DHKT

 • Lịch công tác tuần 09 năm học 2022 – 2023

  ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09

  Từ ngày 26/09/2022 đến ngày 02/10/2022

  Năm học 2022 – 2023

   

  THỨ-NGÀY

  THỜI GIAN

  NỘI DUNG

  THÀNH PHẦN

  ĐỊA ĐIỂM

  CHỦ TRÌ

  HAI – 26/09

  7h00

  Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên Đầu khóa, dành cho Tân Sinh viên

  - Ban Chỉ đạo Tuần SHCD-SV;

  - Tân sinh viên khoá 48K (theo lịch học)

  Hội trường A

  Trưởng Ban Chỉ đạo

  PGS.TS. Lê Văn Huy

  8h00

  Tiếp đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ

  Đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ có nhu cầu

  Văn phòng Công đoàn

  Chủ tịch Công đoàn Trường

  9h00

  Lễ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa ĐHĐN và Đại học Saxion, Hà Lan

  - ĐHĐN: Giám đốc; Ban HTQT: Lãnh đạo Ban;
  - Trường ĐHBK, Viện NC&ĐT Việt-Anh: Đại diện Lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT;
  - Trường ĐHKT: Đại diện Lãnh đạo: Phòng KH&HTQT, Khoa Tài chính, Khoa Kế toán, Khoa Kinh doanh quốc tế;
  - Khoa Y-Dược: Đại diện Lãnh đạo: Phòng KH&HTQT, Bộ môn Điều dưỡng (chuyên ngành Phục hồi chức năng và vật lý trị liệu);
  - Mời: Giám đốc Trung tâm Nhật Bản.

  Phòng 0805 Khu B - 41 Lê Duẩn

  Giám đốc ĐHĐN

  9h00

  Họp triển khai phòng chống bão Noru

  - Trưởng các phòng: TCHC, CSVC, ĐT, CTSV;

  - Giám đốc các trung tâm: CNTT&TT, HTSV & QHDN và Thư viện;

  - Bí thư Đoàn TN;

  - Trung đội trưởng Dân quân tự vệ

  Phòng họp E101

  Phó Hiệu trưởng
  PGS.TS. Lê Văn Huy

  10h00

  Họp phương án xếp lớp trọng điểm

  Trưởng các Khoa, Phòng

  Phòng họp E101

  Phó Hiệu trưởng
  PGS.TS. Lê Văn Huy

  10h00

  Họp trù bị công tác tổ chức Hội thảo quốc tế Marketing trong kỷ nguyên kết nối lần thứ ba (MICA-2022)

  - Đại diện Ban giám hiệu: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh;

  - Đại diện Lãnh đạo Khoa Marketing;

  - Đại diện Lãnh đạo Phòng KH&HTQT;

  - Đại diện Ban nội dung và Thư ký Hội thảo;

  - Đại diện Lãnh đạo Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Cơ sở vật chất, Phòng Kế hoạch – Tài chính;

  - Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách kỹ thuật Hội thảo trực tuyến Trung tâm CNTT&TT

  Phòng H304

  (Tầng 3 Toà nhà Đa Năng)

  Phó Hiệu trưởng

  PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh

  13h30

  Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên Đầu khóa, dành cho Tân Sinh viên

  - Ban Chỉ đạo Tuần SHCD-SV;

  - Tân sinh viên khoá 48K (theo lịch học)

  Hội trường A

  Trưởng Ban Chỉ đạo

  PGS.TS. Lê Văn Huy

  16h45

  Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp khóa 25, 27 ngành Luật, hình thức đào tạo từ xa

  Theo QĐ số 3636/QĐ-ĐHĐN ngày 23/9/2022 của Giám đốc ĐHĐN

  Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn

  PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Thành Bắc

  BA – 27/09

  7h00

  Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên Đầu khóa, dành cho Tân Sinh viên

  - Ban Chỉ đạo Tuần SHCD-SV;

  - Tân sinh viên khoá 48K (theo lịch học)

  Hội trường A

  Trưởng Ban Chỉ đạo

  PGS.TS. Lê Văn Huy

  13h30

  Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên Đầu khóa, dành cho Tân Sinh viên

  - Ban Chỉ đạo Tuần SHCD-SV;

  - Tân sinh viên khoá 48K (theo lịch học)

  Hội trường A và E

  Trưởng Ban Chỉ đạo

  PGS.TS. Lê Văn Huy

  15h00

  Họp đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027

  Đại biểu chính thức được triệu tập theo QĐ số 688 QĐ/TĐTN-TCKT của BCH Đoàn TNCS-HCM TP.ĐN

  Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

  Bí thư Đoàn TN -ĐHĐN

  TƯ – 28/09

  7h00

  Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên Đầu khóa, dành cho Tân Sinh viên

  - Ban Chỉ đạo Tuần SHCD-SV;

  - Tân sinh viên khoá 48K (theo lịch học)

  Hội trường A

  Trưởng Ban Chỉ đạo

  PGS.TS. Lê Văn Huy

  7h30

  Cả ngày

  Kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022 (Vòng 2)

