

Trên cương vị Trưởng khoa, cùng với tập thể khoa Ngân hàng, tôi cam kết với các bạn sinh viên, học viên vao học, nghiên cứu sinh; các vị phụ huynh; những nhà tuyển dụng và cộng đồng xã hội sẽ giữ vững truyền thống coi chất lượng đào tạo là yếu tố then chốt sống còn. Chúng tôi cho rằng ở góc độ Khoa, chất lượng đào tạo sẽ được quyết định bởi nỗ lực nghiên cứu và giảng dạy một cách tận tâm, với...

Xem tiếp

THÔNG BÁO

Xem tất cả

Hình ảnh hoạt động

  • Trại Tân sinh viên khóa 43

  • Sinh viên Ngân hàng trong Hội thi cán bộ Đoàn giỏi 2018

  • Lửa trại Xuân yêu thương 2018

  • Chương trình Tình nguyện đông Xuân yêu thương 2018

  • Đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào Đoàn 2016-2017

  • Cuộc thi Nâng cao kỹ năng quản lý tài chính cá nhân

  • Công trình tình nguyện “Thắp sáng thôn quê”

Liên Kết Ngoài