DHKT

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 NĂM HỌC 2017 - 2018

  ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

  Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 28/01/2018

  Năm học 2017 – 2018

   

   

  THỨ/ NGÀY

  THỜI GIAN

  NỘI DUNG

  THÀNH PHẦN

  ĐỊA ĐIỂM

  CHỦ TRÌ

  HAI - 22/01

  7h00 – 8h30

  (từ Thứ Hai đến Thứ Tư)

  Khám sức khỏe định kỳ CBVC, NLĐ

  (Lấy máu xét nghiệm)

   

  Theo Thông báo số 101/TB-ĐHKT ngày 17/01/2018 của Trường Đại học Kinh tế

   

  Phòng Y tế (Khu Giảng đường D)

  Ban Tổ chức

  16h15

  Kết nạp Đảng viên mới Chi bộ Sinh viên

  Toàn thể đảng viên chi bộ Sinh viên

  Phòng họp giao ban

  Bí thư Chi bộ

  16h30

   

  Họp Ban Chấp hành

  Công đoàn ĐHĐN mở rộng

  - Như bên;

  - Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ĐHĐN;

  - Chủ tịch các công đoàn cơ sở.

  Phòng họp 1

  Khu A

  41 Lê Duẩn

  Chủ tịch

  Công đoàn ĐHĐN

  BA – 23/01

  10h00

  Họp Ban Thường vụ Công đoàn Trường

  Như bên

  Văn phòng Công đoàn

  Chủ tịch Công đoàn Trường

  13h30

  Tọa đàm về Thông tư 107/TT-BTC

  ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng

  Bộ Tài chính do Ban Kế hoạch Tài chính phối hợp với Trường ĐH Kinh tế tổ chức

  - ĐHĐN: Lãnh đạo và kế toán viên Ban KHTC;

  - Mời: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn;

  - Các CSGDĐHTV và đơn vị trực thuộc: Lãnh đạo và kế toán viên Phòng KHTC;

  - Các cá nhân có quan tâm.

  Hội trường E

   

  Trưởng ban

  Ban KHTC

   

  14h30 – 17h00

  Tư vấn tuyển sinh với Báo Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 tại Đà Nẵng

  - Đại diện Ban Giám hiệu (Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh);
  - Đại diện Phòng Đào tạo.

  Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Tp. Đà Nẵng

  Phó

  Hiệu trưởng PGS.TS.

  Võ Thị

  Thúy Anh

  TƯ - 24/01

  8h00 (thay cho 8h00

  Thứ Năm - 25/01)

  Kiểm tra tình hình cải tiến chất lượng

  của Trường Đại học Kinh tế theo các khuyến nghị của Hội đồng KĐCLGD, Trung tâm KĐCLGD – ĐHQG Hà Nội

  đợt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục năm học 2015-2016

  - ĐHĐN: Trưởng Ban ĐBCLGD;

  - Trường ĐHKT: Đại diện Ban Giám hiệu (Hiệu trưởng: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn); đại diện lãnh đạo các Khoa, các Phòng chức năng.

  Phòng họp giao ban

  Trưởng Ban

  Ban ĐBCLGD

   

  9h00 (thay cho 8h00 cùng ngày)

  Tiếp cán bộ, viên chức, người lao động

  Cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu.

  Phòng

  Hiệu trưởng

  Hiệu trưởng PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn

  14h00

   

  Họp triển khai Chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2022 giữa Đại học Đà Nẵng với Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng

  - BCH Hội CTĐ Đại học Đà Nẵng;

  - Thường trực Hội CTĐ thành phố Đà Nẵng;

  - Đại biểu khách mời.

  Phòng họp 1

  Khu A

  41 Lê Duẩn

  Chủ tịch

  Hội CTĐ – ĐHĐN

  PGS.TS

  Ngô Văn Dưỡng

  PGĐ ĐHĐN

  14h00

  Theo Quyết định số 19-QĐ/UBKTTU, 05/01/2018 của UBKT Thành ủy

  - Tổ kiểm tra UBKT Thành ủy;

  - BTV Đảng ủy ĐHĐN;

  - UBKT Đảng ủy ĐHĐN.

  Phòng họp 2

  Khu A

  41 Lê Duẩn

  Bí thư

  Đảng ủy ĐHĐN

   

  14h30 – 17h00

  Tư vấn tuyển sinh với Báo Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 tại Quảng Nam

  - Đại diện Ban Giám hiệu (Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên).

  Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam

  Phó

  Hiệu trưởng PGS.TS.

  Trần Đình

  Khôi Nguyên

  NĂM – 25/01

  9h00

  Tiếp Trường Đại học Ngoại ngữ Wenzao, Đài Loan

  - ĐHĐN: Giám đốc; Trưởng Ban HTQT;

  - Trường ĐHNN: Đại diện: BGH, Lãnh đạo Phòng KH&HTQT;

  - Trường ĐHKT: Đại diện Lãnh đạo Phòng KH&HTQT

  Phòng 8009

  Khu B

  41 Lê Duẩn

  Giám đốc ĐHĐN

  13h30

   

  Đại hội đại biểu Công đoàn ĐHĐN

  lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023

  Phiên thứ nhất

  Theo số 05/QĐ-CĐĐHĐN

  ngày 15/01/2018 của Công đoàn ĐHĐN

  Hội trường

  41 Lê Duẩn

  Đoàn Chủ tịch

  Đại hội

  14h00

  Tiếp cán bộ, công chức,

  viên chức, người lao động

  Cán bộ, công chức, viên chức,

  người lao động có nhu cầu.

  Phòng 206

  Khu A

  41 Lê Duẩn

  PGĐ ĐHĐN

  PGS.TS.

  Nguyễn

  Ngọc Vũ

  14h30 – 17h00

  Tư vấn tuyển sinh với Báo Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 tại Quảng Nam

  - Đại diện Ban Giám hiệu (Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên).

  Nhà Văn hóa lao động tỉnh Quảng Ngãi

  Phó

  Hiệu trưởng PGS.TS.

  Trần Đình

  Khôi Nguyên

  SÁU - 26/01

  7h45

   

  Đại hội đại biểu Công đoàn ĐHĐN

  lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023

  Phiên thứ hai

  - Theo QĐ số 05/QĐ-CĐĐHĐN ngày 15/01/2018 của Công đoàn ĐHĐN;

  - Đại biểu khách mời.

  Hội trường

  41 Lê Duẩn

  Đoàn Chủ tịch

  Đại hội

  13h30

  Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 của Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế.

  - Mời: Đại diện BTV Đảng ủy, Đại diện lãnh đạo VP ĐU ĐHĐN

  - Toàn thể đảng viên;

  Hội trường E

  Bí thư Đảng bộ

  14h00

   

  Hội nghị lần thứ nhất

  Ban Chấp hành Công đoàn ĐHĐN

  khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023

  BCH Công đoàn ĐHĐN khóa V,

  nhiệm kỳ 2018-2023.

  Phòng họp 1

  Khu A

  41 Lê Duẩn

  Đoàn Chủ tịch

  Đại hội

  14h30

  Hội nghị Nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ VI BCH TW Đảng khóa XII

  Toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ Trường

  Hội trường E

  Bí thư Đảng bộ

  15h30

  Nghiệm thu

  “Giáo trình kiểm toán căn bản”

  - Theo Quyết định số 309 /QĐ-ĐHKT ngày 18/01/2018 của Trường Đại học Kinh tế;

  - Nhóm biên soạn;

  - Giảng viên, NCS, học viên cao học có quan tâm.

