DHKT

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 NĂM HỌC 2017 - 2018

  ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

  Từ ngày 20/11/2017 đến ngày 26/11/2017

  Năm học 2016 – 2017

   

   

   

  THỨ/ NGÀY

  THỜI GIAN

  NỘI DUNG

  THÀNH PHẦN

  ĐỊA ĐIỂM

  CHỦ TRÌ

  HAI - 20/11

  7h45

  Lễ Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Tuyên dương khen thưởng

  năm học 2016-2017

  Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

  - Đại biểu khách mời;

  - Đảng ủy, Ban Giám hiệu;

  - Toàn thể CBVC Trường ĐHKT;

  - Đại diện sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh Trường ĐHKT.

  Hội trường A

  Hiệu trưởng PGS.TS. Nguyễn

  Mạnh Toàn

  8h00

  Lễ Kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và Tuyên dương khen thưởng

  năm học 2016-2017

  Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin

  - Đại biểu khách mời;

  - Toàn thể CBVC Trường CĐCNTT;

  - Sinh viên được triệu tập.

  Hội trường

  Trường CĐCNTT

  Hiệu trưởng Trường CĐCNTT

  8h00

  (cả ngày)

   

  Triển khai học trực tuyến

  Mô-đun A khóa đào tạo Kiểm định viên KĐCL GDĐH&TCCN, khóa 05

  (ngày 20-28/11/2017)

  Học viên trúng tuyển theo QĐ số 3850, 3851, 3852/QĐ-ĐHĐN ngày 15/11/2017.

  Học trực tuyến

  BTC lớp học

  8h30

  Lễ Kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và Tuyên dương khen thưởng

  năm học 2016-2017

  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

  - Đại biểu khách mời;

  - Toàn thể CBVC của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

  Hội trường

  Nhà đa năng

  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

  Giám đốc

  Phân hiệu ĐHĐN tại

  Kon Tum

  BA – 21/11

  7h30

  Sinh hoạt Nhóm đọc Khoa Kinh tế

  Chủ đề: “Xác định ngành kinh tế trọng điểm thông qua mô hình cân đối liên ngành”

  Người báo cáo:

  TS. Nguyễn Hữu Nguyên Xuân

  - Các Thầy, Cô trong Khoa Kinh tế;

  - Những giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh có quan tâm.

  Phòng Nghiên cứu, Tầng 4,

  Thư viện

  Trưởng Nhóm đọc Khoa Kinh tế

  9h00

  Họp hội đồng khoa học xem xét, đánh giá mức độ tương đương của đề tài “Reader-response criticism in teaching american literature for EFL learners at the university level” so với đề tài cấp ĐHĐN

  - Theo QĐ số 3353/QĐ-ĐHĐN ngày 4/10/2017 của Giám đốc ĐHĐN;

  - Chủ nhiệm đề tài.

  Phòng 8.014

  Khu B

  41 Lê Duẩn

  Chủ tịch

  Hội đồng

  15h30

  Họp công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo COMB 2017

  - Đại diện Ban Giám hiệu: Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh;

  - PGS.TS. Nguyễn Phúc Nguyên, Trưởng Phòng Khoa học & HTQT;

  - Ban chủ nhiệm Khoa QTKD;

  - Đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Cơ sở vật chất, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trung tâm CNTT & Truyền thông.

  Phòng họp giao ban

  Phó Hiệu trưởng PGS.TS.

  Võ Thị

  Thúy Anh

  TƯ - 22/11

  8h00

  Sinh hoạt Nhóm đọc Khoa Ngân hàng

  Chủ đề: Kiểm định tính bền vững của chính sách tài khoá Việt Nam

  Người báo cáo: TS. Nguyễn Thành Đạt

  - Các Thầy, Cô trong Khoa Ngân hàng;

  - Những giảng viên, nghiên cứu sinh có quan tâm.

  Phòng G301

  Trưởng

  Nhóm đọc Khoa

  Ngân hàng

  14h00

  Hội đồng đánh giá chuyên đề tiến sĩ của NCS Cao Trí Dũng, ngành Quản trị kinh doanh khoá 28

  Theo Quyết định

  Phòng Nghiên cứu, Tầng 4,

  Thư viện

  Chủ tịch

  Hội dồng

  14h00

  Họp bàn về hỗ trợ Giảng viên nước ngoài dạy tiếng Anh tại Trường

  - Đại diện Lãnh đạo Phòng KH&HTQT;

  - Lãnh đạo & các giảng viên Tổ Ngoại ngữ chuyên ngành.

  Phòng họp giao ban

  Lãnh đạo Phòng KH&HTQT

  NĂM – 23/11

  10h00

  Sinh hoạt nhóm TRT và

  Nhóm đọc Khoa Tài chính

  Chủ đề: Transparency and liquidity uncertainty in crisis period

  Tác giả: Mark Lang, Mark, Maffett
  Tạp chí: Journal of Accounting and Economics

  Báo cáo viên: ThS. Lê Đắc Anh Khiêm

  - Giảng viên Khoa Tài chính;

  - Giảng viên, NCS, học viên cao học và sinh viên có quan tâm.

