DHKT

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 NĂM HỌC 2018-2019

  ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

  Từ ngày 18/02/2018 đến ngày 24/02/2019

  Năm học 2018 - 2019

   

  THỨ/ NGÀY

  THỜI GIAN

  NỘI DUNG

  THÀNH PHẦN

  ĐỊA ĐIỂM

  CHỦ TRÌ

  HAI –18/02

  8h00 - 8h45

  Lễ khai mạc Đợt Đánh giá ngoài các Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh, ngành Kế toán theo tiêu chuẩn AUN-QA.

  - Đoàn Kiểm định viên, Thư ký AUN-QA;

  - Ban Giám hiệu;

  - Trưởng các Phòng, Giám đốc Thư viện, Giám đốc TT CNTT & Truyền thông, TT Hỗ trợ SV và QHDN;

  - Trưởng các Khoa; Tổ Ngoại ngữ CN;

  - Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Kế toán: Toàn thể cán bộ viên chức của Khoa;

  - Khách mời: Theo Giấy mời.

  Hội trường E

  Ban Tổ chức Đợt ĐGN

  9h00 - 18h15

  Đánh giá ngoài các Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh, ngành Kế toán theo tiêu chuẩn AUN-QA

  - Đoàn Kiểm định viên AUN;

  - Khoa Quản trị kinh doanh, Kế toán, các Đơn vị chức năng: Thành phần và thời gian theo lịch trình Đợt Đánh giá ngoài AUN-QA

  Phòng E301, E302, E303

  Ban Tổ chức Đợt ĐGN

  BA - 19/02

  8h00

  Họp triển khai công tác tư vấn tuyển sinh và

  bàn phương án xét tuyển hệ chính quy năm 2019

  - ĐHĐN: Giám đốc; Chánh VP; Bí thư Đoàn TN; Trưởng, Phó Ban ĐT; Trưởng các Ban: KHTC, CTHSSV; Giám đốc trung tâm TTHL&TT;

  - Các CSGDĐHTV: Đại diện BGH (Hiệu trưởng: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn), Trưởng Phòng Đào tạo;

  - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện NC&ĐT Việt-Anh, các Khoa Đào tạo trực thuộc: thủ trưởng đơn vị; trưởng phòng/tổ đào tạo.

  Phòng họp 1

  Khu A

  41 Lê Duẩn


  Giám đốc ĐHĐN

  8h15 - 16h00

  Đánh giá ngoài các Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh, ngành Kế toán theo tiêu chuẩn AUN-QA

  - Đoàn Kiểm định viên AUN,

  - Khoa Quản trị kinh doanh, Kế toán, các Đơn vị chức năng: Thành phần và thời gian theo lịch trình Đợt Đánh giá ngoài AUN-QA

  Phòng E301, E302, E303

  Ban Tổ chức Đợt ĐGN

  11h00

  Làm việc với Trung tâm Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

  - Đại diện lãnh đạo Trung tâm Đào tạo quốc tế - Trường ĐH Kinh tế tp HCM;
  - Đại diện lãnh đạo phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế;
  - Đại diện lãnh đạo phòng Đào tạo.

  Phòng Logistics

  Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

  16h00

  Họp rà soát phiên họp toàn thể ASEA UNINET lần thứ 17

  - ĐHĐN: Theo QĐ số 125/QĐ-ĐHĐN ngày 14/01/2019 của Giám đốc ĐHĐN;

  -  Mời: Đại diện Đoàn Thanh niên; Anh Hồ Phan Hiếu (Phó Chánh VP ĐHĐN).

  Phòng

  họp 2

  Khu A

  41 Lê Duẩn

  Giám đốc ĐHĐN

  TƯ - 20/02

  8h30 - 10h30

  Lễ Bế mạc Đánh giá ngoài các Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh, ngành Kế toán theo tiêu chuẩn AUN-QA

  - Đoàn Kiểm định viên, Thư ký AUN-QA;

  - Ban Giám hiệu;

  - Trưởng các Phòng, Giám đốc Thư viện, Giám đốc TT CNTT & Truyền thông, TT Hỗ trợ SV và QHDN;

  - Trưởng các Khoa;

  - Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Kế toán: Toàn thể cán bộ viên chức của Khoa.

  - Khách mời: Theo Giấy mời

  Hội trường E

  Ban Tổ chức Đợt ĐGN

  10h00

  Họp Ban tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm năm 2019 của ĐHĐN

  Theo QĐ số 117/QĐ-ĐHĐN ngày 14/01/2019 của Giám đốc ĐHĐN.

  Phòng họp 2 Khu A

  41 Lê Duẩn

  Giám đốc ĐHĐN

  16h00

  Sinh hoạt Nhóm đọc

  Bộ môn Luật Kinh tế - Dân sự

  Chủ đề: Sáng chế - Điều kiện bảo hộ và thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp

  Báo cáo viên: ThS. Lê Hồng Phước

  - Giảng viên Khoa Luật;

  - Giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh có quan tâm.


