DHKT

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM HỌC 2018-2019

  ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

   

   

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

  Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 28/10/2018

  Năm học 2018 – 2019


   

  THỨ/ NGÀY

  THỜI GIAN

  NỘI DUNG

  THÀNH PHẦN

  ĐỊA ĐIỂM

  CHỦ TRÌ

  HAI - 22/10

  09h00-11h00

  Đón tiếp và làm việc với GS. Sushil Sharma (Đại học Ball State) về các chương trình hợp tác và liên kết

  - PGS. TS. Võ Thị Thúy Anh, Phó Hiệu trưởng;

  - Đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo;

  - Đại diện lãnh đạo Phòng KH&HTQT;

  Phòng họp giao ban

  Phó Hiệu trưởng

  PGS. TS 

  Võ Thị Thúy Anh

   

  14h00

  Tiếp CBVC, đoàn viên công đoàn

  CBVC, đoàn viên công đoàn có nhu cầu.

  Văn phòng Công đoàn

  Chủ tịch Công đoàn Trường

   

  14h00

  Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức,

  cá nhân chủ trì đề tài khoa học và

  công nghệ cấp bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2019 ngành Kinh tế

  - Theo QĐ số 3533/QĐ-ĐHĐN ngày 15/10/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

  - Ban Chủ nhiệm các đề tài đăng ký theo ngành Kinh tế.

  Phòng 8014

  Khu B

  41 Lê Duẩn

  Chủ tịch

  Hội đồng

  GS.TS

  Trương Bá Thanh

  BA - 23/10

  07h30

   

  Sinh hoạt Nhóm đọc Khoa Thống kê – Tin học

  Chủ đề: Safe Exam Browser hỗ trợ bảo mật thi trắc nghiệm trực tuyến (VHTA)

  Báo cáo viên: ThS. Vũ Hà Tuấn Anh

  Chủ đề: Trao đổi về phương pháp giảng dạy tích cực và đánh giá năng lực sinh viên - Trường hợp môn Tin học văn phòng (NTT)

  Báo cáo viên: ThS. Nguyễn Thành Thủy

  - Giảng viên Khoa Thống kê - Tin học;

  - Giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh có quan tâm.

   

  Phòng A401

  Trưởng Nhóm đọc Khoa Thống kê - Tin học

  TƯ - 24/10

  8h00

  Tiếp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

  Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có nhu cầu

  Phòng 

  Hiệu trưởng

  Hiệu trưởng

  PGS.TS 

  Nguyễn Mạnh Toàn

   

  14h00

  Hội nghị tập thể lãnh đạo Trường thực hiện công tác quy hoạch năm 2018 (bước 4)

  - Ban Thường vụ Đảng ủy;

  - Ban Giám hiệu;

  - Chủ tịch Hội đồng Trường.

  Phòng họp giao ban

  Bí thư Đảng ủy

  Hiệu trưởng

  NĂM – 25/10

  10h00

  Họp Hội đồng xét, đề nghị khen thưởng quá trình cống hiến đợt 2 năm 2018

  Thành viên Hội đồng theo Quyết định.

  Phòng họp 1

  Khu A

  41 Lê Duẩn

  Giám đốc ĐHĐN

  14h00

  Chung kết khu vực miền Trung

  các Video clip tham dự cuộc thi Olympic Tiếng Anh Chuyên toàn quôc - E4US Contest

  - Thường trực Đoàn Thanh niên ĐHĐN;

  - Ban Giám khảo cuộc thi theo QĐ số 27QĐ/ĐHĐN-ĐTN ngày 5/1/2018.

  Phòng họp 1

  Khu A

  41 Lê Duẩn

  Bí thư Đoàn ĐHĐN

  15h00

  Tiếp đoàn Trường Đại học Quốc gia Trung ương (NCU), Đài Loan

  - ĐHĐN: Đại diện Lãnh đạo các Ban: HTQT, KHCN&MT;

  - Trường ĐHBK: Đại diện Lãnh đạo: Phòng KHCN&HTQT, các Khoa: Điện, Hóa, Cơ khí, CNTT, ĐTVT, XD Cầu đường;

  - Trường ĐHKT: Đại diện Lãnh đạo: Phòng KH&HTQT, các Khoa: QTKD, Tài chính-Ngân hàng;

  - Trường ĐHSPKT: Đại diện Lãnh đạo: Phòng QLKH&HTQT, các Khoa: Điện, Điện tử, Công nghệ Hóa học - Môi trường;

  - Trường CĐCNTT: Đại diện Lãnh đạo: Tổ HTQT, Khoa CNTT;

  - Khoa Y Dược: Đại diện Lãnh đạo;

  - Viện NC&ĐT Việt-Anh: Trưởng Phòng KH&HTQT.

