DHKT

Thời khóa biểu Hệ đào tạo Sau Đại học

Học kỳ:
Học phần:
Lớp học phần:
Giảng viên:
 
THỜI KHÓA BIỂU
#Giảng viênHọc phầnPhòngLớpTín chỉThời gian họcGhi chú
1 Mai Ngọc AnhChính sách công D105K37.QLK.ĐN308/03/2019 - 10/03/2019; 16/03/2019 - 17/03/2019 
2 Mai Ngọc AnhChính sách công  K37.QLK.KT319/04/2019 - 23/04/2019 
3 Võ Xuân TiếnChính sách công  K37.QLK.QNA329/03/2019 - 02/04/2019 
4 Phạm Hoài HươngChuẩn mực báo cáo tài chính quốc tếD102K36.KTO.ĐN305/04/2019 - 07/04/2019; 20/04/2019 - 21/04/2019 
5 Phạm Hoài HươngChuẩn mực báo cáo tài chính quốc tếD101K37.KTO.ĐN305/04/2019 - 07/04/2019; 20/04/2019 - 21/04/2019Học cùng K36.KTO.ĐN
6 Võ Thị Thuý AnhCông cụ phái sinh K36.TNH.QB315/03/2019 - 19/03/2019 
7 Nguyễn Thị Bích ThuHành vi tổ chức D106K37.QTR.ĐN322/03/2019 - 24/03/2019; 30/03/2019 - 31/03/2019 
8 Nguyễn Thị Bích ThuHành vi tổ chức  K37.QTR.KT303/05/2019 - 07/05/2019 
9 Nguyễn Thị Bích ThuHành vi tổ chức  K37.QTR.QB315/03/2019 - 19/03/2019 
10 Huỳnh Thị Hồng HạnhHệ thống thông tin kế toánD101K37.KTO.ĐN308/03/2019 - 10/03/2019; 16/03/2019 - 17/03/2019 
11 Huỳnh Thị Hồng HạnhHệ thống thông tin kế toán K37.KTO.QB317/05/2019 - 21/05/2019 
12 Huỳnh Thị Hồng HạnhHệ thống thông tin kế toán K37.KTO.QNA303/05/2019 - 07/05/2019 
13 Huỳnh Thị Hồng HạnhHệ thống thông tin kế toán K38.KTO.QB317/05/2019 - 21/05/2019Học cùng K37.KTO.QB
14 Đoàn Ngọc Phi AnhKế toán quản trị D101K37.KTO.ĐN322/02/2019 - 24/02/2019; 02/03/2019 - 03/03/2019 
15 Đoàn Ngọc Phi AnhKế toán quản trị  K37.KTO.QB315/03/2019 - 19/03/2019 
16 Đoàn Ngọc Phi AnhKế toán quản trị  K37.KTO.QNA317/05/2019 - 21/05/2019 
17 Nguyễn Thị Xuân TrangKế toán quản trị D106K37.QTR.ĐN319/04/2019 - 21/04/2019; 04/05/2019 - 05/05/2019 
18 Đoàn Ngọc Phi AnhKế toán quản trị  K37.QTR.KT319/04/2019 - 23/04/2019 
19 Nguyễn Thị Xuân TrangKế toán quản trị  K37.QTR.QB329/03/2019 - 02/04/2019 
20 Đoàn Ngọc Phi AnhKế toán quản trị  K38.KTO.QB315/03/2019 - 19/03/2019Học cùng K37.KTO.QB
21 Nguyễn Thị Xuân TrangKế toán quản trị D206K38.QTR.ĐN329/03/2019 - 31/03/2019; 06/04/2019 - 07/04/2019 
22 Đoàn Ngọc Phi AnhKế toán quản trị  K38.QTR.QN303/05/2019 - 07/05/2019 
23 Đoàn Ngọc Phi AnhKế toán quản trị  K38.QTR.QNA310/05/2019 - 14/05/2019 
24 Trương Bá ThanhKế toán quản trị chiến lượcD102K36.KTO.ĐN303/05/2019 - 05/05/2019; 11/05/2019 - 12/05/2019 
25 Nguyễn Công PhươngKế toán tài chính D204K38.KTO.ĐN329/03/2019 - 31/03/2019; 06/04/2019 - 07/04/2019 
26 Nguyễn Công PhươngKế toán tài chính  K38.KTO.QB303/05/2019 - 07/05/2019 
27 Nguyễn Hữu CườngKế toán tài chính nâng caoD101K37.KTO.ĐN317/05/2019 - 19/05/2019; 25/05/2019 - 26/05/2019 
28 Nguyễn Hữu CườngKế toán tài chính nâng cao K37.KTO.QNA319/04/2019 - 23/04/2019 
