DHKT

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 NĂM HỌC 2016 - 2017

  ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

  Từ ngày 27/02/2017 đến ngày 05/03/2017

  Năm học 2016 - 2017

   

  THỨ/ NGÀY

  THỜI GIAN

  NỘI DUNG

  THÀNH PHẦN

  ĐỊA ĐIỂM

  CHỦ TRÌ

  HAI - 27/02

  8h00

  (Cả ngày)

  Đánh giá và kiểm định

  Trường Đại học Bách khoa – ĐHĐN

  theo tiêu chuẩn Châu Âu bởi Tổ chức HCERES, Cộng hòa Pháp

  (ngày 27, 28/02/2017)

  - Đoàn Đánh giá ngoài HCERES

  - Đại diện Bộ GD&ĐT;

  - Cán bộ, viên chức, sinh viên Trường ĐHBK (Theo TB triệu tập từng phiên làm việc với Đoàn ĐGN);

  - Khách mời ĐHĐN, Doanh nghiệp, Cựu sinh viên, Đối tác kinh tế -xã hội;

  Tr.ĐHBK

  (địa điểm cụ thể theo chương trình làm việc)

  Hiệu trưởng Trường ĐHBK

  13h00

  Đón đoàn Đại học City University of Seattle (Hoa Kỳ) đến thăm và làm việc.

  - Bà Bailey Gleeson Craft, Phó Trưởng Bộ phận Tuyển sinh, Văn phòng Sinh viên quốc tế, Trường Đại học City University of Seattle;

  - Đại diện Ban Giám hiệu: Hiệu trưởng: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn;

  - Trưởng Phòng KH&HTQT;

  - Đại diện Phòng Đào tạo.

  Phòng họp giao ban

  Hiệu trưởng PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn

  BA – 28/02

  8h00

  Trao đổi, thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu khoa học với Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Đà Nẵng

  - Đại diện Ban Giám hiệu: Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh;

  - Đại diện Phòng KH&HTQT.

  Sở

  Khoa học và Công nghệ

  Tp.Đà Nẵng

  Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh

  10h00

  Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu NGƯT lần thứ 14 cấp ĐHĐN

  Theo QĐ số 224/QĐ-ĐHĐN

  ngày 19/01/2017 của Giám đốc ĐHĐN.

   

  Phòng họp 2, Khu A

  41 Lê Duẩn

  Giám đốc ĐHĐN

  14h00

  BTV Đảng ủy ĐHĐN làm việc với

  Thường trực Hội Cựu chiến binh ĐHĐN

  Như bên

  Phòng họp 2

  Khu A

  41 Lê Duẩn

  Bí thư

  Đảng ủy ĐHĐN

  15h30

  BTV Đảng ủy ĐHĐN làm việc với

  BTV Đoàn TNCS HCM ĐHĐN

  Như bên

  Phòng họp 2 Khu A

  41 Lê Duẩn

  Bí thư

  Đảng ủy ĐHĐN

  16h00

  Buổi Seminar của Nhóm TRT Tài chính. Chủ đề:

  “The relationships between stock return and trading volume: An empirical test in case of Vietnam”.

  Báo cáo viên:

  ThS. Huỳnh Thùy Yên Khuê.

  - Giảng viên Khoa Tài chính;

  - Giảng viên, NCS, học viên cao học, và sinh viên có quan tâm.

  Phòng E205

  Trưởng

  Nhóm TRT Tài chính

  TƯ - 01/03

  8h00

  Họp AUN – Nhóm 1 – Ngành Quản trị kinh doanh

   

  - Trưởng Khoa QTKD,

  - Ban Thư ký và thành viên nhóm 1

  Văn phòng Khoa QTKD

  Trưởng Khoa QTKD

  9h00

  Họp AUN – Nhóm 2 – Ngành Quản trị kinh doanh

  - Trưởng Khoa QTKD,

  - Ban Thư ký và thành viên nhóm 2

  Văn phòng Khoa QTKD

  Trưởng Khoa QTKD

  16h15

  Sinh hoạt học thuật của Khoa Quản trị kinh doanh: Báo cáo chuyên đề tiến sỹ.

  Nghiên cứu sinh: Trần Thị Trương

  Giảng viên khoa Quản trị kinh doanh

  Phòng A214

  Trưởng khoa QTKD

  17h30

  Khai giảng và học buổi đầu tiên lớp

  bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho

  nhà giáo giảng dạy đại học, cao đẳng.

  - Theo QĐ số 396/QĐ-ĐHĐN ngày 07/02/2017 của Giám đốc ĐHĐN;

  - Học viên đã đăng ký tham gia lớp học.

  Hội trường 41 Lê Duẩn

  BTC lớp học

  NĂM – 02/03

  8h00

  Sinh hoạt nhóm đọc Bộ môn Kế toán

  Chủ đề:"Tổng hợp các nghiên cứu học thuật về lập báo cáo dòng tiền hoạt động kinh doanh trên BCLCTT".

  Người báo cáo: ThS. Trần Thị Nga

  Giảng viên Khoa Kế toán,Giảng viên, NCS, học viên cao học, và sinh viên có quan tâm.

