DHKT

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 NĂM HỌC 2020-2021

  ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

  Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021

  Năm học 2020 – 2021

  THỨ/NGÀY

  THỜI GIAN

  NỘI DUNG

  THÀNH PHẦN

  ĐỊA ĐIỂM

  CHỦ TRÌ

  HAI – 11/01

  8h00

  Họp công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 của Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu và Kế toán trưởng

  - Ban Giám hiệu;

  - Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội cựu Chiến binh trường;

  - Kế toán trưởng;

  - Trưởng, Phó các phòng;

  - Trưởng, Phó các khoa;

  - Giám đốc, Phó Giám đốc các trung tâm trực thuộc;

  - Các Trưởng bộ môn

  Hội trường E

  Hiệu trưởng PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn

  9h00 – 11h00

  Tập huấn công tác phục vụ trong khu cách ly tại Ký túc xá

  - Ban quản lý Ký túc xá;

  - Nhân viên vệ sinh Ký túc xá;

  - Nhân viên y tế;

  - Chị Kim Dung, phòng KH&HTQT

  Phòng họp giao ban

  Trưởng phòng Điều dưỡng TT Y tế Quận NHS

  ThS. Đoàn Thị Hồng Đào

  10h00

  Cuộc họp kết luận công tác tiếp nhận LHS Lào của ĐHĐN trở lại học tập, sau khi hoàn thành thời gian cách ly tại tỉnh Quảng Trị

  (Theo Giấy mời của Sở Ngoại vụ)

  - ĐHĐN: Phó Giám đốc PGS.TS. Lê Quang Sơn; Phó TB phụ trách: Ban HTQT, Ban CTSV; Giám đốc TTTT&HL.

  - Các Trường Đại học thành viên, Khoa Y Dược: Đại diện: Ban Giám hiệu: Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Lê Văn Huy, lãnh đạo phụ trách công tác tiếp nhận LHS Lào.

  Phòng họp Sở Ngoại vụ

  Tầng 25

  TT hành chính TP,

  24 Trần Phú

  Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.ĐN

  14h30

  Thường trực Đảng ủy làm việc với Chi ủy Khoa Luật

  Như bên

  Phòng họp E101

  Bí thư Đảng ủy

  BA – 12/01

  8h00

  Tiếp đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ

  Đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ.

  Văn phòng Công đoàn ĐHĐN,

  phòng 302 khu A, 41 Lê Duẩn

  Chủ tịch

  Công đoàn ĐHĐN

  8h00-9h00

  Họp xác định nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN trường, Trưởng Khoa Tài chính, Trưởng Khoa Du lịch

  Phòng họp E101

  Hiệu trưởng PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn

  9h00

  Họp Đảng ủy

  Đảng ủy viên

  Phòng họp E101

  Bí thư Đảng ủy

  14h00

  Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2021

  Theo QĐ số 72/QĐ-ĐHĐN ngày 07/01/2021 của GĐ ĐHĐN

  Phòng họp 1

  Khu A

  41 Lê Duẩn

  Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh

  14h00

  Họp Ban Thường vụ Công đoàn ĐHĐN mở rộng

  - Như bên;

  - Mời Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) các công đoàn cơ sở.

  Phòng 0804

  Khu B

  41 Lê Duẩn

  Chủ tịch

  Công đoàn ĐHĐN

  15h30

  Họp công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 của Ban Giám đốc ĐHĐN

  - ĐHĐN và các đơn vị thuộc, trực thuộc: Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN; Chánh các Văn phòng; Trưởng các Ban chức năng; Viện trưởng các Viện; Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum; Trưởng các Khoa thuộc ĐHĐN; Giám đốc các Trung tâm trực thuộc ĐHĐN; Kế toán trưởng ĐHĐN;

  - Các trường ĐHTV: Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn.

