DHKT

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM HỌC 2020-2021

  ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

  Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 01/11/2020

  Năm học 2020 – 2021

  THỨ/NGÀY

  THỜI GIAN

  NỘI DUNG

  THÀNH PHẦN

  ĐỊA ĐIỂM

  CHỦ TRÌ

  HAI – 26/10

  10h00

  Xét hỗ trợ khó khăn đột xuất cho sinh viên bị ảnh hưởng lũ lụt ở Miền Trung năm 2020

  - Đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế. PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên;

  - Đại diện lãnh đạo Phòng Công tác Sinh viên, Phòng Kế hoạch - Tài chính;

  - Đại diện lãnh đạo các Khoa và cán bộ xét hỗ trợ

  Phòng họp giao ban

  PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên

  BA – 27/10

  7h30-9h30

  Lễ Khai giảng năm học 2020-2021 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

  - Trường ĐHBK: Đảng ủy, BGH, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội CCB, Bí thư ĐTN, Chủ tịch Hội SV; Trưởng, Phó phòng; Trưởng, phó Khoa; Trưởng Bộ môn; GĐ TTHL&TT, GĐ TTHTSV&QHDN; Giảng viên không có giờ trên lớp; Sinh viên theo thông báo triệu tập;

  - Đại biểu theo Giấy mời

  Hội trường F

  Tr. ĐHBK

  Hiệu trưởng

  Trường ĐHBK

  15h00

  (tạm hoãn)

  Làm việc với Sở Du lịch Tp. Đà Nẵng về việc triển khai kế hoạch hợp tác với UBND Tp. Đà Nẵng

   

  - ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn, Lãnh đạo Ban KHCN&MT, Các Chủ nhiệm đề xuất nhiệm vụ hợp tác với Sở Du lịch Tp. Đà Nẵng;

  - Trường ĐHKT: Đại diện BGH: Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh, Phòng KH&HTQT;

  - Sở Du lịch Tp. Đà Nẵng: Đại diện Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn;

  - Theo Giấy mời

  Phòng họp 1

  Khu A

  41 Lê Duẩn

  PGĐ ĐHĐN

  PGS.TS.

  Lê Quang Sơn

  17h00

  Họp Hội đồng tuyển sinh đại học

  ngành Ngôn ngữ Anh Đào tạo từ xa

  Theo QĐ số 3549, 3551, 3553, 3555/QĐ-ĐHĐN ngày 16/10/2020 của Giám đốc ĐHĐN.

  Phòng họp 2

  Khu A

  41 Lê Duẩn

  PGĐ ĐHĐN

  PGS.TS.

  Lê Thành Bắc

  TƯ – 28/10

  8h00

  (tạm hoãn)

  Họp giao ban công tác thanh tra pháp chế

   

  - ĐHĐN: PGĐ Lê Thành Bắc, lãnh đạo và chuyên viên Ban Thanh tra và Pháp chế;

  - Các trường đại học thành viên: Đại diện BGH phụ trách công tác thanh tra pháp chế, lãnh đạo bộ phận thanh tra pháp chế;

  - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, VNUK, Khoa Y Dược: Thủ trưởng đơn vị, cán bộ Phụ trách công tác thanh tra pháp chế (nếu có).

  Phòng họp 2

  Khu A

  41 Lê Duẩn

  PGĐ ĐHĐN PGS.TS.

  Lê Thành Bắc

   

   

   

  8h30

  (tạm hoãn)

  Họp Hội đồng trường

  Thành viên Hội đồng trường

  Phòng họp E101

  Hiệu trưởng PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn

  9h00

  (tạm hoãn)

  Họp Hội đồng xét cảnh báo học tập, thôi học và học tiếp hệ chính quy học kỳ I năm học 2020 - 2021

  Theo Quyết định

  Phòng họp giao ban

  Chủ tịch Hội đồng

  14h00

  (tạm hoãn)

  Đơn vị tư vấn báo cáo Quy hoạch chi tiết xây dựng Đại học Đà Nẵng, tỷ lệ 1/500 tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

  - ĐHĐN: Ban Giám đốc; Chánh VP; Chánh VP Đảng ủy; Đại diện lãnh đạo các Ban: KHTC, CSVC, CBDA; Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN, Bí thư ĐTN ĐHĐN;

  - Trường ĐHBK, Trường ĐHSP, Trường ĐHCNTT&TT Việt-Hàn: Đại diện BGH; đại diện lãnh đạo bộ phận chức năng (liên quan đến dự án ODA) do Trường sắp xếp;

  - Trường ĐHSPKT, Trường ĐHNN: Đại diện BGH; đại diện lãnh đạo các Phòng có liên quan;

  - Viện VN-UK, Khoa Y Dược: Viện trưởng; Trưởng Khoa; đại diện lãnh đạo các Phòng có liên quan;

  - Đơn vị tư vấn lập Quy hoạch: Đại diện lãnh đạo và các cán bộ phụ trách;

  - Theo Giấy mời

  Phòng họp 1

  Khu A

  41 Lê Duẩn

  Giám đốc ĐHĐN

  NĂM 29/10

  8h30

  Họp bàn công tác tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về Kế toán và Kiểm toán (VCAA 2020)

