DHKT

 • Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Thạc sỹ

 • Chương trình đào tạo Thạc sỹ

  Kế toán

  Kinh tế phát triển

  Quản trị kinh doanh

  Quản lý kinh tế

  Tài chính - Ngân hàng

  Triết

  Thống kê kinh tế

   

  Tải chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng: https://drive.google.com/file/d/1WMSltCXnGMk9dZQvgF_t4kIXapmNE9oD/view?usp=sharing

  Tải chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu: https://drive.google.com/file/d/1PZSc1bNYYty9UJDtukTtoUwxxFocVTMF/view?usp=sharingLiên kết hữu ích

Tư vấn - Hỏi đáp

Hotline: 0511.3950227

Skype: daotaodhkt123

Yahoo: daotao.dhkt@yahoo.com