DHKT

Thời khóa biểu Hệ vừa làm vừa học tại Trung tâm

Học kỳ:
Trung tâm:
Lớp:
Học phần:
 
THỜI KHÓA BIỂU
#Học phầnGiảng viênLớpSố tiếtThời gian họcGhi chúTrường
1Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 1Lê Hữu ÁiH17K19.1C-KH3022/03/2019 - 25/03/2019 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
2Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 1Lê Hữu ÁiH17K19.2A-KH3022/03/2019 - 25/03/2019Học cùng H17K19.1C-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
3Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 1Lê Hữu ÁiH17K19.2B-KH3022/03/2019 - 25/03/2019Học cùng H17K19.1C-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
4Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 1Lê Hữu ÁiH17K19.2C-KH3022/03/2019 - 25/03/2019Học cùng H17K19.1C-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
5Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2Nguyễn Thị Thu HuyềnH17K19.2C-KH4503/05/2019 - 06/05/2019Học cùng H17K19.1C-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
6Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2Nguyễn Thị Thu HuyềnH17K19.2B-KH4503/05/2019 - 06/05/2019Học cùng H17K19.1C-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
7Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2Nguyễn Thị Thu HuyềnH17K19.2A-KH4503/05/2019 - 06/05/2019Học cùng H17K19.1C-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
8Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2Nguyễn Thị Thu HuyềnH17K19.1C-KH4503/05/2019 - 06/05/2019 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
9Công pháp quốc tếHoàng Ngọc GiaoB17K19.2-PHKT4508/03/2019 - 11/03/2019 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
10Đại cương văn hoá Việt Nam Trần Hồng Lưu38K19-TK3001/03/2019 - 04/03/2019 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
11Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamNgô Văn Hà38K19-QN4515/03/2019 - 21/03/2019 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
12Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamNguyễn Văn Hoàn38K2-LNGL4529/03/2019 - 04/04/2019Học cùng H16K6.2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
13Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamNguyễn Văn HoànH16K6.2-LNGL4529/03/2019 - 04/04/2019 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
14Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamĐỗ Thị Hằng Nga38K19-TK4515/03/2019 - 19/03/2019 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
15Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamĐỗ Thị Hằng NgaH16K6.2-TK4503/05/2019 - 07/05/2019 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
16Giao tiếp trong kinh doanhHà Quang Thơ40K19-ĐLK4519/04/2019 - 22/04/2019 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
17Hệ thống thông tin kế toánVõ Thị Thanh VânH17K6.1A-LNGL4529/03/2019 - 01/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
18Hệ thống thông tin kế toánVõ Thị Thanh VânH17K6.1B-GL4529/03/2019 - 01/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
19Hệ thống thông tin kế toánVõ Thị Thanh VânH17K6.1A-GL4529/03/2019 - 01/04/2019 Trung tâm GDTX Gia Lai
20Hệ thống thông tin kế toánVõ Thị Thanh VânH17K6.1B-LNGL4529/03/2019 - 01/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
21Hệ thống thông tin kế toánVõ Thị Thanh VânH17K6.1C-GL4529/03/2019 - 01/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
22Hệ thống thông tin kế toánVõ Thị Thanh VânH17K6.1C-LNGL4529/03/2019 - 01/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
23Hệ thống thông tin kế toánVõ Thị Thanh VânH17K6.2A-GL4529/03/2019 - 01/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