29 Đường Nguyễn HưngKiểm soát nội bộ D102K36.KTO.ĐN322/03/2019 - 24/03/2019; 30/03/2019 - 31/03/2019 
30 Đoàn Thị Ngọc TraiKiểm toánD101K37.KTO.ĐN311/01/2019 - 13/01/2019; 19/01/2019 - 20/01/2019 
31 Đoàn Thị Ngọc TraiKiểm toán K37.KTO.QB319/04/2019 - 23/04/2019 
32 Đoàn Thị Ngọc TraiKiểm toán K37.KTO.QNA322/03/2019 - 26/03/2019 
33 Đoàn Thị Ngọc TraiKiểm toán K38.KTO.QB319/04/2019 - 23/04/2019Học cùng K37.KTO.QB
34 Nguyễn Thị ThủyKinh tế đầu tư K36.KPT.QB301/03/2019 - 05/03/2019 
35 Nguyễn Thị ThủyKinh tế đầu tư K36.QLK.KT329/03/2019 - 02/04/2019 
36 Đoàn Thị Liên HươngKinh tế học vi mô D203K38.KPT.ĐN301/03/2019 - 03/03/2019; 09/03/2019 - 10/03/2019Học cùng K38.QLK.ĐN
37 Đoàn Thị Liên HươngKinh tế học vi mô D203K38.QLK.ĐN301/03/2019 - 03/03/2019; 09/03/2019 - 10/03/2019 
38 Trương Sỹ QuýKinh tế học vi mô  K38.QLK.KT305/04/2019 - 09/04/2019 
39 Nguyễn Mạnh ToànKinh tế học vĩ mô D105K37.QLK.ĐN322/03/2019 - 24/03/2019; 30/03/2019 - 31/03/2019 
40 Nguyễn Mạnh ToànKinh tế học vĩ mô  K37.QLK.KT303/05/2019 - 07/05/2019 
41 Nguyễn Mạnh ToànKinh tế học vĩ mô  K37.QLK.QNA305/04/2019 - 09/04/2019 
42 Nguyễn Mạnh ToànKinh tế học vĩ mô D203K38.KPT.ĐN310/05/2019 - 12/05/2019; 18/05/2019 - 19/05/2019Học cùng K38.QLK.ĐN
43 Nguyễn Mạnh ToànKinh tế học vĩ mô D203K38.QLK.ĐN310/05/2019 - 12/05/2019; 18/05/2019 - 19/05/2019 
44 Lê DânKinh tế lượngD204K38.KTO.ĐN303/05/2019 - 05/05/2019; 11/05/2019 - 12/05/2019 
45 Trương Bá ThanhKinh tế lượng K38.TNH.ĐL305/04/2019 - 09/04/2019 
46 Trương Bá ThanhKinh tế lượng K38.TNH.QB319/04/2019 - 23/04/2019 
47 Trương Bá ThanhKinh tế lượng K38.TNH.QNA322/03/2019 - 26/03/2019 
48 Bùi Quang BìnhKinh tế phát triển D105K37.QLK.ĐN303/05/2019 - 05/05/2019; 11/05/2019 - 12/05/2019 
49 Bùi Quang BìnhKinh tế phát triển  K37.QLK.KT301/03/2019 - 05/03/2019 
50 Bùi Quang BìnhKinh tế phát triển  K37.QLK.QNA315/03/2019 - 19/03/2019 
51 Bùi Quang BìnhKinh tế phát triển D203K38.KPT.ĐN305/04/2019 - 07/04/2019; 20/04/2019 - 21/04/2019Học cùng K38.QLK.ĐN
52 Bùi Quang BìnhKinh tế phát triển D203K38.QLK.ĐN305/04/2019 - 07/04/2019; 20/04/2019 - 21/04/2019 
53 Lê BảoKinh tế vùng  K36.KPT.QB322/03/2019 - 26/03/2019 
54 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo D105K37.QLK.ĐN305/04/2019 - 07/04/2019; 20/04/2019 - 21/04/2019 
55 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo  K37.QLK.KT315/03/2019 - 19/03/2019 
56 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo  K37.QLK.QNA303/05/2019 - 07/05/2019 
57 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo và đạo đức kinh doanh D106K37.QTR.ĐN322/02/2019 - 24/02/2019; 02/03/2019 - 03/03/2019 
58 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo và đạo đức kinh doanh  K37.QTR.KT329/03/2019 - 02/04/2019 
