DHKT

Thời khóa biểu Hệ đào tạo Sau Đại học

Học kỳ:
Học phần:
Lớp học phần:
Giảng viên:
 
THỜI KHÓA BIỂU
#Giảng viênHọc phầnPhòngLớpTín chỉThời gian họcGhi chú
1 Lê BảoChính sách công  K36.QLK.KT307/09/2018 - 11/09/2018 
2 Phạm Hoài HươngChuẩn mực báo cáo tài chính quốc tếD101K35.KTO.ĐN319/10/2018 - 21/10/2018; 27/10/2018 - 28/10/2018 
3 Phạm Hoài HươngChuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế K35.KTO.QN309/11/2018 - 13/11/2018 
4 Võ Thị Thuý AnhCông cụ phái sinh K35.TNH.ĐL307/09/2018 - 11/09/2018 
5 Võ Thị Thuý AnhCông cụ phái sinhD103K35.TNH.ĐN328/09/2018 - 30/09/2018; 06/10/2018 - 07/10/2018 
6 Võ Thị Thuý AnhCông cụ phái sinh K35.TNH.KT319/10/2018 - 23/10/2018 
7 Võ Thị Thuý AnhCông cụ phái sinh K35.TNH.QB309/11/2018 - 13/11/2018 
8 Nguyễn Thị Bích ThuHành vi tổ chức  K36.QTR.KT319/10/2018 - 23/10/2018 
9 Đoàn Ngọc Phi AnhKế toán quản trị  K35.KTO.KT321/09/2018 - 25/09/2018 
10 Đoàn Ngọc Phi AnhKế toán quản trị D201K36.QTR.ĐN305/10/2018 - 07/10/2018; 13/10/2018 - 14/10/2018 
11 Đoàn Ngọc Phi AnhKế toán quản trị  K36.QTR.KT309/11/2018 - 13/11/2018 
12 Trương Bá ThanhKế toán quản trị chiến lượcD101K35.KTO.ĐN324/08/2018 - 26/08/2018; 08/09/2018 - 09/09/2018 
13 Trương Bá ThanhKế toán quản trị chiến lược K35.KTO.QN328/09/2018 - 02/10/2018 
14 Nguyễn Công PhươngKế toán tài chính D202K37.KTO.ĐN319/10/2018 - 21/10/2018; 27/10/2018 - 28/10/2018 
15 Nguyễn Công PhươngKế toán tài chính  K37.KTO.QB312/10/2018 - 16/10/2018 
16 Nguyễn Công PhươngKế toán tài chính  K37.KTO.QNA309/11/2018 - 13/11/2018 
17 Nguyễn Hữu CườngKế toán tài chính nâng cao K35.KTO.KT302/11/2018 - 06/11/2018 
18 Nguyễn Hữu CườngKế toán tài chính nâng caoD105K36.KTO.ĐN323/11/2018 - 25/11/2018; 01/12/2018 - 02/12/2018 
19 Đường Nguyễn HưngKiểm soát nội bộ D101K35.KTO.ĐN309/11/2018 - 11/11/2018; 17/11/2018 - 18/11/2018 
20 Đường Nguyễn HưngKiểm soát nội bộ  K35.KTO.KT324/08/2018 - 28/08/2018 
21 Đường Nguyễn HưngKiểm soát nội bộ  K35.KTO.QN314/09/2018 - 18/09/2018 
22 Đoàn Thị Ngọc TraiKiểm toán K35.KTO.KT307/09/2018 - 11/09/2018 
23 Nguyễn HiệpKinh tế công  K35.KPT.QN324/08/2018 - 28/08/2018 
24 Nguyễn HiệpKinh tế công  K36.KPT.QB314/09/2018 - 18/09/2018 
25 Nguyễn Thị ThủyKinh tế đầu tư K35.KPT.QN307/09/2018 - 11/09/2018 
26 Nguyễn Thị ThủyKinh tế đầu tưD102K35.QLK.ĐN326/10/2018 - 28/10/2018; 03/11/2018 - 04/11/2018 
27 Nguyễn Thị ThủyKinh tế đầu tư K35.QLK.KT324/08/2018 - 28/08/2018 
28 Nguyễn Thị ThủyKinh tế đầu tưD106K36.QLK.ĐN305/10/2018 - 07/10/2018; 13/10/2018 - 14/10/2018 
29 Trương Sỹ QuýKinh tế học vi mô D203K37.QLK.ĐN305/10/2018 - 07/10/2018; 13/10/2018 - 14/10/2018 
