DHKT

 • Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy - Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2020

  Chương trình đào tạo áp dụng cho Khoá tuyển sinh 2020, xem chi tiết tại đây. Chương trình đào tạo gồm các chuyên ngành:

  1. Chuyên ngành Ngoại thương

  2. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

  3. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch

  4. Chuyên ngành Kinh tế phát triển

  5. Chuyên ngành Thống kê kinh tế xã hội

  6. Chuyên ngành Kế toán

  7. Chuyên ngành Ngân hàng

  8. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh thương mại

  9. Chuyên ngành Kinh tế chính trị

  10. Chuyên ngành kinh tế lao động

  11. Chuyên ngành Kinh tế và quản lý công

  12. Chuyên ngành Marketing

  13. Chuyên ngành Luật kinh tế

  14. Chuyên ngành Tin học quản lý

  15. Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

  16. Chuyên ngành Quản trị tài chính

  17. Chuyên Ngành Quản trị nguồn nhân lực

  18. Chuyên ngành Kiểm toán

  19. Chuyên ngành Luật học

  20. Chuyên ngành Kinh tế đầu tư

  21. Chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin

  22. Chuyên ngành thương mại điện tử

  23. Chuyên ngành Quản trị khách sạn

  24. Chuyên ngành tài chính công

  25. Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics

  26. Chuyên ngành Quản trị sự kiện lễ hội

  27. Chuyên ngành Hành chính công

  28. Chuyên ngành Truyền thông marketing

  29. Chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Phân tích kinh doanh

   

   

 • Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy - Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2019

  Chương trình đào tạo áp dụng cho Khoá tuyển sinh 2019, xem chi tiết tại đây. Chương trình đào tạo gồm các chuyên ngành:

  1. Chuyên ngành Ngoại thương

  2. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

  3. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch

  4. Chuyên ngành Kinh tế phát triển

  5. Chuyên ngành Thống kê kinh tế xã hội

  6. Chuyên ngành Kế toán

  7. Chuyên ngành Ngân hàng

  8. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh thương mại

  9. Chuyên ngành Kinh tế chính trị

  10. Chuyên ngành kinh tế lao động

  11. Chuyên ngành Kinh tế và quản lý công

  12. Chuyên ngành Marketing

  13. Chuyên ngành Luật kinh tế

  14. Chuyên ngành Tin học quản lý

  15. Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

  16. Chuyên ngành Quản trị tài chính

  17. Chuyên Ngành Quản trị nguồn nhân lực

  18. Chuyên ngành Kiểm toán

  19. Chuyên ngành Luật học

  20. Chuyên ngành Kinh tế đầu tư

  21. Chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin

  22. Chuyên ngành thương mại điện tử

  23. Chuyên ngành Quản trị khách sạn

  24. Chuyên ngành tài chính công

  25. Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics

  26. Chuyên ngành Quản trị sự kiện lễ hội

  27. Chuyên ngành Hành chính công

  28. Chuyên ngành Truyền thông marketing

   

   

   

 • Đề cương chi tiết các học phần ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

  TT

  Mã học phần

  Tên học phần

  Liên kết

   

   

  Học phần chung cho ngành học

   

  01

  SMT1001

  Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 1

  Tải file

  02

  SMT1002

  Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2

  Tải file

  03

  SMT1003

  Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Tải file

  04

  SMT1004

  Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Tải file

  05

  LAW1001

  Pháp luật đại cương

  Tải file

  06

  TOU1001

  Giao tiếp trong kinh doanh

  Tải file

  07

  ENG1001

  Tiếng Anh đại cương 1 (A2.1)

  Tải file

  08

  ENG2001

  Tiếng Anh đại cương 2 (A2.2)

  Tải file

  09

  MIS1001

  Tin học văn phòng

  Tải file

  10

  MAT1001

  Toán ứng dụng trong kinh tế

  Tải file

  11

  MGT1001

  Kinh tế vi mô

  Tải file

  12

  ECO1001

  Kinh tế vĩ mô

  Tải file

  13

  MGT1002

  Quản trị học

  Tải file

  14

   

  Giáo dục thể chất

  Tải file

  15

   

