DHKT

Thời khóa biểu Hệ vừa làm vừa học tại Trung tâm

Học kỳ:
Trung tâm:
Lớp:
Học phần:
 
THỜI KHÓA BIỂU
#Học phầnGiảng viênLớpSố tiếtThời gian họcGhi chúTrường
1Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2Nguyễn Hồng Cử39K2-LNGL4507/09/2018 - 13/09/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
2Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2Nguyễn Hồng CửH16K6.2-LNGL4507/09/2018 - 13/09/2018Học cùng 39K2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
3Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2Nguyễn Hồng CửH17K6.2A-GL4502/11/2018 - 05/11/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
4Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2Nguyễn Hồng CửH17K6.2A-LNGL4502/11/2018 - 05/11/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
5Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2Nguyễn Hồng CửH17K6.2B-GL4502/11/2018 - 05/11/2018 Trung tâm GDTX Gia Lai
6Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2Nguyễn Hồng CửH17K6.2B-LNGL4502/11/2018 - 05/11/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
7Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2Nguyễn Thị Thu HuyềnH17K6.2B-ĐLK4519/10/2018 - 22/10/2018Học cùng 40K19-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
8Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2Nguyễn Thị Thu HuyềnH17K6.2A-ĐLK4519/10/2018 - 22/10/2018Học cùng 40K19-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
9Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2Nguyễn Thị Thu Huyền40K19-ĐLK4519/10/2018 - 22/10/2018 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
10Công pháp quốc tếHoàng Ngọc GiaoB16K19.3-GL4501/11/2018 - 07/11/2018Học cùng 38K19-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
11Công pháp quốc tếHoàng Ngọc Giao38K19-GL4501/11/2018 - 07/11/2018 Trung tâm GDTX Gia Lai
12Công pháp quốc tếNguyễn Thị Thanh Hà39K19-BĐ4507/09/2018 - 13/09/2018 Trung tâm GDTX Bình Định
13Công pháp quốc tếNguyễn Thị Thanh Hà39K19-PHKT4505/10/2018 - 11/10/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
14Đại cương văn hoá Việt Nam Trần Hồng Lưu39K19-BĐ3024/08/2018 - 27/08/2018 Trung tâm GDTX Bình Định
15Đại cương văn hoá Việt Nam Trần Hồng Lưu39K19-PHKT3021/09/2018 - 24/09/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
16Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamLê Thị Tuyết Ba37K19.1-PHKT4521/09/2018 - 27/09/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
17Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamNgô Văn HàH16K6.2-QN4528/09/2018 - 04/10/2018 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
18Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamNgô Văn Hà37K19.2-PHKT4512/10/2018 - 18/10/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
19Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamNgô Văn Hà37K19-GL (tối)4519/10/2018 - 25/10/2018 Trung tâm GDTX Gia Lai
20Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamNguyễn Văn Hoàn38K13-CM4502/11/2018 - 06/11/2018 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
21Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamĐỗ Thị Hằng Nga37K19-BĐ (tối)4524/08/2018 - 30/08/2018 Trung tâm GDTX Bình Định
22Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamĐỗ Thị Hằng Nga37K19-TK4523/11/2018 - 27/11/2018 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
23Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamTừ Ánh Nguyệt37K19-PY (tối)4521/09/2018 - 27/09/2018 Trung tâm GDTX Phú Yên
24Hệ thống tài khoản quốc giaNguyễn Thị Hương37K05-CM4521/09/2018 - 25/09/2018 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
