DHKT

 • Lịch công tác tuần 42 năm học 2021 – 2022

  ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42

  Từ ngày 16/05/2022 đến ngày 22/05/2022

  Năm học 2021 – 2022

   

  THỨ/NGÀY

  THỜI GIAN

  NỘI DUNG

  THÀNH PHẦN

  ĐỊA ĐIỂM

  CHỦ TRÌ

  HAI – 16/05

  7h30

  Tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa - Khoa Kinh tế

  - Theo QĐ số 734/QĐ-ĐHKT ngày 11/05/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHKT – ĐHĐN;

  - Giảng viên, sinh viên có quan tâm

  Phòng H304

  Ban Tổ chức Hội nghị

  9h30

   

  Sinh hoạt Nhóm đọc khoa Du lịch với chủ đề:

  Chủ đề: "Tương đồng hình ảnh trong hành vi du khách: Vai trò của biến trung gian và điều tiết".

  Báo cáo viên: PGS.TS. Trần Trung Vinh

  - Giảng viên Khoa Du lịch;

  - Các giảng viên, học viên sau đại học và sinh viên có quan tâm

   

  Phòng họp Tầng 7 - Tòa nhà đa năng

  Trưởng nhóm đọc Khoa Du lịch

  14h00

  Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

  - ĐHĐN: Ban Chấp hành Đảng bộ; Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh và Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHĐN;

  - Đảng ủy cơ sở: Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, Chủ tịch Hội Sinh viên và chuyên viên Văn phòng cấp ủy

  Hội trường

  41 Lê Duẩn

  Bí thư

  Đảng ủy ĐHĐN

  BA – 17/05

  8h00-11h00

  Gặp gỡ sinh viên chương trình Liên kết Quốc tế với đại diện trường Đại học Coventry (Vương quốc Anh)

  - Đại diện trường Đại học Coventry;

  - Giảng viên và sinh viên Trung tâm Đào tạo Quốc tế

  Hội trường E

  Giám đốc

  Trung tâm Đào tạo quốc tế

  8h30

  Lễ khen thưởng trong hoạt động KH&CN Tp. Đà Nẵng năm 2021

  Tác giả được khen thưởng theo Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 12 tháng 04 năm 2022 của UBND thành phố Đà Nẵng

  Sở KH&CN Tp. Đà Nẵng

  Giám đốc Sở KH&CN Tp. Đà Nẵng

  9h00

  Hội thảo "Kỹ năng lựa chọn và đăng bài trên các tạp chí quốc tế uy tín từ CSDL Science Direct"

  - Đại diện Cục Thông tin KH&CN quốc gia (Bộ KHCN);

  - Đại diện Nhà xuất bản Elsevier;

  - Các giảng viên, học viên Sau đại học và sinh viên có quan tâm

  Phòng họp E101

  Ban tổ chức Hội thảo

  15h00-17h00

  Lễ tốt nghiệp chương trình Cử nhân Liên kết Quốc tế giữa trường Đại học Kinh tế với trường Đại học Coventry (Vương quốc Anh)

  - Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế;

  - Ban Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế;

  - Đại diện Phòng Đào tạo;

  - Đại diện Phòng công tác sinh viên;

  - Đại diện Phòng Khoa học và HTQT;

  - Đại diện Trung tâm CNTT và TT;

  - Đại diện trường Đại học Coventry;

  - Đại diện trường Đại học Quốc tế TEG;

  - Giảng viên và sinh viên Trung tâm Đào tạo Quốc tế

  Hội trường A

  Giám đốc

  trung tâm Đào tạo quốc tế

  TƯ – 18/05

  7h30

  Tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa - Khoa Luật

  - Theo QĐ số 734/QĐ-ĐHKT ngày 11/05/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHKT – ĐHĐN;

  - Giảng viên, sinh viên có quan tâm

  Phòng H304, E205

  Ban Tổ chức Hội nghị

  8h00

  Khảo sát về tự chủ đại học

  - Ban Tuyên giáo Trung ương;

  - ĐHĐN: Đảng ủy ĐHĐN, Ban Giám đốc, Thường trực Hội đồng ĐHĐN; Chánh VP Đảng ủy, Chánh VP ĐHĐN; Trưởng các Ban: TCCB, KHTC, ĐT, KHCN&MT, HTQT;

  - Các trường ĐHTV: Đại diện BGH: Hiệu trưởng PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn, Chủ tịch Hội đồng trường.