24Hệ thống thông tin kế toánVõ Thị Thanh VânH17K6.2A-LNGL4529/03/2019 - 01/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
25Hệ thống thông tin kế toánVõ Thị Thanh VânH17K6.2B-GL4529/03/2019 - 01/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
26Hệ thống thông tin kế toánVõ Thị Thanh VânH17K6.2B-LNGL4529/03/2019 - 01/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
27Kế toán công tyNguyễn Thị Thu HàH16K6.2-TK3001/03/2019 - 04/03/2019 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
28Kế toán công tyLê Văn NamH16K6.2-LNGL3001/03/2019 - 04/03/2019 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
29Kế toán công tyPhan Thị Đỗ QuyênH17K6.1A-LNGL4508/03/2019 - 11/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
30Kế toán công tyPhan Thị Đỗ QuyênH17K6.1A-GL4508/03/2019 - 11/03/2019 Trung tâm GDTX Gia Lai
31Kế toán công tyPhan Thị Đỗ QuyênH17K6.2B-LNGL4508/03/2019 - 11/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
32Kế toán công tyPhan Thị Đỗ QuyênH17K6.2A-LNGL4508/03/2019 - 11/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
33Kế toán công tyPhan Thị Đỗ QuyênH17K6.2B-GL4508/03/2019 - 11/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
34Kế toán công tyPhan Thị Đỗ QuyênH17K6.1C-LNGL4508/03/2019 - 11/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
35Kế toán công tyPhan Thị Đỗ QuyênH17K6.2A-GL4508/03/2019 - 11/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
36Kế toán công tyPhan Thị Đỗ QuyênH17K6.1B-LNGL4508/03/2019 - 11/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
37Kế toán công tyPhan Thị Đỗ QuyênH17K6.1C-GL4508/03/2019 - 11/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
38Kế toán công tyPhan Thị Đỗ QuyênH17K6.1B-GL4508/03/2019 - 11/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
39Kế toán công tyPhan Thị Đỗ QuyênH17K6.1B-ĐLK4522/03/2019 - 25/03/2019Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
40Kế toán công tyPhan Thị Đỗ QuyênH17K6.2A-ĐLK4522/03/2019 - 25/03/2019Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
41Kế toán công tyPhan Thị Đỗ QuyênH17K6.2B-ĐLK4522/03/2019 - 25/03/2019Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
42Kế toán công tyPhan Thị Đỗ QuyênH17K6.1A-ĐLK4522/03/2019 - 25/03/2019Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
43Kế toán công tyPhan Thị Đỗ QuyênB17K6.1,2-ĐLK4522/03/2019 - 25/03/2019 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
44Kế toán quản trịVõ Hồng Tâm39K2-LNGL3019/04/2019 - 22/04/2019 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
45Kế toán thuếNguyễn Tri PhươngH17K6.1A-GL4501/03/2019 - 04/03/2019 Trung tâm GDTX Gia Lai
46Kế toán thuếNguyễn Tri PhươngH17K6.1A-LNGL4501/03/2019 - 04/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
47Kế toán thuếNguyễn Tri PhươngH17K6.2A-LNGL4501/03/2019 - 04/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
48Kế toán thuếNguyễn Tri PhươngH17K6.2A-GL4501/03/2019 - 04/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
49Kế toán thuếNguyễn Tri PhươngH17K6.1C-LNGL4501/03/2019 - 04/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
50Kế toán thuếNguyễn Tri PhươngH17K6.2B-GL4501/03/2019 - 04/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
51Kế toán thuếNguyễn Tri PhươngH17K6.2B-LNGL4501/03/2019 - 04/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
52Kế toán thuếNguyễn Tri PhươngH17K6.1B-LNGL4501/03/2019 - 04/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
53Kế toán thuếNguyễn Tri PhươngH17K6.1C-GL4501/03/2019 - 04/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
