DHKT

 • CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  Phòng nghiên cứu, thực hành

  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng có hai phòng máy tính được trang bị hơn 200 máy tính, 30 phòng làm việc cá nhân cho các giáo sư và phó giáo sư, hai phòng nghiên cứu với 40 cabin làm việc dành cho các giảng viên và 01 Trung tâm ngoại ngữ - tin học.

  Dữ liệu nghiên cứu

  Nhà trường hiện có bản quyền truy cập các dữ liệu nghiên cứu sau:

   - ProQuest Central (https://search.proquest.com/login)

   - Cengage (https://www.cengage.com)

   - Fiinpro/Stoxplus (http://fiingroup.vn/)

   - GSO (https://www.gso.gov.vn)

   - SAGE and Emerald (là 2 nhà xuất bản danh tiếng thế giới với các kho dữ liệu điện tử lớn)

   

  Research seminar with international scholars


  Research Laboratory, Finance and Banking Database Station


  Mini research meeting Room


  Research Lounge Area