25Hệ thống thông tin kế toánNguyễn Hữu CườngH16K6.2-LNGL4509/11/2018 - 15/11/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
26Hệ thống thông tin kế toánNguyễn Văn QuangH16K6.2-TK4519/10/2018 - 23/10/2018 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
27Hệ thống thông tin kế toánVõ Thị Thanh VânB17K6.1,2-ĐLK4505/10/2018 - 08/10/2018 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
28Hệ thống thông tin kế toánVõ Thị Thanh VânH17K6.2A-ĐLK4505/10/2018 - 08/10/2018Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
29Hệ thống thông tin kế toánVõ Thị Thanh VânH17K6.2B-ĐLK4505/10/2018 - 08/10/2018Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
30Hệ thống thông tin kế toánVõ Thị Thanh VânH17K6.1A-ĐLK4505/10/2018 - 08/10/2018Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
31Hệ thống thông tin kế toánVõ Thị Thanh VânH17K6.1B-ĐLK4505/10/2018 - 08/10/2018Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
32Hệ thống thông tin quản lýNguyễn Bá Thế39K2-LNGL3021/09/2018 - 24/09/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
33Kế toán hành chính sự nghiệpNguyễn Tri PhươngH17K6.1A-GL4516/11/2018 - 19/11/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
34Kế toán hành chính sự nghiệpNguyễn Tri PhươngH17K6.1A-LNGL4516/11/2018 - 19/11/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
35Kế toán hành chính sự nghiệpNguyễn Tri PhươngH17K6.1B-GL4516/11/2018 - 19/11/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
36Kế toán hành chính sự nghiệpNguyễn Tri PhươngH17K6.1B-LNGL4516/11/2018 - 19/11/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
37Kế toán hành chính sự nghiệpNguyễn Tri PhươngH17K6.1C-LNGL4516/11/2018 - 19/11/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
38Kế toán hành chính sự nghiệpNguyễn Tri PhươngH17K6.2A-GL4516/11/2018 - 19/11/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
39Kế toán hành chính sự nghiệpNguyễn Tri PhươngH17K6.2B-LNGL4516/11/2018 - 19/11/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
40Kế toán hành chính sự nghiệpNguyễn Tri PhươngH17K6.2B-GL4516/11/2018 - 19/11/2018 Trung tâm GDTX Gia Lai
41Kế toán hành chính sự nghiệpNguyễn Tri PhươngH17K6.1C-GL4516/11/2018 - 19/11/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
42Kế toán hành chính sự nghiệpNguyễn Tri PhươngH17K6.2A-LNGL4516/11/2018 - 19/11/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
43Kế toán hành chính sự nghiệpTrần Thị Thanh Thảo37K6-LNGL (tối)3024/08/2018 - 27/08/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
44Kế toán hành chính sự nghiệpTrần Thị Thanh ThảoB17K6.1,2-ĐLK4507/09/2018 - 10/09/2018 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
45Kế toán hành chính sự nghiệpTrần Thị Thanh ThảoH17K6.2A-ĐLK4507/09/2018 - 10/09/2018Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
46Kế toán hành chính sự nghiệpTrần Thị Thanh ThảoH17K6.2B-ĐLK4507/09/2018 - 10/09/2018Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
47Kế toán hành chính sự nghiệpTrần Thị Thanh ThảoH17K6.1B-ĐLK4507/09/2018 - 10/09/2018Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
48Kế toán hành chính sự nghiệpTrần Thị Thanh ThảoH17K6.1A-ĐLK4507/09/2018 - 10/09/2018Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
49Kế toán quản trịĐoàn Ngọc Phi AnhH17K6.1A-GL4519/10/2018 - 22/10/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
50Kế toán quản trịĐoàn Ngọc Phi AnhH17K6.1A-LNGL4519/10/2018 - 22/10/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
51Kế toán quản trịĐoàn Ngọc Phi AnhH17K6.1C-LNGL4519/10/2018 - 22/10/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
52Kế toán quản trịĐoàn Ngọc Phi AnhH17K6.1C-GL4519/10/2018 - 22/10/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
