DHKT

Thời khóa biểu Hệ vừa làm vừa học tại Trung tâm

Học kỳ:
Trung tâm:
Lớp:
Học phần:
 
THỜI KHÓA BIỂU
#Học phầnGiảng viênLớpSố tiếtThời gian họcGhi chúTrường
1Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 1Lê Hữu ÁiH17K19.1C-KH3022/03/2019 - 25/03/2019 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
2Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 1Lê Hữu ÁiH17K19.2A-KH3022/03/2019 - 25/03/2019Học cùng H17K19.1C-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
3Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 1Lê Hữu ÁiH17K19.2B-KH3022/03/2019 - 25/03/2019Học cùng H17K19.1C-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
4Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 1Lê Hữu ÁiH17K19.2C-KH3022/03/2019 - 25/03/2019Học cùng H17K19.1C-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
5Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2Nguyễn Thị Thu HuyềnH17K19.2C-KH4503/05/2019 - 06/05/2019Học cùng H17K19.1C-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
6Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2Nguyễn Thị Thu HuyềnH17K19.2B-KH4503/05/2019 - 06/05/2019Học cùng H17K19.1C-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
7Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2Nguyễn Thị Thu HuyềnH17K19.2A-KH4503/05/2019 - 06/05/2019Học cùng H17K19.1C-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
8Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2Nguyễn Thị Thu HuyềnH17K19.1C-KH4503/05/2019 - 06/05/2019 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
9Công pháp quốc tếHoàng Ngọc GiaoB17K19.2-PHKT4508/03/2019 - 11/03/2019 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
10Đại cương văn hoá Việt Nam Trần Hồng Lưu38K19-TK3001/03/2019 - 04/03/2019 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
11Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamNgô Văn Hà38K19-QN4515/03/2019 - 21/03/2019 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
12Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamNguyễn Văn Hoàn38K2-LNGL4529/03/2019 - 04/04/2019Học cùng H16K6.2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
13Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamNguyễn Văn HoànH16K6.2-LNGL4529/03/2019 - 04/04/2019 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
14Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamĐỗ Thị Hằng Nga38K19-TK4515/03/2019 - 19/03/2019 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
15Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamĐỗ Thị Hằng NgaH16K6.2-TK4503/05/2019 - 07/05/2019 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
16Giao tiếp trong kinh doanhHà Quang Thơ40K19-ĐLK4519/04/2019 - 22/04/2019 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
17Hệ thống thông tin kế toánVõ Thị Thanh VânH17K6.1A-LNGL4529/03/2019 - 01/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
18Hệ thống thông tin kế toánVõ Thị Thanh VânH17K6.1B-GL4529/03/2019 - 01/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
19Hệ thống thông tin kế toánVõ Thị Thanh VânH17K6.1A-GL4529/03/2019 - 01/04/2019 Trung tâm GDTX Gia Lai
20Hệ thống thông tin kế toánVõ Thị Thanh VânH17K6.1B-LNGL4529/03/2019 - 01/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
21Hệ thống thông tin kế toánVõ Thị Thanh VânH17K6.1C-GL4529/03/2019 - 01/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
22Hệ thống thông tin kế toánVõ Thị Thanh VânH17K6.1C-LNGL4529/03/2019 - 01/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
23Hệ thống thông tin kế toánVõ Thị Thanh VânH17K6.2A-GL4529/03/2019 - 01/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