  - Quyết định số 1398, 1400/QĐ-ĐHKT ngày 16/9/2022;

  - Quyết định số 1328/QĐ-ĐHKT ngày 05/9/2022;

  - Các ứng viên tham dự vòng 2

  Phòng D301, D302, D303

  Chủ tịch
  Hội đồng

  8h00

  Tiếp đoàn viên, CBVC-NLĐ

  Đoàn viên, CBVC-NLĐ

  Phòng 302 Khu A - 41 Lê Duẩn

  Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

  13h30

  Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên Đầu khóa, dành cho Tân Sinh viên

  - Ban Chỉ đạo Tuần SHCD-SV;

  - Tân sinh viên khoá 48K (theo lịch học)

  Hội trường A

  Trưởng Ban Chỉ đạo

  PGS.TS. Lê Văn Huy

  14h00

  Họp Ban Thường vụ Công đoàn ĐHĐN

  Như bên

  Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

  Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

  15h30

  Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ĐHĐN

  - Như bên;
  - UBKT Công đoàn ĐHĐN

  Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

  Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

  NĂM – 29/09

  7h00

  Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên Đầu khóa, dành cho Tân Sinh viên

  - Ban Chỉ đạo Tuần SHCD-SV;

  - Tân sinh viên khoá 48K (theo lịch học)

  Hội trường A

  Trưởng Ban Chỉ đạo

  PGS.TS. Lê Văn Huy

  13h30

  Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên Đầu khóa, dành cho Tân Sinh viên

  - Ban Chỉ đạo Tuần SHCD-SV;

  - Tân sinh viên khoá 48K (theo lịch học)

  Hội trường A

  Trưởng Ban Chỉ đạo

  PGS.TS. Lê Văn Huy

  SÁU –30/09

  7h00

  Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên Đầu khóa, dành cho Tân Sinh viên

  - Ban Chỉ đạo Tuần SHCD-SV;

  - Tân sinh viên khoá 48K (theo lịch học)

  Hội trường A

  Trưởng Ban Chỉ đạo

  PGS.TS. Lê Văn Huy

  8h30

  Tiếp cán bộ đảng viên

  Như bên

  Phòng Bí thư Đảng ủy

  Bí thư Đảng ủy

  13h30

  Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên Đầu khóa, dành cho Tân Sinh viên

  - Ban Chỉ đạo Tuần SHCD-SV;

  - Tân sinh viên khoá 48K (theo lịch học)

  Hội trường A

  Trưởng Ban Chỉ đạo

  PGS.TS. Lê Văn Huy

  BẢY – 01/10

  Cả ngày

  Thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa cho SV 48K

  - SV khóa K48;

  - Hội đồng thi theo QĐ

  Trường ĐH Kinh tế

  Chủ tịch Hội đồng thi

  8h00

  Hội thảo quốc tế Marketing trong kỷ nguyên kết nối lần thứ ba (MICA-2022)

  - Đại diện lãnh đạo các trường đồng tổ chức;

  - Các tác giả có bài viết tham dự Hội thảo;

  - Đại biểu theo Giấy mời; GV, học viên sau đại học, sinh viên có quan tâm

  Hội trường E

  Phó Hiệu trưởng

  PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh

  CN – 02/10

  7h00

  Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên Đầu khóa, dành cho Tân Sinh viên

  - Ban Chỉ đạo Tuần SHCD-SV;

  - Tân sinh viên khoá 48K (theo lịch học)

  Hội trường A

  Trưởng Ban Chỉ đạo

  PGS.TS. Lê Văn Huy

  7h30

  Đón tiếp học viên sau đại học khóa K45 nhập học, học tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

  - Ban đón tiếp;

  - Cán bộ được phân công tham gia đón tiếp học viên;

  - Học viên trúng tuyển khóa K45

  Hội trường E

  Phó Hiệu trưởng

  PGS.TS. Lê Văn Huy

  8h00

  Cuộc thi Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2022 - Vòng Tuyển trường tại Trường Đại Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

  - Khách mời;

  - Các đội thi

  Phòng H304

  Trưởng Ban Tổ chức

  8h30

  Lễ khai giảng và nghe phổ biến Quy chế đào tạo – quản lý học viên sau đại học khóa K45 học tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

  - Đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế: PGS.TS Lê Văn Huy;

  - Đại diện lãnh đạo phòng Đào tạo, Công tác Sinh viên, Kế hoạch – Tài chính;

  - Đại diện lãnh đạo Khoa QTKD, Kế toán, Ngân hàng, Kinh tế;

  - Học viên trúng tuyển khóa K45

  Hội trường E

  Phó Hiệu trưởng

  PGS.TS. Lê Văn Huy

  13h30

  Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên Đầu khóa, dành cho Tân Sinh viên

  - Ban Chỉ đạo Tuần SHCD-SV;

  - Tân sinh viên khoá 48K (theo lịch học)

  Hội trường A và E

  Trưởng Ban Chỉ đạo

  PGS.TS. Lê Văn Huy

   

   

   


Lịch tuần

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>