DHKT

 • LỊCH TUẦN 38 NĂM HỌC 2023-2024

  ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

  Từ ngày 15/4/2024 đến ngày 21/4/2024

  Năm học 2023 – 2024

  THỨ-NGÀY

  THỜI GIAN

  NỘI DUNG

  THÀNH PHẦN

  ĐỊA ĐIỂM

  CHỦ TRÌ

  HAI – 15/4

  08h00

  Họp phổ biến Chuẩn cơ sở giáo dục đại học (theo Thông tư số 01/2024/TT-BGDĐT)

  - Ban Giám hiệu;

  - Trưởng các đơn vị trong Trường;

  - Mời Chủ tịch Hội đồng trường.

  Phòng E101

  Hiệu trưởng
  PGS.TS. Lê Văn Huy

  09h00

  Họp Ban soạn thảo Đề án VTVL và xây dựng bảng lương theo Đề án VTVL

  Theo Quyết định số 938/QĐ-ĐHKT ngày 26/03/2024 về việc thành lập Ban soạn thảo Đề án VTVL và Quyết định số 939/QĐ-ĐHKT ngày 26/03/2024 về việc thành lập Ban soạn thảo Bảng lương theo Đề án VTVL

  Phòng E101

  Hiệu trưởng

  PGS.TS. Lê Văn Huy

  10h00

  Họp bàn công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân sự theo đề án VTVL

  Như họp giao ban

  Phòng E101

  Hiệu trưởng

  PGS.TS. Lê Văn Huy

  14h00

  Họp triển khai Chiến dịch sinh viên ĐHĐN tình nguyện hè năm 2024

  - ĐHĐN: Giám đốc, PGĐ Lê Thành Bắc; Trưởng các Ban: CTHSSV, KHTC; Lãnh đạo VP; Giám đốc Trung tâm TTHL&TT; Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội Sinh viên;
  - Các trường ĐHTV: Đại diện BGH, Bí thư Đoàn TN;
  - Cơ quan ĐHĐN: Đại diện Đảng ủy, Bí thư Đoàn TN.

  Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

  Giám đốc ĐHĐN

  14h00

  Họp với đại diện Đại học Hull (Anh Quốc)

  - Rachel Kang, Quản lý chương trình tuyển sinh quốc tế;

  - Loan Nguyen, Đại diện tại Việt Nam, Đại học Hull;

  - Đại diện lãnh đạo Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế.

  Trực tuyến

  Đại diện lãnh đạo
  Phòng KH&HTQT

  14h30

  Họp bàn công tác chuẩn bị cho

  Cuộc thi Data Got Talent

  - Ban Giám hiệu;

  - Đại diện các Đơn vị: Khoa TMĐT, Phòng KH&HTQT, Phòng TC-HC, Phòng CSVC, Trung tâm CNTT&TT, Phòng KH-TC, Đoàn Thanh niên.

  Phòng H301

  Ban Giám hiệu

  BA - 16/4

  08h00

  Tiếp đoàn viên công đoàn, viên chức,

  người lao động

  Đoàn viên công đoàn, viên chức, người lao động.

  Văn phòng Công đoàn

  Phó Chủ tịch

  Công đoàn Trường

  08h30

  Tọa đàm lấy ý kiến góp ý Báo cáo thường niên 2023 “Nhận diện và định hướng phát triển các ngành kinh tế có lợi thế của thành phố Đà Nẵng”

  - Chủ tịch Hội đồng trường: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh;

  - Ban Giám hiệu;

  - Đại biểu theo thư mời;

  - Đại diện lãnh đạo các đơn vị;

  - Thành viên tổ xây dựng Báo cáo thường niên 2023.

  Phòng H304

  Chủ tịch Hội đồng trường

  PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh

  14h00

  Sinh hoạt Nhóm đọc Khoa Thương mại điện tử với các chủ đề:

  Chủ đề 1: Algorithmic Pathways depicting AI routines for customers’ purchase decision via mobile shopping applications

  Báo cáo viên: TS. Nguyễn Thị Minh Tâm

  Chủ đề 2: How AI reshapes online algorithmic purchase decision paths – A different way to understand customer’s shopping motivation and presence

  Báo cáo viên: ThS. Tạ Nguyệt Phương

  - Giảng viên Khoa Thương mại điện tử;

  - Các giảng viên, học viên Sau đại học và sinh viên có quan tâm.

