DHKT

Thông tin - Thông báo

Giờ Phục Vụ

Tầng I : Phòng học nhóm & Sách văn học

            Thứ 2 - Thứ 6 : 7h30 - 20h30

            Thứ 7 - CN : 7h30 - 16h30

Tầng 2 : Phòng học im lặng & Sách Giáo trình, sách tiếng Nhật & Luận văn, Luận án

            Thứ 2 - Thứ 6 : 7h30 - 20h30

Tầng 3 : Phòng học im lặng & Sách ngoại văn, sách mẫu, từ điển, sách tham khảo, báo - tạp chí

            Thứ 2 - Thứ 6 : 7h30 - 11h00 & 13h - 16h30

Liên hệ

Thư viện, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(84.236) 3950114

Fax: (84.236) 3836255

thuvien@due.edu.vn