59 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo và đạo đức kinh doanh  K37.QTR.QB317/05/2019 - 21/05/2019 
60 Ngô Hà TấnLý thuyết kế toánD204K38.KTO.ĐN301/03/2019 - 03/03/2019; 09/03/2019 - 10/03/2019 
61 Lâm Chí DũngLý thuyết tài chính tiền tệD202K37.TNH.ĐN308/03/2019 - 10/03/2019; 16/03/2019 - 17/03/2019 
62 Lâm Chí DũngLý thuyết tài chính tiền tệ K38.TNH.ĐL303/05/2019 - 07/05/2019 
63 Lâm Chí DũngLý thuyết tài chính tiền tệD202K38.TNH.ĐN308/03/2019 - 10/03/2019; 16/03/2019 - 17/03/2019Học cùng K37.TNH.ĐN
64 Lâm Chí DũngLý thuyết tài chính tiền tệ K38.TNH.QB322/03/2019 - 26/03/2019 
65 Hồ Hữu TiếnNgân hàng đầu tư K36.TNH.QB329/03/2019 - 02/04/2019 
66 Nguyễn Ngọc AnhNgân hàng trung ương K36.TNH.QB303/05/2019 - 07/05/2019 
67 Lê Thế GiớiNghiên cứu marketing K36.QTR.KT319/04/2019 - 23/04/2019 
68 Hoàng TùngPhân tích báo cáo tài chính K38.TNH.QB317/05/2019 - 21/05/2019 
69 Hoàng TùngPhân tích báo cáo tài chính K38.TNH.QNA308/03/2019 - 12/03/2019 
70 Ninh Thị Thu ThủyPhân tích chi phí – lợi ích  K36.KPT.QB319/04/2019 - 23/04/2019 
71 Ninh Thị Thu ThủyPhân tích chi phí – lợi ích D103K36.QLK.ĐN301/03/2019 - 03/03/2019; 09/03/2019 - 10/03/2019 
72 Ninh Thị Thu ThủyPhân tích chi phí – lợi ích  K36.QLK.KT315/03/2019 - 19/03/2019 
73 Hoàng TùngPhân tích tài chính và định giá doanh nghiệpD101K37.KTO.ĐN322/03/2019 - 24/03/2019; 30/03/2019 - 31/03/2019 
74 Hoàng TùngPhân tích tài chính và định giá doanh nghiệp K37.KTO.QB301/03/2019 - 05/03/2019 
75 Hoàng TùngPhân tích tài chính và định giá doanh nghiệp K37.KTO.QNA305/04/2019 - 09/04/2019 
76 Hoàng TùngPhân tích tài chính và định giá doanh nghiệp K38.KTO.QB301/03/2019 - 05/03/2019Học cùng K37.KTO.QB
77 Hồ Hữu TiếnPhân tích tín dụngD202K37.TNH.ĐN322/02/2019 - 24/02/2019; 02/03/2019 - 03/03/2019 
78 Hồ Hữu TiếnPhân tích tín dụngD202K38.TNH.ĐN322/02/2019 - 24/02/2019; 02/03/2019 - 03/03/2019Học cùng K37.TNH.ĐN
79 Trần Đình Khôi NguyênPhương pháp nghiên cứu khoa học D101K37.KTO.ĐN303/05/2019 - 05/05/2019; 11/05/2019 - 12/05/2019 
80 Trần Đình Khôi NguyênPhương pháp nghiên cứu khoa học  K37.KTO.QB329/03/2019 - 02/04/2019 
81 Trần Đình Khôi NguyênPhương pháp nghiên cứu khoa học  K37.KTO.QNA301/03/2019 - 05/03/2019 
82 Trần Đình Khôi NguyênPhương pháp nghiên cứu khoa học  K38.KTO.QB329/03/2019 - 02/04/2019Học cùng K37.KTO.QB
83 Phạm Thị Lan HươngPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanhD206K38.QTR.ĐN301/03/2019 - 03/03/2019; 09/03/2019 - 10/03/2019 
84 Phạm Thị Lan HươngPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh K38.QTR.QN305/04/2019 - 09/04/2019 
85 Ngô Thị Khuê ThưPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh K38.QTR.QNA319/04/2019 - 23/04/2019Học cùng K38.TNH.QNA
