DHKT

 • Lộ trình học áp dụng từ khóa 43K - Tuyển sinh 2017

  1. Chuyên ngành Ngoại thương.

  2. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng quát.

  3. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch.

  4. Chuyên ngành Kinh tế phát triển.

  5. Chuyên ngành Thống kê kinh tế xã hội.

  6. Chuyên ngành Kế toán.

  7. Chuyên ngành Ngân hàng.

  8. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh thương mại.

  9. Chuyên ngành Kinh tế chính trị.

  10. Chuyên ngành kinh tế lao động.

  11. Chuyên ngành Kinh tế và quản lý công.

  12. Chuyên ngành Quản trị Marketing.

  13. Chuyên ngành Luật kinh tế

  14. Chuyên ngành Tin học quản lý.

  15. Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.

  16. Chuyên ngành Quản trị tài chính.

  17. Chuyên Ngành Quản trị nguồn nhân lực.

  18. Chuyên ngành Kiểm toán.

  19. Chuyên ngành Luật học.

  20. Chuyên ngành Kinh tế đầu tư

  21. Chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin.

  22. Chuyên ngành thương mại điện tử.

  23. Chuyên ngành Quản trị khách sạn.

  24. Chuyên ngành tài chính công.

  25. Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng.

  26. Chuyên ngành Quản trị sự kiện lễ hội

  27. Chuyên ngành Hành chính công.

  28. Chuyên ngành Truyền thông marketing.

 • Chương trình đào tạo áp dụng từ khóa 43k - tuyển sinh 2017

  1. Chuyên ngành Ngoại thương.

  2. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

  3. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch.

  4. Chuyên ngành Kinh tế phát triển.

  5. Chuyên ngành Thống kê kinh tế xã hội.

  6. Chuyên ngành Kế toán.

  7. Chuyên ngành Ngân hàng.

  8. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh thương mại.

  9. Chuyên ngành Kinh tế chính trị.

  10. Chuyên ngành kinh tế lao động.

  11. Chuyên ngành Kinh tế và quản lý công.

  12. Chuyên ngành Quản trị Marketing.

  13. Chuyên ngành Luật kinh tế

  14. Chuyên ngành Tin học quản lý.

  15. Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.

  16. Chuyên ngành Quản trị tài chính.

  17. Chuyên Ngành Quản trị nguồn nhân lực.

  18. Chuyên ngành Kiểm toán.

  19. Chuyên ngành Luật học.

  20. Chuyên ngành Kinh tế đầu tư

  21. Chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin.

  22. Chuyên ngành thương mại điện tử.

  23. Chuyên ngành Quản trị khách sạn.

  24. Chuyên ngành tài chính công.

  25. Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics.

  26. Chuyên ngành Quản trị sự kiện lễ hội

  27. Chuyên ngành Hành chính công.

  28. Chuyên ngành Truyền thông marketing.

 • Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Tiến sĩ

 • Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Thạc sỹ

 • Chương trình đào tạo Tiến sĩ - Năm 2015

  Các học phần Tiến sĩ 

 • Chương trình đào tạo Thạc sỹ - Năm 2015

 • Thông báo kế hoạch đăng ký các học phần giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2015 - 2016

  THÔNG BÁO

             Kính gửi: Sinh viên các lớp Hệ chính quy.

             Nhà trường sẽ mở cho sinh viên các lớp Hệ chính quy ( Chương trình đại trà và chương trình chất lượng cao) đăng ký học các học phần giáo dục thể chất vào lúc 17h00 ngày 16/12/2015 đến 15h00 ngày 20/12/2015.

             Đề nghị sinh viên đăng nhập vào hệ thống và thực hiện đăng ký học theo đúng thời gian qui định trên. 

             Trân trọng.

 • Thông báo kế hoạch đăng ký xét tốt nghiệp Hệ chính quy đợt I năm học 2015 - 2016

  THÔNG BÁO

  (V/v đăng ký xét công nhận tốt nghiệp Hệ Chính Quy 

  đợt 1 năm học 2015 – 2016)


                 Kính gửi:

               - Các Khoa trong Trường;

               - Sinh viên dự kiến tốt nghiệp hệ CQ đợt 1/2015-2016.


                 Để chuẩn bị cho công tác xét công nhận tốt nghiệp Hệ chính quy đợt 1 năm học 2015-2016, Nhà trường thông báo kế hoạch thực hiện những công việc liên quan như sau:

                 1. Đăng ký xét công nhận tốt nghiệp

                 Từ ngày 21/12/2015 đến ngày 24/12/2015: Những sinh viên có nguyện vọng được xét tốt nghiệp trong đợt này phải thực hiện đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trực tuyến tại trang web: www.due.udn.vn (mục Đăng ký xét công nhận tốt nghiệp).