30 Trương Sỹ QuýKinh tế học vi mô  K37.QLK.KT319/10/2018 - 23/10/2018 
31 Trương Sỹ QuýKinh tế học vi mô  K37.QLK.QNA307/09/2018 - 11/09/2018 
32 Nguyễn Mạnh ToànKinh tế học vĩ mô  K36.KPT.QB328/09/2018 - 02/10/2018 
33 Hồ Đình BảoKinh tế lao động  K36.KPT.QB309/11/2018 - 13/11/2018 
34 Lê DânKinh tế lượngD105K36.KTO.ĐN324/08/2018 - 26/08/2018; 08/09/2018 - 09/09/2018 
35 Lê DânKinh tế lượngD202K37.KTO.ĐN314/09/2018 - 16/09/2018; 22/09/2018 - 23/09/2018 
36 Lê DânKinh tế lượng K37.KTO.QB309/11/2018 - 13/11/2018 
37 Lê DânKinh tế lượng K37.KTO.QNA305/10/2018 - 09/10/2018 
38 Trương Bá ThanhKinh tế lượngD205K37.TNH.ĐN302/11/2018 - 04/11/2018; 10/11/2018 - 11/11/2018 
39 Hoàng Văn LongKinh tế môi trường K36.KPT.QB324/08/2018 - 28/08/2018 
40 Võ Xuân TiếnKinh tế nông nghiệp  K36.KPT.QB319/10/2018 - 23/10/2018 
41 Bùi Quang BìnhKinh tế phát triển  K36.QLK.KT324/08/2018 - 28/08/2018 
42 Lê BảoKinh tế vùng  K35.KPT.QN305/10/2018 - 09/10/2018 
43 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo D102K35.QLK.ĐN309/11/2018 - 11/11/2018; 17/11/2018 - 18/11/2018 
44 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo  K35.QLK.KT326/10/2018 - 30/10/2018 
45 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo D106K36.QLK.ĐN314/09/2018 - 16/09/2018; 22/09/2018 - 23/09/2018 
46 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo  K36.QLK.KT323/11/2018 - 27/11/2018 
47 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo và đạo đức kinh doanh  K35.QTR.KT307/09/2018 - 11/09/2018 
48 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo và đạo đức kinh doanh  K36.QTR.KT305/10/2018 - 09/10/2018 
49 Dương Anh HoàngLịch sử triết học Ấn ĐộD104K35.TRI.ĐN202/11/2018 - 05/11/2018 
50 Trịnh Sơn HoanLịch sử triết học phương Tây trước MácD104K35.TRI.ĐN314/09/2018 - 16/09/2018; 22/09/2018 - 23/09/2018 
51 Trần Hồng LưuLịch sử triết học Trung QuốcD104K35.TRI.ĐN219/10/2018 - 22/10/2018 
52 Ngô Hà TấnLý thuyết kế toánD202K37.KTO.ĐN328/09/2018 - 30/09/2018; 06/10/2018 - 07/10/2018 
53 Ngô Hà TấnLý thuyết kế toán K37.KTO.QB314/09/2018 - 18/09/2018 
54 Ngô Hà TấnLý thuyết kế toán K37.KTO.QNA307/09/2018 - 11/09/2018 
55 Hồ Hữu TiếnNgân hàng đầu tư K35.TNH.ĐL324/08/2018 - 28/08/2018 
56 Hồ Hữu TiếnNgân hàng đầu tưD103K35.TNH.ĐN314/09/2018 - 16/09/2018; 22/09/2018 - 23/09/2018 
57 Hồ Hữu TiếnNgân hàng đầu tư K35.TNH.KT305/10/2018 - 09/10/2018 
58 Hồ Hữu TiếnNgân hàng đầu tư K35.TNH.QB326/10/2018 - 30/10/2018 
59 Nguyễn Ngọc AnhNgân hàng trung ương K35.TNH.ĐL305/10/2018 - 09/10/2018 