24Hệ thống thông tin kế toánVõ Thị Thanh VânH17K6.2A-LNGL4529/03/2019 - 01/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
25Hệ thống thông tin kế toánVõ Thị Thanh VânH17K6.2B-GL4529/03/2019 - 01/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
26Hệ thống thông tin kế toánVõ Thị Thanh VânH17K6.2B-LNGL4529/03/2019 - 01/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
27Kế toán công tyNguyễn Thị Thu HàH16K6.2-TK3001/03/2019 - 04/03/2019 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
28Kế toán công tyLê Văn NamH16K6.2-LNGL3001/03/2019 - 04/03/2019 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
29Kế toán công tyPhan Thị Đỗ QuyênH17K6.1A-LNGL4508/03/2019 - 11/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
30Kế toán công tyPhan Thị Đỗ QuyênH17K6.1A-GL4508/03/2019 - 11/03/2019 Trung tâm GDTX Gia Lai
31Kế toán công tyPhan Thị Đỗ QuyênH17K6.2B-LNGL4508/03/2019 - 11/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
32Kế toán công tyPhan Thị Đỗ QuyênH17K6.2A-LNGL4508/03/2019 - 11/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
33Kế toán công tyPhan Thị Đỗ QuyênH17K6.2B-GL4508/03/2019 - 11/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
34Kế toán công tyPhan Thị Đỗ QuyênH17K6.1C-LNGL4508/03/2019 - 11/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
35Kế toán công tyPhan Thị Đỗ QuyênH17K6.2A-GL4508/03/2019 - 11/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
36Kế toán công tyPhan Thị Đỗ QuyênH17K6.1B-LNGL4508/03/2019 - 11/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
37Kế toán công tyPhan Thị Đỗ QuyênH17K6.1C-GL4508/03/2019 - 11/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
38Kế toán công tyPhan Thị Đỗ QuyênH17K6.1B-GL4508/03/2019 - 11/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
39Kế toán công tyPhan Thị Đỗ QuyênH17K6.1B-ĐLK4522/03/2019 - 25/03/2019Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
40Kế toán công tyPhan Thị Đỗ QuyênH17K6.2A-ĐLK4522/03/2019 - 25/03/2019Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
41Kế toán công tyPhan Thị Đỗ QuyênH17K6.2B-ĐLK4522/03/2019 - 25/03/2019Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
42Kế toán công tyPhan Thị Đỗ QuyênH17K6.1A-ĐLK4522/03/2019 - 25/03/2019Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
43Kế toán công tyPhan Thị Đỗ QuyênB17K6.1,2-ĐLK4522/03/2019 - 25/03/2019 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
44Kế toán quản trịVõ Hồng Tâm39K2-LNGL3019/04/2019 - 22/04/2019 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
45Kế toán thuếNguyễn Tri PhươngH17K6.1A-GL4501/03/2019 - 04/03/2019 Trung tâm GDTX Gia Lai
46Kế toán thuếNguyễn Tri PhươngH17K6.1A-LNGL4501/03/2019 - 04/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
47Kế toán thuếNguyễn Tri PhươngH17K6.2A-LNGL4501/03/2019 - 04/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
48Kế toán thuếNguyễn Tri PhươngH17K6.2A-GL4501/03/2019 - 04/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
49Kế toán thuếNguyễn Tri PhươngH17K6.1C-LNGL4501/03/2019 - 04/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
50Kế toán thuếNguyễn Tri PhươngH17K6.2B-GL4501/03/2019 - 04/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
51Kế toán thuếNguyễn Tri PhươngH17K6.2B-LNGL4501/03/2019 - 04/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
52Kế toán thuếNguyễn Tri PhươngH17K6.1B-LNGL4501/03/2019 - 04/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
53Kế toán thuếNguyễn Tri PhươngH17K6.1C-GL4501/03/2019 - 04/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
54Kế toán thuếNguyễn Tri PhươngH17K6.1B-GL4501/03/2019 - 04/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