54Kế toán thuếNguyễn Tri PhươngH17K6.1B-GL4501/03/2019 - 04/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
55Kế toán thuếNguyễn Thị Xuân TrangH17K6.1B-ĐLK4515/03/2019 - 18/03/2019Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
56Kế toán thuếNguyễn Thị Xuân TrangH17K6.2A-ĐLK4515/03/2019 - 18/03/2019Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
57Kế toán thuếNguyễn Thị Xuân TrangH17K6.2B-ĐLK4515/03/2019 - 18/03/2019Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
58Kế toán thuếNguyễn Thị Xuân TrangH17K6.1A-ĐLK4515/03/2019 - 18/03/2019Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
59Kế toán thuếNguyễn Thị Xuân TrangB17K6.1,2-ĐLK4515/03/2019 - 18/03/2019 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
60Kiểm soát nội bộĐường Nguyễn HưngH17K6.1A-GL4503/05/2019 - 06/05/2019 Trung tâm GDTX Gia Lai
61Kiểm soát nội bộĐường Nguyễn HưngH17K6.1A-LNGL4503/05/2019 - 06/05/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
62Kiểm soát nội bộĐường Nguyễn HưngH17K6.2B-GL4503/05/2019 - 06/05/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
63Kiểm soát nội bộĐường Nguyễn HưngH17K6.2B-LNGL4503/05/2019 - 06/05/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
64Kiểm soát nội bộĐường Nguyễn HưngH17K6.1C-LNGL4503/05/2019 - 06/05/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
65Kiểm soát nội bộĐường Nguyễn HưngH17K6.2A-GL4503/05/2019 - 06/05/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
66Kiểm soát nội bộĐường Nguyễn HưngH17K6.2A-LNGL4503/05/2019 - 06/05/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
67Kiểm soát nội bộĐường Nguyễn HưngH17K6.1C-GL4503/05/2019 - 06/05/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
68Kiểm soát nội bộĐường Nguyễn HưngH17K6.1B-GL4503/05/2019 - 06/05/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
69Kiểm soát nội bộĐường Nguyễn HưngH17K6.1B-LNGL4503/05/2019 - 06/05/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
70Kiểm soát nội bộĐoàn Thị Ngọc TraiH17K6.1B-ĐLK4508/03/2019 - 11/03/2019Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
71Kiểm soát nội bộĐoàn Thị Ngọc TraiH17K6.2A-ĐLK4508/03/2019 - 11/03/2019Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
72Kiểm soát nội bộĐoàn Thị Ngọc TraiH17K6.2B-ĐLK4508/03/2019 - 11/03/2019Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
73Kiểm soát nội bộĐoàn Thị Ngọc TraiH17K6.1A-ĐLK4508/03/2019 - 11/03/2019Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
74Kiểm soát nội bộĐoàn Thị Ngọc TraiB17K6.1,2-ĐLK4508/03/2019 - 11/03/2019 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
75Kiểm toánLê Thị Kim YếnB17K6.1,2-ĐLK4505/04/2019 - 08/04/2019 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
76Kiểm toánLê Thị Kim YếnH17K6.1A-ĐLK4505/04/2019 - 08/04/2019Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
77Kiểm toánLê Thị Kim YếnH17K6.2B-ĐLK4505/04/2019 - 08/04/2019Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
78Kiểm toánLê Thị Kim YếnH17K6.2A-ĐLK4505/04/2019 - 08/04/2019Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
79Kiểm toánLê Thị Kim YếnH17K6.1B-ĐLK4505/04/2019 - 08/04/2019Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
80Kiểm toánLê Thị Kim YếnH17K6.1B-GL4519/04/2019 - 22/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
81Kiểm toánLê Thị Kim YếnH17K6.1B-LNGL4519/04/2019 - 22/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
82Kiểm toánLê Thị Kim YếnH17K6.1C-LNGL4519/04/2019 - 22/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
83Kiểm toánLê Thị Kim YếnH17K6.1C-GL4519/04/2019 - 22/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
