DHKT

 • Cộng đồng cựu học viên cao học và NCS Tiến sĩ (đang được cập nhật)

  ThS. Nguyễn Quang Đông

  Giám đốc Ngân hàng BIDV,

  Chi nhánh Bình Định

  ThS. Đào Thái Hòa

  Giám đốc Ngân hàng Chính sách

  xã hội tỉnh Đắk Nông

  ThS. Ngô Thị Minh Thu

  P. Giám đốc Ngân hàng nhà nước

  Chi nhánh tỉnh Bình Định

  ThS. Nguyễn Văn Cần

  Phó giám đốc Kho bạc nhà nước,

  Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi

  ThS. Trần Công Tân

  Giám đốc Ngân hàng Bản Việt,

  Chi nhánh Đà Nẵng

  ThS. Nguyễn Xuân Quang

  Phó Chánh thanh tra Ngân hàng

  nhà nước, Chi nhánh TP. Đà Nẵng

  ThS. Lê Thị Mến

  Giám đốc Kho bạc nhà nước

  huyện Triệu Phong, Quảng Trị

  ThS. Nguyễn Cao Phong

  Giám đốc Vietcombank

  CN Nam Đà Nẵng

  ThS. Nghiêm Hồng Sơn

  Chủ tịch Hội đồng quản trị

  Công ty Cổ phần Kim Toàn

  ThS. Từ Công Hoan

  Giám đốc Ngân hàng Việt Á,

  Chi nhánh Hội An

   

  ThS. Nguyễn Hoàng Anh

  Phó giám đốc Ngân hàng Nông

  nghiệp&PTNT, CN tỉnh Kon Tum

  ThS. Phan Danh Bình

  Phó Kiểm toán trưởng,

  Kiểm toán nhà nước khu vực VIII

  ThS. Nguyễn Xuân Huy

  Phó Trưởng Văn phòng Đại diện

  Vietinbank tại Đà Nẵng

  ThS. Thân Tùng Lâm

  Giám đốc Kho bạc nhà nước,

  huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

  ThS. Đàm Truyền Uyên Ly

  Giám đốc HDBank,

  Chi nhánh Quảng Trị

  ThS. Ngô Bốn

  Cục trưởng

  Cục thuế tỉnh Quảng Nam

  ThS. Hoàng Đức Long

  Giám đốc LienVietPostBank,

  Chi nhánh Dung Quất

  ThS. Nguyễn Văn Tỵ

  Trưởng phòng Nội chính,

  Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum

  ThS. Hồ Văn Trị

  Giám đốc Ngân hàng Vietinbank,

  Chi nhánh KCN Phú Tài

  ThS. Phan Anh Quang

  Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng

  Tổng CTCP XD Điện Việt Nam

  ThS. Phạm Đắc Phước

  Phó phòng Nghiên cứu tổng hợp,

  Chi nhánh NHNN TP. Đà Nẵng

  ThS. Đỗ Trọng Thảo

  Trưởng phòng Tổng hợp & KSNB,

  Chi nhánh NHNN tỉnh Khánh Hòa

  ThS. Đỗ Thị Thu Trang

  Trưởng Phòng Tài vụ - Kế toán NB

  Kho bạc nhà nước, CN Khánh Hòa

  ThS. Nguyễn Thắng Văn

  Chi cục trưởng

  Chi cục thuế TP. Kon Tum

  ThS. Bùi Văn Yên

  Trưởng phòng Quản lý Ngân sách,

  Sở Tài chính tỉnh Đắk Lăk

  ThS. Hà Thị Thanh Hòa

  Trưởng phòng Dịch vụ&Marketing

  Chi nhánh Agribank tỉnh Kon Tum

  ThS. Nguyễn Danh Đức

  Giám đốc Ngân hàng BIDV,

  Chi nhánh Ban Mê

  ThS. Đoàn Kim Khuyên

  Giám đốc Kho bạc Nhà nước,

  Chi nhánh Phú Yên

  ThS. Đinh Quang Khiêm

   

   

   

  ThS. Nguyễn Tiến Hà
  Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH
  Chi nhánh Đắk Nông


  ThS. Huỳnh Quang Hưng
  Phó Giám đốc Ngân hàng BIDV,
  Chi nhánh Nam Gia Lai 


  ThS. Nguyễn Quang Tú
  Kế toán trưởng Ngân hàng Nhà nước,
  Chi nhánh Đắk Nông
   

  ThS. Phạm Quốc Việt
  Phó Giám đốc Ngân hàng BIDV,
  Chi nhánh Đắk Nông


  ThS. Phạm Gia Nam

  Trưởng phòng Hành chính Ngân sự,
  Vietcombank Thủ Thiêm, TP.HCM
   


  ThS. Phạm Quang Hưng
  Phó Giám đốc Ngân hàng BIDV,
  Chi nhánh Đắk Nông