60 Nguyễn Ngọc AnhNgân hàng trung ươngD103K35.TNH.ĐN309/11/2018 - 11/11/2018; 17/11/2018 - 18/11/2018 
61 Nguyễn Ngọc AnhNgân hàng trung ương K35.TNH.KT324/08/2018 - 28/08/2018 
62 Nguyễn Ngọc AnhNgân hàng trung ương K35.TNH.QB314/09/2018 - 18/09/2018 
63 Lê Thế GiớiNghiên cứu marketing K35.QTR.ĐL326/10/2018 - 30/10/2018 
64 Lê Thế GiớiNghiên cứu marketingD006K35.QTR.ĐN314/09/2018 - 16/09/2018; 22/09/2018 - 23/09/2018 
65 Lê Thế GiớiNghiên cứu marketing K35.QTR.KT305/10/2018 - 09/10/2018 
66 Lê Thế GiớiNghiên cứu marketing K35.QTR.QB309/11/2018 - 13/11/2018 
67 Lê Thế GiớiNghiên cứu marketingD201K36.QTR.ĐN324/08/2018 - 26/08/2018; 08/09/2018 - 09/09/2018 
68 Hoàng TùngPhân tích báo cáo tài chínhD205K37.TNH.ĐN305/10/2018 - 07/10/2018; 13/10/2018 - 14/10/2018 
69 Ninh Thị Thu ThủyPhân tích chi phí – lợi ích  K35.KPT.QN309/11/2018 - 13/11/2018 
70 Ninh Thị Thu ThủyPhân tích chi phí – lợi ích D102K35.QLK.ĐN324/08/2018 - 26/08/2018; 08/09/2018 - 09/09/2018 
71 Hoàng TùngPhân tích tài chính và định giá doanh nghiệp K35.KTO.KT319/10/2018 - 23/10/2018 
72 Hoàng TùngPhân tích tài chính và định giá doanh nghiệpD105K36.KTO.ĐN321/09/2018 - 23/09/2018; 29/09/2018 - 30/09/2018 
73 Hồ Hữu TiếnPhân tích tín dụng K36.TNH.QB323/11/2018 - 27/11/2018 
74 Trần Đình Khôi NguyênPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh K35.KTO.KT305/10/2018 - 09/10/2018 
75 Phạm Thị Lan HươngPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanhD201K36.QTR.ĐN302/11/2018 - 04/11/2018; 10/11/2018 - 11/11/2018 
76 Ngô Thị Khuê ThưPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh K36.TNH.QB305/10/2018 - 09/10/2018 
77 Phạm Thị Lan HươngPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanhD204K37.QTR.ĐN307/09/2018 - 09/09/2018; 15/09/2018 - 16/09/2018 
78 Phạm Thị Lan HươngPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh K37.QTR.KT328/09/2018 - 02/10/2018 
79 Phạm Thị Lan HươngPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh K37.QTR.QB323/11/2018 - 27/11/2018 
80 Ngô Thị Khuê ThưPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanhD205K37.TNH.ĐN307/09/2018 - 09/09/2018; 15/09/2018 - 16/09/2018 
81 Võ Thị Thuý AnhPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế  K35.KPT.QN321/09/2018 - 25/09/2018 
82 Nguyễn Thị Mỹ HươngPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế D102K35.QLK.ĐN328/09/2018 - 30/09/2018; 06/10/2018 - 07/10/2018 
83 Nguyễn Thị Mỹ HươngPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế  K35.QLK.KT314/09/2018 - 18/09/2018 
84 Lê BảoQuản lý nhà nước về kinh tế  K36.QLK.KT319/10/2018 - 23/10/2018 
85 Nguyễn Thị Bích ThủyQuản trị chất lượng K35.QTR.ĐL314/09/2018 - 18/09/2018 
