DHKT

  • văn phòng khoa Ngân hàng

    Địa chỉ: Phòng H404, 71 Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

    Điện thoại: 02363 3847001 (theo giờ làm việc hành chính)

    Email: trangvt@due.edu.vn (cô Trang - Thư ký Khoa)