DHKT

THÔNG BÁO DANH SÁCH SV ĐỀ NGHỊ XÉT MIỄN HỌC VÀ CÔNG NHẬN ĐIỂM CÁC HP TIẾNG ANH TRONG CTĐT HKI – NĂM HỌC 2022-2023 (KHÓA 47K & 48K)

18/11/2022

Kính gửi: Sinh viên các lớp Hệ chính quy khoá 47K & 48K.

 

Thực hiện thông báo v/v xét miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo áp dụng cho sinh viên hệ chính quy các khóa tuyển sinh từ năm 2021 trong Học kỳ 1 năm học 2022-2023 (47K & 48K), Phòng Đào tạo đã nhận được hồ sơ đề nghị của sinh viên. 

- Danh sách sinh viên 47K đã nộp hồ sơ được Phòng Đào tạo tiếp nhận, vui lòng xem tại đây

- Danh sách sinh viên 48K đã nộp hồ sơ được Phòng Đào tạo tiếp nhận, vui lòng xem tại đây

Phòng Đào tạo kính đề nghị sinh viên kiểm tra lại thông tin trong danh sách. Mọi thắc mắc vui lòng phản hồi về Phòng Đào tạo (cô Thảo) qua SĐT: 0236.3950110 trước 17h00 ngày 18/11/2022. Sau thời gian trên, Phòng Đào tạo sẽ tiến hành các thủ tục xét miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo theo quy định.

Trân trọng!