DHKT

 • Lịch công tác tuần 44 năm học 2022 – 2023

  ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44

  Từ ngày 29/05/2023 đến ngày 04/06/2023

  Năm học 2022 – 2023

  THỨ-NGÀY

  THỜI GIAN

  NỘI DUNG

  THÀNH PHẦN

  ĐỊA ĐIỂM

  CHỦ TRÌ

  HAI – 29/05

  7h30-8h00

  Họp Đảng ủy trường

  Đảng ủy viên

  Phòng họp E101

  Bí thư Đảng ủy

  8h00

  Họp Hội đồng trường

  Thành viên Hội đồng trường

  Phòng họp E101

  Chủ tịch Hội đồng trường

  PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn

  8h00

  Sinh hoạt nhóm đọc Khoa ngân hàng

  Chủ đề: Đặc điểm cơ bản trong tiếp cận học thuật lĩnh vực quản trị Ngân hàng và các Định chế tài chính trung gian (FIs) khác.

  Báo cáo viên: PGS.TS. Lâm Chí Dũng

  - Giảng viên Khoa Ngân hàng

  - Các giảng viên, sinh viên có quan tâm

  Phòng D101

  Trưởng nhóm đọc Khoa Ngân hàng

  8h30

  Mở thầu đấu thầu qua mạng gói thầu Cung cấp và cài đặt thuộc hạng mục Mua sắm cơ sở dữ liệu giải pháp kiểm tra trùng lặp luận văn luận án cho sinh viên.

  (thực hiện trực tiếp trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

  http://muasamcong.mpi.gov.vn/)

  - Lãnh đạo phòng Cơ sở vật chất và cán bộ phụ trách;

  - Đại diện đơn vị Tư vấn tổ chức lựa chọn nhà thầu (Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu).

  Phòng Cơ sở vật chất

   

  Tổ trưởng

  tổ chuyên gia

  14h00

  Đón tiếp đoàn trường Đại học Khon Kaen, Thái Lan

  - PGS. TS. Prasert Vijitnopparat, Phó trưởng Phòng Đào tạo và Kế hoạch;

  - PGS. TS. Norachit Jirasatthumb, Trưởng Chương trình cử nhân;

  - Bà Ancharin Ounthaisong, Giám đốc bộ phận hành chính khoa;

  - Các giảng viên và chuyên viên trường Đại học Khon Kaen;

  - PGS. TS. Đoàn Ngọc Phi Anh, Trưởng Phòng Đào tạo;

  - ThS. Trần Quốc Hùng, Trưởng Phòng Công tác Sinh viên;

  - TS. Lê Bảo, Trưởng Khoa Kinh tế;

  - Đại diện lãnh đạo Phòng Khoa học & HTQT

  Phòng họp E101

  Đại diện lãnh đạo Phòng KH&HTQT

  15h00

  Họp bàn rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội việc làm cho Sinh viên năm 2023

  - Đại diện Ban Giám hiệu: PGS.TS Lê Văn Huy;
  - Tất cả thành viên Ban tổ chức Ngày hội việc làm cho SV năm 2023;
  - ThS. Cao Thị Hạnh Dung, Phòng Khảo thí và ĐBCLGD

  Phòng họp E101

  Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Lê Văn Huy

  16h00

  Họp xét thôi học sinh viên hệ VLVH quá thời gian học tập

  - Đại diện Ban Giám hiệu: PGS.TS. Lê Văn Huy
  - Lãnh đạo các Phòng: CTSV, Đào tạo, Thanh tra - Pháp chế, Khảo thí và ĐBCL, Kế hoạch - Tài chính
  - Lãnh đạo và giáo vụ các Khoa: Kế toán, Luật, Quản trị kinh doanh, Thống kê Tin học

  Phòng họp E101

  Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Lê Văn Huy

  16h30

  Họp Hội đồng xét kỷ luật sinh viên vi phạm

  - Đại diện Ban Giám hiệu: PGS.TS. Lê Văn Huy
  - Các thành viên Hội đồng theo Quyết định

  Phòng họp E101

  Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Lê Văn Huy

  16h30

  Họp trao đổi về chương trình làm việc với Đại học Côte d'Azur, Pháp" (trực tuyến)