  Hội trường

  41 Lê Duẩn

  Đồng chí

  Phùng Xuân Nhạ - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương

  8h00

  Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh

  Theo Quyết định

  Trực tuyến qua Zoom meeting

  Chủ tịch Hội đồng

  9h00

  Họp Tổ soạn thảo định mức kinh tế kỹ thuật

  Theo Quyết định

  Phòng họp H101

  Tổ trưởng Tổ soạn thảo

  10h00

  Lễ trao học bổng “Techcombank Future Gen 2021” của Ngân hàng Techcombank

  - Đại diện Lãnh đạo Trung tâm HTSV & QHDN;

  - Mời: Đại diện Lãnh đạo Phòng CTSV, Đại diện BCN Khoa Tài chính, Ngân hàng và Quản trị kinh doanh;

  - Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Techcombank;

  - SV được trao học bổng

  Phòng họp E101

  Trung tâm HTSV & QHDN

  14h00

  Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Kế toán

  Theo Quyết định

  Trực tuyến qua Zoom meeting

  Chủ tịch Hội đồng

  14h00

  Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng

  Theo Quyết định

  Trực tuyến qua Zoom meeting

  Chủ tịch Hội đồng

  14h00

  Họp Tập thể lãnh đạo ĐHĐN

  - ĐHĐN: Ban Thường vụ, Ban Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN;

  - Mời: Chánh VP Đảng ủy, Trưởng Ban TCCB

  Phòng họp 1 Khu A

  41 Lê Duẩn

  Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN

  14h30

  Báo cáo Luận án tiến sĩ cấp khoa K36 của NCS Nguyễn Thị Hải Anh, ngành Kinh tế phát triển

  - Các giảng viên khoa Kinh tế;

  - Các NCS có quan tâm

   

  Phòng D204

  Trưởng khoa Kinh tế

  15h30

  Tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa - Khoa Thống kê – Tin học

  - Theo QĐ số 734/QĐ-ĐHKT ngày 11/05/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHKT – ĐHĐN;

  - Giảng viên, sinh viên có quan tâm

  Phòng H304

  Ban Tổ chức Hội nghị

  NĂM – 19/05

  7h30

  Tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa - Khoa Du lịch

  - Theo QĐ số 734/QĐ-ĐHKT ngày 11/05/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHKT – ĐHĐN;

  - Giảng viên, sinh viên có quan tâm

  Phòng H304

  Ban Tổ chức Hội nghị

  7h30

  Tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa - Khoa Ngân hàng

  - Theo QĐ số 734/QĐ-ĐHKT ngày 11/05/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHKT – ĐHĐN;

  - Giảng viên, sinh viên có quan tâm

  Phòng E205

  Ban Tổ chức Hội nghị

  14h00

  Bảo vệ tiểu luận tổng quan cấp khoa của NCS Phạm Đình Tuấn, K39

  - Các giảng viên có học vị TS;

  - Các NCS có quan tâm

  Phòng D304

  Trưởng khoa Kế toán

  14h00

  Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Kinh tế phát triển

  Theo Quyết định

  Trực tuyến qua Zoom meeting

  Chủ tịch Hội đồng

  14h00

  Tiếp cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu

  Cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu

  Phòng Tiếp công dân

  P. 10.03-khu B

  41 Lê Duẩn

  PGĐ ĐHĐN

  PGS.TS.

  Ngô Văn Dưỡng

  SÁU –20/05

  7h00

  Tham gia chương trình Tư vấn Tuyển sinh tại Trường THPT Trần Cao Vân, Tam Kỳ, Quảng Nam

  Ban Tư vấn Tuyển sinh

  Trường THPT Trần Cao Vân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

  Ban Tổ chức

  7h30

  Cả ngày

  Kỳ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022 (vòng 2)

  - Theo Quyết định số 740, 742, 743/QĐ-ĐHKT ngày 12/5/2022;

  - Các ứng viên tham dự vòng 2

  Phòng D101, D102, D103, D104

  Chủ tịch Hội đồng

  8h00

  Tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa - Khoa Marketing

  - Theo QĐ số 734/QĐ-ĐHKT ngày 11/05/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHKT – ĐHĐN;

  - Giảng viên, sinh viên có quan tâm

  Phòng H304

  Ban Tổ chức Hội nghị

  8h30

  Họp Hội đồng xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật

  Theo Quyết định

  Phòng họp E101

  Chủ tịch Hội đồng xây dựng

  BẢY – 21/05

  7h30

  Tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa - Khoa Quản trị kinh doanh

  - Theo QĐ số 734/QĐ-ĐHKT ngày 11/05/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHKT – ĐHĐN;

  - Giảng viên, sinh viên có quan tâm

  Phòng E202, E204, E205

  Ban Tổ chức Hội nghị

  13h30 – 17h30

  Training Workshop trong khuôn khổ cuộc thi “Startup Runway 2022: Beyond the Boundaries”, chủ đề:

  - Dòng tiền và các quỹ đầu tư.

  - Huy động và duy trì nguồn vốn cho các dự án.

  - Kỹ năng gọi vốn.

  - Khách mời theo Thư mời;

  - Các đội tham gia cuộc thi;

  - Giảng viên và sinh viên có quan tâm

  Hội trường Nhà Đa Năng

   

  Lãnh đạo Phòng KH&HTQT & Bí thư Đoàn Thanh niên

  CN – 22/05

  6h00

  Phối hợp với Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2022

   

  Cụm thi ĐHĐN

  - Trường ĐHKT,

  - Trường ĐHSPKT,

  - Trường ĐHCNTT&TT Việt-Hàn

  PGĐ ĐHĐN

  PGS.TS.

  Lê Thành Bắc

   


Lịch tuần

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>