DHKT

 • Chương trình đào tạo Thạc sỹ Thống kê Kinh tế

  I. CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ THEO HƯỚNG ỨNG DỤNG

  1. Giới thiệu về chương trình đào tạo

  Chương trình thạc sĩ ngành Thống kê Kinh tế theo hướng ứng dụng đã được đào tạo từ năm 2020 và được cập nhật và cải tiến liên tục với mục đích trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng để hiểu và tham gia vào giải quyết những bài toán thống kê ứng dụng, phân tích dữ phục vụ ra quyết định trong điều kiện bùng nổ dữ liệu.

  Chương trình này được áp dụng bằng hệ thống đào tạo tín chỉ với 60 tín chỉ bao gồm các khối kiến thức chung, khối kiến thức cơ sở ngành, ngành và chuyên ngành. Chương trình giảng dạy được thiết kế theo một lộ trình linh hoạt cho phép học viên tự lên kế hoạch học tập và hoàn thành chương trình từ 1,5 đến 2 năm.

  2. Mục tiêu đào tạo

  Chương trình thạc sĩ ngành Thống kê Kinh tế theo hướng ứng dụng đảm bảo cho học viên sau khi tốt nghiệp trở thành các chuyên viên hay chuyên gia trong triển khai các phương án thu thập, lưu trữ, phân tích dữ liệu và diễn giải kết quả phân tích hỗ trợ ra quyết định; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo, tổ chức phối hợp làm việc nhóm và đảm bảo năng lực học tập suốt đời trong hệ thống tổ chức thống kê Nhà nước, sở ban ngành, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp.

  Chương trình trang bị cho học viên một cách có hệ thống kiến thức về kinh tế và quản trị, kiến thức về tổ chức thu thập, quản lý dữ liệu, đặc biệt hệ thống phương pháp thống kê phân tích dữ liệu. Ngoài ra, chương trình còn trang bị cho học viên những kỹ năng nghề nghiệp, rèn luyện thái độ và đạo đức nghề nghiệp đảm bảo cho học viên giải quyết những vấn đề thực tiễn.

  3. Chuẩn đầu ra

  Thạc sĩ ứng dụng ngành Thống kê Kinh tế có các năng lực như trên Bảng 1.

  Bảng 1 Chuẩn đầu ra của ngành Thống kê Kinh tế

  Khối

  Mã PLO

  Tên chuẩn đầu ra

  Kiến thức

  PLO1

  Vận dụng những kiến thức về kinh tế, quản trị làm cơ sở cho thu thập và phân tích dữ liệu và diễn giải kết quả phục vụ ra quyết định.

  PLO2

  Đánh giá những giải pháp công nghệ thông tin nhằm thu thập, tổ chức và quản lý dữ liệu đảm bảo an toàn và bảo mật.

  PLO3

  Triển khai các phương án thu thập, quản lý dữ liệu phục vụ ra quyết định.

  PLO4

  Triển khai các phương án phân tích dữ liệu và diễn giải kết quả phục vụ ra quyết định.

  Kỹ năng

  PLO5

  Có khả năng phân công, điều hành, đánh giá và duy trì mối quan hệ với đồng nghiệp và đối tác.

  PLO6

  Sử dụng thành thạo phần mềm để thu thập, tổ chức, quản lý, phân tích dữ liệu và diễn giải kết quả phục vụ ra quyết định.

  Thái độ

  PLO7

  Tuân thủ pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.

  4. Cơ hội nghề nghiệp

  Thạc sĩ ngành Thống kê Kinh tế định hướng ứng dụng làm việc với tư cách chuyên viên hay chuyên gia chuyên trách hoặc tư vấn nghiệp vụ chuyên môn trong triển khai các phương án thu thập, lưu trữ, phân tích dữ liệu và diễn giải kết quả phục vụ ra quyết định; có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, đảm bảo năng lực học tập suốt đời trong hệ thống tổ chức thống kê Nhà nước, sở ban ngành, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội.

  5. Ưu điểm nổi bật chương trình

  - Chương trình thạc sĩ ngành Thống kê Kinh tế được xây dựng có tham khảo, đối sánh với các chương trình đào tạo tiên tiến trong và nước ngoài.

  - Chương trình trang bị những kiến thức chuyên sâu, tiên tiến về kinh tế, quản lý, đặc biệt các phương pháp thống kê, phân tích dữ liệu, công nghệ thông tin đảm bảo cho học viên đủ năng lực giải quyết được những vấn đề thực tiễn trong triển khai các phương án thu thập, lưu trữ, phân tích thống kê, phân tích dữ liệu và diễn giải kết quả phục vụ ra quyết định.

  - Hình thức đào tạo đa dạng, chương trình học linh hoạt (30% thời lượng được học online; học trực tiếp tại lớp vào thời gian cuối tuần) đáp ứng nhu cầu học tập của nhiều đối tượng người học khác nhau.

  - Đội ngũ giảng viên chuyên môn cao, tận tâm, nhiệt tình.

  - Mức học phí phù hợp: Ngành Thống kê – Kinh tế đang là ngành được Trường ưu đãi về học phí nên rất hấp dẫn người học.

  II. CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU

  1. Giới thiệu về chương trình đào tạo

  Chương trình thạc sĩ ngành Thống kê Kinh tế định hướng ứng dung đã được đào tạo từ năm 2020 và thành công tốt đẹp. Nay, trường Đại học Kinh tế đã hoàn thành chương trình thạc sĩ ngành Thống kê Kinh tế định hướng nghiên cứu với mục đích trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng tham gia giải quyết những bài toán Thống kê, phân tích dữ liệu lý thuyết và thực tiễn phục vụ ra quyết định trong điều kiện bùng nổ dữ liệu, đặc biệt dữ liệu lớn.

