DHKT

 • giới thiệu bộ môn Ngân hàng

  I. Đội ngũ giảng viên

  • Bộ môn Ngân hàng được chính thức thành lập vào năm 1987. Lúc bấy giờ Bộ môn trực thuộc Khoa Kinh tế nghiệp vụ, Phân hiệu Đại học kinh tế, Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Bộ môn là tiền thân của Khoa Tài chính- Thống kê, Khoa Tài chính- Ngân hàng sau này. Qua nhiều lần thay đổi cơ cấu tổ chức, hiện nay Bộ môn Ngân hàng là một trong 2 bộ môn trực thuộc Khoa Ngân hàng, với chức năng đảm nhiệm những vấn đề chuyên môn trong đào tạo đại học, cao học, nghiên cứu sinh và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực ngân hàng.
  • Hiện nay Bộ môn có 11 giảng viên: 1 phó giáo sư, 5 tiến sĩ, 6 thạc sĩ. Hầu hết các giảng viên đã và đang được đào tạo sau đại học tại các trường đại học uy tín trong và ngoài nước (Australia, Canada, New Zealand, Pháp, Singapore, Vương quốc Anh….). Phần nhiều giảng viên có tuổi đời khá trẻ, năng lực chuyên môn tốt, có đạo đức và tâm huyết nghề nghiệp (xem tại đây)
  • Ngoài ra, Bộ môn có hợp tác với nhiều nhà khoa học, giảng viên thỉnh giảng - cộng tác viên: (xem tại đây)

  II. Học phần, môn học do Bộ môn Ngân hàng quản lý

  • Hiện tại, Bộ môn được phân công nghiên cứu và giảng dạy các học phần:

  1.  Định giá tài sản

  2.  Kế toán ngân hàng

  3.  Ngân hàng trung ương

  4.  Ngân hàng đầu tư

  5. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

  6. Phân tích tín dụng và cho vay

  7. Quản trị ngân hàng

  8. Quản trị ngân hàng nâng cao

  9. Thanh toán quốc tế

  10.  Tài chính – Tiền tệ

  11. Tài chính cá nhân

  12. Toán Tài chính

  13. Một số chuyên đề chuyên sâu về lĩnh vực tài chính – ngân hàng cho nghiên cứu sinh

  • Những học phần này luôn được Bộ môn và các giảng viên phụ trách cập nhập, đổi mới chương trình, tiếp cận chương trình môn học của một số trường đại học ở các quốc gia có nền giáo dục đào tạo tiên tiến trên thế giới, với mục tiêu góp phần đào tạo nhân lực chất lượng cao trình độ đại học và sau đại học trong lĩnh vực ngân hàng, có khả năng làm việc trong môi trường trong nước và quốc tế.