86 Ngô Thị Khuê ThưPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh K38.TNH.ĐL329/03/2019 - 02/04/2019 
87 Ngô Thị Khuê ThưPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh K38.TNH.QB301/03/2019 - 05/03/2019 
88 Ngô Thị Khuê ThưPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh K38.TNH.QNA319/04/2019 - 23/04/2019 
89 Võ Thị Thuý AnhPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế  K36.KPT.QB303/05/2019 - 07/05/2019 
90 Nguyễn Thị Mỹ HươngPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế D103K36.QLK.ĐN305/04/2019 - 07/04/2019; 20/04/2019 - 21/04/2019 
91 Nguyễn Thị Mỹ HươngPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế  K36.QLK.KT303/05/2019 - 07/05/2019 
92 Lê BảoQuản lý nhà nước về kinh tế D105K37.QLK.ĐN317/05/2019 - 19/05/2019; 25/05/2019 - 26/05/2019 
93 Lê BảoQuản lý nhà nước về kinh tế  K37.QLK.KT310/05/2019 - 14/05/2019 
94 Lê BảoQuản lý nhà nước về kinh tế  K37.QLK.QNA319/04/2019 - 23/04/2019 
95 Nguyễn Thị Bích ThủyQuản trị chất lượngD104K36.QTR.ĐN315/03/2019 - 17/03/2019; 23/03/2019 - 24/03/2019 
96 Nguyễn Thị Bích ThủyQuản trị chất lượng K36.QTR.KT329/03/2019 - 02/04/2019 
97 Lê Thế GiớiQuản trị chiến lượcD103K36.QLK.ĐN303/05/2019 - 05/05/2019; 11/05/2019 - 12/05/2019 
98 Lê Thế GiớiQuản trị chiến lược K36.QLK.KT301/03/2019 - 05/03/2019 
99 Nguyễn Thanh LiêmQuản trị chiến lượcD104K36.QTR.ĐN319/04/2019 - 21/04/2019; 04/05/2019 - 05/05/2019 
100 Nguyễn Thanh LiêmQuản trị chiến lược K36.QTR.KT315/03/2019 - 19/03/2019 
101 Nguyễn Phúc NguyênQuản trị chuỗi cung ứngD104K36.QTR.ĐN329/03/2019 - 31/03/2019; 06/04/2019 - 07/04/2019 
102 Nguyễn Phúc NguyênQuản trị chuỗi cung ứng K36.QTR.KT317/05/2019 - 21/05/2019 
103 Đặng Tùng LâmQuản trị danh mục đầu tưD202K37.TNH.ĐN322/03/2019 - 24/03/2019; 30/03/2019 - 31/03/2019 
104 Đặng Tùng LâmQuản trị danh mục đầu tưD202K38.TNH.ĐN322/03/2019 - 24/03/2019; 30/03/2019 - 31/03/2019Học cùng K37.TNH.ĐN
105 Đào Hữu HòaQuản trị dự ánD103K36.QLK.ĐN322/03/2019 - 24/03/2019; 30/03/2019 - 31/03/2019 
106 Đào Hữu HòaQuản trị dự án K36.QLK.KT319/04/2019 - 23/04/2019 
107 Đào Hữu HòaQuản trị dự ánD104K36.QTR.ĐN310/05/2019 - 12/05/2019; 18/05/2019 - 19/05/2019 
108 Đào Hữu HòaQuản trị dự án K36.QTR.KT301/03/2019 - 05/03/2019 
109 Nguyễn Xuân LãnQuản trị học  K38.QLK.KT322/03/2019 - 26/03/2019 
110 Nguyễn Thị Như LiêmQuản trị kinh doanh quốc tếD206K38.QTR.ĐN319/04/2019 - 21/04/2019; 04/05/2019 - 05/05/2019 
111 Nguyễn Thị Như LiêmQuản trị kinh doanh quốc tế K38.QTR.QN322/03/2019 - 26/03/2019 
112 Nguyễn Thị Như LiêmQuản trị kinh doanh quốc tế K38.QTR.QNA308/03/2019 - 12/03/2019 
113 Lê Văn HuyQuản trị marketingD106K37.QTR.ĐN310/05/2019 - 12/05/2019; 18/05/2019 - 19/05/2019 