84Kiểm toánLê Thị Kim YếnH17K6.2B-GL4519/04/2019 - 22/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
85Kiểm toánLê Thị Kim YếnH17K6.2B-LNGL4519/04/2019 - 22/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
86Kiểm toánLê Thị Kim YếnH17K6.2A-LNGL4519/04/2019 - 22/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
87Kiểm toánLê Thị Kim YếnH17K6.2A-GL4519/04/2019 - 22/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
88Kiểm toánLê Thị Kim YếnH17K6.1A-LNGL4519/04/2019 - 22/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
89Kiểm toánLê Thị Kim YếnH17K6.1A-GL4519/04/2019 - 22/04/2019 Trung tâm GDTX Gia Lai
90Kiểm toán tài chínhPhạm Hoài HươngH16K6.2-LNGL4517/05/2019 - 23/05/2019 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
91Kiểm toán tài chínhTrần Thị Hồng VânH16K6.2-TK4529/03/2019 - 02/04/2019 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
92Kinh doanh quốc tếTrần Thị Minh DuyênB17K6.1,2-ĐLK4529/03/2019 - 01/04/2019 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
93Kinh tế đầu tưLê Bảo38K13-CM4501/03/2019 - 05/03/2019 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
94Kinh tế lượngLê Dân39K2-LNGL4529/03/2019 - 04/04/2019 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
95Kinh tế vĩ môTrần Thị Thúy NgọcH17K19.2C-KH4505/04/2019 - 08/04/2019 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
96Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt NamNgô Văn Hà38K19-TK3005/04/2019 - 08/04/2019 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
97Logic họcLê Minh Thọ40K19-ĐLK3005/04/2019 - 08/04/2019 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
98Luật đất đaiĐào Thị Nhung39K19-ĐL (tối)3001/03/2019 - 04/03/2019 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
99Luật đất đaiĐào Thị Nhung39K19-ĐLK3001/03/2019 - 04/03/2019Học cùng 39K19-ĐL (tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
100Luật đất đaiĐào Thị NhungB17K19.2-PHKT4516/03/2019 - 19/03/2019 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
101Luật đất đaiĐào Thị Nhung39K19-PHKT3029/03/2019 - 01/04/2019 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
102Luật đất đaiĐào Thị NhungB17K19.2-KH4519/04/2019 - 22/04/2019 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
103Luật đất đaiĐào Thị NhungH17K19.2C-KH4519/04/2019 - 22/04/2019Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
104Luật đất đaiĐào Thị NhungH17K19.1C-KH4519/04/2019 - 22/04/2019Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
105Luật đất đaiĐào Thị NhungH17K19.2A-KH4519/04/2019 - 22/04/2019Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
106Luật đất đaiĐào Thị NhungH17K19.2B-KH4519/04/2019 - 22/04/2019Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
107Luật đầu tưMai Vân AnhB16K19.3-GL3019/04/2019 - 22/04/2019 Trung tâm GDTX Gia Lai
108Luật đầu tưMai Vân Anh38K19-GL3019/04/2019 - 22/04/2019Học cùng B16K19.3-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
109Luật đầu tưMai Vân Anh39K19-ĐL (tối)3003/05/2019 - 06/05/2019Học cùng B16K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
110Luật đầu tưMai Vân Anh39K19-ĐLK3003/05/2019 - 06/05/2019Học cùng B16K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
111Luật đầu tưMai Vân AnhB16K19.3-ĐLK3003/05/2019 - 06/05/2019 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
112Luật hình sự 2Trần Tuấn Sơn40K19-ĐLK4529/03/2019 - 01/04/2019 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
113Luật Hôn nhân – Gia đìnhTrần Thị SáuB17K19.2-KH3029/03/2019 - 01/04/2019 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
