DHKT

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 NĂM HỌC 2021 – 2022

  ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08

  Từ ngày 20/09/2021 đến ngày 26/09/2021

  Năm học 2021 – 2022

   

  THỨ/NGÀY

  THỜI GIAN

  NỘI DUNG

  THÀNH PHẦN

  ĐỊA ĐIỂM

  CHỦ TRÌ

  HAI – 20/09

  Sáng 7h30

  Chiều 14h00

  Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên Đầu khóa, dành cho sinh viên khóa 47K

  Theo Thông báo số 1017/TB-ĐHKT ngày 07/9/2021

  Trực tuyến qua Zoom

  Ban chỉ đạo

  9h00-12h00

  Livestream cơ sở vật chất trong lần Kiểm định chính thức AUN-QA lần thứ 229 đối với các CTĐT: Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Quản trị khách sạn

  Link zoom: https://us02web.zoom.us/j/86333673099

  - Các khoa có CTĐT kiểm định;

  - Các đơn vị liên quan phục vụ livestream

  Trực tuyến

  Đoàn đánh giá ngoài AUN-QA

  BA – 21/09

  Sáng 7h30

  Chiều 14h00

  Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên Đầu khóa, dành cho sinh viên khóa 47K

  Theo Thông báo số 1017/TB-ĐHKT ngày 07/9/2021

  Trực tuyến qua Zoom

  Ban chỉ đạo

  8h00

  Hội thảo Xây dựng và duy trì văn hóa cải tiến chất lượng trong khuôn khổ dự án BUILD-IT

  - ĐHĐN: Trưởng Ban ĐBCLGD;

  - Các đại biểu đăng ký tham dự

  Họp trực tuyến

  Trường Đại học Bang Arizona

  8h30

  Tập huấn công tác viết báo cáo thành tích, hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Bộ và cấp Nhà nước

  - ĐHĐN: Ban TCCB: Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban TCCB (Anh Khánh) và chuyên viên phụ trách TĐKT;

  - Các Trường ĐHTV: Bộ phận phụ trách TĐKT và tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng năm học 2020-2021;

  - Các đơn vị thuộc, trực thuộc: bộ phận phụ trách TĐKT;

  - Mời: Vụ TĐKT, Bộ GD&ĐT

  Họp trực tuyến

  Trưởng Ban TCCB

   

  15h00

  Họp BTV Đoàn ĐHĐN mở rộng

  UV BTV Đoàn ĐHĐN, Bí thư Đoàn các đơn vị trực thuộc

  Họp trực tuyến

  Bí thư Đoàn TN ĐHĐN

  TƯ – 22/09

  Sáng 7h30

  Chiều 14h00

  Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên Đầu khóa, dành cho sinh viên khóa 47K

  Theo Thông báo số 1017/TB-ĐHKT ngày 07/9/2021

  Trực tuyến qua Zoom

  Ban chỉ đạo

  15h30

  Sinh hoạt Nhóm đọc Khoa Kế toán với Chủ đề: Biến trung gian trong phân tích tài chính. Vận dụng trong phân tích mối liên hệ giữa quản trị công ty, quản trị lợi nhuận và tính thông tin của cổ phiếu.

  Báo cáo viên: TS Vương Phương Thủy

  - Giảng viên Khoa Kế toán;

  - Các giảng viên, học viên SĐH và sinh viên có quan tâm

  Họp trực tuyến

  Trưởng Nhóm đọc Khoa Kế toán

  NĂM – 23/09

  9h00

  Tập huấn công tác coi thi, chấm thi vấn đáp- Kỳ thi tuyển sinh sau đại học Khóa 43

  Ban Coi thi, Ban Thư ký, Tổ Kỹ thuật, Cán bộ Coi thi, Cán bộ chấm thi vấn đáp tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học Khóa 43

  Họp trực tuyến

  PGĐ ĐHĐN

  PGS.TS.

  Ngô Văn Dưỡng

  SÁU – 24/09

   

   

   

   

   

  BẢY – 25/09

  7h00

  Tuyển sinh sau đại học Khóa 43
  (ngày 25, 26/9/2021)

  Ban Coi Thi, Ban Chấm thi, Ban Thư ký thuộc Hội đồng tuyển sinh sau đại học Khóa 43

  Trực tuyến

  PGĐ ĐHĐN

  PGS.TS.

  Ngô Văn Dưỡng

  CN – 26/09

   

   

   

   

   

   


Lịch tuần

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>