DHKT

 • Lịch công tác tuần 10 năm học 2023 – 2024

  ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

  Từ ngày 02/10/2023 đến ngày 08/10/2023

  Năm học 2023 – 2024

  THỨ-NGÀY

  THỜI GIAN

  NỘI DUNG

  THÀNH PHẦN

  ĐỊA ĐIỂM

  CHỦ TRÌ

  HAI – 02/10

  8h00

  Họp giao ban

  Theo Quy định

  Phòng họp E101

  Phó Hiệu trưởng phụ trách

  PGS. TS. Võ Thị Thúy Anh

  Sáng 8h00
  Chiều 14h00

  Định hướng giáo dục chính trị và phổ biến pháp luật cho sinh viên khóa 49K, hệ chính quy

  -Theo Thông báo số 2899/TB-ĐHKT ngày 22/9/2023;
  - Báo cáo viên

  Hội trường A

  Ban Tổ chức

  8h00

  Lễ Khai giảng năm học 2023-2024 Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh

  - Đại diện Lãnh đạo ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn;
  - Theo thông báo của Viện NC&ĐT Việt - Anh;
  - Đại biểu theo Giấy mời.

  Hội trường - 41 Lê Duẩn

  Viện trưởng Viện NC&ĐT Việt - Anh

  8h00

  Tiếp đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ

  Đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ.

  Phòng 302 Khu A - 41 Lê Duẩn

  Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

  9h30

  Họp xét lương tăng thêm quý 2/2023

  Như thành phần họp giao ban

  Phòng họp E101

  Phó Hiệu trưởng phụ trách

  PGS. TS. Võ Thị Thúy Anh

  14h00

  Sinh hoạt Nhóm đọc Khoa Thương mại điện tử với các chủ đề:

  Chủ đề 1: Nghiên cứu hành vi tiêu dùng thông qua kênh phát trực tiếp (livestream) trên các nền tảng thương mại xã hội

  Báo cáo viên: ThS. Phan Thị Nhung

  Chủ đề 2: Business process management notation

  Báo cáo viên: TS. Trương Hồng Tuấn

  - Giảng viên Khoa Thương mại điện tử;

  - Các giảng viên, học viên Sau đại học và sinh viên có quan tâm.

   

  Phòng họp tầng 4

  Trưởng Nhóm đọc Khoa Thương mại điện tử

  14h15

  Hội nghị tổng kết công tác Khoa học và Hợp tác Quốc tế năm học 2022-2023 và Phương hướng hoạt động năm học 2023-2024

  - Theo giấy mời;

  - Đại diện BGH: Phó Hiệu trưởng: PGS. TS. Võ Thị Thúy Anh;

  - Đại diện Lãnh đạo các đơn vị

  Phòng họp E101

  Phó Hiệu trưởng phụ trách

  PGS. TS. Võ Thị Thúy Anh

  BA – 03/10

  Sáng 8h00
  Chiều 14h00

  Định hướng giáo dục chính trị và phổ biến pháp luật cho sinh viên khóa 49K, hệ chính quy

  -Theo Thông báo số 2899/TB-ĐHKT ngày 22/9/2023;
  - Báo cáo viên

  Hội trường A

  Ban Tổ chức

  8h00

  Lễ khai giảng năm học 2023-2024 Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

  - Đại diện Lãnh đạo ĐHĐN: Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN;
  - Theo thông báo của Trường ĐHBK;
  - Đại biểu theo Giấy mời.

  Hội trường F - Trường ĐHBK

  Hiệu trưởng Trường ĐHBK

  8h00

  Hội nghị tập thể lãnh đạo Trường ĐHKT (lần 1)

  Ban Thường vụ Đảng ủy trường; Chủ tịch Hội đồng trường; Ban Giám hiệu

  Phòng họp E101

  Bí thư Đảng ủy

  9h00

  Hội nghị tập thể lãnh đạo Trường ĐHKT mở rộng

  Đảng ủy trường; Chủ tịch Hội đồng trường; Ban Giám hiệu Trường ĐHKT; Trưởng các đơn vị cấu thành của Trường ĐHKT

  Phòng họp E101

  Bí thư Đảng ủy

  10h00

  Hội nghị tập thể lãnh đạo Trường ĐHKT (lần 2)

  Ban Thường vụ Đảng ủy trường; Chủ tịch Hội đồng trường; Ban Giám hiệu

  Phòng họp E101

  Bí thư Đảng ủy

  15h45

  Họp Ban Chấp hành Công đoàn Trường mở rộng

  - Ban Chấp hành Công đoàn Trường

  - Chủ tịch các Công đoàn bộ phận

  Phòng họp E101

  Chủ tịch Công đoàn Trường

  TƯ – 04/10

  8h00

  Hội nghị cán bộ chủ chốt của Trường ĐHKT

  Đảng ủy; Ban Giám hiệu Trường ĐHKT; các thành viên Hội đồng trường là viên chức và người lao động của trường; Ban Chấp hành Công đoàn; Bí thư Đoàn Thanh niên là viên chức của trường; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh trường; Trưởng, phó các đơn vị cấu thành của trường; Bí thư chi bộ; Chủ tịch Công đoàn bộ phận thuộc trường; trưởng, phó bộ môn thuộc khoa của trường; giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học, tiến sĩ, giảng viên cao cấp, chuyên viên cao cấp và tương đương của trường và của các văn phòng, ban chức năng, trung tâm trực thuộc ĐHĐN có sinh hoạt chuyên môn tại trường

  Hội trường A

  Bí thư Đảng ủy

  8h30

  Lễ Khai giảng năm học 2023-2024 Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN

  - Đại diện Lãnh đạo ĐHĐN: PGĐ Lê Thành Bắc;
  - Theo thông báo của Trường ĐHNN;
  - Đại biểu theo Giấy mời.

  Hội trường A - Trường ĐHNN

  Hiệu trưởng Trường ĐHNN

  9h00

  Hội nghị Đảng ủy Trường

  Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

  Phòng họp E101

  Bí thư Đảng ủy

  Sáng 9h30
  Chiều 14h00

  Định hướng giáo dục chính trị và phổ biến pháp luật cho sinh viên khóa 49K, hệ chính quy

  -Theo Thông báo số 2899/TB-ĐHKT ngày 22/9/2023;
  - Báo cáo viên

  Hội trường A

  Ban Tổ chức

  10h00

  Hội nghị tập thể lãnh đạo Trường ĐHKT (lần 3)

  Ban Thường vụ Đảng ủy trường; Chủ tịch Hội đồng trường; Ban Giám hiệu

  Phòng họp E101

  Bí thư Đảng ủy

  10h00

  Sinh hoạt Nhóm đọc Khoa Du lịch với chủ đề:

  Chủ đề: Quản lý thực phẩm dư thừa trong khách sạn: Lý thuyết và bài học thực tiễn

  Báo cáo viên: TS. Trần Niên Tuấn

  - Giảng viên Khoa Du lịch;

  - Các giảng viên, học viên Sau đại học và sinh viên có quan tâm.

   

  Phòng họp tầng 7

  Trưởng Nhóm đọc Khoa Du lịch

  16h00

  Hội nghị Hội đồng trường

  Các thành viên Hội đồng trường Trường ĐHKT nhiệm kỳ 2020 - 2025

  Phòng họp E101

  Chủ tịch Hội đồng trường

  NĂM – 05/10

  8h30

  Họp xét cảnh báo học tập, thôi học, học tiếp HK II/2022-2023

  Theo Quyết định

  Phòng họp E101

  Phó Hiệu trưởng phụ trách

  PGS. TS. Võ Thị Thúy Anh

  9h00

  Lễ công bố Nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN

  - Đại diện Lãnh đạo ĐHĐN: Giám đốc;
  - Trường ĐHBK: Theo thông báo triệu tập của Trường;
  - Đại biểu khách mời.

  Hội trường F - Trường ĐHBK

  Hiệu trưởng Trường ĐHBK

  10h30-11h30

  Họp chuẩn bị

  Đánh giá ngoài 4 Chương trình đào tạo (Kinh tế, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý, Kinh doanh thương mại) với thư ký của AUN-QA

  (Trực tuyến)

  - Đại diện Ban Giám hiệu: Phó Hiệu trưởng: TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh;

  - Thư ký AUN-QA;

  - Phòng Khảo thí và ĐBCLGD;

  - PIC 4 chương trình đào tạo đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA;

  - Cán bộ hỗ trợ kỹ thuật.

  Phòng họp E101

   

  Phó Hiệu trưởng

  TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh

  13h00

  Buổi định hướng Học bổng Tập đoàn Thép JFE (Nhật Bản) năm 2023

  - Đại diện Lãnh đạo các Ban: HTQT, CTHSSV, KHCN&MT; Giám đốc Trung tâm Nhật Bản;
  - Các sinh viên được đề cử nhận học bổng.

  Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

  Trưởng Ban HTQT

  14h00

  Tiếp cán bộ, viên chức, người lao động

  Cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu.

  Phòng Tiếp công dân (Phòng 1101, khu B, 41 Lê Duẩn)

  PGS.TS. Lê Quang Sơn PGĐ ĐHĐN

  14h00

  Giao ban công tác đào tạo ĐHĐN

  - ĐHĐN: PGĐ Lê Thành Bắc; Lãnh đạo: Ban Đào tạo, Ban ĐBCLGD;
  - Các trường ĐHTV: đại diện BGH phụ trách đào tạo; Trưởng Phòng ĐT;
  - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện NC&ĐT Việt - Anh, Khoa Y-Dược, Khoa GDTC, Khoa GDQPAN: Thủ trưởng đơn vị, Trưởng Phòng/Tổ trưởng Đào tạo;
  - Các trung tâm: ĐTTX, PTPM: Đại diện BGĐ Trung tâm.

