DHKT

Tuyển sinh thực tập của Công ty chứng khoán AGRIBANK - CN Đà Nẵng

10/08/2018
  • Vị trí thực tập: Chuyên viên môi giới chứng khoán, số lượng: 5
  • Quyền lợi thực tập:
    Được nhận chứng chỉ "Thực tập viên tiềm năng AGRISECO" sau khi kết thúc chương trình thực tập;
    Các ứng viên xuất sắc sẽ có cơ hội được tuyển dụng vào làm việc chính thức tại Công ty ...
  • Thời gian thực tập: tháng 08-11/2018
  • Thời gian nhận hồ sơ: 31/8/2018

Các em xem chi tiết ở link này nhé.