55Kế toán thuếNguyễn Thị Xuân TrangH17K6.1B-ĐLK4515/03/2019 - 18/03/2019Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
56Kế toán thuếNguyễn Thị Xuân TrangH17K6.2A-ĐLK4515/03/2019 - 18/03/2019Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
57Kế toán thuếNguyễn Thị Xuân TrangH17K6.2B-ĐLK4515/03/2019 - 18/03/2019Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
58Kế toán thuếNguyễn Thị Xuân TrangH17K6.1A-ĐLK4515/03/2019 - 18/03/2019Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
59Kế toán thuếNguyễn Thị Xuân TrangB17K6.1,2-ĐLK4515/03/2019 - 18/03/2019 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
60Kiểm soát nội bộĐường Nguyễn HưngH17K6.1A-GL4503/05/2019 - 06/05/2019 Trung tâm GDTX Gia Lai
61Kiểm soát nội bộĐường Nguyễn HưngH17K6.1A-LNGL4503/05/2019 - 06/05/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
62Kiểm soát nội bộĐường Nguyễn HưngH17K6.2B-GL4503/05/2019 - 06/05/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
63Kiểm soát nội bộĐường Nguyễn HưngH17K6.2B-LNGL4503/05/2019 - 06/05/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
64Kiểm soát nội bộĐường Nguyễn HưngH17K6.1C-LNGL4503/05/2019 - 06/05/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
65Kiểm soát nội bộĐường Nguyễn HưngH17K6.2A-GL4503/05/2019 - 06/05/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
66Kiểm soát nội bộĐường Nguyễn HưngH17K6.2A-LNGL4503/05/2019 - 06/05/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
67Kiểm soát nội bộĐường Nguyễn HưngH17K6.1C-GL4503/05/2019 - 06/05/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
68Kiểm soát nội bộĐường Nguyễn HưngH17K6.1B-GL4503/05/2019 - 06/05/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
69Kiểm soát nội bộĐường Nguyễn HưngH17K6.1B-LNGL4503/05/2019 - 06/05/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
70Kiểm soát nội bộĐoàn Thị Ngọc TraiH17K6.1B-ĐLK4508/03/2019 - 11/03/2019Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
71Kiểm soát nội bộĐoàn Thị Ngọc TraiH17K6.2A-ĐLK4508/03/2019 - 11/03/2019Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
72Kiểm soát nội bộĐoàn Thị Ngọc TraiH17K6.2B-ĐLK4508/03/2019 - 11/03/2019Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
73Kiểm soát nội bộĐoàn Thị Ngọc TraiH17K6.1A-ĐLK4508/03/2019 - 11/03/2019Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
74Kiểm soát nội bộĐoàn Thị Ngọc TraiB17K6.1,2-ĐLK4508/03/2019 - 11/03/2019 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
75Kiểm toánLê Thị Kim YếnB17K6.1,2-ĐLK4505/04/2019 - 08/04/2019 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
76Kiểm toánLê Thị Kim YếnH17K6.1A-ĐLK4505/04/2019 - 08/04/2019Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
77Kiểm toánLê Thị Kim YếnH17K6.2B-ĐLK4505/04/2019 - 08/04/2019Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
78Kiểm toánLê Thị Kim YếnH17K6.2A-ĐLK4505/04/2019 - 08/04/2019Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
79Kiểm toánLê Thị Kim YếnH17K6.1B-ĐLK4505/04/2019 - 08/04/2019Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
80Kiểm toánLê Thị Kim YếnH17K6.1B-GL4519/04/2019 - 22/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
81Kiểm toánLê Thị Kim YếnH17K6.1B-LNGL4519/04/2019 - 22/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
82Kiểm toánLê Thị Kim YếnH17K6.1C-LNGL4519/04/2019 - 22/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
83Kiểm toánLê Thị Kim YếnH17K6.1C-GL4519/04/2019 - 22/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
84Kiểm toánLê Thị Kim YếnH17K6.2B-GL4519/04/2019 - 22/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
