DHKT

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM HỌC 2020-2021

  ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01

  Từ ngày 03/8/2020 đến ngày 09/8/2020

  Năm học 2020 – 2021

   

  Ứ/NGÀY

  THỜI GIAN

  NỘI DUNG

  THÀNH PHẦN

  ĐỊA ĐIỂM

  CHỦ TRÌ

  HAI – 03/8

  14h00

  Thống nhất phương án thi tuyển và xét tuyển năm 2020

  HĐTS theo QĐ số 1704/QĐ-ĐHĐN ngày 22/5/2020 rút gọn, gồm:

  - ĐHĐN: Đại diện Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng ĐT; Thủ trưởng các đơn vị đào tạo thuộc và trực thuộc; Lãnh đạo Ban ĐT trong HĐTS;

  - Mời TS. Trần Đình Khôi Quốc, Trưởng Ban Đào tạo;

  - Trường ĐHKT: Ban Giám hiệu, Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Khảo thí & ĐBCLGD, Trưởng phòng Công tác sinh viên

  Họp trực tuyến

  Chủ tịch HĐTS

  BA – 04/8

   

   

   

   

   

  TƯ – 05/8

   

   

   

   

   

  NĂM 06/8

   

   

   

   

  SÁU – 07/8

  9h00

  Họp HĐTS sau đại học khóa 41

   

  Theo QĐ số 1296/QĐ-ĐHĐN ngày 15/4/2020 của Giám đốc ĐHĐN

  Họp trực tuyến

  Chủ tịch HĐTS

   

  BẢY – 08/8

   

   

   

   

   

  CN – 09/8

   

   

   

   

   

   


Lịch tuần

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>