  - ĐHĐN: Giám đốc, Viện DNIIT: Viện trưởng và chuyên viên có liên quan;
  - Các trường: ĐHKT, ĐHNN, ĐHSPKT, ĐHCNTT&TT Việt-Hàn: Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh;
  - Mời: GS.TSKH. Bùi Văn Ga

  Phòng 0804 Khu B - 41 Lê Duẩn

  Giám đốc ĐHĐN

  BA – 30/05

  8h00

  (cả ngày)

  Thu bổ sung minh chứng hoạt động Ngoại khóa và PVCĐ ngoài trường cho sinh viên các khóa 45K trở về trước

  - Chuyên viên phụ trách công tác Ngoại khóa;
  - Sinh viên các khóa 45K trở về trước

  Phòng CTSV

  Trưởng Phòng CTSV
  ThS. Trần Quốc Hùng

  14h00

  Sinh hoạt Nhóm đọc Bộ môn Ngoại ngữ Chuyên ngành với chủ đề:

  Chủ đề : "Academic writing for research paper - Section 1: Introduction to academic research writing".

  Báo cáo viên: TS. Nguyễn Thị Thanh Thúy

  - Giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ Chuyên ngành;

  - Các giảng viên, học viên Sau đại học và sinh viên có quan tâm

  Phòng H301

  Trưởng Nhóm đọc Bộ môn Ngoại ngữ Chuyên ngành

  TƯ – 31/05

  8h00

  Kiểm tra công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế Quý 2-2023 của Ủy ban Kiểm tra Đại học Đà Nẵng

  - Đoàn Kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đại học Đà Nẵng
  - Đại diện BTV Đảng ủy Trường ĐHKT
  - Ủy viên UBKT Đảng ủy Trường ĐHKT
  - ĐUV Phụ trách VPĐU Trường ĐHKT
  - Chuyên viên VPĐU Trường ĐHKT

  Phòng họp E101

  UBKT ĐU ĐHĐN

  8h30

  Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2024 – Hội đồng 3

  - Theo QĐ số 2168/QĐ-ĐHĐN ngày 25/5/2023 của Giám đốc ĐHĐN;
  - Các Chủ nhiệm đề tài.

  Phòng 0806 Khu B - 41 Lê Duẩn

  Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Bùi Thị Minh Tú

  10h00

  Sinh hoạt Nhóm đọc khoa Quản trị kinh doanh với chủ đề:

  Chủ đề : "Chiến lược mua sắm và sử dụng ngoại lực".

  Báo cáo viên: ThS. Trần Đình Long

  - Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh;

  - Các giảng viên, học viên Sau đại học và sinh viên có quan tâm.

   

  Phòng H501

  Trưởng Nhóm đọc khoa Quản trị kinh doanh

  14h00

  Hội đồng xét duyệt và công nhận

  sáng kiến năm học 2022-2023 (Hội

  đồng I & II)

  Theo Quyết định số 1462/QĐ-ĐHKT ngày 14/05/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHKT – ĐHĐN

   

  Phòng họp E101 (Hội đồng I) và Phòng họp H301 (Hội đồng II)

  Chủ tịch Hội đồng

  15h00

  Sinh hoạt Nhóm Nghiên cứu – Giảng dạy khoa Tài chính với chủ đề:

  Chủ đề : "ChatGPT (for finance) research: The Bananarama Conjecture".

  Báo cáo viên: TS. Trần Nguyễn Trâm Anh

  - Giảng viên Khoa Tài chính;

  - Các giảng viên, học viên Sau đại học và sinh viên có quan tâm.

   

  Phòng D105

  Trưởng Nhóm TRT khoa Tài chính

  15h00

  Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2024 – Hội đồng 7

  - Theo QĐ số 2168/QĐ-ĐHĐN ngày 25/5/2023 của Giám đốc ĐHĐN;
  - Các Chủ nhiệm đề tài

  Phòng 0806 Khu B - 41 Lê Duẩn

  Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Đặng Công Thuật

  15h45

  Họp thư ký thi kết thúc học phần

  - Thư ký thi kết thúc học phần;

  - Phòng Khảo thí & ĐBCLGD

  Phòng họp H101

  Trưởng phòng Khảo thí & ĐBCLGD

  16h00

  Sinh hoạt Nhóm đọc khoa Quản trị kinh doanh với chủ đề:

  Chủ đề : "Môn học kế hoạch kinh doanh".

