DHKT

 • Viễn cảnh - Sứ mệnh - Hệ thống giá trị

  VIỄN CẢNH - SỨ MỆNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

  Viễn cảnh

       Khát vọng của chúng tôi là trở thành đại học nghiên cứu hàng đầu Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng của cộng đồng ASEAN và tri thức nhân loại.


  Sứ mệnh

         Là một trường đại học định hướng nghiên cứu, chúng tôi tạo dựng môi trường học thuật tiên tiến nhằm thúc đẩy khám phá, ứng dụng, chuyển giao tri thức khoa học kinh tế và quản lý; đảm bảo nền tảng thành công và năng lực học tập suốt đời cho người học; nuôi dưỡng và phát triển tài năng; giải quyết các thách thức kinh tế - xã hội phục vụ sự phát triển thịnh vượng của cộng đồng.


  Hệ thống giá trị

  - Chính trực

  - Sáng tạo

  - Hợp tác

  - Cảm thông

  - Tôn trọng cá nhân