53Kế toán quản trịĐoàn Ngọc Phi AnhH17K6.1B-LNGL4519/10/2018 - 22/10/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
54Kế toán quản trịĐoàn Ngọc Phi AnhH17K6.1B-GL4519/10/2018 - 22/10/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
55Kế toán quản trịĐoàn Ngọc Phi AnhH17K6.2B-GL4519/10/2018 - 22/10/2018 Trung tâm GDTX Gia Lai
56Kế toán quản trịĐoàn Ngọc Phi AnhH17K6.2A-LNGL4519/10/2018 - 22/10/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
57Kế toán quản trịĐoàn Ngọc Phi AnhH17K6.2A-GL4519/10/2018 - 22/10/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
58Kế toán quản trịĐoàn Ngọc Phi AnhH17K6.2B-LNGL4519/10/2018 - 22/10/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
59Kế toán quản trịVõ Hồng TâmH16K6.2-TK4521/09/2018 - 25/09/2018 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
60Kế toán quản trịHoàng TùngB17K6.1,2-ĐLK4502/11/2018 - 05/11/2018 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
61Kế toán tài chính 1Lê Văn NamH17K6.2A-GL4507/09/2018 - 10/09/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
62Kế toán tài chính 1Lê Văn NamH17K6.2A-LNGL4507/09/2018 - 10/09/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
63Kế toán tài chính 1Lê Văn NamH17K6.2B-GL4507/09/2018 - 10/09/2018 Trung tâm GDTX Gia Lai
64Kế toán tài chính 1Lê Văn NamH17K6.2B-LNGL4507/09/2018 - 10/09/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
65Kế toán tài chính 1Lê Văn NamH17K6.1B-GL4507/09/2018 - 10/09/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
66Kế toán tài chính 1Lê Văn NamH17K6.1B-LNGL4507/09/2018 - 10/09/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
67Kế toán tài chính 1Lê Văn NamH17K6.1C-GL4507/09/2018 - 10/09/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
68Kế toán tài chính 1Lê Văn NamH17K6.1C-LNGL4507/09/2018 - 10/09/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
69Kế toán tài chính 1Lê Thị Thu TâmH17K6.1B-ĐLK4524/08/2018 - 27/08/2018Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
70Kế toán tài chính 1Lê Thị Thu TâmH17K6.2B-ĐLK4524/08/2018 - 27/08/2018Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
71Kế toán tài chính 1Lê Thị Thu TâmH17K6.2A-ĐLK4524/08/2018 - 27/08/2018Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
72Kế toán tài chính 1Lê Thị Thu TâmB17K6.1,2-ĐLK4524/08/2018 - 27/08/2018 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
73Kế toán tài chính 2Huỳnh Phương ĐôngH17K6.1C-GL4512/10/2018 - 15/10/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
74Kế toán tài chính 2Huỳnh Phương ĐôngH17K6.1C-LNGL4512/10/2018 - 15/10/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
75Kế toán tài chính 2Huỳnh Phương ĐôngH17K6.2A-GL4512/10/2018 - 15/10/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
76Kế toán tài chính 2Huỳnh Phương ĐôngH17K6.2A-LNGL4512/10/2018 - 15/10/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
77Kế toán tài chính 2Huỳnh Phương ĐôngH17K6.2B-LNGL4512/10/2018 - 15/10/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
78Kế toán tài chính 2Huỳnh Phương ĐôngH17K6.2B-GL4512/10/2018 - 15/10/2018 Trung tâm GDTX Gia Lai
79Kế toán tài chính 2Huỳnh Phương ĐôngH17K6.1A-GL4512/10/2018 - 15/10/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
80Kế toán tài chính 2Huỳnh Phương ĐôngH17K6.1A-LNGL4512/10/2018 - 15/10/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
81Kế toán tài chính 2Huỳnh Phương ĐôngH17K6.1B-LNGL4512/10/2018 - 15/10/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
82Kế toán tài chính 2Huỳnh Phương ĐôngH17K6.1B-GL4512/10/2018 - 15/10/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
83Kế toán tài chính 2Nguyễn Công PhươngH17K6.1B-ĐLK4521/09/2018 - 24/09/2018Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
