DHKT

 • Giới thiệu về Tổ Ngoại ngữ chuyên ngành

  Được thành lập từ năm 2012 với mục đích giảng dạy các học phần Tiếng Anh học thuật và chuyên ngành cho sinh viên của trường, Bộ môn Ngoại ngữ Chuyên ngành – Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng đã liên tục phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng giảng viên. Tính đến nay, Bộ môn có 11 giảng viên với trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ được đào tạo từ các trường đại học có uy tín ở nước ngoài, trong đó có 1 Tiến sĩ, 1 Nghiên cứu sinh và 9 Thạc sĩ.

  Bên cạnh nhiệm vụ chính yếu là phát triển và nâng cao năng lực học thuật để đảm bảo chất lượng giảng dạy, Bộ môn còn có đóng góp tích cực vào các công tác kiểm định và truyền thông của nhà trường. Cụ thể, Bộ môn đã và đang đóng góp vào việc dịch thuật hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục đại học chuẩn AUN, xây dựng website bằng Tiếng Anh của nhà trường.

  Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng của đất nước vào nền kinh tế thế giới, việc thông thạo Tiếng Anh ngày càng trở nên quan trọng khi tiếp cận các cơ hội việc làm cả trong nước và nước ngoài. Chính vì vậy, việc đầu tư phát triển kĩ năng ngoại ngữ cho sinh viên là một yếu tố tiên quyết giúp gia tăng thế mạnh và khả năng cạnh tranh trong môi trường việc làm nhiều cơ hội và thách thức. Trong thời gian tới, Bộ môn sẽ tiếp tục phát triển năng lực đội ngũ để ngày càng đáp ứng tốt hơn những yêu cầu mới về giảng dạy và phát triển kĩ năng ngoại ngữ nói chung và ngoại ngữ chuyên ngành cho sinh viên nhà trường.

  Các môn học do Bộ môn Ngoại ngữ Chuyên ngành phụ trách:
  - Tiếng Anh học thuật
  - Tiếng Anh luật
  - Tiếng Anh kinh doanh
  - Tiếng Anh du lịch
  - Tiếng Anh kinh tế
  - Tiếng Anh quản trị
  - Tiếng Anh ngoại thương