  Báo cáo viên: ThS. Hoàng Hà

  - Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh;

  - Các giảng viên, học viên Sau đại học và sinh viên có quan tâm

  Phòng H501

  Trưởng Nhóm đọc khoa Quản trị kinh doanh

  NĂM – 01/06

  8h00

  Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2024 – Hội đồng 6

  - Theo QĐ số 2168/QĐ-ĐHĐN ngày 25/5/2023 của Giám đốc ĐHĐN;
  - Các Chủ nhiệm đề tài

  Phòng 0806 Khu B - 41 Lê Duẩn

  PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Quang Sơn

  8h00

   

  Bảo vệ Khóa luận và Báo cáo thực tập tốt nghiệp hệ Đại học chính quy Đợt 2 năm học 2022-2023 chuyên ngành Hành chính công

  - Theo Quyết định;

  - Sinh viên thực tập tốt nghiệp đợt 2;

  - Giảng viên, sinh viên có quan tâm.

  Phòng D201, D202, D205

  Chủ tịch Hội đồng

   

  8h30

  Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ

  - Đại biểu khách mời;

  - Ban Giám hiệu;

  - Ban Chấp hành Đảng bộ;

  - Bí thư các Chi bộ;

  - Thành viên Hội đồng trường;

  - Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh;

  - Trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc trường

  Hội trường E

  Bí thư Đảng ủy - Giám đốc ĐHĐN

  PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ

  9h30

  Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2024 – Hội đồng 5

  - Theo QĐ số 2168/QĐ-ĐHĐN ngày 25/5/2023 của Giám đốc ĐHĐN;
  - Các Chủ nhiệm đề tài

  Phòng 0806 Khu B - 41 Lê Duẩn

  Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Lê Văn Huy

  14h00

  Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Vân Trâm ngành Kế toán khóa K34

  Theo Quyết định

  Phòng họp E101

  Chủ tịch Hội đồng

  14h00

  Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2024 – Hội đồng 2

  - Theo QĐ số 2168/QĐ-ĐHĐN ngày 25/5/2023 của Giám đốc ĐHĐN;
  - Các Chủ nhiệm đề tài

  Phòng 0806 Khu B - 41 Lê Duẩn

  Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Lê Tự Hải

  SÁU –02/06

  13h30

  Tổ chức Hội nghị Sinh viên NCKH cấp Trường năm học 2022-2023

  - Theo QĐ số 1320/QĐ-ĐHKT ngày 27/04/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHKT – ĐHĐN;

  - Theo Giấy mời;

  - Giáo viên hướng dẫn, sinh viên có đề tài báo cáo;

  - Giảng viên, NCS, học viên cao học, sinh viên có quan tâm.

  Hội trường E

  Phòng E101, E202,

  E204, E302, E303

  Ban Tổ chức Hội nghị

  14h00

  Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2024 – Hội đồng 1

  - Theo QĐ số 2168/QĐ-ĐHĐN ngày 25/5/2023 của Giám đốc ĐHĐN;
  - Các Chủ nhiệm đề tài.

  Phòng 0806 Khu B - 41 Lê Duẩn

  Chủ tịch Hội đồng GS.TS. Trần Văn Nam

  BẢY –03/06

  14h00

  Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Tấn Văn ngành Kinh tế phát triển khóa K39

  Theo Quyết định

  Phòng họp E101

  Chủ tịch Hội đồng

  CN –04/06

  7h30 – 12h30

  Buổi tập huấn Vòng Bán kết trong khuôn khổ “Cuộc thi Startup Runway 2023: Sustainable Agriculture – From tradition to innovation”

  - Khách mời theo Thư mời;

  - Các đội tham gia cuộc thi;

  - Giảng viên và sinh viên có quan tâm

  Phòng họp E101

  Lãnh đạo Phòng KH&HTQT & Bí thư Đoàn Thanh niên