  Hội trường 41 Lê Duẩn

  Giám đốc ĐHĐN

  16h45

  Họp Hội đồng Tuyển sinh

  Đào tạo từ xa ngành Kế toán và ngành Luật tại Bảo Lộc và Đại học Đà Nẵng

  Theo Quyết định số 4483,4631/QĐ-ĐHĐN

  ký ngày 11,22/12/2020 và Theo Quyết định số 16/QĐ-ĐHĐN ký ngày 05/01/2021

  Phòng họp 2

  Khu A

  41 Lê Duẩn

  Chủ tịch Hội đồng

  TƯ – 13/01

  10h00

  Tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý khoa học

  - Đại diện Lãnh đạo: Phòng Khoa học & HTQT, Trung tâm CNTT & Truyền Thông

  - Chuyên viên các Phòng: Phòng Khoa học & HTQT, Trung tâm CNTT & Truyền Thông;

  - Các Giảng viên có quan tâm

  Phòng họp giao ban

  Lãnh đạo Phòng KH&HTQT

   

  14h00

  Tiếp cán bộ, viên chức

  Các cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu

  Phòng 1003

  Khu B

  41 Lê Duẩn

  Giám đốc ĐHĐN

  14h00

  Họp Hội đồng xét tốt nghiệp Thạc sĩ đợt 1 năm 2021

  Theo Quyết định

  Phòng họp giao ban

  Chủ tịch Hội đồng

  15h00

  Họp xét kỷ luật SV hệ chính quy

  Đại diện Ban Chủ nhiệm Khoa Kế toán, Khoa tài chính, Khoa Ngân hàng, giáo vụ khoa có SV kỷ luật

   

  Phòng họp giao ban

  Ban Giám hiệu

  NĂM 14/01

  8h00

  Lễ Công bố Quyết định điều chuyển và bổ nhiệm Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh

  - Đại biểu theo Giấy mời;

  - Viện NC&ĐT Việt - Anh: Viện trưởng, CBVC được điều động.

  Phòng họp 1

  Khu A

  41 Lê Duẩn

  Viện trưởng

  Viện NC&ĐT Việt-Anh

  8h00

   

  Thực hiện quy trình bổ nhiệm nhân sự Trưởng khoa Luật

  - Ban Thường vụ;

  - Toàn thể viên chức đã được bổ nhiệm ngạch và người lao động của đơn vị; giảng viên làm việc tại các phòng, trung tâm, thư viện thuộc Trường và tại các văn phòng, ban chức năng, trung tâm trực thuộc Đại học Đà Nẵng có sinh hoạt chuyên môn tại Khoa Luật

  Phòng họp E101

   

  Bí thư Đảng ủy

  9h30

  Báo cáo, giải trình để thẩm định Đề án thành lập Trường Đại học Quốc tế, ĐHĐN

  - Theo QĐ số 3397/QĐ-ĐHĐN ngày 11/10/2019 của Giám đốc ĐHĐN;

  - Cán bộ VNUK được phân công.

  Phòng họp 2

  Khu A

  41 Lê Duẩn

  Chủ tịch Hội đồng

  14h30

  Họp Tập thể lãnh đạo ĐHĐN

  - BTV Đảng ủy ĐHĐN;

  - Ban Giám đốc ĐHĐN;

  - Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN.

  Phòng họp 2

  Khu A

  41 Lê Duẩn

  Bí thư

  Đảng ủy ĐHĐN

  16h00

  Họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHĐN

  - Như bên;

  - Mời: Chánh Văn phòng Đảng ủy và Phó Trưởng ban phụ trách Ban TCCB ĐHĐN.

  Phòng họp 2

  Khu A

  41 Lê Duẩn

  Bí thư

  Đảng ủy ĐHĐN

  SÁU – 15/01

  8h00

  Giao ban công tác Đảm bảo Chất lượng Giáo dục học kỳ II năm học 2020-2021

  - ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn; Ban ĐBCLGD; Đại diện Lãnh đạo Ban ĐT;

  - Các Trường ĐHTV: Đại diện BGH: Hiệu trưởng PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn, Đại diện Lãnh đạo Phòng KT&ĐBCLGD, ĐT;

  - Viện NC&ĐT Việt-Anh, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y-Dược: Đại diện lãnh đạo; Trưởng phòng/Tổ trưởng Tổ: KT&ĐBCLGD, ĐT;

  - Trung tâm ĐTTX: Đại diện Lãnh đạo.

