DHKT

Thời khóa biểu Hệ đào tạo Sau Đại học

Học kỳ:
Học phần:
Lớp học phần:
Giảng viên:
 
THỜI KHÓA BIỂU
#Giảng viênHọc phầnPhòngLớpTín chỉThời gian họcGhi chú
1 Mai Ngọc AnhChính sách công D105K37.QLK.ĐN308/03/2019 - 10/03/2019; 16/03/2019 - 17/03/2019 
2 Mai Ngọc AnhChính sách công  K37.QLK.KT319/04/2019 - 23/04/2019 
3 Võ Xuân TiếnChính sách công  K37.QLK.QNA329/03/2019 - 02/04/2019 
4 Phạm Hoài HươngChuẩn mực báo cáo tài chính quốc tếD102K36.KTO.ĐN305/04/2019 - 07/04/2019; 20/04/2019 - 21/04/2019 
5 Phạm Hoài HươngChuẩn mực báo cáo tài chính quốc tếD101K37.KTO.ĐN305/04/2019 - 07/04/2019; 20/04/2019 - 21/04/2019Học cùng K36.KTO.ĐN
6 Võ Thị Thuý AnhCông cụ phái sinh K36.TNH.QB315/03/2019 - 19/03/2019 
7 Nguyễn Thị Bích ThuHành vi tổ chức D106K37.QTR.ĐN322/03/2019 - 24/03/2019; 30/03/2019 - 31/03/2019 
8 Nguyễn Thị Bích ThuHành vi tổ chức  K37.QTR.KT303/05/2019 - 07/05/2019 
9 Nguyễn Thị Bích ThuHành vi tổ chức  K37.QTR.QB315/03/2019 - 19/03/2019 
10 Huỳnh Thị Hồng HạnhHệ thống thông tin kế toánD101K37.KTO.ĐN308/03/2019 - 10/03/2019; 16/03/2019 - 17/03/2019 
11 Huỳnh Thị Hồng HạnhHệ thống thông tin kế toán K37.KTO.QB317/05/2019 - 21/05/2019 
12 Huỳnh Thị Hồng HạnhHệ thống thông tin kế toán K37.KTO.QNA303/05/2019 - 07/05/2019 
13 Huỳnh Thị Hồng HạnhHệ thống thông tin kế toán K38.KTO.QB317/05/2019 - 21/05/2019Học cùng K37.KTO.QB
14 Đoàn Ngọc Phi AnhKế toán quản trị D101K37.KTO.ĐN322/02/2019 - 24/02/2019; 02/03/2019 - 03/03/2019 
15 Đoàn Ngọc Phi AnhKế toán quản trị  K37.KTO.QB315/03/2019 - 19/03/2019 
16 Đoàn Ngọc Phi AnhKế toán quản trị  K37.KTO.QNA317/05/2019 - 21/05/2019 
17 Nguyễn Thị Xuân TrangKế toán quản trị D106K37.QTR.ĐN319/04/2019 - 21/04/2019; 04/05/2019 - 05/05/2019 
18 Đoàn Ngọc Phi AnhKế toán quản trị  K37.QTR.KT319/04/2019 - 23/04/2019 
19 Nguyễn Thị Xuân TrangKế toán quản trị  K37.QTR.QB329/03/2019 - 02/04/2019 
20 Đoàn Ngọc Phi AnhKế toán quản trị  K38.KTO.QB315/03/2019 - 19/03/2019Học cùng K37.KTO.QB
21 Đoàn Ngọc Phi AnhKế toán quản trị D206K38.QTR.ĐN329/03/2019 - 31/03/2019; 06/04/2019 - 07/04/2019 
22 Đoàn Ngọc Phi AnhKế toán quản trị  K38.QTR.QN303/05/2019 - 07/05/2019 
23 Đoàn Ngọc Phi AnhKế toán quản trị  K38.QTR.QNA310/05/2019 - 14/05/2019 
24 Trương Bá ThanhKế toán quản trị chiến lượcD102K36.KTO.ĐN303/05/2019 - 05/05/2019; 11/05/2019 - 12/05/2019 
25 Nguyễn Công PhươngKế toán tài chính D204K38.KTO.ĐN329/03/2019 - 31/03/2019; 06/04/2019 - 07/04/2019 
26 Nguyễn Công PhươngKế toán tài chính  K38.KTO.QB303/05/2019 - 07/05/2019 
27 Nguyễn Hữu CườngKế toán tài chính nâng caoD101K37.KTO.ĐN317/05/2019 - 19/05/2019; 25/05/2019 - 26/05/2019 
