DHKT

  • Quá trình hình thành và phát triển

    Phòng Cơ sở Vật chất được thành lập theo Quyết định số 6540/QĐ-ĐHĐN ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Tiền thân của Phòng Cơ sở Vật chất là tổ Quản trị (thuộc phòng Tổ chức - Hành chính), với nguồn nhân sự gồm 5 người, chủ yếu thực hiện các hoạt động liên quan đến bảo trì, sửa chữa hệ thống điện, nước trong Trường.

    Sự ra đời của Phòng Cơ sở Vật chất hướng đến mục tiêu xây dựng một bộ phận chuyên trách, đảm nhận toàn bộ các công việc liên quan đến đầu tư, sửa chữa, cải tạo các công trình xây dựng, mua sắm trang thiết bị, theo dõi, quản lý tài sản… Kể từ khi được thành lập đến nay, phòng Cơ sở Vật chất đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc quy hoạch, phát triển, hoàn thiện và hiện đại hoá hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị của Nhà trường.

    Trong chặng đường phát triển của mình, từ nguồn nhân lực ban đầu gồm 3 nhân viên và 2 kỹ sư, đến nay phòng Cơ sở Vật chất đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng nhân sự. Hiện tại, Phòng có 11 viên chức, trong đó 01 người có trình độ tiến sĩ, 01 thạc sĩ quản trị kinh doanh, 01 kỹ sư có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, 01 kiến trúc sư có bằng thạc sĩ kiến trúc, 04 kĩ sư, 02 cử nhân và 01 kỹ thuật viên.

    Trong điều kiện quy mô tài sản ngày càng gia tăng, hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học ngày càng phát triển, nhu cầu về trang thiết bị và các điều kiện vật chất khác ngày càng nhiều, đòi hỏi tập thể lãnh đạo, đội ngũ kỹ sư, nhân viên trong Phòng phải không ngừng nâng cao trình độ, xây dựng và thực hành phong cách làm việc chuyên nghiệp, tận tâm, tận lực với công việc để đóng góp ngày càng nhiều hơn vào sự phát triển chung của Nhà trường.