   

  Phòng D302

  Trưởng

  Nhóm đọc Khoa

  Tài chính

  10h00

   

  Lễ Khai trương Khu Nghiên cứu, Sáng tạo, Thí nghiệm và Thực hành của Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐHĐN

  - Ban tổ chức Lễ Khai trương

  - Cán bộ và giảng viên Khoa CNTT&TT;
  - Đại biểu khách mời

  Khoa

  Công nghệ thông tin và Truyền thông

  Trưởng BTC

  Lễ Khai trương

  14h00

  Tiếp đoàn Israel

  - ĐHĐN: PGĐ Nguyễn Ngọc Vũ; Trưởng các Ban: HTQT, KHCN&MT; Lãnh đạo Khoa ĐTQT;

  - Trường ĐHKT: Đại diện: BGH (Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh), Lãnh đạo Phòng KH&HTQT.

  Phòng 8010

  Khu B

  41 Lê Duẩn

  PGĐ ĐHĐN

  PGS.TS.

  Nguyễn Ngọc Vũ

  14h00

  Họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHĐN

  Như bên.

  Phòng họp 2 Khu A

  41 Lê Duẩn

  Bí thư

  Đảng ủy ĐHĐN

  15h30

  Họp Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHĐN

  Như bên.

  Phòng họp 2 Khu A

  41 Lê Duẩn

  Bí thư

  Đảng ủy ĐHĐN

  15h30

  Đoàn Isarel gặp gỡ sinh viên 
  Trường Đại học Kinh tế: “Giới thiệu 
  chung về Israel và con đường phát triển”

  - Trường ĐHKT: Đại diện: BGH (Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh), Lãnh đạo: Phòng KH&HTQT, Khoa Kinh tế;

  - Các sinh viên được điều động

  Hội trường E

  Phó Hiệu trưởng PGS.TS.

  Võ Thị

  Thúy Anh

  18h00

  Sinh hoạt Nhóm đọc Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa Kinh tế chính trị

  Chủ đề: Những tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc

  Người báo cáo:

  1. ThS. Lê Minh Thọ

  2. ThS. Lê Sơn.

  3. TS. Trần Ngọc Ánh

  - Các Thầy, Cô trong Khoa KTCT;

  - Những giảng viên, nghiên cứu sinh có quan tâm.

  Văn phòng Khoa KTCT

  Trưởng

  Nhóm đọc Khoa KTCT

  SÁU - 24/11

  9h30

  Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác
  giữa ĐHĐN và Đại học Pardubice,

  Cộng hòa Séc

  - ĐHĐN: Giám đốc; Trưởng các Ban: HTQT, KHCN&MT; Khoa ĐTQT;

  - Trường ĐHBK: Đại diện: BGH, Lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT; Mời GS. Nguyễn Thế Hùng;

  - Trường ĐHKT: Đại diện: BGH (Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh), Lãnh đạo Phòng KH&HTQT;

  - Trường ĐHSP Kỹ thuật: Đại diện: BGH, Lãnh đạo Phòng QLKH&HTQT;

  - Viện NC&ĐT Việt-Anh: Phó Viện trưởng phụ trách; Đại diện Lãnh đạo Phòng KH&HTQT.

  Phòng 8010

  Khu B

  41 Lê Duẩn

  Giám đốc ĐHĐN

  14h30

  Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS

  Đoàn Thị Nhiệm,

  Ngành: Kinh tế phát triển,

  Mã số: 62.31.01.05

  - Theo QĐ số 3522/QĐ-ĐHĐN, ngày 19/10/2017 của Giám đốc ĐHĐN;

  - Các cá nhân có quan tâm.

  Khu B,

  41 Lê Duẩn

  Chủ tịch

  Hội đồng

  BẢY - 25/11

  Sáng 7h30

  Chiều 14h00

  Lớp bồi dưỡng nhận thức về

  Đảng Cộng sản Việt Nam cho HSSV thuộc Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế năm 2017

  (ngày 25, 26/11/2017)

  - Theo Thông báo số 554-TB/BTV ngày 28/9/2017 của BTV Đảng ủy ĐHĐN;

  - Mời đ/c phụ trách công tác Tuyên huấn của Đảng uỷ Trường Đại học Kinh tế dự lễ khai mạc lớp học.

  Hội trường E

   

  BTC lớp học

  8h30

  Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS

  Nguyễn Thị Hương,

  Ngành: Kinh tế phát triển,

  Mã số: 62.31.01.05

  - Theo QĐ số 3610/QĐ-ĐHĐN, ngày 27/10/2017 của Giám đốc ĐHĐN;

  - Các cá nhân có quan tâm.

  Khu B,

  41 Lê Duẩn

  Chủ tịch

  Hội đồng

  CN – 26/11

   

   

   

   

   

                                                                                                                                                                                            

   

   

Lịch tuần

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
ofis tasima
instagram begeni
periscope turk porno
mobilepornxtube mobile18porn mobilefuckporn mobilexxxsexporn xnxxpornvideos.xyz/a> freexnxxporn.xyz
ankara escort
escort alanya
paykasa bozdurma
istanbul escort istanbul escort istanbul escort umraniye escort sirinevler escort
antalya escort
beylikduzu escort
alanya escort
free porn videos
antalya temizlik firmalari guvenilir bahis siteleri vucut gelistirme steroid satin al