DHKT

Hình ảnh hoạt động

  • Trại Tân sinh viên khóa 43

  • Sinh viên Ngân hàng trong Hội thi cán bộ Đoàn giỏi 2018

  • Lửa trại Xuân yêu thương 2018

  • Chương trình Tình nguyện đông Xuân yêu thương 2018

  • Đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào Đoàn 2016-2017

  • Cuộc thi Nâng cao kỹ năng quản lý tài chính cá nhân

  • Công trình tình nguyện “Thắp sáng thôn quê”

Liên Kết Ngoài