DHKT

 • Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy - Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2020

  Chương trình đào tạo áp dụng cho Khoá tuyển sinh 2020, xem chi tiết tại đây. Chương trình đào tạo gồm các chuyên ngành:

  1. Chuyên ngành Ngoại thương

  2. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

  3. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch

  4. Chuyên ngành Kinh tế phát triển

  5. Chuyên ngành Thống kê kinh tế xã hội

  6. Chuyên ngành Kế toán

  7. Chuyên ngành Ngân hàng

  8. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh thương mại

  9. Chuyên ngành Kinh tế chính trị

  10. Chuyên ngành kinh tế lao động

  11. Chuyên ngành Kinh tế và quản lý công

  12. Chuyên ngành Marketing

  13. Chuyên ngành Luật kinh tế

  14. Chuyên ngành Tin học quản lý

  15. Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

  16. Chuyên ngành Quản trị tài chính

  17. Chuyên Ngành Quản trị nguồn nhân lực

  18. Chuyên ngành Kiểm toán

  19. Chuyên ngành Luật học

  20. Chuyên ngành Kinh tế đầu tư

  21. Chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin

  22. Chuyên ngành thương mại điện tử

  23. Chuyên ngành Quản trị khách sạn

  24. Chuyên ngành tài chính công

  25. Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics

  26. Chuyên ngành Quản trị sự kiện lễ hội

  27. Chuyên ngành Hành chính công

  28. Chuyên ngành Truyền thông marketing

  29. Chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Phân tích kinh doanh

   

   

 • Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy - Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2019

  Chương trình đào tạo áp dụng cho Khoá tuyển sinh 2019, xem chi tiết tại đây. Chương trình đào tạo gồm các chuyên ngành:

  1. Chuyên ngành Ngoại thương

  2. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

  3. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch

  4. Chuyên ngành Kinh tế phát triển

  5. Chuyên ngành Thống kê kinh tế xã hội

  6. Chuyên ngành Kế toán

  7. Chuyên ngành Ngân hàng

  8. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh thương mại

  9. Chuyên ngành Kinh tế chính trị

  10. Chuyên ngành kinh tế lao động

  11. Chuyên ngành Kinh tế và quản lý công

  12. Chuyên ngành Marketing

  13. Chuyên ngành Luật kinh tế

  14. Chuyên ngành Tin học quản lý

  15. Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

  16. Chuyên ngành Quản trị tài chính

  17. Chuyên Ngành Quản trị nguồn nhân lực

  18. Chuyên ngành Kiểm toán

  19. Chuyên ngành Luật học

  20. Chuyên ngành Kinh tế đầu tư

  21. Chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin

  22. Chuyên ngành thương mại điện tử

  23. Chuyên ngành Quản trị khách sạn

  24. Chuyên ngành tài chính công

  25. Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics

  26. Chuyên ngành Quản trị sự kiện lễ hội

  27. Chuyên ngành Hành chính công

  28. Chuyên ngành Truyền thông marketing

   

   

   

 • Đề cương chi tiết ngành Kinh doanh quốc tế

  TT

  Mã môn học

  Môn học

  Liên kết

  1

  LAW1001

  Pháp luật dại cương

  Tải file

   

  2

  MAT1001

  Toán ứng dụng trong Kinh tế và Kinh doanh

  Tải file

   

  3

  ECO1001

  Kinh tế vĩ mô

  Tải file

   

  4

  MGT1001

  Kinh tế vi mô

  Tải file

   

  5

  MGT1002

  Quản trị học

  Tải file

   

  6

  MIS1001

  Tin học văn phòng

  Tải file

   

  7

  SMT1001

  Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lenin 1

  Tải file

   

  8

  ENG1011

  PRE-IELTS 1

  Tải file

   

  9

  ENG1012

  PRE-IELTS 2

  Tải file

   

  10

  TOU1001

  Giao tiếp kinh doanh

  Tải file

   

  11

  SMT1002

  Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lenin 2

  Tải file

   

  12

  SMT1014

  Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Tải file

   

  13

  ENG1013

  IELTS Beginners 1

  Tải file

   

  14

  ENG1014

  IELTS Beginners 2

  Tải file

   

  15

  SMT1003

  Đường lối Cách Mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

  Tải file

   

  16

  ENG2011

  IELTS Pre-intermediate 1

  Tải file

   

  17

  ENG2012

  IELTS Pre-intermediate 2

  Tải file

   

  18

  ENG2013

  IELTS Intermediate 1

  Tải file

   

  19

  ENG2014

  IELTS Intermediate 2

  Tải file

   

  20

  LAW2001

  Luật kinh doanh

  Tải file

   

  21

  STA2002

  Thống kê trong kinh doanh và kinh tế

  Tải file

   

  22

  FIN2001

  Thị trường và các định chế tài chính

  Tải file

   

  23

  MGT2002

  Nhập môn kinh doanh

  Tải file

   

  24

  HRM2001

  Hành vi tổ chức

  Tải file

   

  25

  MIS2002

  Hệ thống thông tin quản lý

  Tải file

   

  26

  MKT2001

  Marketing căn bản

  Tải file

   

  27

  ACC1001

  Nguyên lý kế toán

  Tải file

   

  28

  IBS2001

  Kinh doanh quốc tế

  Tải file

   

  29

  ENG3001

  Tiếng Anh kinh doanh

  Tải file

   

  30

  IBS2002

  Kinh tế quốc tế

  Tải file

   

  31

  FIN3004

  Tài chính doanh nghiệp

  Tải file

   

  32

  IBS3005

  Quản trị kinh doanh quốc tế

  Tải file

   

  33

  IBS3007

  Quản trị đa văn hoá

  Tải file

   

  34

  IBS2003

  Giao dịch thương mại quốc tế

  Tải file

   

  35

  IBS3002

  Logistics và thương mại quốc tế

  Tải file

   

  36

  IBS3004

  Kinh doanh xuất nhập khẩu

  Tải file

   

  37

  IBS3009

  Thanh toán trong ngoại thương

  Tải file

   

  38

  IBS3013

  Đàm phán kinh doanh

  Tải file

   

  39

  IBS3014

  Vận tải đa phương thức

  Tải file

   

  40

  RMD3001

  Phương pháp nghiên cứu khoa học

  Tải file

   

  41

  IBS3095

  Đề án kinh doanh quốc tế

  Tải file

   

  42

  IBS4002

  Khoá luận tốt nghiệp

  Tải file

   

  43

  IBS3003

  Đầu tư quốc tế

  Tải file

   

  44

  ACC2002

  Kế toán quản trị

  Tải file

   

  45

  COM3003

  Quản trị quan hệ khách hang

  Tải file

   

  46

  COM3001

  Thương mại điện tử

  Tải file

   

  47

  IBS3006

  Quản trị chiến lược toàn cầu

  Tải file

   

  48

  HOS3001

  Marketing dịch vụ

  Tải file

   

  49

  MKT3012

  Marketing kinh doanh (B2B)

  Tải file

   

  50

  MKT3003

  Hành vi người tiêu dung

  Tải file

   

  51

  IBS3001

  Đạo đức kinh doanh

  Tải file

   

  52

  IBS3008

  Quản trị tài chính quốc tế

  Tải file

   

  53

  IBS3010

  Marketing quốc tế

  Tải file

   

Liên kết hữu ích

Tư vấn - Hỏi đáp

Hotline: 0511.3950227

Skype: daotaodhkt123

Yahoo: daotao.dhkt@yahoo.com