84Kế toán tài chính 2Nguyễn Công PhươngH17K6.1A-ĐLK4521/09/2018 - 24/09/2018Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
85Kế toán tài chính 2Nguyễn Công PhươngH17K6.2B-ĐLK4521/09/2018 - 24/09/2018Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
86Kế toán tài chính 2Nguyễn Công PhươngH17K6.2A-ĐLK4521/09/2018 - 24/09/2018Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
87Kế toán tài chính 2Nguyễn Công PhươngB17K6.1,2-ĐLK4521/09/2018 - 24/09/2018 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
88Kiểm toán căn bảnLê Thị Kim YếnH16K6.2-TK4507/09/2018 - 11/09/2018 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
89Kiểm toán căn bảnLê Thị Kim YếnH16K6.2-LNGL4521/09/2018 - 27/09/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
90Kiểm toán tài chínhPhạm Hoài HươngH16K6.2-QN4507/09/2018 - 13/09/2018 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
91Kinh doanh xuất nhập khẩuTrần Văn NghiệpH16K6.2-TK3024/08/2018 - 27/08/2018 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
92Kinh tế ngànhHà Quang Thơ39K2-LNGL3024/08/2018 - 27/08/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
93Kinh tế quốc tế Phan Thị Thanh Hồng37K6-LNGL (tối)3005/10/2018 - 08/10/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
94Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Tiến Nam38K19-GL3007/09/2018 - 10/09/2018 Trung tâm GDTX Gia Lai
95Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Tiến NamB16K19.3-GL3007/09/2018 - 10/09/2018Học cùng 38K19-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
96Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luậtNguyễn Tiến NamB17K19.2-PHKT3005/10/2018 - 08/10/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
97Lịch sử Nhà nước và pháp luậtNguyễn Tiến Nam40K19-ĐLK4507/09/2018 - 10/09/2018 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
98Luật dân sự 2Lê Thị Thu Hằng40K19-ĐLK4524/08/2018 - 27/08/2018 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
99Luật dân sự 2Trần Minh ThuậnB17K19.2-KH4505/10/2018 - 08/10/2018 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
100Luật dân sự 2Trần Minh ThuậnH17K19.1C-KH4505/10/2018 - 08/10/2018Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
101Luật dân sự 2Trần Minh ThuậnH17K19.2A-KH4505/10/2018 - 08/10/2018Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
102Luật dân sự 2Trần Minh ThuậnH17K19.2B-KH4505/10/2018 - 08/10/2018Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
103Luật dân sự 2Trần Minh ThuậnH17K19.2C-KH4505/10/2018 - 08/10/2018Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
104Luật dân sự II Lê Thị Thu Hằng39K19-ĐLK4519/10/2018 - 25/10/2018 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
105Luật đầu tưMai Vân Anh37K19-PY (tối)3024/08/2018 - 27/08/2018 Trung tâm GDTX Phú Yên
106Luật đầu tưMai Vân Anh37K19-TK3007/09/2018 - 10/09/2018Học cùng 38K19-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
107Luật đầu tưMai Vân Anh38K19-TK3007/09/2018 - 10/09/2018 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
108Luật đầu tưMai Vân Anh37K19-BĐ (tối)3021/09/2018 - 24/09/2018 Trung tâm GDTX Bình Định
109Luật hành chínhNguyễn Thị Hồng Phượng39K19-ĐL (tối)4521/09/2018 - 27/09/2018Học cùng B16K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
110Luật hành chínhNguyễn Thị Hồng Phượng39K19-ĐLK4521/09/2018 - 27/09/2018Học cùng B16K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
111Luật hành chínhNguyễn Thị Hồng PhượngB16K19.3-ĐLK4521/09/2018 - 27/09/2018 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
112Luật hành chínhNguyễn Thị Hồng Phượng40K19-ĐLK4526/10/2018 - 29/10/2018 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