  - Đại diện Ban giám hiệu: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh;

  - Ban chủ nhiệm Khoa Kế toán;

  - Đại diện Ban nội dung và Thư ký Hội thảo;

  - Đại diện Phòng KH&HTQT

  Phòng họp giao ban

  Phó Hiệu trưởng

  PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh

  14h00

  Sinh hoạt chuyên môn chủ đề: Vận dụng mô hình hồi quy hai bước Heckman trong nghiên cứu kế toán (Heckman two-step procedure to control for selection bias in accounting research)

  Người báo cáo: TS. Đoàn Nguyễn Trang Phương

  Giảng viên khoa Kế toán

  Phòng A206

  PGS.TS. Nguyễn Công Phương

  14h00

  Tiếp cán bộ, viên chức

  Các cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu

  Phòng Tiếp công dân

  B10.03-khu B

  41 Lê Duẩn

  Giám đốc ĐHĐN

  SÁU – 30/10

  8h00

  (tạm hoãn)

  Festival Khoa học công nghệ sinh viên ĐHĐN lần 2 năm 2020

  - ĐHĐN: Ban Giám đốc; Ban Công tác Học sinh sinh viên;

  - Trường ĐHKT: Đại diện BGH: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh;

  - Các nhóm sinh viên NCKH cấp Trường, cấp ĐHĐN, cấp Bộ và các giải thưởng khác;

  - Các giáo viên hướng dẫn đề tài SVNCKH đạt giải thưởng các cấp;

  - Các giảng viên, sinh viên có quan tâm

  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN

  Đại học Đà Nẵng

  8h00

  (tạm hoãn)

  Triển lãm sản phẩm Khoa học Công nghệ của sinh viên ĐHĐN

  - BTC và Tổ giúp việc theo QĐ số 3652/QĐ-ĐHĐN ngày 23/10/2020 của Giám đốc ĐHĐN;

  - Các nhóm sinh viên và Doanh nghiệp có sản phẩm trưng bày tại triển lãm;

  - CBGV và sinh viên quan tâm

  Khuôn viên ngoài trời Khu F Tr.ĐHBK

  Trưởng BTC

  PGS.TS.

  Lê Quang Sơn

  8h30

  (thay thế cho 8h30 ngày 28/10)

  Họp Hội đồng trường

  Thành viên Hội đồng trường

  Phòng họp E101

  Hiệu trưởng PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn

  9h00

  (tạm hoãn)

  Hội thảo đào tạo về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong nền kinh tế số.

   

  - BTC và Tổ giúp việc theo QĐ số 3652/QĐ-ĐHĐN ngày 23/10/2020 của Giám đốc ĐHĐN;

  - Đại biểu theo giấy mời;

  - Các diễn giả theo giấy mời;

  - CBGV và sinh viên quan tâm

  Hội trường F

  Tr. ĐHBK

  Trưởng BTC

  PGS.TS.

  Lê Quang Sơn

  15h00

   

  Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021

  - Khách mời;

  - Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn Trường;

  - Ban Chấp hành các Công đoàn bộ phận

  Hội trường E

  Chủ tịch Công đoàn Trường

  BẢY – 31/10

  Cả ngày

  Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ K37 các ngành Quản lý kinh tế, Kinh tế phát triển, Kế toán và Quản trị kinh doanh

  Theo Quyết định

  - Ngành Kế toán: phòng D201, D202;
  - Ngành Kinh tế phát triển và Quản lý kinh tế: phòng D204, D205;
  - Ngành Quản trị kinh doanh: phòng D301, D302.

  Các Chủ tịch Hội đồng

  Sáng 7h45

  Chiều 13h45

   

  Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị

  cho đảng viên mới năm 2020

  (từ ngày 31/10/2010 – 01/11/2020)

  Theo Công văn số 49-CV/ĐU ngày 20/10/2020 của Đảng ủy ĐHĐN

  Ban Tuyên giáo Thành ủy ĐN

  98 Lê Lợi, ĐN

  BTC lớp học

  8h00

  Chương trình “Khởi sự doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong sinh viên ĐHĐN” năm 2020

  - ĐVTN triệu tập theo công văn triệu tập số 48 TTTT/ĐHĐN-ĐTN ngày 19/10/2020;

  - Sinh viên có quan tâm;

  - Đại biểu theo Giấy mời

  Hội trường 41 Lê Duẩn

  Bí thư

  Đoàn ĐHĐN

   

  8h30

  (tạm hoãn)

  Họp Hội đồng ĐHĐN

  Theo QĐ số 3534/QĐ-ĐHĐN ngày 16/10/2018 của Giám đốc ĐHĐN

  Phòng họp 1

  Khu A

  41 Lê Duẩn

  Chủ tịch Hội đồng

  CN – 01/11

  Buổi sáng

  Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ K37 các ngành Kế toán và Quản trị kinh doanh

  Theo Quyết định

  - Ngành Kế toán: phòng D201, D202;
  - Ngành Quản trị kinh doanh: phòng D301, D302.

  Các Chủ tịch Hội đồng

   

   


Lịch tuần

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>