86 Nguyễn Thị Bích ThủyQuản trị chất lượngD006K35.QTR.ĐN324/08/2018 - 26/08/2018; 08/09/2018 - 09/09/2018 
87 Nguyễn Thị Bích ThủyQuản trị chất lượng K35.QTR.KT309/11/2018 - 13/11/2018 
88 Nguyễn Thị Bích ThủyQuản trị chất lượng K35.QTR.QB326/10/2018 - 30/10/2018 
89 Võ Quang TríQuản trị chiến lượcD101K35.KTO.ĐN305/10/2018 - 07/10/2018; 13/10/2018 - 14/10/2018 
90 Võ Quang TríQuản trị chiến lược K35.KTO.QN324/08/2018 - 28/08/2018 
91 Lê Thế GiớiQuản trị chiến lượcD102K35.QLK.ĐN312/10/2018 - 14/10/2018; 20/10/2018 - 21/10/2018 
92 Lê Thế GiớiQuản trị chiến lược K35.QLK.KT323/11/2018 - 27/11/2018 
93 Nguyễn Thanh LiêmQuản trị chiến lượcD006K35.QTR.ĐN326/10/2018 - 28/10/2018; 03/11/2018 - 04/11/2018 
94 Nguyễn Thanh LiêmQuản trị chiến lược K35.QTR.QB312/10/2018 - 16/10/2018 
95 Võ Quang TríQuản trị chiến lượcD105K36.KTO.ĐN319/10/2018 - 21/10/2018; 27/10/2018 - 28/10/2018 
96 Nguyễn Phúc NguyênQuản trị chuỗi cung ứng K35.QTR.ĐL309/11/2018 - 13/11/2018 
97 Nguyễn Phúc NguyênQuản trị chuỗi cung ứngD006K35.QTR.ĐN328/09/2018 - 30/09/2018; 06/10/2018 - 07/10/2018 
98 Nguyễn Phúc NguyênQuản trị chuỗi cung ứng K35.QTR.QB307/09/2018 - 11/09/2018 
99 Đặng Tùng LâmQuản trị danh mục đầu tư K36.TNH.QB314/09/2018 - 18/09/2018 
100 Đào Hữu HòaQuản trị dự ánD102K35.QLK.ĐN314/09/2018 - 16/09/2018; 22/09/2018 - 23/09/2018 
101 Đào Hữu HòaQuản trị dự án K35.QLK.KT302/11/2018 - 06/11/2018 
102 Đào Hữu HòaQuản trị dự án K35.QTR.ĐL324/08/2018 - 28/08/2018 
103 Đào Hữu HòaQuản trị dự ánD006K35.QTR.ĐN309/11/2018 - 11/11/2018; 17/11/2018 - 18/11/2018 
104 Đào Hữu HòaQuản trị dự án K35.QTR.KT319/10/2018 - 23/10/2018 
105 Đào Hữu HòaQuản trị dự án K35.QTR.QB328/09/2018 - 02/10/2018 
106 Nguyễn Xuân LãnQuản trị học D106K36.QLK.ĐN302/11/2018 - 04/11/2018; 10/11/2018 - 11/11/2018 
107 Nguyễn Xuân LãnQuản trị học D203K37.QLK.ĐN316/11/2018 - 18/11/2018; 24/11/2018 - 25/11/2018 
108 Nguyễn Xuân LãnQuản trị học  K37.QLK.KT307/09/2018 - 11/09/2018 
109 Nguyễn Xuân LãnQuản trị học  K37.QLK.QNA312/10/2018 - 16/10/2018 
110 Nguyễn Thị Như LiêmQuản trị kinh doanh quốc tếD201K36.QTR.ĐN314/09/2018 - 16/09/2018; 22/09/2018 - 23/09/2018 
111 Nguyễn Thị Như LiêmQuản trị kinh doanh quốc tếD204K37.QTR.ĐN328/09/2018 - 30/09/2018; 06/10/2018 - 07/10/2018 
112 Nguyễn Thị Như LiêmQuản trị kinh doanh quốc tế K37.QTR.KT324/08/2018 - 28/08/2018 
113 Nguyễn Thị Như LiêmQuản trị kinh doanh quốc tế K37.QTR.QB312/10/2018 - 16/10/2018 
114 Lê Văn HuyQuản trị marketing K36.QTR.KT321/09/2018 - 25/09/2018 
115 Lâm Chí DũngQuản trị ngân hàng thương mại K35.TNH.ĐL309/11/2018 - 13/11/2018 