28 Nguyễn Hữu CườngKế toán tài chính nâng cao K37.KTO.QNA319/04/2019 - 23/04/2019 
29 Đường Nguyễn HưngKiểm soát nội bộ D102K36.KTO.ĐN322/03/2019 - 24/03/2019; 30/03/2019 - 31/03/2019 
30 Đoàn Thị Ngọc TraiKiểm toánD101K37.KTO.ĐN311/01/2019 - 13/01/2019; 19/01/2019 - 20/01/2019 
31 Đoàn Thị Ngọc TraiKiểm toán K37.KTO.QB319/04/2019 - 23/04/2019 
32 Đoàn Thị Ngọc TraiKiểm toán K37.KTO.QNA322/03/2019 - 26/03/2019 
33 Đoàn Thị Ngọc TraiKiểm toán K38.KTO.QB319/04/2019 - 23/04/2019Học cùng K37.KTO.QB
34 Nguyễn Thị ThủyKinh tế đầu tư K36.KPT.QB301/03/2019 - 05/03/2019 
35 Nguyễn Thị ThủyKinh tế đầu tư K36.QLK.KT329/03/2019 - 02/04/2019 
36 Đoàn Thị Liên HươngKinh tế học vi mô D203K38.KPT.ĐN301/03/2019 - 03/03/2019; 09/03/2019 - 10/03/2019Học cùng K38.QLK.ĐN
37 Đoàn Thị Liên HươngKinh tế học vi mô D203K38.QLK.ĐN301/03/2019 - 03/03/2019; 09/03/2019 - 10/03/2019 
38 Trương Sỹ QuýKinh tế học vi mô  K38.QLK.KT305/04/2019 - 09/04/2019 
39 Nguyễn Mạnh ToànKinh tế học vĩ mô D105K37.QLK.ĐN322/03/2019 - 24/03/2019; 30/03/2019 - 31/03/2019 
40 Nguyễn Mạnh ToànKinh tế học vĩ mô  K37.QLK.KT303/05/2019 - 07/05/2019 
41 Nguyễn Mạnh ToànKinh tế học vĩ mô  K37.QLK.QNA305/04/2019 - 09/04/2019 
42 Nguyễn Mạnh ToànKinh tế học vĩ mô D203K38.KPT.ĐN310/05/2019 - 12/05/2019; 18/05/2019 - 19/05/2019Học cùng K38.QLK.ĐN
43 Nguyễn Mạnh ToànKinh tế học vĩ mô D203K38.QLK.ĐN310/05/2019 - 12/05/2019; 18/05/2019 - 19/05/2019 
44 Lê DânKinh tế lượngD204K38.KTO.ĐN303/05/2019 - 05/05/2019; 11/05/2019 - 12/05/2019 
45 Trương Bá ThanhKinh tế lượng K38.TNH.ĐL305/04/2019 - 09/04/2019 
46 Trương Bá ThanhKinh tế lượng K38.TNH.QB319/04/2019 - 23/04/2019 
47 Trương Bá ThanhKinh tế lượng K38.TNH.QNA322/03/2019 - 26/03/2019 
48 Bùi Quang BìnhKinh tế phát triển D105K37.QLK.ĐN303/05/2019 - 05/05/2019; 11/05/2019 - 12/05/2019 
49 Bùi Quang BìnhKinh tế phát triển  K37.QLK.KT301/03/2019 - 05/03/2019 
50 Bùi Quang BìnhKinh tế phát triển  K37.QLK.QNA315/03/2019 - 19/03/2019 
51 Bùi Quang BìnhKinh tế phát triển D203K38.KPT.ĐN305/04/2019 - 07/04/2019; 20/04/2019 - 21/04/2019Học cùng K38.QLK.ĐN
52 Bùi Quang BìnhKinh tế phát triển D203K38.QLK.ĐN305/04/2019 - 07/04/2019; 20/04/2019 - 21/04/2019 
53 Lê BảoKinh tế vùng  K36.KPT.QB322/03/2019 - 26/03/2019 
54 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo D105K37.QLK.ĐN305/04/2019 - 07/04/2019; 20/04/2019 - 21/04/2019 
55 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo  K37.QLK.KT315/03/2019 - 19/03/2019 
56 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo  K37.QLK.QNA303/05/2019 - 07/05/2019 
57 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo và đạo đức kinh doanh D106K37.QTR.ĐN322/02/2019 - 24/02/2019; 02/03/2019 - 03/03/2019 
