DHKT

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM HỌC 2018-2019

  ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ


  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02

  Từ ngày 13/08/2018 đến ngày 19/08/2018

  Năm học 2018 – 2019

   

  THỨ/ NGÀY

  THỜI GIAN

  NỘI DUNG

  THÀNH PHẦN

  ĐỊA ĐIỂM

  CHỦ TRÌ

  HAI – 13/08

  8h00

  Họp BTV Đảng ủy ĐHĐN

  Như bên.

  Phòng họp 2 Khu A

  41 Lê Duẩn

  Phó Bí thư

  Đảng ủy ĐHĐN

   

  8h30

  Họp Đảng ủy ĐHĐN

  Như bên.

  Phòng họp 2 Khu A

  41 Lê Duẩn

  Phó Bí thư

  Đảng ủy ĐHĐN

   

  9h00

  Họp BTV Đảng ủy ĐHĐN

  Như bên.

  Phòng họp 2 Khu A

  41 Lê Duẩn

  Phó Bí thư

  Đảng ủy ĐHĐN

   

  10h00

  Đón GS. Darren Henry sang nghiên cứu ngắn hạn (3 tháng) tại Nhà trường

  - GS. Darren Henry, Giáo sư Tài chính, Trường Đại học La Trobe (Úc);

  - Đại diện Ban Giám hiệu: Phó Hiệu trưởng: PGS. TS. Võ Thị Thúy Anh;

  - Lãnh đạo Khoa Tài chính;

  - Đại diện lãnh đạo Phòng Khoa học & HTQT.

  Văn Phòng Phó Hiệu trưởng Võ Thị Thúy Anh

   

  Phó Hiệu trưởng

  PGS. TS. Võ Thị Thúy Anh

  BA - 14/08

  8h00

   

  Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCHTW Đảng khóa XII

  Theo Kế hoạch số 818-KH/ĐU, ngày 01/8/2018 của Đảng ủy ĐHĐN.

  Hội trường 41 Lê Duẩn

   

  Phó Bí thư

  Đảng ủy ĐHĐN

   

   

  14h00

  (Tạm hoãn)

  Chuyên đề khoa học “The reform of public sector accounting in Vietnam – Learning from UK experiences” của TS. Tobias Polzer

  - TS. Tobias Polzer, giảng viên Trường Kinh doanh Essex, Đại học Essex (Anh);

  - Đại diện lãnh đạo Khoa Kế toán;

  - Giảng viên Khoa Kế toán và các giảng viên có quan tâm.

   

  Phòng học C104

   

  Lãnh đạo 

  Khoa Kế toán

   

  17h00

  Họp Hội đồng xét tư cách dự thi tốt nghiệp đại học, hình thức đào tạo học từ xa cho lớp KL22.1KHO

  tại Trung tâm GDTX Tỉnh Khánh Hòa

  Theo QĐ số 2675/QĐ-ĐHĐN ngày 07/8/2018 của Giám đốc ĐHĐN.

   

  Phòng 206 Khu A

  41 Lê Duẩn

  Chủ tịch Hội đồng

  PGS. TS

  Nguyễn Ngọc Vũ

  TƯ - 15/08

  8h00

  Giao ban công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục học kỳ I năm học 2018-2019

  - ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Đại diện lãnh đạo Ban Đào tạo và Ban ĐBCLGD;

  - Các CSGDĐHTV: Đại diện BGH phụ trách KT&ĐBCLGD (PGS.TS Nguyễn Mạnh Toàn), Trưởng Phòng KT&ĐBCLGD;

  - Viện NC&ĐT Việt – Anh, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y-Dược và Khoa GDTC: Đại diện lãnh đạo; Trưởng phòng/Tổ trưởng Phòng/Tổ KT&ĐBCLGD;

  - Mời ThS. Hồ Phan Hiếu - Phó Chánh VP và ThS. Đinh Quang Trung - Tổ trưởng Tổ QTM.

  Phòng họp 1 Khu A

  41 Lê Duẩn

  PGĐ ĐHĐN

  PGS. TS

  Ngô Văn Dưỡng

   

  9h30

   

  Họp bàn công tác tiếp nhận Trợ giảng Tiếng Anh Fulbright

  - Đại diện Ban Giám hiệu: Phó Hiệu trưởng: PGS. TS Võ Thị Thúy Anh;

  - Đại diện lãnh đạo Phòng Khoa học & HTQT, Phòng Đào tạo, Tổ Ngoại ngữ chuyên ngành, Phòng Cơ sở Vật chất, Phòng Tổ chức – Hành chính, Đoàn Thanh niên.

  Phòng họp giao ban

  Phó Hiệu trưởng

  PGS. TS. Võ Thị Thúy Anh

   

  14h00

   

  Chuyên đề khoa học “The reform of public sector accounting in Vietnam – Learning from UK experiences” của TS. Tobias Polzer

  - TS. Tobias Polzer, giảng viên Trường Kinh doanh Essex, Đại học Essex (Anh);

  - Đại diện lãnh đạo Khoa Kế toán;

  - Giảng viên Khoa Kế toán và các giảng viên có quan tâm.

   

  Phòng học C101

   

  Lãnh đạo 

  Khoa Kế toán

   

  15h00-16h30

  Kiểm tra cơ sở vật chất và Tập huấn cán bộ đón tiếp sinh viên trúng tuyển năm 2018

  - Trung tâm CNTT&TT;

  -Cán bộ được phân công đón tiếp tân sinh viên

  Hội trường E

  Giám đốc TT CNTT&TT

  NĂM – 16/08

  7h30

  Cả ngày

  Đón tiếp tân sinh viên khóa 44K hệ chính quy tuyển sinh năm 2018 nhập học

  - Ban Tổ chức;

  - Cán bộ được phân công tham gia đón tiếp tân sinh viên.