113Luật hiến phápTrần TrungB17K19.2-PHKT4521/09/2018 - 24/09/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
114Luật hình sự (HP2)Trần Tuấn Sơn39K19-PHKT4507/09/2018 - 13/09/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
115Luật hình sự (HP2)Trần Tuấn Sơn39K19-ĐL (tối)4505/10/2018 - 11/10/2018Học cùng B16K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
116Luật hình sự (HP2)Trần Tuấn Sơn39K19-ĐLK4505/10/2018 - 11/10/2018Học cùng B16K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
117Luật hình sự (HP2)Trần Tuấn SơnB16K19.3-ĐLK4505/10/2018 - 11/10/2018 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
118Luật hình sự 1Trần Hải Lộc40K19-ĐLK4505/10/2018 - 08/10/2018 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
119Luật hình sự 2Trần Hải LộcB17K19.2-KH4521/09/2018 - 24/09/2018 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
120Luật hình sự 2Trần Hải LộcH17K19.2C-KH4521/09/2018 - 24/09/2018Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
121Luật hình sự 2Trần Hải LộcB17K19.2-PHKT4526/10/2018 - 29/10/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
122Luật kinh doanhLê Hồng PhướcB17K6.1,2-ĐLK4519/10/2018 - 22/10/2018 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
123Luật lao động Trần Hải LộcB16K19.3-ĐLK3024/08/2018 - 27/08/2018 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
124Luật lao động Trần Hải Lộc39K19-ĐLK3024/08/2018 - 27/08/2018Học cùng B16K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
125Luật lao động Trần Hải Lộc39K19-ĐL (tối)3024/08/2018 - 27/08/2018Học cùng B16K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
126Luật lao độngTrần Hải LộcB17K19.2-KH4523/11/2018 - 26/11/2018 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
127Luật lao độngTrần Hải LộcH17K19.2A-KH4523/11/2018 - 26/11/2018Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
128Luật lao độngTrần Hải LộcH17K19.1C-KH4523/11/2018 - 26/11/2018Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
129Luật lao độngTrần Hải LộcH17K19.2B-KH4523/11/2018 - 26/11/2018Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
130Luật lao độngTrần Hải LộcH17K19.2C-KH4523/11/2018 - 26/11/2018Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
131Luật luật sưLương Văn Tuấn38K19-ĐL(tối)3024/08/2018 - 27/08/2018 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
132Luật luật sưLương Văn Tuấn37K19-GL (tối)3021/09/2018 - 24/09/2018 Trung tâm GDTX Gia Lai
133Luật Ngân hàngLê Hồng Phước38K13-CM3024/08/2018 - 27/08/2018 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
134Luật tài chínhTrần Thị SáuB16K19.2,3-KH3007/09/2018 - 10/09/2018 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
135Luật tài chínhTrần Thị Sáu38K13-CM3005/10/2018 - 08/10/2018 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
136Luật tài chínhTrần Thị Sáu38K19-GL3019/10/2018 - 22/10/2018 Trung tâm GDTX Gia Lai
137Luật tài chínhTrần Thị SáuB16K19.3-GL3019/10/2018 - 22/10/2018Học cùng 38K19-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
138Luật thương mại (HP1)Lê Thị Thu Hằng39K19-BĐ4502/11/2018 - 08/11/2018 Trung tâm GDTX Bình Định
139Luật thương mại 1Đào Thị NhungB17K19.2-PHKT4507/09/2018 - 10/09/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
140Luật thương mại 2Đỗ Trần Hà LinhB17K19.2-KH4507/09/2018 - 10/09/2018 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
141Luật thương mại 2Đỗ Trần Hà LinhH17K19.2C-KH4507/09/2018 - 10/09/2018Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
142Luật thương mại quốc tế 1Hoàng Ngọc GiaoB16K19.3-GL3008/11/2018 - 11/11/2018Học cùng 38K19-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