                 Sau khi đăng ký thành công, sinh viên in Đơn đăng ký xét công nhận tốt nghiệp.

                 2. Hoàn thành hồ sơ tốt nghiệp

                 Sinh viên đã đăng ký xét công nhận tốt nghiệp chuẩn bị hồ sơ gồm:

                    - Đơn đăng ký xét công nhận tốt nghiệp;

                    - Bản photocopy có công chứng (kèm theo bản gốc để đối chiếu) các chứng chỉ sau:

                       + Chứng chỉ Giáo dục thể chất;

                       + Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng;

                       + Chứng chỉ đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ (Chứng chỉ chuẩn đầu ra tiếng Anh do Trường Đại học kinh tế tổ chức, chứng chỉ TOEIC, TOEFL, chứng chỉ tiếng Pháp DELF A2, chứng chỉ các ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 – Khung chung châu Âu);

                    - Bản kiểm điểm có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú đối với những sinh viên không đăng ký học trong học kỳ 1 năm học 2015-2016 nhưng đăng ký xét công nhận tốt nghiệp đợt này;

                    - Sinh viên nộp Hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp cho Khoa quản lý sinh viên trước ngày 29/12/2015. Nhà trường chỉ thực hiện việc xét công nhận tốt nghiệp đối với những sinh viên hoàn thành đầy đủ hồ sơ theo quy định.

                    - Khoa quản lý sinh viên gửi hồ sơ đăng ký tốt nghiệp về Phòng Đào tạo trước 15g00 ngày 31/12/2015 để phối hợp với các Phòng, Trung tâm liên quan thực hiện việc xét tốt nghiệp.

                 Trân trọng!


 • Chương trình đào tạo chất lượng cao

  GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

   

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

   

  Chuyên ngành đào tạo

  KẾ TOÁN   -   KIỂM TOÁN   -   MARKETING   -   NGÂN HÀNG

  NGOẠI THƯƠNG   -   QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH   -   TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

   

  * Giới thiệu chương trình

  Với ý tưởng xây dựng mô hình đào tạo chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội và cộng đồng doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập quốc tế, Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng đã triển khai chương trình đào tạo chất lượng cao bắt đầu từ năm học 2011. Chương trình này thể hiện rõ định hướng và chiến lược trở thành trường Đại học Việt Nam đào tạo chất lượng quốc tế với học phí tương ứng.

  Chương trình đào tạo chất lượng cao của nhà Trường được xây dựng dựa trên tinh hoa của giáo dục đại học trên thế giới kết hợp với đặc thù của giáo dục Việt Nam nhằm mang lại giá trị gia tăng cao và sự khác biệt cho người học ở cả năm khía cạnh: kiến thức, tư duy, kỹ năng, hành vi và thái độ. Với định hướng và cam kết này, các sinh viên tốt nghiệp từ chương trình đào tạo chất lượng cao sẽ đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của nhà trường ở phạm vi khu vực và quốc tế.

  Chương trình đào tạo chất lượng cao là chương trình đào tạo các cử nhân tài năng của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng trên cơ sở tích hợp chương trình đào tạo của một số Trường Đại học có uy tín trên thế giới. Tham gia chương trình đào tạo chất lượng cao, sinh viên có các cơ hội học tập trong môi trường hiện đại


  * Chương trình giáo dục Đại học dành cho đào tạo chất lượng cao

   

   

 • Cam kết chương trình chất lượng cao

  CAM KẾT CỦA

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

  VỚI NGƯỜI HỌC

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

         

          Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng thực hiện Chương trình đào tạo chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực có chất lượng về chuyên môn và có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

            Nhà trường thực hiện đào tạo 7 chuyên ngành chương trình đào tạo chất lượng cao gồm: Kế toán, Kiểm toán, Marketing, Ngân hàng, Ngoại thương, Quản trị tài chính và Tài chính doanh nghiệp.

            Để thực hiện đúng chương trình đào tạo và đảm bảo quyền lợi của sinh viên tham gia chương trình đào tạo chất lượng cao, Nhà trường cam kết thực hiện những nội dung sau:

        1. Chương trình đào tạo

  • Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở tích hợp chương trình của các Trường Đại học tiên tiến, được xếp hạng trên thế giới như Hoa Kỳ, Anh, Úc..., hướng đến việc tiếp cận chuẩn chương trình đào tạo quốc tế.
  • Trên 20% số học phần trong mỗi chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh. Các học phần chuyên ngành sử dụng tài liệu bằng Tiếng Anh, có hỗ trợ bằng trợ giảng ngôn ngữ để sinh viên có thể tiếp cận và tự phát triển kiến thức chuyên ngành sau khi tốt nghiệp.