85Kiểm toánLê Thị Kim YếnH17K6.2B-LNGL4519/04/2019 - 22/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
86Kiểm toánLê Thị Kim YếnH17K6.2A-LNGL4519/04/2019 - 22/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
87Kiểm toánLê Thị Kim YếnH17K6.2A-GL4519/04/2019 - 22/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
88Kiểm toánLê Thị Kim YếnH17K6.1A-LNGL4519/04/2019 - 22/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
89Kiểm toánLê Thị Kim YếnH17K6.1A-GL4519/04/2019 - 22/04/2019 Trung tâm GDTX Gia Lai
90Kiểm toán tài chínhĐoàn Thị Ngọc TraiH16K6.2-LNGL4517/05/2019 - 23/05/2019 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
91Kiểm toán tài chínhTrần Thị Hồng VânH16K6.2-TK4529/03/2019 - 02/04/2019 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
92Kinh doanh quốc tếTrần Thị Minh DuyênB17K6.1,2-ĐLK4529/03/2019 - 01/04/2019 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
93Kinh tế đầu tưLê Bảo38K13-CM4501/03/2019 - 05/03/2019 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
94Kinh tế lượngLê Dân39K2-LNGL4529/03/2019 - 04/04/2019 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
95Kinh tế vĩ môTrần Thị Thúy NgọcH17K19.2C-KH4505/04/2019 - 08/04/2019 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
96Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt NamNgô Văn Hà38K19-TK3005/04/2019 - 08/04/2019 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
97Logic họcLê Minh Thọ40K19-ĐLK3005/04/2019 - 08/04/2019 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
98Luật đất đaiĐào Thị Nhung39K19-ĐL (tối)3001/03/2019 - 04/03/2019 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
99Luật đất đaiĐào Thị Nhung39K19-ĐLK3001/03/2019 - 04/03/2019Học cùng 39K19-ĐL (tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
100Luật đất đaiĐào Thị NhungB17K19.2-PHKT4516/03/2019 - 19/03/2019 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
101Luật đất đaiĐào Thị Nhung39K19-PHKT3029/03/2019 - 01/04/2019 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
102Luật đất đaiĐào Thị NhungB17K19.2-KH4519/04/2019 - 22/04/2019 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
103Luật đất đaiĐào Thị NhungH17K19.2C-KH4519/04/2019 - 22/04/2019Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
104Luật đất đaiĐào Thị NhungH17K19.1C-KH4519/04/2019 - 22/04/2019Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
105Luật đất đaiĐào Thị NhungH17K19.2A-KH4519/04/2019 - 22/04/2019Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
106Luật đất đaiĐào Thị NhungH17K19.2B-KH4519/04/2019 - 22/04/2019Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
107Luật đầu tưMai Vân AnhB16K19.3-GL3019/04/2019 - 22/04/2019 Trung tâm GDTX Gia Lai
108Luật đầu tưMai Vân Anh38K19-GL3019/04/2019 - 22/04/2019Học cùng B16K19.3-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
109Luật đầu tưMai Vân Anh39K19-ĐL (tối)3003/05/2019 - 06/05/2019Học cùng B16K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
110Luật đầu tưMai Vân Anh39K19-ĐLK3003/05/2019 - 06/05/2019Học cùng B16K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
111Luật đầu tưMai Vân AnhB16K19.3-ĐLK3003/05/2019 - 06/05/2019 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
112Luật hình sự 2Trần Tuấn Sơn40K19-ĐLK4529/03/2019 - 01/04/2019 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
113Luật Hôn nhân – Gia đìnhTrần Thị SáuB17K19.2-KH3029/03/2019 - 01/04/2019 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
114Luật Hôn nhân – Gia đìnhTrần Thị SáuH17K19.2B-KH3029/03/2019 - 01/04/2019Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
115Luật Hôn nhân – Gia đìnhTrần Thị SáuH17K19.1C-KH3029/03/2019 - 01/04/2019Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
116Luật Hôn nhân – Gia đìnhTrần Thị SáuH17K19.2C-KH3029/03/2019 - 01/04/2019Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
117Luật hôn nhân và gia đinhMai Vân Anh39K19-PHKT3001/03/2019 - 04/03/2019 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
118Luật hôn nhân và gia đinhMai Vân Anh39K19-BĐ3008/03/2019 - 11/03/2019 Trung tâm GDTX Bình Định
119Luật hôn nhân và gia đinhTrần Thị Sáu39K19-ĐL (tối)3017/05/2019 - 20/05/2019Học cùng B16K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
120Luật hôn nhân và gia đinhTrần Thị Sáu39K19-ĐLK3017/05/2019 - 20/05/2019Học cùng B16K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
121Luật hôn nhân và gia đinhTrần Thị SáuB16K19.3-ĐLK3017/05/2019 - 20/05/2019 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
122Luật kinh doanh bất động sảnĐào Thị Nhung38K19-BĐ3010/05/2019 - 13/05/2019 Trung tâm GDTX Bình Định
123Luật kinh tếLê Hồng PhướcH16K6.2-LNGL4515/03/2019 - 21/03/2019 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
124Luật lao động Trần Hải Lộc39K19-BĐ3001/03/2019 - 04/03/2019 Trung tâm GDTX Bình Định
125Luật lao động Trần Hải Lộc39K19-PHKT3003/05/2019 - 06/05/2019 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
126Luật lao độngLê Hồng PhướcB17K19.2-PHKT4501/03/2019 - 04/03/2019 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
127Luật luật sưTrần Trung38K19-BĐ3001/03/2019 - 04/03/2019 Trung tâm GDTX Bình Định
128Luật luật sưLương Văn Tuấn38K19-QN3001/03/2019 - 04/03/2019 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
129Luật luật sưLương Văn TuấnB17K19.2-KH3015/03/2019 - 18/03/2019 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
130Luật luật sưLương Văn TuấnH17K19.2C-KH3015/03/2019 - 18/03/2019Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
131Luật thương mại (HP2)Đỗ Trần Hà Linh39K19-PHKT4515/03/2019 - 21/03/2019 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
132Luật thương mại (HP2)Đỗ Trần Hà Linh39K19-BĐ4505/04/2019 - 11/04/2019 Trung tâm GDTX Bình Định
133Luật thương mại 1Lê Thị Thu Hằng40K19-ĐLK4515/03/2019 - 18/03/2019 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
134Luật thương mại quốc tế 1Lê Đình Quang Phúc38K13-CM3019/04/2019 - 22/04/2019 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
135Luật thương mại quốc tế 2Hoàng Ngọc Giao38K19-GL3015/03/2019 - 18/03/2019Học cùng B16K19.3-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
136Luật thương mại quốc tế 2Hoàng Ngọc GiaoB16K19.3-GL3015/03/2019 - 18/03/2019 Trung tâm GDTX Gia Lai
137Luật thương mại quốc tế 2Lê Đình Quang Phúc38K19-ĐL(tối)3001/03/2019 - 04/03/2019 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
138Luật thương mại quốc tế 2Lê Đình Quang PhúcB16K19.3-ĐLK3001/03/2019 - 04/03/2019Học cùng 38K19-ĐL(tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
139Luật thương mại quốc tế 2Lê Đình Quang Phúc38K19-BĐ3029/03/2019 - 01/04/2019 Trung tâm GDTX Bình Định
140Luật thương mại quốc tế 2Lê Đình Quang Phúc38K19-QN3005/04/2019 - 08/04/2019 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
141Luật tố tụng dân sựLê Thị Thu HằngB17K19.2-PHKT4529/03/2019 - 01/04/2019 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
142Luật tố tụng dân sựLê Thị Thu Hằng39K19-PHKT4519/04/2019 - 25/04/2019 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
143Luật tố tụng dân sựLê Thị Thu Hằng39K19-BĐ4503/05/2019 - 09/05/2019 Trung tâm GDTX Bình Định
144Luật tố tụng hành chínhNguyễn Thị Hồng Phượng38K19-BĐ4515/03/2019 - 21/03/2019 Trung tâm GDTX Bình Định
145Luật tố tụng hành chínhNguyễn Thị Hồng Phượng38K19-GL4517/05/2019 - 23/05/2019 Trung tâm GDTX Gia Lai