143Luật thương mại quốc tế 1Hoàng Ngọc Giao38K19-GL3008/11/2018 - 11/11/2018 Trung tâm GDTX Gia Lai
144Luật thương mại quốc tế 1Lê Đình Quang Phúc38K19-BĐ3002/11/2018 - 05/11/2018 Trung tâm GDTX Bình Định
145Luật thương mại quốc tế 2Hoàng Ngọc GiaoB16K19.2,3-KH3015/11/2018 - 18/11/2018 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
146Luật tố tụng dân sựLê Thị Thu HằngB16K19.3-ĐLK4507/09/2018 - 13/09/2018Học cùng 38K19-ĐL(tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
147Luật tố tụng dân sựLê Thị Thu Hằng38K19-ĐL(tối)4507/09/2018 - 13/09/2018 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
148Luật tố tụng dân sựLê Thị Thu Hằng38K19-BĐ4521/09/2018 - 27/09/2018 Trung tâm GDTX Bình Định
149Luật tố tụng dân sựLê Đình Quang Phúc38K13-CM4507/09/2018 - 11/09/2018 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
150Luật tố tụng dân sựLê Đình Quang Phúc38K19-GL4521/09/2018 - 27/09/2018 Trung tâm GDTX Gia Lai
151Luật tố tụng dân sựLê Đình Quang PhúcB16K19.3-GL4521/09/2018 - 27/09/2018Học cùng 38K19-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
152Luật tố tụng dân sựLê Đình Quang PhúcB17K19.2-KH4519/10/2018 - 22/10/2018 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
153Luật tố tụng dân sựLê Đình Quang PhúcH17K19.1C-KH4519/10/2018 - 22/10/2018Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
154Luật tố tụng dân sựLê Đình Quang PhúcH17K19.2A-KH4519/10/2018 - 22/10/2018Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
155Luật tố tụng dân sựLê Đình Quang PhúcH17K19.2B-KH4519/10/2018 - 22/10/2018Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
156Luật tố tụng dân sựLê Đình Quang PhúcH17K19.2C-KH4519/10/2018 - 22/10/2018Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
157Luật tố tụng hành chínhNguyễn Thị Hồng PhượngH17K19.2B-KH3016/11/2018 - 19/11/2018Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
158Luật tố tụng hành chínhNguyễn Thị Hồng PhượngH17K19.2C-KH3016/11/2018 - 19/11/2018Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
159Luật tố tụng hành chínhNguyễn Thị Hồng PhượngH17K19.2A-KH3016/11/2018 - 19/11/2018Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
160Luật tố tụng hành chínhNguyễn Thị Hồng PhượngH17K19.1C-KH3016/11/2018 - 19/11/2018Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
161Luật tố tụng hành chínhNguyễn Thị Hồng PhượngB17K19.2-KH3016/11/2018 - 19/11/2018 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
162Luật tố tụng hình sựNguyễn Thị Thanh Hà38K19-QN4521/09/2018 - 27/09/2018 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
163Luật tố tụng hình sựTrần Tuấn SơnB17K19.2-KH4502/11/2018 - 05/11/2018 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
164Luật tố tụng hình sựTrần Tuấn SơnH17K19.1C-KH4502/11/2018 - 05/11/2018Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
165Luật tố tụng hình sựTrần Tuấn SơnH17K19.2A-KH4502/11/2018 - 05/11/2018Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
166Luật tố tụng hình sựTrần Tuấn SơnH17K19.2C-KH4502/11/2018 - 05/11/2018Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
167Luật tố tụng hình sựTrần Tuấn SơnH17K19.2B-KH4502/11/2018 - 05/11/2018Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
168Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nướcNguyễn Thị Hồng Phượng38K19-ĐL(tối)4505/10/2018 - 11/10/2018 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
169Lý thuyết và thiết kế tổ chứcNgô Xuân Thủy38K2-LNGL4521/09/2018 - 27/09/2018Học cùng 37K2-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
170Lý thuyết và thiết kế tổ chứcNgô Xuân Thủy37K2-LNGL (tối)4521/09/2018 - 27/09/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
171Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và thanh toán quốc tếVõ Hoàng Diễm TrinhH16K6.2-TK3005/10/2018 - 08/10/2018 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
172Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và thanh toán quốc tếVõ Hoàng Diễm TrinhH16K6.2-LNGL3019/10/2018 - 22/10/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
173Phân tích tài chính doanh nghiệpTrần Thị Nga37K6-LNGL (tối)4514/09/2018 - 20/09/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
174Phân tích tài chính doanh nghiệpHoàng TùngH16K6.2-QN4523/11/2018 - 29/11/2018 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
175Pháp luật về An sinh xã hộiTrần Trung37K19-GL (tối)3024/08/2018 - 27/08/2018 Trung tâm GDTX Gia Lai
176Pháp luật về An sinh xã hộiTrần Trung37K19-PY (tối)3019/10/2018 - 22/10/2018 Trung tâm GDTX Phú Yên
177Pháp luật về An sinh xã hộiTrần Trung37K19-TK3009/11/2018 - 12/11/2018Học cùng 38K19-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
178Pháp luật về An sinh xã hộiTrần Trung38K19-TK3009/11/2018 - 12/11/2018 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
179Pháp luật về An sinh xã hộiTrần Trung37K19-BĐ (tối)3016/11/2018 - 19/11/2018 Trung tâm GDTX Bình Định
180Pháp luật về hợp đồng tín dụng và bảo đảm tín dụngĐinh Anh Tuấn37K19.1-PHKT4524/08/2018 - 30/08/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
181Pháp luật về hợp đồng tín dụng và bảo đảm tín dụngĐinh Anh Tuấn37K19.2-PHKT4514/09/2018 - 20/09/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
182Pháp luật về thi hành ánĐào Thị Nhung37K19.2-PHKT4524/08/2018 - 30/08/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
183Pháp luật về thi hành ánĐào Thị Nhung37K19-TK4505/10/2018 - 09/10/2018Học cùng 38K19-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
184Pháp luật về thi hành ánĐào Thị Nhung38K19-TK4505/10/2018 - 09/10/2018 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
185Pháp luật về thi hành ánĐào Thị Nhung37K19-BĐ (tối)4519/10/2018 - 25/10/2018 Trung tâm GDTX Bình Định
186Pháp luật về thi hành ánTrần Trung37K19.1-PHKT4507/09/2018 - 13/09/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
187Pháp luật về thi hành ánTrần TrungB16K19.2,3-KH4505/10/2018 - 11/10/2018 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
188Quản lý Nhà nước về kinh tếBùi Quang Bình39K19-BĐ3005/10/2018 - 08/10/2018 Trung tâm GDTX Bình Định
189Quản trị chất lượng toàn diệnNguyễn Thị Bích Thủy38K2-LNGL3005/10/2018 - 08/10/2018Học cùng 37K2-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
190Quản trị chất lượng toàn diệnNguyễn Thị Bích Thủy37K2-LNGL (tối)3005/10/2018 - 08/10/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
191Quản trị chiến lượcNguyễn Thanh Liêm37K2-LNGL (tối)4524/08/2018 - 30/08/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
192Quản trị doanh nghiệp thương mại - dịch vụPhan Trọng An H16K6.2-QN3024/08/2018 - 27/08/2018 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
193Quản trị dự ánNguyễn Văn Long37K2-LNGL (tối)3007/09/2018 - 10/09/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
194Quản trị dự ánNguyễn Văn Long38K2-LNGL3007/09/2018 - 10/09/2018Học cùng 37K2-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
195Quản trị sản xuấtLê Thị Minh HằngH16K6.2-LNGL4505/10/2018 - 11/10/2018Học cùng 39K2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
196Quản trị sản xuấtLê Thị Minh Hằng39K2-LNGL4505/10/2018 - 11/10/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
197Quản trị sản xuấtLê Thị Minh HằngH16K6.2-TK4509/11/2018 - 13/11/2018 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
198Quản trị tài chínhLê Đắc Anh Khiêm39K2-LNGL4519/10/2018 - 25/10/2018Học cùng 38K2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