114Luật Hôn nhân – Gia đìnhTrần Thị SáuH17K19.2B-KH3029/03/2019 - 01/04/2019Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
115Luật Hôn nhân – Gia đìnhTrần Thị SáuH17K19.1C-KH3029/03/2019 - 01/04/2019Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
116Luật Hôn nhân – Gia đìnhTrần Thị SáuH17K19.2C-KH3029/03/2019 - 01/04/2019Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
117Luật hôn nhân và gia đinhMai Vân Anh39K19-PHKT3001/03/2019 - 04/03/2019 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
118Luật hôn nhân và gia đinhMai Vân Anh39K19-BĐ3008/03/2019 - 11/03/2019 Trung tâm GDTX Bình Định
119Luật hôn nhân và gia đinhTrần Thị Sáu39K19-ĐL (tối)3017/05/2019 - 20/05/2019Học cùng B16K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
120Luật hôn nhân và gia đinhTrần Thị Sáu39K19-ĐLK3017/05/2019 - 20/05/2019Học cùng B16K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
121Luật hôn nhân và gia đinhTrần Thị SáuB16K19.3-ĐLK3017/05/2019 - 20/05/2019 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
122Luật kinh doanh bất động sảnĐào Thị Nhung38K19-BĐ3010/05/2019 - 13/05/2019 Trung tâm GDTX Bình Định
123Luật kinh tếLê Hồng PhướcH16K6.2-LNGL4515/03/2019 - 21/03/2019 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
124Luật lao động Trần Hải Lộc39K19-BĐ3001/03/2019 - 04/03/2019 Trung tâm GDTX Bình Định
125Luật lao động Trần Hải Lộc39K19-PHKT3003/05/2019 - 06/05/2019 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
126Luật lao độngLê Hồng PhướcB17K19.2-PHKT4501/03/2019 - 04/03/2019 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
127Luật luật sưTrần Trung38K19-BĐ3001/03/2019 - 04/03/2019 Trung tâm GDTX Bình Định
128Luật luật sưLương Văn Tuấn38K19-QN3001/03/2019 - 04/03/2019 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
129Luật luật sưLương Văn TuấnB17K19.2-KH3015/03/2019 - 18/03/2019 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
130Luật luật sưLương Văn TuấnH17K19.2C-KH3015/03/2019 - 18/03/2019Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
131Luật thương mại (HP2)Đỗ Trần Hà Linh39K19-PHKT4515/03/2019 - 21/03/2019 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
132Luật thương mại (HP2)Đỗ Trần Hà Linh39K19-BĐ4505/04/2019 - 11/04/2019 Trung tâm GDTX Bình Định
133Luật thương mại 1Lê Thị Thu Hằng40K19-ĐLK4515/03/2019 - 18/03/2019 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
134Luật thương mại quốc tế 1Lê Đình Quang Phúc38K13-CM3019/04/2019 - 22/04/2019 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
135Luật thương mại quốc tế 2Hoàng Ngọc Giao38K19-GL3015/03/2019 - 18/03/2019Học cùng B16K19.3-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
136Luật thương mại quốc tế 2Hoàng Ngọc GiaoB16K19.3-GL3015/03/2019 - 18/03/2019 Trung tâm GDTX Gia Lai
137Luật thương mại quốc tế 2Lê Đình Quang Phúc38K19-ĐL(tối)3001/03/2019 - 04/03/2019 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
138Luật thương mại quốc tế 2Lê Đình Quang PhúcB16K19.3-ĐLK3001/03/2019 - 04/03/2019Học cùng 38K19-ĐL(tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
139Luật thương mại quốc tế 2Lê Đình Quang Phúc38K19-BĐ3029/03/2019 - 01/04/2019 Trung tâm GDTX Bình Định
140Luật thương mại quốc tế 2Lê Đình Quang Phúc38K19-QN3005/04/2019 - 08/04/2019 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
141Luật tố tụng dân sựLê Thị Thu HằngB17K19.2-PHKT4529/03/2019 - 01/04/2019 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
142Luật tố tụng dân sựLê Thị Thu Hằng39K19-PHKT4519/04/2019 - 25/04/2019 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
143Luật tố tụng dân sựLê Thị Thu Hằng39K19-BĐ4503/05/2019 - 09/05/2019 Trung tâm GDTX Bình Định
