DHKT

 • Tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam (không cấp chứng chỉ) - Đợt ngày 12/05/2019

  Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy.

  Nhằm công nhận chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên hệ Chính quy, Nhà trường phối hợp với Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng tổ chức kỳ thi xét chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam, kế hoạch như sau:

  - Đối tượng dự thi: Tất cả sinh viên các lớp đại học hệ chính quy có nhu cầu kiểm tra tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

  Lưu ý: Kết quả thi được sử dụng để xét chuẩn đầu ra tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ không cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh.

  Để được cấp chứng chỉ, sinh viên đăng ký tham dự Kỳ thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh Quốc gia theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Sinh viên xem thông tin chi tiết về kỳ thi này tại thông báo sau (mục số 2): https://due.udn.vn/vi-vn/thongbao/thongbaochitiet/id/9589/bid/456

  - Thời gian thi: 7h00 Chủ nhật, ngày 12 tháng 05 năm 2019.

  - Quy trình đăng ký:

  Bước 1: Đăng ký

  Từ ngày 11/04/2019 đến 16h00 ngày 17/04/2019, đăng nhập vào Website của Trường http://due.udn.vn, tại trang Dành cho Sinh viên, chọn mục Đăng ký thi CĐR ngoại ngữ (Chuẩn quốc gia) trong Trình đơn cá nhân (bên trái) để tiến hành đăng ký theo hướng dẫn.

  Lưu ý: Sinh viên cần chuẩn bị 01 file ảnh thẻ kích cỡ 3x4 (ảnh chụp chính diện, rõ mặt, trang phục nghiêm túc, lịch sự) để nộp khi đăng ký dự thi (upload trực tiếp lên trang Đăng ký thi). Sinh viên cũng cần kiểm tra và cập nhật hồ sơ cá nhân trên trang Đào tạo của Trường (http://daotao.due.udn.vn), những thông tin này sẽ được sử dụng để làm Thẻ dự thi cho sinh viên.

  Bước 2: Nộp lệ phí

  Sau khi đăng ký trực tuyến, sinh viên nộp lệ phí thi qua tài khoản cá nhân tại Ngân hàng Đông Á trước ngày 18/04/2019.

  Lệ phí thi: 350.000VNĐ/1 lượt thi

  Danh sách sinh viên đăng ký dự thi đã nộp lệ phí thi và hoàn thành đủ thủ tục đăng ký dự thi sẽ được công bố trên Website của Trường vào ngày 19/04/2019.

  Lưu ý: Sinh viên không hoàn thành lệ phí thi theo đúng thời gian quy định sẽ không được dự thi.

  Bước 3: Kiểm tra danh sách thi chính thức

              Danh sách thi chính thức sẽ được công bố trên Website của Trường trước ngày thi. Sinh viên kiểm tra danh sách thi và đi thi đúng lịch.

              Trân trọng.

 • Danh sách sinh viên thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ VSTEP - Đợt ngày 31/03/2019

  Sinh viên thi chuẩn đầu ra tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam (VSTEP) đợt ngày 31/03/2019 tại Trường Đại học Bách Khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng, TP. Đà Nẵng.

  Danh sách thi: xem tại đây.

  Lịch thi và hiệu lệnh thi: xem tại đây.

  Lưu ý: - Thí sinh xem số báo danh, phòng thi và có mặt tại phòng thi theo thời gian quy định.

             - Thí sinh xuất trình thẻ sinh viên, CMND hoặc giấy tờ tuỳ thân có ảnh.

             - Thí sinh không được mang điện thoại và các phương tiện thu phát, ...  vào khu vực thi.

             - Thí sinh mang theo bút chì (2B, 6B,...), tẩy để làm bài thi trắc nghiệm.

             - Thí sinh không được sử dụng bút chì, bút đỏ, bút xóa hoặc nhiều màu mực trong bài thi Viết

 • Kết quả phúc khảo điểm thi kết thúc học phần HK 1/2018-2019

  Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy.

       Hiện nay Nhà trường đã hoàn thành việc chấm phúc khảo điểm thi kết thúc học phần Học kỳ 1 năm học 2018-2019. Danh sách bài thi có điều chỉnh điểm sau khi chấm phúc khảo xem tại đây.

       Để bảo mật thông tin cá nhân, danh sách này chỉ liệt kê điểm chênh lệch, sinh viên có thể xem kết quả chi tiết bằng cách đăng nhập vào trang http://due.udn.vn/ rồi chọn mục Sinh viên --> Tra cứu kết quả phúc khảo điểm thi.

   

 • Danh sách sinh viên đăng ký thi tiếng Anh VSTEP - Đợt ngày 31/03/2019

  Sinh viên xem Danh sách sinh viên đã hoàn thành thủ tục đăng ký và nộp lệ phí thi tiếng Anh chuẩn đầu ra theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam (VSTEP) - Đợt thi ngày 31-03-2019 tại đây.

  Trân trọng.

 • Kế hoạch bảo vệ luận văn Thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh tại Kontum

  THÔNG BÁO

                      Kính gửi: Học viên các lớp cao học dự kiến bảo vệ luận văn Thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh tại Kontum.

           Hiện nay đã có kế hoạch bảo vệ luận văn Thạc sỹ đợt I năm 2019 ngành Quản trị kinh doanh tại Kontum. Thông tin chi tiết ở file đính kèm.

