DHKT

Thông tin - Thông báo

Giờ Phục Vụ

Tầng I : Phòng học nhóm & Văn học

            Thứ 2 - Thứ 6 : 7h30 - 20h30

            Thứ 7 - CN : 7h30 - 17h00

Tầng II : Phòng học nhóm; Sách tiếng Nhật & Luận văn, Luận án

            Thứ 2 - Thứ 6 : 7h00 - 17h00

Tầng III : Tham khảo, Ngoại văn, Báo – tạp chí (Phòng đọc tuyệt đối im lặng)

            Thứ 2 - Thứ 6 : 7h30 - 20h30

Khu C : Giáo trình

            Thứ 2 - Thứ 6 : 7h00 - 17h00

Liên hệ

Thư viện, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(84.236) 3950114

Fax: (84.236) 3836255

thuvien@due.edu.vn