144Luật tố tụng hành chínhNguyễn Thị Hồng Phượng38K19-BĐ4515/03/2019 - 21/03/2019 Trung tâm GDTX Bình Định
145Luật tố tụng hành chínhNguyễn Thị Hồng Phượng38K19-GL4517/05/2019 - 23/05/2019 Trung tâm GDTX Gia Lai
146Luật tố tụng hành chínhTrần Tuấn SơnB17K19.2-PHKT3005/04/2019 - 08/04/2019 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
147Luật tố tụng hành chínhTrần Tuấn Sơn38K19-QN4519/04/2019 - 25/04/2019 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
148Luật tố tụng hình sựNguyễn Thị Thanh Hà38K13-CM4515/03/2019 - 19/03/2019 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
149Luật tố tụng hình sựNguyễn Thị Thanh HàB17K19.2-PHKT4519/04/2019 - 22/04/2019 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
150Luật tố tụng hình sựTrần Tuấn SơnB16K19.3-GL4501/03/2019 - 07/03/2019 Trung tâm GDTX Gia Lai
151Luật tố tụng hình sựTrần Tuấn Sơn38K19-GL4501/03/2019 - 07/03/2019Học cùng B16K19.3-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
152Luật tố tụng hình sựTrần Tuấn Sơn38K19-ĐL(tối)4515/03/2019 - 21/03/2019 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
153Luật tố tụng hình sựTrần Tuấn SơnB16K19.3-ĐLK4515/03/2019 - 21/03/2019Học cùng 38K19-ĐL(tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
154Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nướcNguyễn Thị Hồng Phượng38K19-BĐ4519/04/2019 - 25/04/2019 Trung tâm GDTX Bình Định
155Luật trách nhiệm bồi thường nhà nướcNguyễn Thị Hồng PhượngB17K19.2-KH3001/03/2019 - 04/03/2019 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
156Marketing căn bản Trần Thị Phương HàB17K6.1,2-ĐLK4501/03/2019 - 04/03/2019 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
157Nghiên cứu MarketingTrương Đình Quốc Bảo38K2-LNGL4501/03/2019 - 07/03/2019 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
158Phân tích tài chính doanh nghiệpTrần Thị NgaB17K6.1,2-ĐLK4503/05/2019 - 06/05/2019 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
159Phân tích tài chính doanh nghiệpTrần Thị NgaH17K6.1A-ĐLK4503/05/2019 - 06/05/2019Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
160Phân tích tài chính doanh nghiệpTrần Thị NgaH17K6.2B-ĐLK4503/05/2019 - 06/05/2019Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
161Phân tích tài chính doanh nghiệpTrần Thị NgaH17K6.2A-ĐLK4503/05/2019 - 06/05/2019Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
162Phân tích tài chính doanh nghiệpTrần Thị NgaH17K6.1B-ĐLK4503/05/2019 - 06/05/2019Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
163Phân tích tài chính doanh nghiệpVõ Hồng TâmH17K6.1B-GL4505/04/2019 - 08/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
164Phân tích tài chính doanh nghiệpVõ Hồng TâmH17K6.1B-LNGL4505/04/2019 - 08/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
165Phân tích tài chính doanh nghiệpVõ Hồng TâmH17K6.1C-LNGL4505/04/2019 - 08/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
166Phân tích tài chính doanh nghiệpVõ Hồng TâmH17K6.1C-GL4505/04/2019 - 08/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
167Phân tích tài chính doanh nghiệpVõ Hồng TâmH17K6.2B-GL4505/04/2019 - 08/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
168Phân tích tài chính doanh nghiệpVõ Hồng TâmH17K6.2B-LNGL4505/04/2019 - 08/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
169Phân tích tài chính doanh nghiệpVõ Hồng TâmH17K6.2A-GL4505/04/2019 - 08/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
170Phân tích tài chính doanh nghiệpVõ Hồng TâmH17K6.2A-LNGL4505/04/2019 - 08/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
171Phân tích tài chính doanh nghiệpVõ Hồng TâmH17K6.1A-GL4505/04/2019 - 08/04/2019 Trung tâm GDTX Gia Lai