58 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo và đạo đức kinh doanh  K37.QTR.KT329/03/2019 - 02/04/2019 
59 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo và đạo đức kinh doanh  K37.QTR.QB317/05/2019 - 21/05/2019 
60 Ngô Hà TấnLý thuyết kế toánD204K38.KTO.ĐN301/03/2019 - 03/03/2019; 09/03/2019 - 10/03/2019 
61 Lâm Chí DũngLý thuyết tài chính tiền tệD202K37.TNH.ĐN308/03/2019 - 10/03/2019; 16/03/2019 - 17/03/2019 
62 Lâm Chí DũngLý thuyết tài chính tiền tệ K38.TNH.ĐL303/05/2019 - 07/05/2019 
63 Lâm Chí DũngLý thuyết tài chính tiền tệD202K38.TNH.ĐN308/03/2019 - 10/03/2019; 16/03/2019 - 17/03/2019Học cùng K37.TNH.ĐN
64 Lâm Chí DũngLý thuyết tài chính tiền tệ K38.TNH.QB322/03/2019 - 26/03/2019 
65 Hồ Hữu TiếnNgân hàng đầu tư K36.TNH.QB329/03/2019 - 02/04/2019 
66 Nguyễn Ngọc AnhNgân hàng trung ương K36.TNH.QB303/05/2019 - 07/05/2019 
67 Lê Thế GiớiNghiên cứu marketing K36.QTR.KT319/04/2019 - 23/04/2019 
68 Hoàng TùngPhân tích báo cáo tài chính K38.TNH.QB317/05/2019 - 21/05/2019 
69 Hoàng TùngPhân tích báo cáo tài chính K38.TNH.QNA308/03/2019 - 12/03/2019 
70 Ninh Thị Thu ThủyPhân tích chi phí – lợi ích  K36.KPT.QB319/04/2019 - 23/04/2019 
71 Ninh Thị Thu ThủyPhân tích chi phí – lợi ích D103K36.QLK.ĐN301/03/2019 - 03/03/2019; 09/03/2019 - 10/03/2019 
72 Ninh Thị Thu ThủyPhân tích chi phí – lợi ích  K36.QLK.KT315/03/2019 - 19/03/2019 
73 Hoàng TùngPhân tích tài chính và định giá doanh nghiệpD101K37.KTO.ĐN322/03/2019 - 24/03/2019; 30/03/2019 - 31/03/2019 
74 Hoàng TùngPhân tích tài chính và định giá doanh nghiệp K37.KTO.QB301/03/2019 - 05/03/2019 
75 Hoàng TùngPhân tích tài chính và định giá doanh nghiệp K37.KTO.QNA305/04/2019 - 09/04/2019 
76 Hoàng TùngPhân tích tài chính và định giá doanh nghiệp K38.KTO.QB301/03/2019 - 05/03/2019Học cùng K37.KTO.QB
77 Hồ Hữu TiếnPhân tích tín dụngD202K37.TNH.ĐN322/02/2019 - 24/02/2019; 02/03/2019 - 03/03/2019 
78 Hồ Hữu TiếnPhân tích tín dụngD202K38.TNH.ĐN322/02/2019 - 24/02/2019; 02/03/2019 - 03/03/2019Học cùng K37.TNH.ĐN
79 Trần Đình Khôi NguyênPhương pháp nghiên cứu khoa học D101K37.KTO.ĐN303/05/2019 - 05/05/2019; 11/05/2019 - 12/05/2019 
80 Trần Đình Khôi NguyênPhương pháp nghiên cứu khoa học  K37.KTO.QB329/03/2019 - 02/04/2019 
81 Trần Đình Khôi NguyênPhương pháp nghiên cứu khoa học  K37.KTO.QNA301/03/2019 - 05/03/2019 
82 Trần Đình Khôi NguyênPhương pháp nghiên cứu khoa học  K38.KTO.QB329/03/2019 - 02/04/2019Học cùng K37.KTO.QB
83 Phạm Thị Lan HươngPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanhD206K38.QTR.ĐN301/03/2019 - 03/03/2019; 09/03/2019 - 10/03/2019 