  Đề nghị các học viên có liên quan xem kế hoạch để đợt bảo vệ luận văn được diễn ra thuận lợi.

           Trân trọng!


  Kế hoạch bảo vệ luận văn: Tải file tại đây.

 • Thông báo kết quả xét thôi học, cảnh báo học tập và học tiếp học kỳ II năm học 2018 - 2019

  THÔNG BÁO

                  Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ chính quy.

          Hiện nay đã có kết quả (dự kiến) xét Cảnh báo học tập, thôi học và học tiếp học kỳ II năm học 2018 - 2019 (chưa tính điểm phúc khảo kỳ II năm học 2018 - 2019). Đề nghị sinh viên các lớp Hệ chính quy đăng nhập vào Tài khoản cá nhân để xem kết quả. Nếu có gì thắc mắc đề nghị liên hệ với Phòng Đào tạo của Nhà trường để được giải quyết trước 16h00 thứ tư ngày 12 tháng 3 năm 2019.

          Trân trọng!

 • Tổ chức thi xét chuẩn đầu ra tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam (không cấp chứng chỉ) - Đợt ngày 31/03/2019

  Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy.

  Nhằm công nhận chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên hệ Chính quy, Nhà trường phối hợp với Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng tổ chức kỳ thi xét chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam, kế hoạch như sau:

  - Đối tượng dự thi: Tất cả sinh viên các lớp đại học hệ chính quy có nhu cầu kiểm tra tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

  Lưu ý: Kết quả thi được sử dụng để xét chuẩn đầu ra tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ không cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh.

  Để được cấp chứng chỉ, sinh viên đăng ký tham dự Kỳ thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh Quốc gia theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Sinh viên xem thông tin chi tiết về kỳ thi này tại đây (mục số 2).

  - Thời gian thi: 7h00 Chủ nhật, ngày 31 tháng 03 năm 2019.

  - Quy trình đăng ký:

  Bước 1: Đăng ký

  Từ ngày 05/03/2019 đến 16h00 ngày 11/03/2019, đăng nhập vào Website của Trường http://due.udn.vn, tại trang Dành cho Sinh viên, chọn mục Đăng ký thi CĐR ngoại ngữ (Chuẩn quốc gia) trong Trình đơn cá nhân (bên trái) để tiến hành đăng ký theo hướng dẫn.

  Lưu ý: Sinh viên cần chuẩn bị 01 file ảnh thẻ kích cỡ 3x4 (ảnh chụp chính diện, rõ mặt, trang phục nghiêm túc, lịch sự) để nộp khi đăng ký dự thi (upload trực tiếp lên trang Đăng ký thi). Sinh viên cũng cần kiểm tra và cập nhật hồ sơ cá nhân trên trang Đào tạo của Trường (http://daotao.due.udn.vn), những thông tin này sẽ được sử dụng để làm Thẻ dự thi cho sinh viên.

  Bước 2: Nộp lệ phí

  Sau khi đăng ký trực tuyến, sinh viên nộp lệ phí thi qua tài khoản cá nhân tại Ngân hàng Đông Á trước ngày 12/03/2019.

  Lệ phí thi: 350.000VNĐ/1 lượt thi

  Danh sách sinh viên đăng ký dự thi đã nộp lệ phí thi và hoàn thành đủ thủ tục đăng ký dự thi sẽ được công bố trên Website của Trường vào ngày Thứ Tư, ngày 13/03/2019.

  Lưu ý: Sinh viên không hoàn thành lệ phí thi theo đúng thời gian quy định sẽ không được dự thi.

  Bước 3: Kiểm tra danh sách thi chính thức

              Danh sách thi chính thức sẽ được công bố trên Website của Trường trước ngày thi. Sinh viên kiểm tra danh sách thi và đi thi đúng lịch.

              Trân trọng.

 • Tổ chức khảo sát năng lực tiếng Anh cho sinh viên đại học hệ chính quy năm 2019

  Sinh viên xem thông báo tại đây.

 • Danh sách sinh viên rút học phần kỳ II năm học 2018 - 2019

  THÔNG BÁO

               Kính gửi: Sinh viên các lớp Hệ chính quy.

        Hiện nay đã có danh sách sinh viên được rút học phần đã đăng ký học ở kỳ II năm học 2018 - 2019. Đề nghị các sinh viên có liên quan xem danh sách đính kèm, nếu có gì vướng mắc đề nghị liên hệ với Bộ phận Chính quy của Phòng Đào tạo trong ngày thứ 3 (05/3/2019) để được giải quyết.

         Trân trọng!

  Danh sách sinh viên rút học phần: Tải file tại đây.

 • Kết quả thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ VSTEP - Đợt ngày 23/12/2018

  Sinh viên xem kết quả thi tại đây.

porno film
bodrum escort
beylikdüzü escort istanbul escort beylikduzu escort ataköy escort escort beylikdüzü beylikdüzü escort şirinevler escort bayan escort şirinevler escort beylikdüzü escort şişli escort şirinevler avrupa yakası escort çapa escort escort beylikdüzü sisli escort mecidiyekoy escort sisli escort
antalya escort
astropay bozdurma
huluhub.com
escort beylikduzu
bokep
umraniye escort
sex shop