172Phân tích tài chính doanh nghiệpVõ Hồng TâmH17K6.1A-LNGL4505/04/2019 - 08/04/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
173Phân tích tài chính doanh nghiệpHoàng TùngH16K6.2-TK4519/04/2019 - 23/04/2019 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
174Phân tích tài chính doanh nghiệpHoàng TùngH16K6.2-LNGL4503/05/2019 - 09/05/2019 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
175Pháp luật thanh tra và khiếu nại, tố cáoNguyễn Thị Hồng PhượngB17K19.2-KH3005/04/2019 - 08/04/2019 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
176Pháp luật về hợp đồng tín dụng và bảo đảm tín dụngĐinh Anh Tuấn38K19-ĐL(tối)4503/05/2019 - 09/05/2019 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
177Pháp luật về thi hành ánTrần Trung38K19-GL4529/03/2019 - 04/04/2019Học cùng B16K19.3-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
178Pháp luật về thi hành ánTrần TrungB16K19.3-GL4529/03/2019 - 04/04/2019 Trung tâm GDTX Gia Lai
179Pháp luật về thi hành ánTrần Trung38K19-ĐL(tối)4519/04/2019 - 25/04/2019 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
180Pháp luật về thi hành ánTrần TrungB16K19.3-ĐLK4519/04/2019 - 25/04/2019Học cùng 38K19-ĐL(tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
181Pháp luật về thi hành ánTrần Trung38K19-QN4503/05/2019 - 09/05/2019 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
182Phương pháp định lượng trong kinh tếLê Minh Hiếu39K2-LNGL4503/05/2019 - 09/05/2019 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
183Quản lý Nhà nước về kinh tếBùi Quang Bình39K19-ĐL (tối)3029/03/2019 - 01/04/2019 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
184Quản lý Nhà nước về kinh tếBùi Quang Bình39K19-ĐLK3029/03/2019 - 01/04/2019Học cùng 39K19-ĐL (tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
185Quản lý Nhà nước về kinh tếNguyễn Thành Long38K19-TK3029/03/2019 - 01/04/2019 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
186Quản trị công nghệ và cải tiếnTrương Hồng Trình38K2-LNGL4515/03/2019 - 21/03/2019 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
187Quản trị công nghệ và cải tiếnTrương Hồng Trình39K2-LNGL4515/03/2019 - 21/03/2019Học cùng 38K2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
188Quản trị doanh nghiệp thương mại - dịch vụPhan Trọng An H16K6.2-LNGL3008/03/2019 - 11/03/2019 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
189Quản trị doanh nghiệp thương mại - dịch vụVăn Ngọc ĐànH16K6.2-TK3005/04/2019 - 08/04/2019 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
190Quản trị họcNguyễn Thị Bích Thủy40K19-ĐLK4503/05/2019 - 06/05/2019 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
191Quản trị sự thay đổiNguyễn Phúc Nguyên38K2-LNGL3019/04/2019 - 22/04/2019 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
192Tài chính công tyLê Đắc Anh KhiêmH17K6.1A-LNGL4515/03/2019 - 18/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
193Tài chính công tyLê Đắc Anh KhiêmH17K6.2A-LNGL4515/03/2019 - 18/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
194Tài chính công tyLê Đắc Anh KhiêmH17K6.2A-GL4515/03/2019 - 18/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
195Tài chính công tyLê Đắc Anh KhiêmH17K6.2B-GL4515/03/2019 - 18/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
196Tài chính công tyLê Đắc Anh KhiêmH17K6.2B-LNGL4515/03/2019 - 18/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
197Tài chính công tyLê Đắc Anh KhiêmH17K6.1C-GL4515/03/2019 - 18/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
198Tài chính công tyLê Đắc Anh KhiêmH17K6.1C-LNGL4515/03/2019 - 18/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