84 Phạm Thị Lan HươngPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh K38.QTR.QN305/04/2019 - 09/04/2019 
85 Ngô Thị Khuê ThưPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh K38.QTR.QNA319/04/2019 - 23/04/2019Học cùng K38.TNH.QNA
86 Ngô Thị Khuê ThưPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh K38.TNH.ĐL329/03/2019 - 02/04/2019 
87 Ngô Thị Khuê ThưPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh K38.TNH.QB301/03/2019 - 05/03/2019 
88 Ngô Thị Khuê ThưPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh K38.TNH.QNA319/04/2019 - 23/04/2019 
89 Võ Thị Thuý AnhPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế  K36.KPT.QB303/05/2019 - 07/05/2019 
90 Nguyễn Thị Mỹ HươngPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế D103K36.QLK.ĐN305/04/2019 - 07/04/2019; 20/04/2019 - 21/04/2019 
91 Nguyễn Thị Mỹ HươngPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế  K36.QLK.KT303/05/2019 - 07/05/2019 
92 Lê BảoQuản lý nhà nước về kinh tế D105K37.QLK.ĐN317/05/2019 - 19/05/2019; 25/05/2019 - 26/05/2019 
93 Lê BảoQuản lý nhà nước về kinh tế  K37.QLK.KT310/05/2019 - 14/05/2019 
94 Lê BảoQuản lý nhà nước về kinh tế  K37.QLK.QNA319/04/2019 - 23/04/2019 
95 Nguyễn Thị Bích ThủyQuản trị chất lượngD104K36.QTR.ĐN315/03/2019 - 17/03/2019; 23/03/2019 - 24/03/2019 
96 Nguyễn Thị Bích ThủyQuản trị chất lượng K36.QTR.KT329/03/2019 - 02/04/2019 
97 Lê Thế GiớiQuản trị chiến lượcD103K36.QLK.ĐN303/05/2019 - 05/05/2019; 11/05/2019 - 12/05/2019 
98 Lê Thế GiớiQuản trị chiến lược K36.QLK.KT301/03/2019 - 05/03/2019 
99 Nguyễn Thanh LiêmQuản trị chiến lượcD104K36.QTR.ĐN319/04/2019 - 21/04/2019; 04/05/2019 - 05/05/2019 
100 Nguyễn Thanh LiêmQuản trị chiến lược K36.QTR.KT315/03/2019 - 19/03/2019 
101 Nguyễn Phúc NguyênQuản trị chuỗi cung ứngD104K36.QTR.ĐN329/03/2019 - 31/03/2019; 06/04/2019 - 07/04/2019 
102 Nguyễn Phúc NguyênQuản trị chuỗi cung ứng K36.QTR.KT317/05/2019 - 21/05/2019 
103 Đặng Tùng LâmQuản trị danh mục đầu tưD202K37.TNH.ĐN322/03/2019 - 24/03/2019; 30/03/2019 - 31/03/2019 
104 Đặng Tùng LâmQuản trị danh mục đầu tưD202K38.TNH.ĐN322/03/2019 - 24/03/2019; 30/03/2019 - 31/03/2019Học cùng K37.TNH.ĐN
105 Đào Hữu HòaQuản trị dự ánD103K36.QLK.ĐN322/03/2019 - 24/03/2019; 30/03/2019 - 31/03/2019 
106 Đào Hữu HòaQuản trị dự án K36.QLK.KT319/04/2019 - 23/04/2019 
107 Đào Hữu HòaQuản trị dự ánD104K36.QTR.ĐN310/05/2019 - 12/05/2019; 18/05/2019 - 19/05/2019 
108 Đào Hữu HòaQuản trị dự án K36.QTR.KT301/03/2019 - 05/03/2019 
109 Nguyễn Xuân LãnQuản trị học  K38.QLK.KT322/03/2019 - 26/03/2019 