146Luật tố tụng hành chínhTrần Tuấn SơnB17K19.2-PHKT3005/04/2019 - 08/04/2019 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
147Luật tố tụng hành chínhTrần Tuấn Sơn38K19-QN4519/04/2019 - 25/04/2019 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
148Luật tố tụng hình sựNguyễn Thị Thanh Hà38K19-GL4501/03/2019 - 07/03/2019Học cùng B16K19.3-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
149Luật tố tụng hình sựNguyễn Thị Thanh HàB16K19.3-GL4501/03/2019 - 07/03/2019 Trung tâm GDTX Gia Lai
150Luật tố tụng hình sựNguyễn Thị Thanh Hà38K13-CM4515/03/2019 - 19/03/2019 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
151Luật tố tụng hình sựNguyễn Thị Thanh HàB17K19.2-PHKT4519/04/2019 - 22/04/2019 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
152Luật tố tụng hình sựTrần Tuấn Sơn38K19-ĐL(tối)4515/03/2019 - 21/03/2019 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
153Luật tố tụng hình sựTrần Tuấn SơnB16K19.3-ĐLK4515/03/2019 - 21/03/2019Học cùng 38K19-ĐL(tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
154Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nướcNguyễn Thị Hồng Phượng38K19-BĐ4519/04/2019 - 25/04/2019 Trung tâm GDTX Bình Định
155Luật trách nhiệm bồi thường nhà nướcNguyễn Thị Hồng PhượngB17K19.2-KH3001/03/2019 - 04/03/2019 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
156Marketing căn bản Trần Thị Phương HàB17K6.1,2-ĐLK4501/03/2019 - 04/03/2019 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
157Nghiên cứu MarketingTrương Đình Quốc Bảo38K2-LNGL4501/03/2019 - 07/03/2019 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
158Phân tích tài chính doanh nghiệpHuỳnh Phương ĐôngH16K6.2-LNGL4503/05/2019 - 09/05/2019 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
159Phân tích tài chính doanh nghiệpTrần Thị NgaB17K6.1,2-ĐLK4503/05/2019 - 06/05/2019 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
160Phân tích tài chính doanh nghiệpTrần Thị NgaH17K6.1A-ĐLK4503/05/2019 - 06/05/2019Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
161Phân tích tài chính doanh nghiệpTrần Thị NgaH17K6.2B-ĐLK4503/05/2019 - 06/05/2019Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
162Phân tích tài chính doanh nghiệpTrần Thị NgaH17K6.2A-ĐLK4503/05/2019 - 06/05/2019Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
163Phân tích tài chính doanh nghiệpTrần Thị NgaH17K6.1B-ĐLK4503/05/2019 - 06/05/2019Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
164Phân tích tài chính doanh nghiệpVõ Hồng TâmH17K6.1B-GL4505/04/2019 - 08/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
165Phân tích tài chính doanh nghiệpVõ Hồng TâmH17K6.1B-LNGL4505/04/2019 - 08/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
166Phân tích tài chính doanh nghiệpVõ Hồng TâmH17K6.1C-LNGL4505/04/2019 - 08/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
167Phân tích tài chính doanh nghiệpVõ Hồng TâmH17K6.1C-GL4505/04/2019 - 08/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
168Phân tích tài chính doanh nghiệpVõ Hồng TâmH17K6.2B-GL4505/04/2019 - 08/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
169Phân tích tài chính doanh nghiệpVõ Hồng TâmH17K6.2B-LNGL4505/04/2019 - 08/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
170Phân tích tài chính doanh nghiệpVõ Hồng TâmH17K6.2A-GL4505/04/2019 - 08/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
171Phân tích tài chính doanh nghiệpVõ Hồng TâmH17K6.2A-LNGL4505/04/2019 - 08/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
172Phân tích tài chính doanh nghiệpVõ Hồng TâmH17K6.1A-GL4505/04/2019 - 08/04/2019 Trung tâm GDTX Gia Lai
173Phân tích tài chính doanh nghiệpVõ Hồng TâmH17K6.1A-LNGL4505/04/2019 - 08/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