  Phòng Nghiên cứu

  Trưởng Nhóm đọc Bộ môn Luật Kinh tế - Dân sự

  NĂM - 21/02

  15h00

  Họp Tổ soạn thảo chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Thống kê Kinh tế

  Theo quyết định số 710/QĐ-ĐHKT ngày 06/04/2018 của Trường Đại học Kinh tế

  Văn phòng khoa Thống kê Tin học

  Phó

  Hiệu trưởng PGS.TS. Đào Hữu Hoà

  SÁU - 22/02

  9h00

  (cả ngày)


  Phiên họp toàn thể ASEA UNINET lần thứ 17

  - ĐHĐN: Giám đốc; Chánh VP; Trưởng các Ban: KHTC, KHCN&MT, HTQT; Giám đốc Trung tâm TTHL&TT; Đại diện Đoàn Thanh niên;

  - Các CSGDĐHTV, ĐVTT: Đại diện: BGH (Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh), Lãnh đạo Phòng KH&HTQT;

  - Theo Giấy mời.

  Hội trường

  41 Lê Duẩn


  Giám đốc ĐHĐN

  9h00-10h30

  Sơ kết đánh giá công tác nhập điểm ngoại khóa năm học 2017-2018.

  Cán bộ phụ trách nhập điểm ngoại khóa tại các Khoa, Phòng, Trung tâm, Đoàn TN, Hội SV.

  Phòng họp

  giao ban

  Phòng CTSV và Trung tâm CNTT&TT

  13h30

  Thảo luận nhóm nghiên cứu trong

  khuôn khổ Phiên họp toàn thể ASEA UNINET lần thứ 17


  - ĐHĐN: Ban HTQT; Các giảng viên có quan tâm;

  - Các CSGDĐHTV, ĐVTT: Đại diện Lãnh đạo Phòng KH&HTQT;

  - Đại diện các Nhóm nghiên cứu trong chương trình Phiên họp;

  - Các nhà khoa học, giảng viên nước ngoài thuộc Mạng lưới ASEA UNINET.

  Phòng họp 2 Khu A;

  Phòng 8009, 8010, 8013, 8014-Khu B, 41 Lê Duẩn

  Điều phối viên Mạng lưới ASEA UNINET

  14h00

  Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Trương Thùy Vân, ngành Kế toán, mã số 62.34.03.01

  - Theo QĐ số 2324/QĐ-ĐHKT ngày 27/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế;
  - Các cá nhân có quan tâm.

  Phòng D206

  Chủ tịch

  Hội đồng
  PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên

  14h30

  Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHĐN

  của NCS Lương Tình,

  Ngành: Kinh tế phát triển, Mã số: 62.31.01.05

  - Theo QĐ số 154/QĐ-ĐHĐN ngày 15/01/2019 của Giám đốc ĐHĐN;

  - Các cá nhân có quan tâm.


  Phòng

  họp 1

  Khu A

  41 Lê Duẩn

  Chủ tịch Hội đồng

  GS.TS

  Trương Bá Thanh


  BẢY – 23/02

  Cả ngày

  Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ K34 các ngành Kinh tế phát triển, Quản lý kinh tế, Kế toán và Tài chính - Ngân hàng

  Theo Quyết định

  (- Ngành Kế toán: phòng D201, D202;
  - Ngành Tài chính - Ngân hàng: phòng D204, D205;
  - Ngành Kinh tế phát triển: phòng D206;
  - Ngành Quản lý kinh tế: phòng D304, D305.)

  Như bên

  Các Chủ tịch Hội đồng

  9h00-14h00

  Phiên họp toàn thể ASEA UNINET

  lần thứ 17

  Toàn thể điều phối viên các trường Đại học thành viên mạng lưới ASEA UNINET

  Hội trường 41 Lê Duẩn

  Trưởng Ban HTQT

  12h30

  Sinh viên Trường ĐHQT Kansai, Nhật Bản giao lưu với sinh viên ĐHĐN

  - ĐHĐN: Ban HTQT;

  - Trường ĐHQT Kansai, Nhật Bản và SV ĐHĐN

  Phòng

  họp 1

  Khu A

  41 Lê Duẩn

  Trưởng Ban HTQT

  14h00

  Talkshow "Speak English now" - Diễn giả Andy Amir

  Giảng viên và sinh viên có quan tâm

  Hội trường E

  Trưởng phòng

  Đào tạo

  CN - 24/02

  7h30

  Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ K34 các ngành Quản lý kinh tế, Kế toán và Tài chính - Ngân hàng

  Theo Quyết định

  (- Ngành Kế toán: phòng D201, D202;
  - Ngành Tài chính - Ngân hàng: phòng D204, 205;
  - Ngành Quản lý kinh tế: phòng D304, D305.)

  Như bên

  Các Chủ tịch

  Hội đồng

  9h00-16h30

  Phiên họp toàn thể ASEA UNINET

  lần thứ 17

  Toàn thể điều phối viên các trường Đại học thành viên mạng lưới ASEA UNINET

  Hội trường 41 Lê Duẩn

  Trưởng Ban HTQT


  Ghi chú:  Để phục vụ cho công tác kiểm định AUN từ ngày 18/02/2019 đến ngày 20/02/2019, cán bộ, viên chức vui lòng không để xe trước khu vực Giảng đường A, giảng đường E và đường từ cổng Trường vào khu vực hành chính.

   

   


Lịch tuần

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>