  Phòng 8010

  Khu B

  41 Lê Duẩn

  Giám đốc ĐHĐN

  15h30-17h00

  Đón tiếp và gặp gỡ với đoàn trường Đại học Quốc gia Trung ương Đài Loan (NCU)

  - PGS. TS. Võ Thị Thúy Anh, Phó Hiệu trưởng;

  - Đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo;

  - Đại diện lãnh đạo Phòng KH&HTQT;

  - Đại diện lãnh đạo Khoa QTKD, Khoa Tài chính, Khoa Thương mại Điện tử;

   

  Phòng họp giao ban

  Phó Hiệu trưởng PGS. TS

   Võ Thị Thúy Anh

  17h00

   

  Hội đồng đánh giá, nghiệm thu bản thảo giáo trình bậc sau đại học

  Tên giáo trình: Các tác phẩm kinh điển triết học của C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin

  - Theo Quyết định số 1999/QĐ-ĐHKT ngày 10/10/2018;

  - Giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh có quan tâm.

  Phòng D103

  Chủ tịch

  Hội đồng

  SÁU - 26/10

  16h30

  Họp Hội đồng tuyển sinh SĐH khóa 38

  Theo QĐ số 3034/QĐ-ĐHĐN ngày 07/9/2018 của Giám đốc ĐHĐN.

  Phòng họp 1

  Khu A

  41 Lê Duẩn

  Chủ tịch 

  Hội đồng

  PGS.TS

  Nguyễn Ngọc Vũ

  BẢY – 27/10

  8h00

  Lễ trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ đợt 2 năm 2018 Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

  - Khách mời;
  - Ban Giám hiệu;
  - Đại diện lãnh đạo các Phòng, Khoa;
  - Ban Chủ nhiệm và Trưởng Bộ môn các khoa có đào tạo chương trình Thạc sĩ;
  - Các giảng viên tham gia giảng dạy chương trình Thạc sĩ;
  - Học viên cao học tốt nghiệp đợt 2 năm 2018.

  Hội trường A

  Hiệu trưởng PGS.TS 

  Nguyễn Mạnh Toàn

   

  8h00

  Tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ

  công tác sinh viên năm 2018

  - BTC lớp theo QĐ số 3541/QĐ-ĐHĐN ngày 16/10/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

  - Các cán bộ, viên chức được các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị đào tạo trực thuộc cử đi học

  Hội trường 41 Lê Duẩn

  BTC lớp học

   

  14h00

  Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức Trường Đại học Kinh tế năm học 2018

  - Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức nhà trường;

  - Đại biểu theo giấy mời.

   

  Hội trường E, Trường ĐHKT

  Hiệu trưởng Trường ĐHKT

  CN - 28/10

  8h00-10h40

   

  Họp Hội đồng

  kiểm định chất lượng giáo dục

  Theo QĐ số 10/QĐ-CEA.UD ngày 25/10/2015 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định CLGD.

  Phòng họp 1

  Khu A

  41 Lê Duẩn

  PGS.TS

  Đoàn Quang Vinh

   

  Cả ngày

  Chung kết khu vực cuộc thi Tiếng Anh trong sinh viên năm 2018

  - Thường trực Đoàn TN, Hội Sinh viên ĐHĐN;

  - BTC cuộc thi theo QĐ số 26QĐ/ĐHĐN-ĐTN ngày 21/9/2018;

  - Thí sinh tham gia dự thi;

  - Đại biểu theo giấy mời.

  Tr. ĐHKT

  BTC Cuộc thi

   

  Cả ngày

  Tổ chức lớp học "Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên" giữa khóa

  Theo kế hoạch số 1254/KH-ĐHKT ngày 26/09/2018.

   

  Hội trường A, E

  Ban chỉ đạo