199Quản trị tài chínhLê Đắc Anh Khiêm38K2-LNGL4519/10/2018 - 25/10/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
200Tài chính doanh nghiệpNguyễn Hòa Nhân37K05-CM4523/11/2018 - 27/11/2018 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
201Tâm Lý học đại cươngNguyễn Thị Bích Thu38K19-TK3024/08/2018 - 27/08/2018 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
202Thị trường và các định chế tài chínhNguyễn Văn HânH17K6.1B-ĐLK4526/10/2018 - 29/10/2018 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
203Thị trường và các định chế tài chínhNguyễn Văn HânH17K6.2B-ĐLK4526/10/2018 - 29/10/2018Học cùng H17K6.1B-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
204Thị trường và các định chế tài chínhNguyễn Hòa NhânH17K6.2B-GL4528/09/2018 - 01/10/2018 Trung tâm GDTX Gia Lai
205Thị trường và các định chế tài chínhNguyễn Hòa NhânH17K6.2B-LNGL4528/09/2018 - 01/10/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
206Thị trường và các định chế tài chínhNguyễn Hòa NhânH17K6.1B-GL4528/09/2018 - 01/10/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
207Thị trường và các định chế tài chínhNguyễn Hòa NhânH17K6.1B-LNGL4528/09/2018 - 01/10/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
208Thị trường và các định chế tài chínhNguyễn Hòa NhânH17K6.1C-GL4528/09/2018 - 01/10/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
209Thị trường và các định chế tài chínhNguyễn Hòa NhânH17K6.1C-LNGL4528/09/2018 - 01/10/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
210Thị trường vốn và các định chế tài chínhNguyễn Văn HânH16K6.2-LNGL3002/11/2018 - 05/11/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
211Thống kê công nghiệpNgô Tân37K05-CM3024/08/2018 - 27/08/2018 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
212Thống kê thương mại và dịch vụPhan Thị Bích Vân37K05-CM3026/10/2018 - 29/10/2018 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
213Thống kê xã hội họcPhạm Quang Tín37K05-CM3005/10/2018 - 08/10/2018 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
214Tin học hóa kế toánVõ Hồng TâmH16K6.2-QN4519/10/2018 - 25/10/2018 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
215Tư pháp quốc tếMai Vân Anh38K19-QN4502/11/2018 - 08/11/2018 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
216Tư pháp quốc tếHoàng Ngọc GiaoB16K19.2,3-KH4519/11/2018 - 25/11/2018 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
217Tư tưởng Hồ Chí MinhTrần Ngọc ÁnhH16K6.2-TK3002/11/2018 - 05/11/2018 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
218Tư tưởng Hồ Chí MinhTrần Ngọc Ánh38K19-TK3002/11/2018 - 05/11/2018Học cùng H16K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
219Tư tưởng Hồ Chí MinhDương Anh Hoàng39K19-PHKT3024/08/2018 - 27/08/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
220Tư tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Phi Lê38K19-QN3024/08/2018 - 27/08/2018 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
221Tư tưởng Hồ Chí MinhLê Minh ThọH16K6.2-LNGL3024/08/2018 - 27/08/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
222Tư tưởng Hồ Chí MinhLê Minh ThọH17K6.2B-GL3024/08/2018 - 27/08/2018Học cùng H16K6.2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
223Tư tưởng Hồ Chí MinhLê Minh ThọH17K6.2A-GL3024/08/2018 - 27/08/2018Học cùng H16K6.2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
224Tư tưởng Hồ Chí MinhLê Minh ThọH17K6.2A-LNGL3024/08/2018 - 27/08/2018Học cùng H16K6.2-LNGLTrung tâm GDTX Gia Lai
225Tư tưởng Hồ Chí MinhLê Minh ThọH17K6.2B-LNGL3024/08/2018 - 27/08/2018Học cùng H16K6.2-LNGLTrung tâm GDTX Gia Lai
226Tư tưởng Hồ Chí MinhLê Cần Tĩnh38K19-BĐ3024/08/2018 - 27/08/2018 Trung tâm GDTX Bình Định