DHKT

 • Giới thiệu chung

  Hoạt động khoa học và hợp tác quốc tế được Nhà trường nhấn mạnh là một trong những lính vực then chốt. Bộ phận khoa học và hợp tác quốc tế được tách ra thành phòng từ năm 2006, phục vụ chủ trương đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác quốc tế trong điều kiện hội nhập của Nhà trường. Phòng thực hiện các chức năng:

   - Tham mưu trực tiếp cho Hiệu trưởng về nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của Nhà trường

   - Tổ chức và quản lý hoạt động nghiên cứu và hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ của cán bộ, giảng viên và sinh viên; công tác hợp tác và đào tạo quốc tế của Nhà trường

   NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

   Hoạt động quản lý nghiên cứu khoa học đã giúp gia tăng được các công trình khoa học của cán bộ giảng viên, đẩy mạnh được các hoạt động tư vấn và trao đổi thông tin khoa học thông qua các cuộc hội thảo, hội nghị của Nhà trường, tạo được điểm nhấn về uy tín của nhà trường với xã hội.

   HỢP TÁC QUỐC TẾ

   Các quan hệ đang ngày càng mở rộng, phục vụ tích cực cho việc nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học thông qua đào tạo nguồn nhân lực và tranh thủ các nguồn lực nước ngoài. Sự kết hợp giữa hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ, Trường Đại học Kinh tế đã và đang nhắm đến  việc đảm bảo công bằng, cùng chung lợi ích và phát triển. Thông qua quá trình hợp tác quốc tế, trường nâng cao hình ảnh của UE-UD trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao về nhân lực và chuyển giao công nghệ khoa học kinh tế và quản lý trên toàn nước và Đông Nam Á.

   Chúng tôi làm việc với nhiều đối tác trên khắp thế giới về các hoạt động quốc tế bao gồm các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu chung, tư vấn, các chương trình trao đổi, thực tập, và các khóa học hè.

   Nhiều quan hệ đã phát triển thành các hợp tác thực tế hữu hiệu, như liên kết đào tạo với ĐH Towson, Đại học Keuka (Mỹ), ĐH Sunderland, ĐH Stirling, ĐH Saxion, ĐH Hull, ĐH Newcastle (Anh); ĐH Massey (New Zealand),…  với các chương trình chuyển tiếp (2 + 2, 1 + 3 và 3 + 1) cùng các chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Marketing, Ngân hàng, Kinh doanh Quốc tế, Quản lý Tài chính, Tài chính Doanh nghiệp, Du lịch, Quản lý Thương mại..... Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho sinh viên những kinh nghiệm quốc tế, nâng cao khả năng làm việc của họ thông qua các khoá đào tạo và các cơ hội cho các chương trình sắp xếp và trao đổi. Trường cũng là một trong những địa chỉ đào tạo có uy tín của các sinh viên Lào trong tất cả các bậc học. Ngoài ra, việc xây dựng các chương trình giao lưu văn hóa, các khóa học hè cũng nhằm nâng cao khả năng tiếng Anh và phát triển khả năng kinh doanh của sinh viên tại trường.

   Mạng lưới đối tác quốc tế của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng