DHKT

 • Thông điệp trưởng khoa

   

  Quý vị và các bạn thân mến.

  Khởi đầu với việc đào tạo cử nhân chuyên ngành Ngân hàng từ năm 1987, khoa Tài chính – Ngân hàng đã được thành lập, mở thêm hai chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp và Tài chính công. Đến năm 2014, do nhu cầu phát triển, bộ môn Tài chính doanh nghiệp đã được tách ra để hình thành khoa mới, khoa Ngân hàng hiện đảm nhiệm đào tạo hai chuyên ngành là Ngân hàng và Tài chính công.

  Cùng với sự phát triển chung của Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng tính từ năm 1975, với bề dày đào tạo trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, với đội ngũ giảng viên chủ lực có sự kết hợp giữa hai khoa Tài chính và Ngân hàng, Khoa đã được giao nhiệm vụ đào tạo cả ba cấp độ: Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ.

  Trên cương vị Trưởng khoa, cùng với tập thể khoa Ngân hàng, tôi cam kết với các bạn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh; các vị phụ huynh; những nhà tuyển dụng và cộng đồng xã hội sẽ giữ vững truyền thống coi chất lượng đào tạo là yếu tố then chốt sống còn. Chúng tôi cho rằng ở góc độ Khoa, chất lượng đào tạo sẽ được quyết định bởi nỗ lực nghiên cứu và giảng dạy một cách tận tâm, với trình độ ngày càng được nâng cao và sự quan tâm thích đáng đến từng cá nhân người học trên nền tảng nhân văn. Mặt khác, chương trình đào tạo cũng sẽ được tái thiết kế sao cho cân bằng được giữa yêu cầu hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và yêu cầu thích ứng với môi trường kinh tế - xã hội đặc thù của đất nước; giữa tăng cường tính chuyên sâu và khả năng đa dạng hóa cơ hội nghề nghiệp trong bối cảnh việc làm khó khăn.

  Tôi tin tưởng chắc chắn về quá trình hiện thực hóa các cam kết, từ đó mang lại cho người học và các bên hữu quan những điều tốt đẹp nhất có thể trong bối cảnh hệ thống giáo dục – đào tạo của nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, ràng buộc chỉ thể tháo gỡ dần từng bước. Tôi cũng thành thực mong muốn nhận được sự chia sẻ, góp ý và hợp tác của quý vị và các bạn.

  PGS.TS. Lâm Chí Dũng

  Trưởng Khoa Ngân hàng 

  (2015-2020)