DHKT

 • Lịch sử hình thành & phát triển Khoa

  Tiền thân khoa Ngân Hàng của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng là Bộ môn Tài chính – Tín dụng thuộc Khoa Kinh tế nghiệp vụ, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

  Trải qua gần 30 năm xây dựng và phát triển, kể từ khóa đào tạo đầu tiên chuyên ngành Ngân hàng vào năm 1987, khoa Ngân hàng ngày hôm nay đã có những bước tiến vượt bậc trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong quá trình đổi mới ở khu vực Miền Trung – Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.

  Về nhân sự, khoa Ngân hàng hiện đang có đội ngũ giảng viên có chất lượng cao, được đào tọa, đã tốt nghiệp hoặc đang theo học ở các trường đại học lớn, tiên tiến trên toàn thế giới (Australia, Canada, Newzealand, Pháp, Singapore, Vương quốc Anh,...). Lực lượng này đang được bổ sung mạng mẽ bởi các giảng viên trẻ đang theo học tại các trường nước ngoài, đủ năng lực nghiên cứu khoa học đạt tiêu chuẩn quốc tế và đảm nhận đào tạo bậc cử nhân đại học, thạc sĩ và tiến sĩ các chuyên ngành thuộc lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Bên cạnh đó, khoa Ngân hàng còn có đội ngũ cộng tác viên, giảng viên thỉnh giảng có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và nhiều kinh nghiệm từ các tổ chức, doanh nghiệp.

  Hiện nay, khoa Ngân hàng đang đảm nhận các chương trình đào tạo sau:

       -  Cử nhân Tài chính – Ngân hàng, chuyên ngành Ngân hàng (hệ đại học chính quy)

       -  Cử nhân Tài chính – Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính công (hệ đại học chính quy)

       -  Thạc sĩ ứng dụng ngành Tài chính – Ngân hàng

       -  Thạc sĩ nghiên cứu ngành Tài chính – Ngân hàng

       -  Tiến sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng

  Khoa Ngân hàng đã, đang và sẽ góp phần vào sự phát triển chung của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng – trở thành đại học định hướng nghiên cứu vào năm 2020, là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học về kinh tế và kinh doanh có trình độ hàng đầu khu vực Miền Trung – Tây Nguyên và là địa chỉ đào tạo uy tín trên cả nước, có chất lượng đào tạo sánh kịp với các trường đại học lớn trong cả nước và khu vực.

  Tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Ngân hàng năm 2015

   Tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Ngân hàng năm 2020