174Phân tích tài chính doanh nghiệpHoàng TùngH16K6.2-TK4519/04/2019 - 23/04/2019 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
175Pháp luật thanh tra và khiếu nại, tố cáoNguyễn Thị Hồng PhượngB17K19.2-KH3005/04/2019 - 08/04/2019 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
176Pháp luật về hợp đồng tín dụng và bảo đảm tín dụngĐinh Anh Tuấn38K19-ĐL(tối)4503/05/2019 - 09/05/2019 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
177Pháp luật về thi hành ánTrần Trung38K19-GL4529/03/2019 - 04/04/2019Học cùng B16K19.3-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
178Pháp luật về thi hành ánTrần TrungB16K19.3-GL4529/03/2019 - 04/04/2019 Trung tâm GDTX Gia Lai
179Pháp luật về thi hành ánTrần Trung38K19-ĐL(tối)4519/04/2019 - 25/04/2019 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
180Pháp luật về thi hành ánTrần TrungB16K19.3-ĐLK4519/04/2019 - 25/04/2019Học cùng 38K19-ĐL(tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
181Pháp luật về thi hành ánTrần Trung38K19-QN4503/05/2019 - 09/05/2019 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
182Phương pháp định lượng trong kinh tếLê Minh Hiếu39K2-LNGL4503/05/2019 - 09/05/2019 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
183Quản lý Nhà nước về kinh tếBùi Quang Bình39K19-ĐL (tối)3029/03/2019 - 01/04/2019 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
184Quản lý Nhà nước về kinh tếBùi Quang Bình39K19-ĐLK3029/03/2019 - 01/04/2019Học cùng 39K19-ĐL (tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
185Quản lý Nhà nước về kinh tếNguyễn Thành Long38K19-TK3029/03/2019 - 01/04/2019 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
186Quản trị công nghệ và cải tiếnBùi Trung Hiệp38K2-LNGL4515/03/2019 - 21/03/2019 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
187Quản trị công nghệ và cải tiếnBùi Trung Hiệp39K2-LNGL4515/03/2019 - 21/03/2019Học cùng 38K2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
188Quản trị doanh nghiệp thương mại - dịch vụPhan Trọng An H16K6.2-LNGL3008/03/2019 - 11/03/2019 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
189Quản trị doanh nghiệp thương mại - dịch vụVăn Ngọc ĐànH16K6.2-TK3005/04/2019 - 08/04/2019 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
190Quản trị họcNguyễn Thị Bích Thủy40K19-ĐLK4503/05/2019 - 06/05/2019 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
191Quản trị sự thay đổiNguyễn Xuân Lãn38K2-LNGL3019/04/2019 - 22/04/2019 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
192Tài chính công tyLê Đắc Anh KhiêmH17K6.1A-LNGL4515/03/2019 - 18/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
193Tài chính công tyLê Đắc Anh KhiêmH17K6.2A-LNGL4515/03/2019 - 18/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
194Tài chính công tyLê Đắc Anh KhiêmH17K6.2A-GL4515/03/2019 - 18/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
195Tài chính công tyLê Đắc Anh KhiêmH17K6.2B-GL4515/03/2019 - 18/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
196Tài chính công tyLê Đắc Anh KhiêmH17K6.2B-LNGL4515/03/2019 - 18/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
197Tài chính công tyLê Đắc Anh KhiêmH17K6.1C-GL4515/03/2019 - 18/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
198Tài chính công tyLê Đắc Anh KhiêmH17K6.1C-LNGL4515/03/2019 - 18/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
199Tài chính công tyLê Đắc Anh KhiêmH17K6.1B-LNGL4515/03/2019 - 18/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
200Tài chính công tyLê Đắc Anh KhiêmH17K6.1B-GL4515/03/2019 - 18/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