  Phòng họp 1

  Khu A

  41 Lê Duẩn

  PGĐ ĐHĐN

  PGS.TS

  Lê Quang Sơn

  8h00

  Hội thảo Khoa học quốc tế các nhà khoa học trẻ khối kinh tế và kinh doanh 2020 (ICYREB 2020)

  - Đại diện Lãnh đạo các Trường Đại học thuộc khối Kinh tế & Quản trị kinh doanh;

  - Đại biểu theo giấy mời

  Trường
  Đại học Thương mại

  Ban tổ chức Hội thảo

  14h00

  Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Ngô Thị Thanh Thúy chuyên ngành Kinh tế phát triển, mã số 62 31 01 05

  - Theo Quyết định;
  - Các cá nhân có quan tâm

  Phòng D206

  Chủ tịch Hội đồng

  14h00

  Hội đồng chấm chuyên đề tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đặng Phúc Sinh chuyên ngành Quản trị kinh doanh khóa K34

  Theo Quyết định

  Phòng E204

  Chủ tịch Hội đồng

  14h30

  Họp Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHĐN

  Như bên

  Phòng họp 1 Khu A

  41 Lê Duẩn

  Bí thư

  Đảng ủy ĐHĐN

  16h00

   

  Lễ trao học bổng của Tập đoàn Thép JFE, Nhật Bản

  - ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn; Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng, Ban HTQT, Ban CTHSSSV;

  - Trường ĐHBK, Trường ĐHKT, Trường ĐHNN, Trường ĐHSPKT: Đại diện lãnh đạo Phòng CTSV;

  - Trung tâm Nhật Bản: Giám đốc;

  - Sinh viên nhận học bổng theo danh sách tại Công văn số 39/ĐHĐN-HTQT của ĐHĐN ngày 06/01/2021.

  Phòng họp 1 Khu A

  41 Lê Duẩn

  PGĐ ĐHĐN PGS.TS.

  Lê Quang Sơn

  BẢY – 16/01

  7h00

  Workshop Social Media and Digital Marketing

  - Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh: Viện trưởng, cán bộ được phân công;

  - Diễn giả Lê Anh Tuấn – CEO A1demy;

  - Sinh viên VNUK và các trường có quan tâm.

  Hội trường

  41 Lê Duẩn

  Viện trưởng

  Viện NC&ĐT Việt-Anh

  8h00

  Họp Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Hồ Thị Châu chuyên ngành Quản trị kinh doanh khóa K30

  Theo Quyết định

  Phòng E204

  Chủ tịch Hội đồng

  8h00

  Hội nghị Công tác sinh viên năm học 2020-2021

  - Ban Giám hiệu;

  - Đại diện Ban Chủ nhiệm Khoa, giáo vụ các khoa;

  - Phòng CTSV, Phòng Đào tạo, Phòng KH&HTQT, Phòng Khảo thí và ĐBCL, Phòng KH-TC: Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và chuyên viên phụ trách mảng sinh viên hệ chính quy.

  - Đại diện lãnh đạo các phòng: TC-HC, Cơ sở vật chất, Thanh tra- Pháp chế;

  - Bí thư và Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường;

  - Đại diện lãnh đạo Trung tâm: CNTT&TT; HTSV&QHDN; Thư viện;

  - Sinh viên khen thưởng và sinh viên được các đơn vị đề cử tham dự Hội nghị.

  Hội trường A

  Ban Giám hiệu

  14h00

  Workshop “Social Commerce:

  Successful Case Studies

  - Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh: Viện trưởng, cán bộ được phân công;

  - Diễn giả khách mời có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ và thương mại điện tử;

  - Chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực bán lẻ và thương mại điện tử.

  Hội trường

  41 Lê Duẩn

  Viện trưởng

  Viện NC&ĐT Việt-Anh

  14h00 - 16h30

  Chương trình "Hành trang Kỹ năng Công nghệ số dành cho thanh niên Đà Nẵng"

  Chủ đề: An toàn thông tin trực tuyến

  - Diễn giả: Trần Hà Mỹ Lợi, Trainer & Content Specialist Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0;

  - Giảng viên và sinh viên Nhà trường có quan tâm

  Hội trường A

  Đoàn Thanh niên

  CN – 17/01

  7h00

  Chương trình hiến máu nhân đạo “Chủ nhật đỏ”

  - Đại biểu theo giấy mời;

  - Ban Tổ chức chương trình;

  - Tình nguyện viên tham gia Hiến máu nhân đạo;

  - Sinh viên có quan tâm.

  Sảnh khu A

  Chủ tịch Hội Sinh viên Trường

  Sáng: 7h30

  Chiều: 14h00

  Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên cuối khóa

  - Theo Kế hoạch số 1321/KH-ĐHKT ngày 29/12/2020;

  - Sinh viên khóa 43K, hệ chính quy

  Hội trường A

  Ban Chỉ đạo

   


Lịch tuần

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>