  Chương trình này được áp dụng bằng hệ thống đào tạo tín chỉ với 60 tín chỉ bao gồm các khối kiến thức chung, khối kiến thức cơ sở ngành, ngành và chuyên ngành. Chương trình giảng dạy được thiết kế theo một lộ trình linh hoạt cho phép học viên tự lên kế hoạch học tập và hoàn thành chương trình từ 1,5 đến 2 năm.

  2. Mục tiêu đào tạo

  Chương trình thạc sĩ ngành Thống kê Kinh tế định hướng nghiên cứu đảm bảo cho học viên sau khi tốt nghiệp trở thành các chuyên viên hay chuyên gia trong xây dựng và triển khai các phương án thu thập, lưu trữ, phân tích dữ liệu và diễn giải kết quả phân tích hỗ trợ ra quyết định; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo, tổ chức phối hợp làm việc nhóm và đảm bảo năng lực học tập suốt đời trong hệ thống tổ chức thống kê Nhà nước, sở ban ngành, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, trong các viện nghiên cứu, các đơn vị đào tạo.

  Chương trình trang bị cho học viên một cách có hệ thống kiến thức về kinh tế và quản trị, kiến thức nâng cao về tổ chức thu thập, quản lý dữ liệu, đặc biệt hệ thống phương pháp thống kê chuyên sâu về phân tích dữ liệu. Ngoài ra, chương trình còn trang bị cho học viên những kỹ năng nghề nghiệp, rèn luyện thái độ và đạo đức nghề nghiệp đảm bảo cho học viên giải quyết những vấn đề lý thuyết và thực tiễn.

  3. Nội dung chuẩn đầu ra

  Thạc sĩ ngành Thống kê Kinh tế định hướng nghiên cứu có các năng lực như trên Bảng sau:

  Khối

  Mã PLO

  Tên chuẩn đầu ra

  Kiến thức

  PLO1

  Vận dụng những kiến thức về kinh tế, quản trị làm cơ sở cho thu thập, khai phá dữ liệu và diễn giải kết quả.

  PLO2

  Phát triển những giải pháp công nghệ thông tin nhằm thu thập, tổ chức, quản trị, khai phá dữ liệu, kinh doanh thông minh.

  PLO3

  Thiết kế các phương án thu, tổ chức, quản trị dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu và hoạch định chính sách.

  PLO4

  Xây dựng các phương án phân tích, khai phá dữ liệu và diễn giải kết quả phục vụ nghiên cứu và hoạch định chính sách.

  Kỹ năng

  PLO5

  Có khả năng phân công, điều hành, đánh giá và phát triển những mối quan hệ với đồng nghiệp và đối tác.

  PLO6

  Sử dụng thành thạo công cụ thống kê, ngôn ngữ lập trình phân tích dữ liệu và công nghệ thông tin để thu thập, tổ chức, quản trị, khai phá dữ liệu, kinh doanh thông minh và diễn giải kết quả phục vụ nghiên cứu và ra quyết định.

  Thái độ

  PLO7

  Tuân thủ pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.

  4. Cơ hội nghề nghiệp

  Thạc sĩ ngành Thống kê Kinh tế định hướng nghiên cứu làm việc với tư cách chuyên viên hay chuyên gia chuyên trách hoặc tư vấn nghiệp vụ chuyên môn trong xây dựng và triển khai các phương án thu thập, lưu trữ, phân tích dữ liệu và diễn giải kết quả phục vụ ra quyết định; có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, đảm bảo năng lực học tập suốt đời trong hệ thống tổ chức thống kê Nhà nước, sở ban ngành, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội.

  Hơn nữa, thạc sĩ nghiên cứu ngành Thống kê Kinh tế có thể làm công tác nghiên cứu, giảng dạy thống kê, phân tích dữ liệu ở các viện nghiên cứu và các cơ sở đào tạo.

  5. Ưu điểm nổi bật chương trình

  - Chương trình thạc sĩ ngành Thống kê Kinh tế được xây dựng có tham khảo, đối sánh với các chương trình đào tạo tiên tiến trong và nước ngoài.

  - Chương trình trang bị những kiến thức chuyên sâu, tiên tiến về kinh tế, quản lý, đặc biệt các phương pháp thống kê chuyên sâu, phân tích dữ liệu nâng cao, công nghệ thông tin hiện đại đảm bảo cho học viên đủ năng lực giải quyết được những vấn đề lý thuyết và thực tiễn trong xây dựng và triển khai các phương án thu thập, lưu trữ, phân tích thống kê, phân tích dữ liệu và diễn giải kết quả phục vụ ra quyết định.

  - Hình thức đào tạo đa dạng, chương trình học linh hoạt (30% thời lượng được học online; học trực tiếp tại lớp vào thời gian cuối tuần) đáp ứng nhu cầu học tập của nhiều đối tượng người học khác nhau.

  - Đội ngũ giảng viên chuyên môn cao, tận tâm, nhiệt tình.

  - Mức học phí phù hợp: Ngành Thống kê – Kinh tế đang là ngành được Trường ưu đãi về học phí nên rất hấp dẫn người học.

   Chương trình đào tạo Thạc sĩ nghiên cứu: Tải tại đây

   Chương trình đào tạo Thạc sĩ ứng dụng: Tải tại đây