116 Lâm Chí DũngQuản trị ngân hàng thương mạiD103K35.TNH.ĐN326/10/2018 - 28/10/2018; 03/11/2018 - 04/11/2018 
117 Lâm Chí DũngQuản trị ngân hàng thương mại K35.TNH.KT307/09/2018 - 11/09/2018 
118 Lâm Chí DũngQuản trị ngân hàng thương mại K35.TNH.QB328/09/2018 - 02/10/2018 
119 Nguyễn Quốc TuấnQuản trị nguồn nhân lực K36.QTR.KT324/08/2018 - 28/08/2018 
120 Lê Thị Minh HằngQuản trị sản xuất  K35.QTR.ĐL321/09/2018 - 25/09/2018 
121 Lê Thị Minh HằngQuản trị sản xuất  K35.QTR.KT324/08/2018 - 28/08/2018 
122 Lê Thị Minh HằngQuản trị sản xuất  K36.QTR.KT307/09/2018 - 11/09/2018 
123 Đoàn Gia DũngQuản trị tài chínhD006K35.QTR.ĐN312/10/2018 - 14/10/2018; 20/10/2018 - 21/10/2018 
124 Đoàn Gia DũngQuản trị tài chính K35.QTR.KT314/09/2018 - 18/09/2018 
125 Đoàn Gia DũngQuản trị tài chính K35.QTR.QB324/08/2018 - 28/08/2018 
126 Trương Hồng TrìnhQuản trị tài chính nâng caoD101K35.KTO.ĐN314/09/2018 - 16/09/2018; 22/09/2018 - 23/09/2018 
127 Trương Hồng TrìnhQuản trị tài chính nâng cao K35.KTO.QN319/10/2018 - 23/10/2018 
128 Đinh Bảo NgọcQuyết định đầu tư và tài trợ K35.TNH.ĐL321/09/2018 - 25/09/2018 
129 Đinh Bảo NgọcQuyết định đầu tư và tài trợD103K35.TNH.ĐN324/08/2018 - 26/08/2018; 08/09/2018 - 09/09/2018 
130 Đinh Bảo NgọcQuyết định đầu tư và tài trợ K35.TNH.KT302/11/2018 - 06/11/2018 
131 Đinh Bảo NgọcQuyết định đầu tư và tài trợ K35.TNH.QB312/10/2018 - 16/10/2018 
132 Nguyễn Thành ĐạtTài chính công K36.KPT.QB323/11/2018 - 27/11/2018 
133 Hoàng Dương Việt AnhTài chính công K36.QLK.KT328/09/2018 - 02/10/2018 
134 Hoàng Dương Việt AnhTài chính công K36.TNH.QB324/08/2018 - 28/08/2018 
135 Nguyễn Hòa NhânTài chính công ty K36.TNH.QB302/11/2018 - 06/11/2018 
136 Nguyễn Ngọc VũTài chính quốc tế K35.TNH.ĐL326/10/2018 - 30/10/2018 
137 Nguyễn Ngọc VũTài chính quốc tếD103K35.TNH.ĐN312/10/2018 - 14/10/2018; 20/10/2018 - 21/10/2018 
138 Đặng Hữu MẫnTài chính quốc tế K35.TNH.KT321/09/2018 - 25/09/2018 
139 Đặng Hữu MẫnTài chính quốc tế K35.TNH.QB324/08/2018 - 28/08/2018 
140 Trần Phước TrữThống kê kinh tế D106K36.QLK.ĐN324/08/2018 - 26/08/2018; 08/09/2018 - 09/09/2018 
141 Trần Phước TrữThống kê kinh tế  K36.QLK.KT302/11/2018 - 06/11/2018 
142 Phạm Quang TínThống kê kinh tế D203K37.QLK.ĐN307/09/2018 - 09/09/2018; 15/09/2018 - 16/09/2018 
143 Trần Phước TrữThống kê kinh tế  K37.QLK.KT328/09/2018 - 02/10/2018 
144 Trần Phước TrữThống kê kinh tế  K37.QLK.QNA309/11/2018 - 13/11/2018 
145 Trần Phước TrữThống kê ứng dụng trong kinh tế K35.KPT.QN319/10/2018 - 23/10/2018 
146 Lâm Bá HòaTriết học cổ điển ĐứcD104K35.TRI.ĐN224/08/2018 - 27/08/2018