   

  Phòng

  E205

  Trưởng

  Bộ môn

  Kế toán

  8h00

  Trao đổi, thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu khoa học với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định

  - Đại diện Ban Giám hiệu: Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên;

  - Đại diện Phòng KH&HTQT.

  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định

  Phó Hiệu trưởng PGS.TS.

  Trần Đình Khôi Nguyên

  9h45

  Họp Ban Chấp hành

  Công đoàn Trường mở rộng

  - Ban Chấp hành Công đoàn Trường;

  - Chủ tịch các Công đoàn bộ phận.

  Phòng họp giao ban

  Chủ tịch

  Công đoàn Trường

  14h00

  Họp tư vấn tuyển sinh năm 2017

  - Ban Giám hiệu;
  - Trưởng, Phó các phòng;
  - Giảng viên không có giờ giảng.

  Hội trường E

  Hiệu trưởng PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn

  15h00

  Buổi giới thiệu thông tin và phỏng vấn

  ứng viên các chương trình SĐH dành cho giảng viên và sinh viên chuyên ngành

  kỹ thuật của Trường Đại học Quốc gia Chung Cheng, Đài Loan

  - ĐHĐN: Trưởng Ban HTQT

  - Các cán bộ, giảng viên và sinh viên có nguyện vọng học SĐH tại Đài Loan.

  Phòng 8010

  Khu B

  41 Lê Duẩn

  Trưởng Ban HTQT

  15h00

  Buổi giao lưu của sinh viên Trường Đại học Quốc tế Kansai, Nhật Bản với sinh viên ĐHĐN

  - ĐHĐN: Trưởng Ban HTQT;

  - Các bạn sinh viên có quan tâm.

  Phòng họp 1

  Khu A

  41 Lê Duẩn

  Trưởng Ban HTQT

  SÁU - 03/03

  8h00

  Trao đổi, thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu khoa học với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa

  - Đại diện Ban Giám hiệu: Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên;

  - Đại diện Phòng KH&HTQT.

  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa

  Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên

  8h00

  Trao đổi, thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu khoa học với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

  - Đại diện Ban Giám hiệu: Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh;

  - Đại diện Phòng KH&HTQT.

  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

  Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh

  9h00

  Họp thông qua các Quy định và

  Quy trình liên quan đến HTQT: Tuyển dụng lao động nước ngoài, gửi và tiếp nhận sinh viên.

  - Ban Giám hiệu;

  - Trưởng các đơn vị trong Trường.

   

  Phòng họp giao ban

  Hiệu trưởng PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn

  14h00

  Workshop: Kỹ thuật phân tích định lượng trong tài chính.

  Người trình bày: TS. Đặng Tùng Lâm

  - Sinh viên Khoa Tài chính tham gia NCKH năm học 2016-2017;

  - Giảng viên, NCS, học viên cao học, và sinh viên có quan tâm.

  Phòng E403

  TS. Đặng Tùng Lâm

  14h00

  Lãnh đạo ĐHĐN làm việc với

  Trường Đại học Kinh tế về

  Kế hoạch các mảng công tác năm 2017

  - ĐHĐN: Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Chánh các Văn phòng, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban;

  - Trường ĐHKT: Ban Giám hiệu, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, trưởng các Phòng/Khoa và các đơn vị trực thuộc trường.

  Phòng họp

  giao ban

   

  Giám đốc ĐHĐN

  14h30

  Trao đổi, thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu khoa học với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai

  - Đại diện Ban Giám hiệu: Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh;

  - Đại diện Phòng KH&HTQT.

  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai

  Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh

  16h30

  Lễ ra mắt Câu lạc bộ Khởi nghiệp

  Trường Đại học Kinh tế (Be Start up)

  - Khách mời;

  - Đại diện Ban Giám hiệu: Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Đào Hữu Hòa;

  - Trưởng Phòng KH & HTQT;

  - Ban Chấp hành Câu lạc bộ sinh viên Trường ĐHKT;

  - Chủ tịch Hội Sinh viên;

  -Các giảng viên có quan tâm;

  Hội trường E

  Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Đào Hữu Hòa

   

  BẢY - 04/03

  19h00

  Chương trình dạ hội khiêu vũ

  “Lovely Night 2017”

  - BCH Đoàn trường, BCH Hội sinh viên Trường;

  - Khách mời và các đội thi;

  - CB, GV và sinh viên có quan tâm.

  Hội trường A

  Bí thư

  Đoàn trường

  CN - 05/03

  8h00

  Lễ phát động Cuộc thi “Dynamic 2017”

  Khu vực miền Trung

  - BTC cuộc thi Dynamic 2017;

  - Đại diện lãnh đạo Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM, Trường ĐH Kinh tế Huế;

  - Mời: Đại diện lãnh đạo Trường ĐH Kinh tế - ĐHĐN, lãnh đạo các Phòng, Khoa, Đoàn TN - Hội SV trường;

  - Khách mời, CB, GV và sinh viên có quan tâm.

  Hội trường A

  Trung tâm

  HTSV&QHDN

                                                                                                                                                                                            

   

Lịch tuần

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
karabuk evden eve nakliyat