110 Nguyễn Thị Như LiêmQuản trị kinh doanh quốc tếD206K38.QTR.ĐN319/04/2019 - 21/04/2019; 04/05/2019 - 05/05/2019 
111 Nguyễn Thị Như LiêmQuản trị kinh doanh quốc tế K38.QTR.QN322/03/2019 - 26/03/2019 
112 Nguyễn Thị Như LiêmQuản trị kinh doanh quốc tế K38.QTR.QNA308/03/2019 - 12/03/2019 
113 Lê Văn HuyQuản trị marketingD106K37.QTR.ĐN310/05/2019 - 12/05/2019; 18/05/2019 - 19/05/2019 
114 Lê Văn HuyQuản trị marketing K37.QTR.QB301/03/2019 - 05/03/2019 
115 Lâm Chí DũngQuản trị ngân hàng thương mại K36.TNH.QB319/04/2019 - 23/04/2019 
116 Nguyễn Quốc TuấnQuản trị nguồn nhân lực K37.QTR.KT301/03/2019 - 05/03/2019 
117 Lê Thị Minh HằngQuản trị sản xuất D106K37.QTR.ĐN308/03/2019 - 10/03/2019; 16/03/2019 - 17/03/2019 
118 Lê Thị Minh HằngQuản trị sản xuất  K37.QTR.KT322/03/2019 - 26/03/2019 
119 Lê Thị Minh HằngQuản trị sản xuất  K37.QTR.QB319/04/2019 - 23/04/2019 
120 Đoàn Gia DũngQuản trị tài chínhD104K36.QTR.ĐN301/03/2019 - 03/03/2019; 09/03/2019 - 10/03/2019 
121 Đoàn Gia DũngQuản trị tài chính K36.QTR.KT303/05/2019 - 07/05/2019 
122 Trương Hồng TrìnhQuản trị tài chính nâng caoD102K36.KTO.ĐN301/03/2019 - 03/03/2019; 09/03/2019 - 10/03/2019 
123 Đinh Bảo NgọcQuyết định đầu tư và tài trợ K36.TNH.QB317/05/2019 - 21/05/2019 
124 Nguyễn Thành ĐạtTài chính côngD105K37.QLK.ĐN322/02/2019 - 24/02/2019; 02/03/2019 - 03/03/2019 
125 Hoàng Dương Việt AnhTài chính công K37.QLK.KT329/03/2019 - 02/04/2019 
126 Hoàng Dương Việt AnhTài chính công K37.QLK.QNA301/03/2019 - 05/03/2019 
127 Hoàng Dương Việt AnhTài chính côngD202K37.TNH.ĐN305/04/2019 - 07/04/2019; 20/04/2019 - 21/04/2019 
128 Nguyễn Thành ĐạtTài chính công K38.QLK.KT319/04/2019 - 23/04/2019 
129 Hoàng Dương Việt AnhTài chính côngD202K38.TNH.ĐN305/04/2019 - 07/04/2019; 20/04/2019 - 21/04/2019Học cùng K37.TNH.ĐN
130 Nguyễn Thành ĐạtTài chính công K38.TNH.KT319/04/2019 - 23/04/2019Học cùng K38.QLK.KT
131 Nguyễn Hòa NhânTài chính công tyD202K37.TNH.ĐN303/05/2019 - 05/05/2019; 11/05/2019 - 12/05/2019 
132 Nguyễn Hòa NhânTài chính công tyD202K38.TNH.ĐN303/05/2019 - 05/05/2019; 11/05/2019 - 12/05/2019Học cùng K37.TNH.ĐN
133 Đặng Hữu MẫnTài chính quốc tế K36.TNH.QB301/03/2019 - 05/03/2019 
134 Trần Phước TrữThống kê ứng dụng trong kinh tế K36.KPT.QB305/04/2019 - 09/04/2019 
135 Lê Văn ThaoTriết học K38.QLK.KT408/03/2019 - 14/03/2019 
136 Phạm Huy ThànhTriết học K38.QTR.QN408/03/2019 - 14/03/2019 
137 Lê Hữu ÁiTriết học K38.QTR.QNA405/04/2019 - 11/04/2019Học cùng K38.TNH.QNA
138 Lâm Bá HòaTriết học K38.TNH.ĐL415/03/2019 - 21/03/2019 
139 Lê Văn ThaoTriết học K38.TNH.KT408/03/2019 - 14/03/2019Học cùng K38.QLK.KT
140 Lê Hữu ÁiTriết học K38.TNH.QNA405/04/2019 - 11/04/2019