199Tài chính công tyLê Đắc Anh KhiêmH17K6.1B-LNGL4515/03/2019 - 18/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
200Tài chính công tyLê Đắc Anh KhiêmH17K6.1B-GL4515/03/2019 - 18/03/2019Học cùng H17K6.1A-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
201Tài chính công tyLê Đắc Anh KhiêmH17K6.1A-GL4515/03/2019 - 18/03/2019 Trung tâm GDTX Gia Lai
202Tài chính công tyNguyễn Hòa NhânH17K6.1B-ĐLK4519/04/2019 - 22/04/2019Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
203Tài chính công tyNguyễn Hòa NhânH17K6.2A-ĐLK4519/04/2019 - 22/04/2019Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
204Tài chính công tyNguyễn Hòa NhânH17K6.2B-ĐLK4519/04/2019 - 22/04/2019Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
205Tài chính công tyNguyễn Hòa NhânH17K6.1A-ĐLK4519/04/2019 - 22/04/2019Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
206Tài chính công tyNguyễn Hòa NhânB17K6.1,2-ĐLK4519/04/2019 - 22/04/2019 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
207Tâm Lý học đại cươngNguyễn Thị Bích Thu39K19-ĐLK3019/04/2019 - 22/04/2019Học cùng 39K19-ĐL (tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
208Tâm Lý học đại cươngNguyễn Thị Bích Thu39K19-ĐL (tối)3019/04/2019 - 22/04/2019 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
209Tiếng Anh đại cương 1 (A2.1)Trương Thị Phương TrangH17K19.2C-KH4501/03/2019 - 04/03/2019Học cùng H17K19.1C-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
210Tiếng Anh đại cương 1 (A2.1)Trương Thị Phương TrangH17K19.2B-KH4501/03/2019 - 04/03/2019Học cùng H17K19.1C-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
211Tiếng Anh đại cương 1 (A2.1)Trương Thị Phương TrangH17K19.1C-KH4501/03/2019 - 04/03/2019 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
212Tiếng Anh đại cương 1 (A2.1)Trương Thị Phương TrangH17K19.2A-KH4501/03/2019 - 04/03/2019Học cùng H17K19.1C-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
213Tin học đại cươngNguyễn Thành Thủy38K19-TK4519/04/2019 - 23/04/2019 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
214Tin học hóa kế toánNguyễn Văn QuangH16K6.2-TK4515/03/2019 - 19/03/2019 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
215Tin học hóa kế toánNguyễn Văn QuangH16K6.2-LNGL4519/04/2019 - 25/04/2019 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
216Tin học văn phòngVũ Hà Tuấn Anh40K19-ĐLK4501/03/2019 - 04/03/2019 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
217Tư pháp quốc tếMai Vân Anh38K13-CM4529/03/2019 - 02/04/2019 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
218Tư pháp quốc tếNguyễn Thị Thanh Hà38K19-ĐL(tối)4529/03/2019 - 04/04/2019 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
219Tư pháp quốc tếNguyễn Thị Thanh HàB16K19.3-ĐLK4529/03/2019 - 04/04/2019Học cùng 38K19-ĐL(tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
220Tư pháp quốc tếNguyễn Thị Thanh Hà38K19-GL4503/05/2019 - 09/05/2019Học cùng B16K19.3-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
221Tư pháp quốc tếNguyễn Thị Thanh HàB16K19.3-GL4503/05/2019 - 09/05/2019 Trung tâm GDTX Gia Lai
222Tư tưởng Hồ Chí MinhTrần Ngọc Ánh39K19-BĐ3019/04/2019 - 22/04/2019 Trung tâm GDTX Bình Định
223Tư tưởng Hồ Chí MinhDương Anh Hoàng39K19-ĐL (tối)3015/03/2019 - 18/03/2019 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
224Tư tưởng Hồ Chí MinhDương Anh Hoàng39K19-ĐLK3015/03/2019 - 18/03/2019Học cùng 39K19-ĐL (tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
225Tư tưởng Hồ Chí MinhLê Minh Thọ39K2-LNGL3001/03/2019 - 04/03/2019 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên