DHKT

 • GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH CÔNG

  A. Giới thiệu chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng (Ban hành theo Quyết định số 1368/QĐ-ĐHKT ngày 14/9/2022 của Trường ĐHKT): Chương trình đào tạo + Lộ trình đào tạo. 

  B. Giới thiệu chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính Công (cấp Bằng Cử nhân Tài chính - Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính công): 

  Sự đổi mới trong lĩnh vực tài chính công đang được Nhà nước chú trọng, đòi hỏi nguồn nhân lực phải qua đào tạo chuyên nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu của cơ quan nhà nước các cấp; các đơn vị hành chính – sự nghiệp và các tổ chức tài chính khác.

  Chuyên ngành Tài chính công do khoa Ngân hàng phụ trách là chuyên ngành đào tạo hiện có duy nhất tại Miền Trung – Tây Nguyên.

  Chuyên ngành cung cấp những kiến thức nền tảng trong lĩnh vực tài chính nói chung và kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính công, quản lý tài chính công ở các cấp độ khác nhau từ hoạch định chính sách cho đến tác nghiệp, do vậy có hội nghề nghiệp rất đa dạng.

  *Cụ thể, Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại:

  - Các cơ quan quản lý tài chính chuyên ngành: Thuế, Hải quan, Kho bạc nhà nước, Bảo hiểm xã hội, Kiểm toán nhà nước;..

  - Các cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính, đầu tư công

  - Các đơn vị hành chính Nhà nước

  - Các đơn vị sự nghiệp công lập

  - Các công ty tư vấn tài chính, thuế

  - Ngân hàng nhà nước, Ngân hàng chính sách xã hội và các tổ chức tài chính phi lợi nhuận khác.

  - Các doanh nghiệp Nhà nước, cơ quan quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp

  - Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp cũng sẽ có cơ hội việc làm tại các định chế tài chính như: Ngân hàng thương mại; Quỹ tín dụng nhân dân; Tổ chức tài chính vi mô; Công ty tài chính; Công ty cho thuê tài chính; Công ty đầu tư, Quỹ đầu tư, Công ty chứng khoán, Công ty bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ,... và các vị trí việc làm khác liên quan đến lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng trong các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình sở hữu.