DHKT

 • một số cá nhân có quan hệ hợp tác lâu dài với khoa

  PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Nguyên Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo Dục & Đào Tạo

  GS.TS. Dương Thị Bình Minh - Ủy viên Hội đồng chức danh Giáo sư ngành kinh tế học, Tổng biên tập Tạp chí Phát triển kinh tế

  PGS.TS.Trần Thị Hà - Văn phòng Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước, nguyên Vụ trưởng Vụ Đào tạo Sau đại học - Bộ Giáo Dục & Đào Tạo

  PGS.TS. Nguyễn Thị Mùi - Nguyên Phó Giám đốc Học viện Tài chính, nguyên Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia

  TS. Huỳnh Năm - Nguyên Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng

  TS. Võ Duy Khương - Nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng

  TS. Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII, Nguyên Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng Trị

  TS. Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng

  TS. Trần Ngọc Sơn - Nguyên Trưởng Văn phòng đại diện Khu vực Miền Trung, Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam

  ThS. Võ Minh - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh Đà Nẵng

  TS. Phạm Phú Thái - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng

  TS. Lê Công Toàn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

  PGS.TS. Hồ Thanh Việt - Chủ nhiệm Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Quy Nhơn

  TS. Tống Thiện Phước - Phó Chủ nhiệm Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kế toán – Tài chính Quảng Ngãi

  TS. Võ Văn Lâm - Nguyên Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam, Chi nhánh Quảng Nam

  TS. Dương Nguyễn Minh Huy - Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh

  TS. Đoàn Hồng Lê - Cục Hải quan TP. Đà Nẵng

  ThS. Phan Lê Mai Linh - Phó Giám đốc Ngân hàng Vietinbank, Chi nhánh Bắc Đà Nẵng

  ThS. Nguyễn Thanh Lai - Giám đốc Ngân hàng Liên doanh Việt Thái, Chi nhánh Đà Nẵng

  ThS. Trần Quốc Thái - Phó Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng, Tổng công ty mua bán nợ Việt Nam

  ThS. Trần Văn Miên - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng

  TS. Phan Quảng Thống - Phó giám đốc Kho bạc Nhà nước TP. Đà Nẵng

  ThS. Lê Hải Bắc - Trưởng phòng kiểm tra nội bộ khu vực III, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

  ThS. Phạm Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Đà Nẵng

  ThS. Nguyễn Thị Băng Tâm - Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu, Chi nhánh Đà Nẵng