  Phòng H401

  Trưởng Nhóm đọc

  Khoa Thương mại điện tử

  TƯ – 17/4

  07h30

  Lễ Khai giảng và Trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ Đợt I năm 2024 Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN

  - Đại diện Lãnh đạo ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn;
  - Trường ĐHNN: Theo thông báo của trường;
  - Đai biểu theo Giấy mời.

  Trường ĐHNN

  Ban Giám hiệu

  Trường ĐHNN

  10h30

  Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp các lớp: AV29.1B2CQL, AV29.1B2CVA, AV29.1B2TGT, AV27.1B1, KT27.1B1, ngành Ngôn ngữ Anh, Kế toán hình thức ĐTTX

  Theo QĐ số 1316, 3127, 1322/QĐ-ĐHĐN ngày 09/4/2024, QĐ số 1354/QĐ-ĐHĐN ngày 10/4/2024 của Giám đốc ĐHĐN.

  Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn

  PGS.TS. Lê Thành Bắc

  Chủ tịch Hội đồng

  14h30

  Hội nghị BTV Đảng ủy Trường (lần 1)

  BTV Đảng ủy

  Phòng E101

  Bí thư Đảng ủy

  14h45

  Hội nghị BCH Đảng bộ Trường (lần 1)

  Đảng ủy viên

  Phòng E101

  Bí thư Đảng ủy

  15h15

  Hội nghị BTV Đảng ủy Trường (lần 2)

  BTV Đảng ủy

  Phòng E101

  Bí thư Đảng ủy

  15h30

  Hội nghị cán bộ chủ chốt của

  Đảng ủy Trường

  - Đảng ủy viên;
  - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy;
  - Chủ tịch Công đoàn Trường;
  - Bí thư Đoàn TN Trường;
  - Chủ tịch Hội CCB Trường;
  - Bí thư các chi bộ.

  Phòng E101

  Bí thư Đảng ủy

  16h00

  Hội nghị BCH Đảng bộ Trường (lần 2)

  Đảng ủy viên

  Phòng E101

  Bí thư Đảng ủy

  18h30

  Đêm Chung kết cuộc thi Đại sứ sinh viên ĐHĐN - Miss & Mr UD 2024

  - ĐHĐN: Ban Giám đốc;
  - BTV Đoàn ĐHĐN; BTK Hội SV-ĐHĐN;
  - Top 24 thí sinh vòng chung kết;
  - Đại biểu khách mời;
  - Sinh viên, khán giả quan tâm theo dõi.

  Nhà hát Trưng Vương TP Đà Nẵng

  Bí thư Đoàn TN-ĐHĐN

  NĂM – 18/4

  Cả ngày

  Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 ÂL)

  SÁU –

  19/4

  08h00

  Sinh hoạt Nhóm đọc Khoa Kinh doanh quốc tế với chủ đề:

  Chủ đề: Thảo luận về marketing giữa các nền văn hoá theo nghiên cứu các khía cạnh văn hóa của Trompenaars

  Báo cáo viên: TS. Phạm Thị Bé Loan

  - Giảng viên Khoa Kinh doanh quốc tế;

  - Các giảng viên, học viên Sau đại học và sinh viên có quan tâm.

  Phòng họp H304

  Trưởng Nhóm đọc

  Khoa Kinh doanh quốc tế

  14h00

  Họp định hướng triển khai xây dựng thang bảng lương mới theo đề án vị trí việc làm

  - ĐHĐN: Giám đốc, PGĐ Nguyễn Mạnh Toàn; Ban TCCB, Ban KHTC: Lãnh đạo và chuyên viên có liên quan;
  - Các trường ĐHTV: Đại diện BGH phụ trách tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng KHTC;
  - Viện NC&ĐT Việt- Anh: Viện trưởng, Kế toán trưởng.

  Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

  Giám đốc ĐHĐN

  14h00

  Buổi giới thiệu Chương trình chuyển tiếp và học bổng của Đại học Hull (Anh Quốc)

  - Loan Nguyen, Đại diện tại Việt Nam, Đại học Hull;

  - Đại diện lãnh đạo Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế;

  - Các sinh viên quan tâm đăng ký tham dự.

  Phòng họp H304

  Đại diện lãnh đạo

  Phòng KH&HTQT

  BẢY –20/4

  07h00

  (cả ngày)

  Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2023-2024 cấp cơ sở của Khoa Kinh doanh quốc tế

  - Theo QĐ số 1134/QĐ-ĐHKT ngày 12/04/2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHKT – ĐHĐN;

  - Giảng viên, sinh viên có quan tâm.

  Khu giảng đường D

  Ban Tổ chức Hội nghị

  07h00

  (cả ngày)

  Hội nghị Tập huấn nâng cao năng lực quản lý trong lĩnh vực công cho Hiệu trưởng các Trường THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  - Ban Tổ chức Hội nghị;

  - Đại biểu theo thư mời;

  - Theo Kế hoạch số 1093/KH-ĐHKT ngày 09/4/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế.

  Hội trường Sở GDĐT Quảng Ngãi

  Trường Đại học Kinh tế &

  Sở GDĐT Quảng Ngãi

  07h30

  (bổ sung)

  Định hướng nghề cho sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch khóa 49

  - Khách mời;

  - Sinh viên Khoa Du lịch;

  - Giảng viên Khoa Du lịch.

  Hội trường E

  TS. Võ Thị Quỳnh Nga

  08h00

  Sinh hoạt ngoại khóa học phần Phân tích báo cáo tài chính và định giá doanh nghiệp

  Sinh viên ngành Kiểm toán K47

  Hội trường A

  ThS. Trần Thị Nga

  13h00

  Vòng chung kết cuộc thi “Data Got Talent năm 2023” với chủ đề “Data-driven business” và

  trao giải thưởng Cuộc thi.

  - Ban tổ chức Cuộc thi;

  - Đại biểu theo Giấy mời;

  - Các đội thi vòng chung kết Data-driven business;

  - Các đội thi vòng 1 Data storytelling;

  - Các bạn sinh viên có quan tâm & đăng ký tham dự.

  Hội trường E

  Ban tổ chức Cuộc thi

  14h00

  Sinh hoạt ngoại khóa học phần Kế toán công ty

  Sinh viên ngành Kế toán K47

  Hội trường A

  TS. Phan Thị Đỗ Quyên

  15h00

  Industrial talk: Content Marketing with Iris Nguyen

  Sinh viên chuyên ngành marketing số và truyền thông marketing

  Phòng H304

  TS. Trương Đình Quốc Bảo

  CN-21/4

  07h30

  Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT

  tỉnh Quảng Ngãi

  - Trường ĐHCNTT&TT Việt - Hàn: Đại diện BGH;
  - Các trường ĐHTV, Viện NC&ĐT Việt-Anh, Khoa Y-Dược: Cán bộ TVTS.

  Trường THPT số 1 Tư Nghĩa

  BGH Trường ĐHCNTT&TT Việt - Hàn

  07h30

  Tổ chức ngoại khoá cho sinh viên 47K.

  Toàn thể sinh viên khoá 47K Khoa Kinh doanh quốc tế

  Hội trường A

  PGS.TS. Huỳnh Thị Diệu Linh

  13h30

  Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2023-2024 cấp cơ sở của Khoa Kinh doanh quốc tế

  - Theo QĐ số 1134/QĐ-ĐHKT ngày 12/04/2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHKT – ĐHĐN;

  - Giảng viên, sinh viên có quan tâm.

  Khu giảng đường D

  Ban Tổ chức Hội nghị

  14h00

  Sinh hoạt ngoại khóa học phần Kế toán quản trị

  Sinh viên ngành Kế toán K48

  Hội trường A

  TS. Nguyễn Thị Xuân Trang

   

   

   

   

   

   

   


Lịch tuần

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>