         2. Giáo trình và tài liệu học tập

  • Sinh viên được ưu tiên sử dụng nguồn tài liệu tiếng Anh và tiếng Việt tại Thư viện Trường Đại học Kinh tế trong quá trình học tập.
  • Sinh viên được sử dụng tài liệu học tập từ Nhà xuất bản Cengage Learning cho các học phần chuyên ngành.

         3. Đội ngũ giảng viên và trợ giảng

  • Giảng viên giảng dạy kiến thức chuyên ngành gồm các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ tận tâm, giàu kinh nghiệm cùng với các giảng viên từ các trường Đại học nước ngoài liên kết với Nhà trường.
  • Sinh viên được học tăng cường Tiếng Anh, giảng viên giảng dạy kĩ năng tiếng Anh là các giảng viên giàu kinh nghiệm từ Trường Đại học Ngoại Ngữ (Đại học Đà Nẵng) và các giảng viên ngôn ngữ người nước ngoài.
  • Trợ giảng hỗ trợ học tập sinh viên như hướng dẫn làm tình huống, bài tập nhóm và giải đáp các thắc mắc trong quá trình học tập.
  • Chương trình có sự tham gia của các nhà quản lý và doanh nhân uy tín để chia sẻ kinh nghiệm, giúp sinh viên có những trải nghiệm thực tế về quản lý - kinh doanh.

         4. Cơ sở vật chất

  • Phòng học được thiết kế cho lớp học có 40 sinh viên, có các trang thiết bị phục vụ cho học tập và giảng dạy: điều hoà nhiệt độ, máy chiếu, micro không dây, hệ thống internet wifi, các trang thiết bị hỗ trợ phương pháp giảng dạy tích cực.
  • Phòng máy thực hành.
  • Phòng tự học có trang bị máy tính, dụng cụ trình chiếu để sinh viên có thể tự học và thảo luận nhóm.
  • Góc học tập, nghiên cứu riêng cho từng sinh viên.

         5. Cơ hội nghề nghiệp và học tập ở nước ngoài

  • Sinh viên được ưu tiên giới thiệu thực tập và việc làm tại các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước (các doanh nghiệp liên doanh hoặc 100% vốn của nước ngoài...).
  • Sinh viên được quyền chuyển tiếp học đại học tại nước ngoài theo các chương trình 2+2, 3+1 tại các trường liên kết như: Đại học Keuka, Đại học Bang Sealte (Hoa Kỳ), Đại học Newcatle, Đại học Hull (Anh), Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan), Đại học Massey (Newzealand), Đại học QUT (Úc)...

         6. Học phí và chính sách học bổng

  • Mức học phí là 7.750.000 đồng/sinh viên/học kỳ và không thay đổi trong 4 năm học đối với sinh viên tuyển sinh năm 2015.
  • Cấp học bổng cho 25% sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao với các loại học bổng: học bổng đặc biệt, học bổng 100%, 50%, 25% mức học phí. Học bổng đặc biệt bao gồm 100% học phí, lưu trú phí và hỗ trợ sinh hoạt phí 1.000.000 đồng/tháng.

         7. Các dịch vụ gia tăng khác cho người học

  • Sinh viên được tham gia các hoạt động ngoại khóa để tăng kĩ năng mềm của người học; tham gia các hoạt động trao đổi học thuật với sinh viên trong và ngoài nước; tham gia các báo cáo chuyên đề và các hội thảo khoa học tại trường…
  • Sinh viên được tham gia tham quan khảo sát các doanh nghiệp trong kỳ thực tập tốt nghiệp.
  • Sinh viên được ưu tiên sử dụng quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học để thực hiện các dự án nghiên cứu của mình (có sự tham gia hướng dẫn của thầy cô giáo).
  • Phụ huynh và người tài trợ được cung cấp thông tin về tình hình học tập và sinh hoạt của sinh viên nếu có yêu cầu.
  • Sinh viên có thể nhận được sự giúp đỡ của các trợ giảng hỗ trợ trong quá trình học tập hoặc kĩ năng viết báo cáo tốt nghiệp bằng tiếng Anh theo thông lệ quốc tế tùy theo điều kiện của mỗi chuyên ngành.

   

porno film
antalya escort
astropay bozdurma
huluhub.com
escort beylikduzu
bokep
umraniye escort
sex shop
izmir escort
escort artvin escort aydin
izmit escort