DHKT

 • Giới thiệu bộ môn Tài chính công

  I. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN TÀI CHÍNH CÔNG

  • Cùng với sự phối hợp của các giảng viên trong khoa Ngân hàng, các giảng viên thỉnh giảng và các cộng tác viên từ nhiều cơ quan khác nhau, đội ngũ giảng dạy của bộ môn Tài chính công là sự kết hợp giữa các giảng viên nhiều kinh nghiệm cùng các giảng viên trẻ, năng động, có năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm được đào tạo ở trong và ngoài nước. (xem tại đây).
  • Ngoài ra, bộ môn có hợp tác với nhiều nhà khoa học, giảng viên thỉnh giảng - cộng tác viên: (xem tại đây)

  II. HỌC PHẦN, MÔN HỌC DO BỘ MÔN TÀI CHÍNH CÔNG QUẢN LÝ

  1. Bảo hiểm xã hội

  2. Kinh tế bảo hiểm

  3. Lý thuyết tài chính công

  2. Lý thuyết thuế

  4. Nghiệp vụ kho bạc nhà nước

  5. Quản lý tài chính công

  6. Quản lý thuế

  7. Tài chính công

  8. Thẩm định dự án đầu tư khu vực công

  9. Thuế