201Tài chính công tyLê Đắc Anh KhiêmH17K6.1A-GL4515/03/2019 - 18/03/2019 Trung tâm GDTX Gia Lai
202Tài chính công tyNguyễn Hòa NhânH17K6.1B-ĐLK4519/04/2019 - 22/04/2019Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
203Tài chính công tyNguyễn Hòa NhânH17K6.2A-ĐLK4519/04/2019 - 22/04/2019Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
204Tài chính công tyNguyễn Hòa NhânH17K6.2B-ĐLK4519/04/2019 - 22/04/2019Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
205Tài chính công tyNguyễn Hòa NhânH17K6.1A-ĐLK4519/04/2019 - 22/04/2019Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
206Tài chính công tyNguyễn Hòa NhânB17K6.1,2-ĐLK4519/04/2019 - 22/04/2019 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
207Tâm Lý học đại cươngNguyễn Thị Bích Thu39K19-ĐLK3019/04/2019 - 22/04/2019Học cùng 39K19-ĐL (tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
208Tâm Lý học đại cươngNguyễn Thị Bích Thu39K19-ĐL (tối)3019/04/2019 - 22/04/2019 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
209Tiếng Anh đại cương 1 (A2.1)Dương Bạch NhậtH17K19.2C-KH4501/03/2019 - 04/03/2019Học cùng H17K19.1C-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
210Tiếng Anh đại cương 1 (A2.1)Dương Bạch NhậtH17K19.2B-KH4501/03/2019 - 04/03/2019Học cùng H17K19.1C-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
211Tiếng Anh đại cương 1 (A2.1)Dương Bạch NhậtH17K19.1C-KH4501/03/2019 - 04/03/2019 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
212Tiếng Anh đại cương 1 (A2.1)Dương Bạch NhậtH17K19.2A-KH4501/03/2019 - 04/03/2019Học cùng H17K19.1C-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
213Tin học đại cươngNguyễn Thành Thủy38K19-TK4519/04/2019 - 23/04/2019 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
214Tin học hóa kế toánNguyễn Văn QuangH16K6.2-TK4515/03/2019 - 19/03/2019 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
215Tin học hóa kế toánNguyễn Văn QuangH16K6.2-LNGL4519/04/2019 - 25/04/2019 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
216Tin học văn phòngVũ Hà Tuấn Anh40K19-ĐLK4501/03/2019 - 04/03/2019 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
217Tư pháp quốc tếMai Vân Anh38K13-CM4529/03/2019 - 02/04/2019 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
218Tư pháp quốc tếNguyễn Thị Thanh Hà38K19-ĐL(tối)4529/03/2019 - 04/04/2019 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
219Tư pháp quốc tếNguyễn Thị Thanh HàB16K19.3-ĐLK4529/03/2019 - 04/04/2019Học cùng 38K19-ĐL(tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
220Tư pháp quốc tếNguyễn Thị Thanh Hà38K19-GL4503/05/2019 - 09/05/2019Học cùng B16K19.3-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
221Tư pháp quốc tếNguyễn Thị Thanh HàB16K19.3-GL4503/05/2019 - 09/05/2019 Trung tâm GDTX Gia Lai
222Tư tưởng Hồ Chí MinhTrần Ngọc Ánh39K19-BĐ3019/04/2019 - 22/04/2019 Trung tâm GDTX Bình Định
223Tư tưởng Hồ Chí MinhDương Anh Hoàng39K19-ĐL (tối)3015/03/2019 - 18/03/2019 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
224Tư tưởng Hồ Chí MinhDương Anh Hoàng39K19-ĐLK3015/03/2019 - 18/03/2019Học cùng 39K19-ĐL (tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
225Tư tưởng Hồ Chí MinhLê Minh Thọ39K2-LNGL3001/03/2019 - 04/03/2019 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
porno film
bodrum escort
beylikdüzü escort istanbul escort beylikduzu escort ataköy escort escort beylikdüzü beylikdüzü escort şirinevler escort bayan escort şirinevler escort beylikdüzü escort şişli escort şirinevler avrupa yakası escort çapa escort escort beylikdüzü sisli escort mecidiyekoy escort sisli escort
antalya escort
astropay bozdurma
huluhub.com
escort beylikduzu
bokep
umraniye escort
sex shop