DHKT

 • Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Thạc sỹ

 • Chương trình đào tạo Thạc sỹ - Năm 2015

  • Kế toán
  • Kinh tế phát triển
  • Quản trị kinh doanh
  • Quản lý kinh tế
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Triết
  • Tải chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng: https://drive.google.com/file/d/1WMSltCXnGMk9dZQvgF_t4kIXapmNE9oD/view?usp=sharing
  • Tải chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng: https://drive.google.com/file/d/1PZSc1bNYYty9UJDtukTtoUwxxFocVTMF/view?usp=sharing

Liên kết hữu ích

Tư vấn - Hỏi đáp

Hotline: 0511.3950227

Skype: daotaodhkt123

Yahoo: daotao.dhkt@yahoo.com