DHKT

 • Liên hệ

  VĂN PHÒNG KHOA NGÂN HÀNG

  Phòng H404, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

  71 Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.

  Điện thoại: 0236 384 7001 (giờ làm việc hành chính) hoặc email: trangvt@due.edu.vn (cô Trang - Thư ký Khoa)

   

  BAN CHỦ NHIỆM KHOA

  1. TS. Nguyễn Ngọc Anh - Trưởng khoa

  Điện thoại văn phòng: 0236 395 5168

  Email: anhnn@due.edu.vn

  2. TS. Võ Hoàng Diễm Trinh - Phó trưởng khoa

  Điện thoại văn phòng: 0236 384 7001

  Email: trinhvhd@due.edu.vn

   

  TRƯỞNG BỘ MÔN

  1. TS. Phan Đặng My Phương - Trưởng bộ môn Ngân hàng

  Điện thoại văn phòng: 0236 384 7001

  Email: phuong.pdm@due.edu.vn

  2. TS. Hoàng Dương Việt Anh - Trưởng bộ môn Tài chính công

  Điện thoại văn phòng: 0236 384 7001

  Email: anhhdv@due.edu.vn