DHKT

Thông tin - Thông báo

GIỜ MỞ CỬA

Tầng 1: Phòng học nhóm & sách văn học           

    Thứ 2 - Thứ 6 : 7h00 - 21h00

            Thứ 7 - CN : 7h00 - 17h00

Tầng 2 : Phòng học nhóm & Sách Giáo trình, sách tiếng Nhật & Luận văn, Luận án

            Thứ 2 - Thứ 6 : 7h00 - 21h00

    Thứ 7 - CN : 7h00 - 17h00

Tầng 3 : Phòng học im lặng & Sách ngoại văn, sách mẫu, từ điển, sách tham khảo, báo - tạp chí

            Thứ 2 - Thứ 6 : 7h00 - 21h00

Liên hệ

Thư viện, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(84.236) 3950114

thuvien@due.edu.vn