DHKT

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07 NĂM HỌC 2017 - 2018

  ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07

  Từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017

  Năm học 2016 – 2017

   

  THỨ/ NGÀY

  THỜI GIAN

  NỘI DUNG

  THÀNH PHẦN

  ĐỊA ĐIỂM

  CHỦ TRÌ

  HAI - 18/09

  9h00

  Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Ngân hàng Chính sách Xã hội và Trường Đại học Kinh tế

  - Ban Giám hiệu;

  - Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội;

  - Khách mời theo Giấy mời;

  - Đại diện lãnh đạo các Khoa, Phòng, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên.

  Phòng họp

  giao ban

  Ngân hàng Chính sách Xã hội và

  Trường ĐHKT

  9h00 – 10h30

  Chuyên đề Khoa học (External Seminar) “Marketing Capability and Stock Returns”.

   

  - PGS. TS. Harminder Singh, Trường kinh doanh Deakin, Đại học Deakin (Úc);

  - Đại diện Ban Giám hiệu: Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh;

  - Lãnh đạo Phòng KH&HTQT;

  - Thành viên Nhóm TRT-Tài chính;

  - Các GV, NCS và SV có quan tâm

  Phòng E204

  Phó

  Hiệu trưởng

  PGS.TS.

  Võ Thị

  Thúy Anh

  10h30 – 11h30

  Gặp gỡ và thảo luận trao đổi GV-SV với Trường Kinh doanh Deakin, Đại học Deakin (Úc).

  - PGS. TS. Harminder Singh, Trường kinh doanh Deakin, Đại học Deakin (Úc);

  - Đại diện Ban Giám hiệu: Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh;

  - Lãnh đạo Phòng KH&HTQT;

  - Lãnh đạo các Khoa Tài chính; Ngân hàng; Kế toán.

  Phòng E204

  Phó

  Hiệu trưởng

  PGS.TS.

  Võ Thị

  Thúy Anh

  14h00 – 16h00

  PGS.TS. Harminder Singh góp ý đề cương nghiên cứu cho các GV, NCS có quan tâm.

  - PGS. TS. Harminder Singh, Trường kinh doanh Deakin, Đại học Deakin (Úc);

  - Lãnh đạo Phòng KH&HTQT;

  - Các GV, NCS các ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán có quan tâm.

  Văn phòng Khoa

  Tài chính

  Phó Trưởng Phòng KH&HTQT

  TS. Đặng Hữu Mẫn

  19h00

  Lễ Vinh danh Thủ khoa ĐHĐN

  năm 2017

   

  - ĐHĐN: Ban Tổ chức theo QĐ số 2892/QĐ-ĐHĐN ngày 01/9/2017 của Giám đốc ĐHĐN;

  - Các CSGDĐHTV: Hiệu trưởng; Trưởng Phòng Đào tạo, CTSV;

  - Các ĐVTT: Trưởng các đơn vị; Trưởng Phòng CTSV (hoặc cán bộ phụ trách CTSV);

  - Đại biểu có Giấy mời;

  - Sinh viên được tuyên dương, khen thưởng;

  - Sinh viên được triệu tập theo CV số 2979/ĐHĐN-HSSV ngày 08/9/2017 của ĐHĐN.

  Nhà hát

  Trưng Vương,

  35 A Phan

  Chu Trinh,

  Tp Đà Nẵng

   

  Giám đốc ĐHĐN

   

   

  BA – 19/09

  8h15

  Họp báo ĐHĐN năm học 2017-2018

  - BTC họp báo theo QĐ số 2637/QĐ-ĐHĐN ngày 17/8/2017 của Giám đốc ĐHĐN;

  - ĐHĐN: Ban Giám đốc; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn Thanh niên; Chánh Văn phòng; Chánh VP Đảng ủy; Trưởng các Ban; Giám đốc Trung tâm Thông tin và Truyền thông; Trưởng các Khoa trực thuộc; Phó Viện trưởng phụ trách Viện VN-UK; Phó Trưởng ban phụ trách: Ban CTHSSV, Ban PC&TĐ;

  - Các CSGDĐHTV: Hiệu trưởng; Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum;

  - Đại biểu: phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài theo giấy mời.

  Hội trường 41 Lê Duẩn

  Giám đốc ĐHĐN

   

  14h00

  Họp giao ban Công tác thanh tra

   

  - ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng, lãnh đạo và chuyên viên Ban Thanh tra;

  - Các CSGDĐHTV: Đại diện BGH (Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên), lãnh đạo Phòng Thanh tra – Pháp chế và chuyên viên phụ trách công tác Thanh tra;

  - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Đại diện Ban Giám đốc và cán bộ Phụ trách công tác thanh tra.