  Phòng Nghiên cứu, Tầng 4,

  Thư viện

  Chủ tịch

  Hội đồng

  BẢY - 27/01

  Cả ngày

  Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ K32 các ngành Kinh tế phát triển, Quản trị kinh doanh và Kế toán

  Theo Quyết định

  - Ngành Kế toán: phòng D201, D202
  - Ngành QTKD: phòng D204, D205, D206
  - Ngành Kinh tế phát triển: phòng D304

  Như bên

  Các Chủ tịch Hội đồng

  Sáng 7h00

  Chiều 13h30

  Khám sức khỏe định kỳ CBVC, NLĐ

  (Khám tổng quát, siêu âm tổng quát, chụp X-quang, đo điện tâm đồ)

   

  Theo Thông báo số 101/TB-ĐHKT ngày 17/01/2018 của Trường Đại học Kinh tế

   

  Khu Giảng đường C

  Ban Tổ chức

  8h00 - 10h00

  Tọa đàm về Luật sở hữu trí tuệ

  - Sinh viên khoa luật;

  - Giảng viên và Sinh viên có quan tâm.

  Hội trường E

  Khoa Luật

  VP Cục SHTT – TP Đà Nẵng

  Sáng 8h00

  Chiều 14h00

  Lớp bồi dưỡng công tác đảng cho

  Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

  năm 2018

  Theo Thông báo số 640-TB/BTV,

  ngày 05/01/2018 của Đảng ủy ĐHĐN

  Hội trường

  BTG

  Thành ủy, ĐN

  Ban Tổ chức

  13h00 -17h00

  Tư vấn tuyển sinh với Báo Tuổi trẻ năm 2018 tại Huế

  - Đại diện Ban Giám hiệu (Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh);
  - Đại diện Phòng Đào tạo, phòng CSVC, phòng CTSV, Trung tâm Đào tạo Quốc tế.

  Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi Thừa Thiên Huế

  Phó

  Hiệu trưởng PGS.TS.

  Võ Thị

  Thúy Anh

  CN – 28/01

  Cả ngày

  Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ K32 các ngành Kinh tế phát triển, Quản trị kinh doanh và Kế toán

  Theo Quyết định

  - Ngành Kế toán: phòng D201, D202
  - Ngành QTKD: phòng D204, D205, D206
  - Ngành Kinh tế phát triển: phòng D304

  Như bên

  Các Chủ tịch Hội đồng

  Sáng 7h00

  Chiều 13h30

  Khám sức khỏe định kỳ CBVC, NLĐ

  (Khám tổng quát, siêu âm tổng quát, chụp X-quang, đo điện tâm đồ)

   

  Theo Thông báo số 101/TB-ĐHKT ngày 17/01/2018 của Trường Đại học Kinh tế

   

  Khu Giảng đường C

  Ban Tổ chức

  Sáng 8h00

  Chiều 14h00

  Lớp bồi dưỡng công tác đảng cho

  Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

  năm 2018

  Theo Thông báo số 640-TB/BTV,

  ngày 05/01/2018 của Đảng ủy ĐHĐN

  Hội trường

  BTG

  Thành ủy, ĐN

  Ban Tổ chức

  7h00 - 11h00

  Tư vấn tuyển sinh với Báo Tuổi trẻ năm 2018 tại Đà Nẵng

  - Đại diện Ban Giám hiệu (Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên);
  - Đại diện Phòng Đào tạo, phòng CSVC, phòng CTSV;
  - Các khoa, Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Đoàn Thanh niên.

  Trường THPT Phan Châu Trinh

  Phó

  Hiệu trưởng PGS.TS.

  Trần Đình

  Khôi Nguyên

                                                                                                                                                                                            

   


Lịch tuần

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
balikesir escort bayan bursa escort bayan istanbul escort bayan bayan escort
ofis nakliyesi
Pornolar sikis izle, turk sex

pornolar

turk porn

turk sex sikis seyret

porno hd izlemek icin en ideal sex sitesi.
mobilepornxtube mobile18porn mobilefuckporn mobilexxxsexporn xnxxpornvideos.xyz/a> freexnxxporn.xyz
escort alanya
paykasa bozdurma
istanbul escort istanbul escort istanbul escort umraniye escort sirinevler escort

antalya escort

beylikduzu escort istanbul escort beylikduzu escort atakoy escort
alanya escort
free porn videos
antalya temizlik firmalari guvenilir bahis siteleri vucut gelistirme steroid satin al
guvenilir bahis siteleri
c99 shell