  Giáo dục Quốc phòng

  Tải file

  16

  ACC1001

  Nguyên lý kế toán

  Tải file

  17

  MKT2001

  Marketing căn bản

  Tải file

  18

  MIS2002

  Hệ thống thông tin quản lý

  Tải file

  19

  HRM2001

  Hành vi tổ chức

  Tải file

  20

  STA2002

  Thống kê kinh doanh và kinh tế

  Tải file

  21

  FIN2001

  Thị trường và các định chế tài chính

  Tải file

  22

  MGT2002

  Nhập môn kinh doanh

  Tải file

  23

  IBS2001

  Kinh doanh quốc tế

  Tải file

  24

  LAW2001

  Luật kinh doanh

  Tải file

  25

  ENG3001

  Tiếng Anh kinh doanh

  Tải file

  26

  TOU3001

  Tổng quan du lịch

  Tải file

  27

  TOU3002

  Quản trị cung ứng dịch vụ

  Tải file

  28

  TOU3004

  Lãnh đạo nhóm trong doanh nghiệp du lịch và khách sạn

  Tải file

  29

  TOU3008

  Chiến lược kinh doanh du lịch và khách sạn

  Tải file

  30

  TOU3009

  Quản trị tài chính du lịch và khách sạn

  Tải file

  31

  TOU3003

  Văn hóa Việt Nam

  Tải file

  32

  TOU3010

  Địa lý du lịch

  Tải file

  33

  IBS3007

  Quản trị đa văn hóa

  Tải file

  34

  COM3003

  Quản trị quan hệ khách hàng

  Tải file

  35

  ENG3002

  Tiếng Anh du lịch

  Tải file

   

   

  Học phần chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch

   

  36

  HOS3001

  Marketing dịch vụ

  Tải file

  37

  HOS3006

  Quản trị kinh doanh nhà hàng

  Tải file

  38

  TOU3011

  Quản trị sự kiện và lễ hội

  Tải file

  39

  TOU3013

  Quản trị kinh doanh lưu trú

  Tải file

  40

  TOU3014

  Quản trị kinh doanh lữ hành

  Tải file

  41

  TOU3015

  Quản trị điểm đến du lịch

  Tải file

  42

  TOU3019

  Thiết kế và điều hành chương trình du lịch

  Tải file

  43

  TOU3005

  Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

  Tải file

  44

  TOU3016

  Nghiệp vụ khách sạn

  Tải file

  45

  ACC2002

  Kế toán quản trị

  Tải file

  46

  MKT3002

  Nghiên cứu marketing

  Tải file

  47

  RMD3001

  Phương pháp nghiên cứu khoa học

  Tải file

  48

  ENG3003

  Tiếng Anh trong hướng dẫn du lịch

  Tải file

  49

  TOU4001

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp

  Tải file

  50

  TOU4002

  Khóa luận tốt nghiệp (*)

  Tải file

   

   

  Học phần chuyên ngành Quản trị sự kiện và lễ hội

   

  36

  TOU3006

  Marketing sự kiện và lễ hội

  Tải file

  37

  TOU3007

  Nhập môn quản trị sự kiện và lễ hội

  Tải file

  38

  TOU3017

  Quản trị hậu cần sự kiện và lễ hội

  Tải file

  39

  TOU3018

  Quản trị ngân sách sự kiện và lễ hội

  Tải file

  40

  TOU3020

  Quản trị dự án sự kiện và lễ hội

  Tải file

  41

  TOU3021

  Thiết kế, dàn dựng và tiến hành sự kiện và lễ hội

  Tải file

  42

  TOU3022

  Quản trị rũi ro đám đông và an toàn cho khách tham dự

  Tải file

  43

  TOU3016

  Nghiệp vụ khách sạn

  Tải file

  44

  TOU3019

  Thiết kế và điều hành chương trình du lịch

  Tải file

  45

  ACC2002

  Kế toán quản trị

  Tải file

  46

  MKT3002

  Nghiên cứu marketing

  Tải file

  47

  COM3003

  Quản trị quan hệ khách hàng

  Tải file

  48

  RMD3001

  Phương pháp nghiên cứu khoa học

  Tải file

  49

  TOU4003

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp

  Tải file

  50

  TOU4004

  Khóa luận tốt nghiệp (*)

  Tải file


Liên kết hữu ích

Tư vấn - Hỏi đáp

Hotline: 0511.3950227

Skype: daotaodhkt123

Yahoo: daotao.dhkt@yahoo.com