  Phòng họp 1

  Khu A

  41 Lê Duẩn

  PGĐ ĐHĐN

  PGS.TS.

  Ngô văn Dưỡng

  TƯ - 20/09

  10h00 – 11h30

  Gặp gỡ và làm việc với Học viện Giáo dục Kaplan về chương trình trao đổi sinh viên.

  - Bà Lê Nguyễn Vy Lan, Đại diện điều hành tại Việt Nam, Học viện Giáo dục Kaplan;

  - Trưởng phòng KH&HTQT;

  - Đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo.

  Văn phòng Trưởng Phòng KH&HTQT

   

  Trưởng Phòng KH&HTQT

   

  10h30 – 11h30

  Gặp gỡ và làm việc với Phó Tổng Lãnh Sự Quán Úc tại Việt Nam

  - Bà Yvonne Chan, Phó Tổng Lãnh Sự Úc;

  - Bà Trịnh Phan Thùy Trinh, Giám đốc Giáo dục, Tổng Lãnh Sự Quán Úc;

  - Đại diện Ban Giám hiệu: Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh;

  - Đại diện lãnh đạo Phòng KH&HTQT;

  - Lãnh đạo Khoa Du lịch;

  - Giảng viên Khoa Du lịch có quan tâm.

  Phòng họp giao ban

  Phó

  Hiệu trưởng PGS.TS.

  Võ Thị

  Thúy Anh

  14h00

  Họp giao ban công tác

  Pháp chế và Thi đua

  - ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng, Ban PC&TĐ;

  - Các CSGDĐHTV: Đại diện BGH (Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên), đại diện lãnh đạo các Phòng chuyên môn phụ trách công tác PC&TĐ, các chuyên viên làm công tác PC&TĐ;

  - Các Trung tâm, Phân hiệu, các Khoa, Viện: Đại diện lãnh đạo đơn vị, các chuyên viên làm công tác PC&TĐ.

  Phòng họp 2

  Khu A

  41 Lê Duẩn

  PGĐ ĐHĐN

  PGS.TS.

  Ngô văn Dưỡng

  NĂM – 21/09

  8h00

   

  Hội thảo “Hành trình để đạt được kiểm định cấp cơ sở đào tạo: Phát triển các hệ thống đảm bảo chất lượng để đạt được kiểm định AUN cấp cơ sở đào tạo”

  - ĐHĐN: Ban Giám đốc, Đại diện lãnh đạo Văn phòng và các Ban chức năng.

  - Các CSGDĐHTV và ĐVTT: Theo Kế hoạch số 2865/KH-ĐHĐN ngày 30/8/2017 của Giám đốc ĐHĐN. (Đại diện Ban Giám hiệu (Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên), đại diện lãnh đạo các Phòng chức năng.)

  Hội trường

  41 Lê Duẩn

  Đại học

  Đà Nẵng; Trường Đại học Bang Arizona

  10h00 - 11h15

  Họp bàn công tác tổ chức “Hội thảo giáo dục quốc tế lần thứ 2 - 2017”

  - Đại diện Ban Giám hiệu: Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh;

  - Lãnh đạo Phòng Khoa học & HTQT;

  - Lãnh đạo các Phòng: Công tác sinh viên, Tổ chức - Hành chính, Cơ sở vật chất, và Kế hoạch - Tài chính.

  - Lãnh đạo Khoa Du lịch.

  Phòng họp giao ban

  Phó

  Hiệu trưởng PGS.TS.

  Võ Thị

  Thúy Anh

  10h00

  Bàn giao, khánh thành Công trình thanh niên “Hệ thống nước sạch cho cộng đồng” tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

  - Đại biểu theo giấy mời;

  - Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Tam Hải;

  - Đại diện Ban Giám hiệu và học sinh Trường Tiểu học Trần Phú;

  - Ban Chấp hành Đoàn xã Tam Hải, huyện Núi Thành;

  - Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Kinh tế;

  Trường Tiểu học Trần Phú, xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

  Bí thư Đoàn Trường ĐHKT - ĐHĐN

  -

  Bí thư Đoàn xã Tam Hải

  14h00

  Họp BTV Đảng ủy ĐHĐN

  Như bên.

  Phòng họp 2

  Khu A

  41 Lê Duẩn

  Bí thư

  Đảng ủy ĐHĐN

   

  14h30

  Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của

  NCS Đặng Vinh, Ngành Kinh tế phát triển, Mã số: 62.31.01.05

  - Theo QĐ số 2692/QĐ-ĐHĐN, ngày 21/8/2017 của Giám đốc ĐHĐN;

  - Các cá nhân có quan tâm.

  Khu B,

  41 Lê Duẩn

  Chủ tịch

  Hội đồng

  15h30

  Họp BCH Đảng bộ ĐHĐN

  Như bên.

