DHKT

 • Chức năng - Nhiệm vụ

  1. Chức năng

  -     Tham mưu và giúp hiệu trưởng về công tác quản lý, phát triển lao động khoa học – công nghệ và hợp tác khoa học – công nghệ trong và ngoài nước.

  -     Thực hiện quản lý và đảm bảo chất lượng trong lĩnh vực khoa học – công nghệ: các công trình khoa học – công nghệ, bài viết về khoa học kinh tế, ấn phẩm khoa học kinh tế, Hội thảo khoa học – công nghệ.

  -     Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho cán bộ cũng như sinh viên của Nhà trường.

  -     Tư vấn cho Hiệu trưởng và điều phối các hoạt động đối ngoại của Nhà Trường phù hợp với luật pháp Việt Nam và công nghệ quốc tế.

  -     Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo Quốc tế.

  -     Xây dựng và triển khai các dự án, đề tài quốc tế. Phát triển và khai thác quan hệ với các tổ chức có yếu tố nước ngoài. Làm công tác lễ tân đối với các Đoàn khách nước ngoài.

  -     Tư vấn, hỗ trợ và quản lý sinh viên, chuyển tiếp theo các chương trình hợp tác quốc tế. Xác nhận các văn bằng, tài liệu dịch phục vụ công tác đối ngoại cho cán bộ và sinh viên của Trường.


  2. Nhiệm vụ

  2.1. Hoạt động khoa học – công nghệ

  -   Tổ chức xây dựng chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn hằng năm về hoạt động khoa học – công nghệ của Trường và báo cáo Đại học Đà Nẵng phê duyệt thường ký theo quy định;

  -   Xây dựng quy định về quản lý khoa học – công nghệ của Trường phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Đà Nẵng;

  -   Là đầu mối xúc tiến phát triển các hoạt động nghiên cứu và tư vấn khoa học;

  -   Quản lý các hoạt động khoa học và công nghệp cấp Nhà nước và tương dương; cấp Bộ, cấp Tỉnh, cấp Đại học Đà Nẵng, cấp cơ sở và các hoạt động khoa học và công nghệ khác theo sự phân cấp và quy định của Nhà nước, của Đại học Đà Nẵng;

  -   Tổ chức, quản lý và đề xuất giải pháp tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học của người học trong Trường;

  -   Chịu trách nhiệm chính tổ chức các hội thảo, hội nghị, chuyên đề , sinh hoạt khoa học từ cấp trường trở lên của Trường;

  -   Quản lý nội dung Tạp chí Khoa học Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế: tổ chức phản biện, biên tập, xuất bản và phát hành tạp chí theo quy định hiện hành;

  -   Tổ chức và phối hợp các khoa chuyên môn công việc quản lý công tác biên soạn, biên dịch, lựa chọn, thẩm định, và duyệt giáo trình, tài liệu học tập phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng quy định;

  2.2. Hoạt động Hợp tác quốc tế

  -   Xây dựng và báo cáo Đại học Đà Nẵng phê duyệt chiến lược, tổ chức thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch và hợp tác quốc tế ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Trường và báo cáo Đại học Đà Nẵng thường ký theo quy định;

  -   Xây dựng quy định, quy trình quản lý hoạt động hợp tác quốc tế phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo, Đại học Đà Nẵng;

  -   Phối hợp với các chuyên môn, các phòng chức năng để xây dựng và soạn thảo biên bản hợp tác với các trường nước ngoài cho chương trình liên kết đào tạo, trao đổi sinh viên và hợp tác nghiên cứu;

  -   Là đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin với các tổ chức quốc tế, tổ chức có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai quan hệ hợp tác. Liên hệ với các cơ quan trong nước về công tác đối ngoại: Cục quản lý xuất nhập cảnh, Sở ngoại vụ, Công An Thành phố Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng để quản lý những người nước ngoài đến thăm và làm việc hoặc học tập và nghiên cứu tại trường theo đúng quy định của Nhà nước;

  -   Phối hợp với Đại học Đà Nẵng thực hiện kế hoạch làm việc của khách nước ngoài tại trường;

  -   Tổ chức đón các đoàn khách Quốc tế theo Quy định hiện hành của nhà nước, phối hợp với các đơn vị trong trường thực công tác lễ tân với các đoàn khách quốc tế;

  -   Mời và hỗ trợ mời giảng viên nước ngoài đến giảng dạy cho các chương trình đào tạo của Trường;

  -   Tư vấn và hỗ trợ việc tiếp nhận các sinh viên nước ngoài (theo học chương trình Đại học và Sau Đại học) học tập và nghiên cứu tại Nhà trường;

  -   Xây dựng quảng bá thực hiện và quản lý các chương trình Trường hè;

  -   Tổ chức các buổi giao lưu với sinh viên nước ngoài cũng như sinh viên trường Đại học Kinh tế ra nước ngoài giao lưu;

  -   Tư vấn và hỗ trợ làm thủ tục chuyển tiếp sinh viên sang các trường đối tác với Nhà trường theo chương trình liên kết 2+2, 3+1, các chương trình theo thỏa thuận hợp tác và các chương trình sau Đại học;

  -   Quản lý nội dung tiếng Anh cổng thông tin điện tử của Nhà trường;

  -   Tìm kiếm, xây dựng, triển khai và quản lý các dự án có yếu tố nước ngoài;

  -   Phối hợp với các Khoa, các phòng Chức năng trong trường trong việc xúc tiến và xây dựng chương trình liên kết đào tạo với các trường nước ngoài;

  -   Thông báo và phối hợp với các Khoa, Phòng chức năng lựa chọn các ứng viên cho chương trình học bổng được cấp bởi các đối tác nước ngoài với trường Đại học Kinh tế;

  -   Chịu trách nhiệm tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế;

porno film
antalya escort
astropay bozdurma
huluhub.com
bokep
umraniye escort
sex shop
izmir escort
escort artvin escort aydin
izmit escort
mobile screening plants
istanbul escort
xxx sex video daunlod sex xxxnxx hd