DHKT

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM HỌC 2018-2019

  ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

  Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018

  Năm học 2018 – 2019

   

   

  THỨ/ NGÀY

  THỜI GIAN

  NỘI DUNG

  THÀNH PHẦN

  ĐỊA ĐIỂM

  CHỦ TRÌ

  HAI - 17/12

  14h30

  Thống nhất công tác hạch toán kế toán theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC

  - Ban KHTC: Kế toán trưởng và các kế toán viên;

  - Các CSGDĐH thành viên và đơn vị trực thuộc: Trưởng Phòng KHTC và Kế toán trưởng.

  Phòng 8014

  Khu B

  41 Lê Duẩn

  Kế toán trưởng ĐHĐN

  BA - 18/12

  15h30

  Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp bộ: “Ảnh hưởng của nhà đầu tư tổ chức đến thanh khoản của cổ phiếu công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”,

  Mã số: B2017-ĐNA-16 (KT-04)

  - Theo QĐ số 4262/QĐ-ĐHĐN, ngày 06/12/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

  - Ban Chủ nhiệm đề tài;

  - Các cá nhân có quan tâm.

  Phòng 8009

  Khu B

  41 Lê Duẩn

  Chủ tịch

  Hội đồng

  PGS.TS.

  Đoàn Ngọc Phi Anh

  TƯ - 19/12

  14h00

  Họp triển khai công tác quản lý,

  kiểm kê tài sản và xây dựng kế hoạch

  đầu tư, sửa chữa năm 2019

  - ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Đại diện Lãnh đạo Ban KHTC; Lãnh đạo Ban CSVC và các chuyên viên;

  - Các CSGDĐHTV: Đại diện lãnh đạo phụ trách CSVC (Hiệu trưởng: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn); Lãnh đạo Phòng CSVC, Phòng KHTC; Chuyên viên phụ trách quản lý công sản.

  - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện NC&ĐT Việt – Anh: Đại diện lãnh đạo đơn vị; Lãnh đạo Phòng TCHC, Phòng KHTC; Chuyên viên phụ trách quản lý công sản.

  Phòng họp 1

  Khu A

  41 Lê Duẩn

   

  PGĐ ĐHĐN

  PGS.TS

  Ngô Văn Dưỡng

   

  14h00

  Buổi giới thiệu thông tin du học và học bổng của các trường Đại học Thụy Điển

  - ĐHĐN: Ban HTQT;

  - Các cán bộ, giảng viên, sinh viên, học sinh có quan tâm.

  Hội trường

  41 Lê Duẩn

  Trưởng Ban HTQT

  14h00

  Kiểm tra công tác Đảng Quý 4/2018 của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Đại học Đà Nẵng đối với Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế

  Theo Quyết định số 928-QĐ/ĐU và Quyết định số 141-QĐ/UBKTĐU ngày 05/12/2018 của Đảng ủy và UBKT ĐU Đại học Đà Nẵng

  Phòng họp giao ban

  Tổ công tác của Đảng ủy Đại học Đà Nẵng

  NĂM – 20/12

  7h45

  Hội nghị sơ kết 3 năm phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” giai đoạn 2016-2020; quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018-2023 và

  Hội nghị tập huấn công tác công đoàn

  - Theo Công văn số 137/CĐĐHĐN-VP ngày 10/12/2018 của Công đoàn ĐHĐN;

  - ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng;

  - Đại biểu khách mời.

   

  Hội trường

  41 Lê Duẩn

  Chủ tịch

  Công đoàn ĐHĐN

  8h00

  Nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp chế biến gỗ tỉnh Quảng Nam”, Mã số: T2018-04-32

  - Theo QĐ số 2141/QĐ-ĐHKT ngày 6/12/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHKT - ĐHĐN.

  - Giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh có quan tâm.

  Phòng Nghiên cứu

  Chủ tịch

  Hội đồng

  9h30

  Nghiệm thu đề tài: “Lựa chọn phương tiện truyền thông cho chiến lược đối phó với khủng hoảng: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam”, Mã số: T2018-04-29

  - Theo QĐ số 2142/QĐ-ĐHKT ngày 6/12/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHKT - ĐHĐN.

  - Giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh có quan tâm.

  Phòng Nghiên cứu

  Chủ tịch

  Hội đồng

  10h00

  Lễ kết nạp Đảng viên mới

  Toàn thể Đảng viên trong Chi bộ Kế hoạch Tài chính & Hợp tác quốc tế

  Phòng họp giao ban

  Bí thư chi bộ

   

  14h00

  Nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của tính đa dạng hóa đến hiệu quả hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam”, Mã số: T2018-04-28

  - Theo QĐ số 2247/QĐ-ĐHKT ngày 14/12/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHKT - ĐHĐN.

  - Giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh có quan tâm.

  Phòng Nghiên cứu

  Chủ tịch

  Hội đồng

  15h30

  Nghiệm thu đề tài: “Tác động của cấu trúc sở hữu đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam”, Mã số: T2018-04-37

  - Theo QĐ số 2143/QĐ-ĐHKT ngày 6/12/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHKT - ĐHĐN.

  - Giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh có quan tâm.

  Phòng Nghiên cứu

  Chủ tịch

  Hội đồng

  SÁU - 21/12

  8h00

  Tiếp đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ

  Đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ.

  VP Công đoàn Phòng 302

  Khu A

  41 Lê Duẩn

  Chủ tịch

  Công đoàn ĐHĐN

   

  14h00

  Họp BTV Đảng ủy ĐHĐN

  - Như bên;

  - Mời: Đ/c Phan Bảo An, Phó trưởng ban phụ trách Ban TCCB ĐHĐN.

  Phòng họp 2

  Khu A

  41 Lê Duẩn

  Bí thư

  Đảng ủy ĐHĐN

  14h00-17h00

  Nhóm đọc Bộ môn

  Quản trị nguồn nhân lực:

  1. Phương pháp trò chơi trong giảng dạy môn Hành vi tổ chức (PGS.TS. Nguyễn Thanh Liêm)

  2. Tình huống hành vi tổ chức về các vấn đề đạo đức (TS. Nguyễn Thị Bích Thu)

  - Các giảng viên tham gia giảng dạy môn Hành vi tổ chức;

  - Các giảng viên có quan tâm

  Phòng Nghiên cứu

  Tổ trưởng Bộ môn Quản trị nguồn nhân lực

  16h00

  Hội nghị Đánh giá phân loại Công chức năm 2018 của Ban Giám đốc ĐHĐN

  - ĐHĐN và các đơn vị trực thuộc: Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy ĐHĐN; Ban Giám đốc; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư ĐTN; Chánh Văn phòng; Trưởng các Ban chức năng; Phó Viện trưởng phụ trách Viện VN-UK; Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum; Giám đốc các Trung tâm trực thuộc; Trưởng các Khoa trực thuộc;

  - Các CSGDĐHTV: Hiệu trưởng.

  Hội trường - 41 Lê Duẩn

  Bí thư Đảng ủy,

  Giám đốc ĐHĐN

  16h30

  Hội nghị Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 của Ban Giám đốc ĐHĐN

  - ĐHĐN và các đơn vị trực thuộc: Ban Giám đốc; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư ĐTN; Chánh Văn phòng; Trưởng các Ban chức năng; Phó Viện trưởng phụ trách Viện VN-UK; Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum; Giám đốc các Trung tâm trực thuộc; Trưởng các Khoa trực thuộc và Kế toán trưởng ĐHĐN.

  - Các CSGDĐHTV: Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn.

  Hội trường 41 Lê Duẩn

  Bí thư Đảng ủy,

  Giám đốc ĐHĐN

  17h00

  Sinh hoạt Hội Cựu Chiến binh

  Trường ĐHKT - ĐHĐN

  Hội viên Hội Cựu Chiến binh

  Trường ĐHKT - ĐHĐN

  Hội trường E

  Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh

  17h30

  Gặp mặt nhân kỷ niệm 74 năm

  Ngày thành lập Quân đội Nhân dân

  Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2018) và 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2018)

  - Ban Giám hiệu;

  - Đại diện lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các đơn vị trực thuộc Trường;

  - Sĩ quan dự bị;

  - Cựu quân nhân;

  - Hội Cựu Chiến binh;

  - Trung đội tự vệ.

  Hội trường E

  Hiệu trưởng

  PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn

  BẢY – 22/12

   

   

   

   

   

  CN - 23/12   

   


   

Lịch tuần

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
bitcoin casino
huluhub.com
cankaya escort
escort beylikduzu
erotik filmler
antalya escort
beylikdüzü escort istanbul escort beylikduzu escort ataköy escort escort beylikdüzü beylikdüzü escort şirinevler escort bayan escort şirinevler escort beylikdüzü escort şişli escort şirinevler avrupa yakası escort çapa escort escort beylikdüzü sisli escort mecidiyekoy escort sisli escort
ankara escort
member porn
bayan escort
bodrum bayan escort