   

  Hội trường E

  Trưởng Ban chỉ đạo PGS.TS Đào Hữu Hòa

   

  16h00

  Hội nghị cán bộ chủ chốt của

  Đảng ủy ĐHĐN

  - BCH Đảng bộ ĐHĐN;

  -Trưởng, phó các ban xây dựng Đảng Đảng ủy ĐHĐN;

  - Bí thư các đảng ủy cơ sở;

  - Trưởng các tổ chức Đoàn thể ĐHĐN.

  Phòng họp 2 Khu A

  41 Lê Duẩn

  Phó Bí thư

  Đảng ủy ĐHĐN

   

  16h30

  Họp Đảng ủy ĐHĐN

  Như bên.

  Phòng họp 2 Khu A

  41 Lê Duẩn

  Phó Bí thư

  Đảng ủy ĐHĐN

  SÁU - 17/08

  7h30

  Cả ngày

  Đón tiếp tân sinh viên khóa 44K hệ chính quy tuyển sinh năm 2018 nhập học

  - Ban Tổ chức;

  - Cán bộ được phân công tham gia đón tiếp tân sinh viên.

   

  Hội trường E

  Trưởng Ban chỉ đạo PGS.TS Đào Hữu Hòa

   

  8h00

  Khóa tập huấn “Công tác tiếp nhận và xác nhận viện trợ nước ngoài”

  - ĐHĐN: Giám đốc; Đại diện lãnh đạo: Ban KHTC, Ban HTQT, Ban TCCB;

  - Thành phần đã đăng ký theo Công văn số 2714/ĐHĐN-HTQT, ngày 10/8/2018 của ĐHĐN;

  - Ban Điều hành khóa tập huấn;

  - Các cán bộ, giảng viên có quan tâm.

  P. Hội thảo

  Tầng 5

  T. tâm Y Khoa

  91A Nguyễn Thị Minh Khai

  Giám đốc 

  ĐHĐN

   

  Sáng 8h00

  Chiều 14h00

  Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2018

  Theo Thông báo số 120-TB/UBKTĐU, ngày 10/8/2018 của UBKT Đảng ủy ĐHĐN.

  Phòng họp 1 Khu A

  41 Lê Duẩn

  Chủ nhiệm UBKT

  Đảng ủy ĐHĐN

   

  9h30

  Hướng dẫn sử dụng phần mềm Fiin Pro (Stoxplus)

  - Đại diện Phòng KH&HTQT;

  - Đại diện Stoxlus: Bà Đỗ Thị Lan;

  - Các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh có quan tâm.

  Phòng họp giao ban

  Phòng KH&HTQT

   

  15h30

  Bế giảng lớp bồi dưỡng cộng tác viên thanh tra giáo dục năm 2018

  - Đại diện lãnh đạo Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục - TP.HCM;

  - BTC lớp học theo QĐ số 977/QĐ-ĐHĐN ngày 27/3/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

  - Toàn thể học viên.

  Hội trường 41 Lê Duẩn

   

  PGS.TS

  Ngô Văn Dưỡng PGĐ ĐHĐN

  Trưởng BTC lớp học

  BẢY - 18/08

  Cả ngày

  Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ K33 các ngành Kế toán và Quản trị kinh doanh

  Theo Quyết định
  - Ngành Kế toán: phòng D201, D202;
  - Ngành Quản trị kinh doanh: phòng D204, D205, D206.

  Như bên

  Các Chủ tịch

  Hội đồng

   

  7h00

  Cả ngày

  Sinh viên khóa 44K học

  “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa học”

  Theo Kế hoạch số 1055/KH-ĐHKT ngày 16/08/2017 của Trường Đại học Kinh tế

  Hội trường A, E

  Ban chỉ đạo

   

   

  8h00

  Chương trình Gặp gỡ hữu nghị

  thanh niên Việt Nam – Trung Quốc

  lần thứ 18

  - Đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn;

  - Thường trực Thành Đoàn Đà Nẵng;

  - Đoàn Đại biểu thanh niên Trung Quốc;

  - Đại diện Ban Giám đốc ĐHĐN;

  - BTV Đoàn, BTK Hội Sinh viên ĐHĐN;

  - ĐVTN triệu tập theo CV số 42/ĐHĐN-ĐTN ngày 6/8/2018;

  - Đại biểu có giấy mời.

  Hội trường 41 Lê Duẩn

   

  BTC

  Chương trình

  CN - 19/08

  7h00

  Cả ngày

  Sinh viên khóa 44K học

  “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa học”

  Theo Kế hoạch số 1055/KH-ĐHKT ngày 16/08/2017 của Trường Đại học Kinh tế

  Hội trường A, E

  Ban chỉ đạo

   

  Cả ngày

  Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ K33 ngành Quản trị kinh doanh

  Theo Quyết định

  Phòng D204, D205, D206

  Các Chủ tịch

  Hội đồng

   

   

   


paykasa bozdurma
erotik film
alanya escort
beylikdüzü escort istanbul escort beylikduzu escort ataköy escort
istanbul escort istanbul escort istanbul escort umraniye escort sirinevler escort

antalya escort

escort kusadasi escort alanya
beylikduzu spor salonu
bodrum bayan escort
escort artvin escort aydin
izmir escort