DHKT

 • chuyên ngành Tài chính Công (cấp bằng Cử nhân Tài chính - Ngân hàng, hệ đại học chính quy)

  Chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính công (cấp bằng Cử nhân Tài chính - Ngân hàng, hệ đại học chính quy):


  1. Chuyên ngành Tài chính công:

   Là một trong những chuyên ngành đào tạo thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng do Khoa Ngân hàng quản lý. Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Tài chính – ngân hàng.

   2. Chương trình đào tạo:

   Được thiết kế theo các định hướng cơ bản:

  - Kết hợp những kiến thức nền tảng trong lĩnh vực tài chính với những kiến thức, kỹ năng chuyên nghiệp về tài chính công và quản lý tài chính trong khu vực công ở các cấp độ khác nhau - từ hoạch định chính sách cho đến tác nghiệp.

    - Chương trình cũng được thiết kế nhằm thích ứng với việc đa dạng hóa nghề nghiệp của người học. Cụ thể, ngoài lĩnh vực chuyên sâu là Tài chính công, các kiến thức và kỹ năng cung cấp cũng giúp cho người học có thể có đủ năng lực để làm việc trong các định chế kinh doanh tài chính, bao gồm ngân hàng thương mại và các định chế trung gian tài chính khác

   3. Học phí áp dụng ở mức ưu đãi nhất, tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Tài chính - Ngân hàng.

   4. Sự đổi mới trong lĩnh vực tài chính công đang được Nhà nước chú trọng, đòi hỏi nguồn nhân lực phải qua đào tạo chuyên nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu của cơ quan nhà nước các cấp; các đơn vị hành chính – sự nghiệp và các tổ chức tài chính khác. Mặt khác, đây là chuyên ngành đào tạo duy nhất có tại Miền Trung – Tây Nguyên nên cơ hội nghề nghiệp và thăng tiến là rất cao.

   5. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo?

   6. Cơ hội việc làm:

          - Các cơ quan quản lý tài chính chuyên ngành: Thuế, Hải quan, Kho bạc nhà nước, Bảo hiểm xã hội, Kiểm toán nhà nước;..

          - Các cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính, đầu tư công

          - Các đơn vị hành chính Nhà nước

          - Các đơn vị sự nghiệp công lập

          - Các công ty tư vấn tài chính, thuế

          - Ngân hàng nhà nước, Ngân hàng chính sách xã hội và các tổ chức tài chính phi lợi nhuận khác.

          - Các doanh nghiệp Nhà nước, cơ quan quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp

  Sinh viên tốt nghiệp cũng sẽ có cơ hội việc làm tại các định chế tài chính như: Ngân hàng thương mại; Quỹ tín dụng nhân dân; Tổ chức tài chính vi mô; Công ty tài chính; Công ty cho thuê tài chính; Công ty đầu tư, Quỹ đầu tư, Công ty chứng khoán, Công ty bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ,... và các vị trí việc làm liên quan đến lĩnh vực Tài chính – kế toán trong các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình sở hữu.

   7. Thông tin tuyển sinh của năm 2021:

  - Chỉ tiêu tuyển sinh tính cho cả ngành Tài chính – Ngân hàng, bao gồm 3 chuyên ngành: Ngân hàng, Tài chính Doanh nghiệp và Tài chính công, là: 270

          - Cả ba chuyên ngành này đều được cấp chung bằng cử nhân Tài chính – Ngân hàng.

    - Điểm chuẩn tính theo ngành Tài chính – Ngân hàng (không phải điểm chuẩn chung của Trường như các năm trước và cũng không phải là điểm chuẩn của từng chuyên ngành)

    - Thí sinh được tự do lựa chọn giữa 3 chuyên ngành nếu đủ điểm chuẩn vào ngành. Không xác định chỉ tiêu riêng cho từng chuyên ngành

    - Sinh viên theo học chuyên ngành Tài chính công sẽ được ưu đãi học phí ở mức thấp nhất. Sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Tài chính - Ngân hàng (hoàn toàn giống như hai chuyên ngành Ngân hàng và Tài chính doanh nghiệp).

    - Khoa Ngân hàng đảm nhiệm đào tạo hai chuyên ngành là: Ngân hàng và Tài chính công

   8. Để tư vấn chi tiết hơn về ngành học Tài chính - Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính công, xin vui lòng liên hệ:

  TS. Hoàng Dương Việt Anh - Trưởng Bộ môn Tài chính công (Email: anhhdv@due.edu.vn - SĐT: 0903.506.063)

  ThS. Phạm Thị Thanh Hà (Email: haptt@due.edu.vn - SĐT: 0949.516.184)


  Đánh giá về chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính công của các chuyên gia bên ngoài: