DHKT

 • Nội dung hợp tác - THƯ MỜI HỢP TÁC

          Với lịch sử hình thành và phát triển lâu dài kể từ năm 1987, Khoa Ngân hàng đã và đang tạo dựng được quan hệ hợp tác gắn bó, thiết thực và bền vững với nhiều đơn vị và cá nhân trong các lĩnh vực: đào tạo sau đại học và đại học, bồi dưỡng kiến thức và tập huấn nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật, tuyển dụng nhân sự,…

          Những năm vừa qua Khoa Ngân hàng liên kết với một số Thầy Cô thuộc các khoa bạn trong Nhà trường, hợp tác với Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng (nay là Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nguồn nhân lực) của Vietinbank, với Văn phòng Đại diện Khu vực Miền Trung và Tây nguyên của Agribank, với Quỹ Đầu tư phát triển TP. Đà Nẵng,... thực hiện các khóa bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ tín dụng, thẩm định dự án, quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng, phân tích tài chính khách hàng, marketing ngân hàng,… cho cán bộ, nhân viên của các tổ chức này. Nhiều giảng viên trong Khoa cũng là cộng tác viên nghiên cứu và giảng dạy của một số trường đại học, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng và Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng.

          Khoa Ngân hàng cũng đã liên kết với một số đơn vị như Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng tổ chức các hội thảo về lĩnh vực tài chính- ngân hàng.

         Hằng năm, Khoa và Nhà trường phối hợp với các đơn vị, cá nhân hợp tác tổ chức thực tập tốt nghiệp, sinh hoạt ngoại khóa, tham quan thực tế cho sinh viên; tổ chức các chương trình thực tập sinh ngân hàng tiềm năng; hỗ trợ học bổng, quà tặng; thực hiện các chương trình hướng nghiệp, tư vấn việc làm,... cho sinh viên của Khoa.

         Về hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng và Khoa Ngân hàng đã thiết lập được quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học trên thế giới trong các lĩnh vực nghiên cứu, trao đổi giảng viên và liên kết đào tạo. Đến đầu năm 2014 đối với chuyên ngành ngân hàng chất lượng cao, Nhà trường và Khoa Ngân hàng đã có những thỏa thuận liên kết đào tạo trình độ đại học theo các chương trình (2+2), (3+1), (1+3) hay (2,5+1,5) năm với Đại học Newcastle - Vương quốc Anh, City University of  Seattle - Hoa Kỳ, Đại học Công nghệ Queensland (QUT) - Australia, Đại học Massey - New Zealand, Đại học ứng dụng Turku - Phần lan,... Các chương trình liên kết đào tạo quốc tế tạo nhiều cơ hội cho sinh viên chuyên ngành ngân hàng chất lượng cao của Khoa sau một thời gian nhất định học tập tại Trường, sẽ được tiếp tục được đào tạo và hoàn thành khóa học tại các trường đại học uy tín trên thế giới. Những mối quan hệ này đã và đang góp phần đắc lực cho sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa Ngân hàng nói riêng và Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng nói chung.

          Vì sự nghiệp giáo dục - đào tạo, Khoa Ngân hàng và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng với quan điểm tôn trọng, bình đẳng, trân trọng kính mời các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước liên kết hợp tác trong các lĩnh vực: đào tạo sau đại học và đại học, bồi dưỡng kiến thức và tập huấn nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật, giới thiệu việc làm và tuyển dụng nhân sự,... 

          Chúng tôi kỳ vọng và tin tưởng những mối quan hệ hợp tác này sẽ ngày càng phát triển trong tương lai.