  Phòng Khách A - Trường ĐHBK

  PGS.TS. Lê Thành Bắc PGĐ ĐHĐN

  14h30

  Họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHĐN

  - Như bên;
  - Mời: Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN.

  Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

  Thường trực Đảng ủy ĐHĐN

  16h00

  Họp Hội đồng quản lý Quỹ KH&CN ĐHĐN, phiên họp năm 2023

  Theo QĐ 4206/QĐ-ĐHĐN ngày 27/9/2023 của Giám đốc ĐHĐN.

  Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

  Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ

  SÁU –06/10

  8h00

  Họp Ban Thường vụ Đoàn ĐHĐN

  - Như bên;
  - Mời: Bí thư Đoàn Trường ĐHNN; Bí thư Đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

  Phòng 0804 Khu B - 41 Lê Duẩn

  Bí thư Đoàn TN - ĐHĐN

  8h00

  Sinh hoạt Nhóm đọc Khoa Kinh doanh quốc tế với chủ đề:

  Chủ đề: Một số cách thức phát triển tư duy phản biện và học tập tích cực cho sinh viên

  Báo cáo viên: ThS. Trần Thiện Trí

  - Giảng viên Khoa Kinh doanh quốc tế;

  - Các giảng viên, học viên Sau đại học và sinh viên có quan tâm.

   

  Hội trường H304

  Trưởng Nhóm đọc Khoa Kinh doanh quốc tế

  8h30

  Hội nghị tập thể lãnh đạo ĐHĐN (lần 1)

  - BTV Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng và Ban Giám đốc ĐHĐN;
  - Đại biểu theo Giấy mời .

  Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

  Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN

  14h00

  Hội nghị cán bộ chủ chốt ĐHĐN

  - Theo KH số 4080/KH-ĐHĐN ngày 20/9/2023 của Giám đốc ĐHĐN về thực hiện quy trình quy hoạch chức danh Giám đốc ĐHĐN và Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN nhiệm kỳ 2021-2026 và 2026-2031;
  - Đại biểu theo Giấy mời

  Hội trường - 41 Lê Duẩn

  Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN

  15h00

  Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng ĐHĐN

  - Theo KH số 4080/KH-ĐHĐN ngày 20/9/2023 của Giám đốc ĐHĐN về thực hiện quy trình quy hoạch chức danh Giám đốc ĐHĐN và Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN nhiệm kỳ 2021-2026 và 2026-2031;
  - Đại biểu theo Giấy mời.

  Hội trường - 41 Lê Duẩn

  Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN

  15h30

   

  Họp Hội đồng kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHĐN năm 2022 (Nguồn kinh phí từ Trường Đại học Kinh tế)

  - Theo QĐ số 2963/QĐ-ĐHKT ngày 29/09/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHKT - ĐHĐN.

  - Chủ nhiệm đề tài và thành viên tham gia

  Phòng họp E101

  Chủ tịch Hội đồng

  PGS.TS. Võ Thị Thuý Anh

  16h00

  Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN, Ban Giám đốc ĐHĐN

  - Theo Kế hoạch số 3994/KH-ĐHĐN ngày 14/9/2023 của Giám đốc ĐHĐN về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN, Giám đốc ĐHĐN và Phó Giám đốc ĐHĐN
  - Đại biểu theo Giấy mời

  Hội trường - 41 Lê Duẩn

  Giám đốc ĐHĐN

  17h00

  Hội nghị tập thể lãnh đạo ĐHĐN (lần 2)

  - BTV Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng và Ban Giám đốc ĐHĐN;
  - Đại biểu theo Giấy mời .

  Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

  Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN

  BẢY –07/10

  Cả ngày

  Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ K43 các ngành Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh và Tài chính - Ngân hàng

  Theo Quyết định

  - Ngành Quản lý kinh tế: phòng D201, D202;
  - Ngành Quản trị kinh doanh: phòng D204, D205, D206;
  - Ngành Tài chính - Ngân hàng: phòng D304, D305.

  Các Chủ tịch Hội đồng

  Sáng 8h00
  Chiều 14h00

  Định hướng giáo dục chính trị và phổ biến pháp luật cho sinh viên khóa 49K, hệ chính quy

  -Theo Thông báo số 2899/TB-ĐHKT ngày 22/9/2023;
  - Báo cáo viên .

  Hội trường A

  Ban Tổ chức

  CN –08/10

  Cả ngày

  Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ K43 các ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh và Thống kê kinh tế

  Theo Quyết định

  - Ngành Kế toán: phòng D201, D202;
  - Ngành Quản trị kinh doanh: phòng D204, D205;
  - Ngành Thống kê kinh tế: phòng D206.

  Các Chủ tịch Hội đồng

  7h00 - 22h00

  Ngày hội đón tân sinh viên khóa 49K - Tháng năm rực rỡ

  - Đại biểu khách mời;

  - Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường;

  - Các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm trực thuộc;

  - Tân sinh viên 49K.

  Bãi giữ xe khu G

  Chủ tịch Hội Sinh viên