  Phòng họp 2

  Khu A

  41 Lê Duẩn

  Bí thư

  Đảng ủy ĐHĐN

   

  SÁU - 22/09

  8h00

  “Buổi Huấn luyện về Đảm bảo chất lượng cấp cơ sở đào tạo”

  - ĐHĐN: Đại diện lãnh đạo Ban ĐBCLGD;

  - Trường ĐHBK, Trường ĐHKT: Đại diện: Ban Giám hiệu (Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên), lãnh đạo các Phòng chức năng.

  Phòng họp 1 Khu A

  41 Lê Duẩn

  Đại học Đà Nẵng;

  Trường Đại học Bang Arizona

  8h00

  Hội đồng đánh giá chuyên đề tiến sĩ của NCS Trần Quốc Vinh, ngành Kinh tế phát triển khoá 28

  Theo Quyết định

  Phòng D206

  Chủ tịch

  Hội đồng

  9h00

  Tổng kết và phát chứng chỉ bồi dưỡng chuyên viên năm 2017

  - BTC lớp học theo QĐ số 2289/QĐ-ĐHĐN ngày 17/7/2017 của Giám đốc ĐHĐN;

  - Các Chuyên viên đã tham gia lớp bồi dưỡng chuyên viên năm 2017.

  Hội trường 41 Lê Duẩn

  Trưởng BTC

  lớp học

  9h00

  Sinh hoạt Nhóm đọc

  Khoa Thương mại

  Chủ đề: “Trade policy analysis by an econometric approach”

  Báo cáo viên: TS. Nguyễn Trung Kiên

  - Giảng viên Khoa Thương mại;

  - Giảng viên, NCS, học viên cao học và sinh viên có quan tâm.

   

  Phòng E205

  Trưởng Nhóm đọc Khoa Thương mại

  9h45

  Hội đồng đánh giá tiểu luận tổng quan luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Hoàng Ngân, ngành Quản trị kinh doanh khoá 31

  Theo Quyết định

  Phòng E204

  Chủ tịch

  Hội đồng

  13h15

  Hội đồng đánh giá chuyên đề tiến sĩ của NCS Nguyễn Viết Vy, ngành Kinh tế phát triển khoá 30

  Theo Quyết định

  Phòng E204

  Chủ tịch

  Hội đồng

  14h00

  Tiếp cán bộ, công chức

  Cán bộ, công chức có nhu cầu

  Phòng

  Giám đốc ĐHĐN

  Giám đốc ĐHĐN

  14h00

  Họp Hội đồng xét cảnh báo học tập, thôi học, học tiếp hệ chính quy học kỳ I năm học 2017 - 2018

  Theo Quyết định

  Phòng họp giao ban

  Chủ tịch

  Hội đồng

  14h30

  Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của

  NCS Nguyễn Hồng Quang,

  Ngành Kinh tế phát triển,

  Mã số: 62.31.01.05

  - Theo QĐ số 2770/QĐ-ĐHĐN, ngày 24/8/2017 của Giám đốc ĐHĐN;

  - Các cá nhân có quan tâm.

  Khu B,

  41 Lê Duẩn

  Chủ tịch

  Hội đồng

  14h30

  Hội đồng đánh giá tiểu luận tổng quan luận án tiến sĩ của NCS Ngô Thị Hồng, ngành Quản trị kinh doanh khoá 30

  Theo Quyết định

  Phòng E204

  Chủ tịch

  Hội đồng

  15h00

  Họp Hội đồng tuyển sinh bằng 2

  Theo Quyết định

  Phòng họp giao ban

  Chủ tịch

  Hội đồng

  BẢY - 23/09

  7h00

  Ngày hội “Hiến máu Nhân đạo”

  - Ban Chấp hành Đoàn TN, Ban Chấp hành Hội SV Trường;

  - Sinh viên đăng ký tham gia Hiến máu nhân đạo;

  - Sinh viên có quan tâm.

  Hội trường E Trường Đại học Kinh tế

  Chủ tịch

  Hội Sinh viên Trường ĐHKT

  7h30

   

  Lễ khai giảng năm học 2017-2018

  Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông

  - Đại biểu theo giấy mời;

  - Cán bộ, giảng viên tham gia giảng dạy và sinh viên Khoa CNTT&TT.

  Hội trường 41 Lê Duẩn

  Trưởng Khoa CNTT&TT

  CN – 24/09

   

   

   

   

   

                                                                                                                                                                                            

   

Lịch tuần

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
instagram begeni
turk devletleri
periscope turk porno
mobilepornxtube mobile18porn mobilefuckporn mobilexxxsexporn
film izle
steroid fiyatlari
ankara escort
Mersin Escort
bodrum escort
escort alanya
paykasa bozdurma
steroid satin al