114 Lê Văn HuyQuản trị marketing K37.QTR.QB301/03/2019 - 05/03/2019 
115 Lâm Chí DũngQuản trị ngân hàng thương mại K36.TNH.QB319/04/2019 - 23/04/2019 
116 Nguyễn Quốc TuấnQuản trị nguồn nhân lực K37.QTR.KT301/03/2019 - 05/03/2019 
117 Lê Thị Minh HằngQuản trị sản xuất D106K37.QTR.ĐN308/03/2019 - 10/03/2019; 16/03/2019 - 17/03/2019 
118 Lê Thị Minh HằngQuản trị sản xuất  K37.QTR.KT322/03/2019 - 26/03/2019 
119 Lê Thị Minh HằngQuản trị sản xuất  K37.QTR.QB319/04/2019 - 23/04/2019 
120 Đoàn Gia DũngQuản trị tài chínhD104K36.QTR.ĐN301/03/2019 - 03/03/2019; 09/03/2019 - 10/03/2019 
121 Đoàn Gia DũngQuản trị tài chính K36.QTR.KT303/05/2019 - 07/05/2019 
122 Trương Hồng TrìnhQuản trị tài chính nâng caoD102K36.KTO.ĐN301/03/2019 - 03/03/2019; 09/03/2019 - 10/03/2019 
123 Đinh Bảo NgọcQuyết định đầu tư và tài trợ K36.TNH.QB317/05/2019 - 21/05/2019 
124 Nguyễn Thành ĐạtTài chính côngD105K37.QLK.ĐN322/02/2019 - 24/02/2019; 02/03/2019 - 03/03/2019 
125 Hoàng Dương Việt AnhTài chính công K37.QLK.KT329/03/2019 - 02/04/2019 
126 Hoàng Dương Việt AnhTài chính công K37.QLK.QNA301/03/2019 - 05/03/2019 
127 Hoàng Dương Việt AnhTài chính côngD202K37.TNH.ĐN305/04/2019 - 07/04/2019; 20/04/2019 - 21/04/2019 
128 Nguyễn Thành ĐạtTài chính công K38.QLK.KT319/04/2019 - 23/04/2019 
129 Hoàng Dương Việt AnhTài chính côngD202K38.TNH.ĐN305/04/2019 - 07/04/2019; 20/04/2019 - 21/04/2019Học cùng K37.TNH.ĐN
130 Nguyễn Thành ĐạtTài chính công K38.TNH.KT319/04/2019 - 23/04/2019Học cùng K38.QLK.KT
131 Nguyễn Hòa NhânTài chính công tyD202K37.TNH.ĐN303/05/2019 - 05/05/2019; 11/05/2019 - 12/05/2019 
132 Nguyễn Hòa NhânTài chính công tyD202K38.TNH.ĐN303/05/2019 - 05/05/2019; 11/05/2019 - 12/05/2019Học cùng K37.TNH.ĐN
133 Đặng Hữu MẫnTài chính quốc tế K36.TNH.QB301/03/2019 - 05/03/2019 
134 Trần Phước TrữThống kê ứng dụng trong kinh tế K36.KPT.QB305/04/2019 - 09/04/2019 
135 Lê Văn ThaoTriết học K38.QLK.KT408/03/2019 - 14/03/2019 
136 Phạm Huy ThànhTriết học K38.QTR.QN408/03/2019 - 14/03/2019 
137 Lê Hữu ÁiTriết học K38.QTR.QNA405/04/2019 - 11/04/2019Học cùng K38.TNH.QNA
138 Lâm Bá HòaTriết học K38.TNH.ĐL415/03/2019 - 21/03/2019 
139 Lê Văn ThaoTriết học K38.TNH.KT408/03/2019 - 14/03/2019Học cùng K38.QLK.KT
140 Lê Hữu ÁiTriết học K38.TNH.QNA405/04/2019 - 11/04/2019 
porno film
bodrum escort
beylikdüzü escort istanbul escort beylikduzu escort ataköy escort escort beylikdüzü beylikdüzü escort şirinevler escort bayan escort şirinevler escort beylikdüzü escort şişli escort şirinevler avrupa yakası escort çapa escort escort beylikdüzü sisli escort mecidiyekoy escort sisli escort
antalya escort
astropay bozdurma
huluhub.com
escort beylikduzu
bokep
umraniye escort
sex shop