DHKT

 • Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy - Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2020

  Chương trình đào tạo áp dụng cho Khoá tuyển sinh 2020, xem chi tiết tại đây. Chương trình đào tạo gồm các chuyên ngành:

  1. Chuyên ngành Ngoại thương

  2. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

  3. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch

  4. Chuyên ngành Kinh tế phát triển

  5. Chuyên ngành Thống kê kinh tế xã hội

  6. Chuyên ngành Kế toán

  7. Chuyên ngành Ngân hàng

  8. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh thương mại

  9. Chuyên ngành Kinh tế chính trị

  10. Chuyên ngành kinh tế lao động

  11. Chuyên ngành Kinh tế và quản lý công

  12. Chuyên ngành Marketing

  13. Chuyên ngành Luật kinh tế

  14. Chuyên ngành Tin học quản lý

  15. Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

  16. Chuyên ngành Quản trị tài chính

  17. Chuyên Ngành Quản trị nguồn nhân lực

  18. Chuyên ngành Kiểm toán

  19. Chuyên ngành Luật học

  20. Chuyên ngành Kinh tế đầu tư

  21. Chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin

  22. Chuyên ngành thương mại điện tử

  23. Chuyên ngành Quản trị khách sạn

  24. Chuyên ngành tài chính công

  25. Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics

  26. Chuyên ngành Quản trị sự kiện lễ hội

  27. Chuyên ngành Hành chính công

  28. Chuyên ngành Truyền thông marketing

  29. Chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Phân tích kinh doanh

   

   

 • Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy - Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2019

  Chương trình đào tạo áp dụng cho Khoá tuyển sinh 2019, xem chi tiết tại đây. Chương trình đào tạo gồm các chuyên ngành:

  1. Chuyên ngành Ngoại thương

  2. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

  3. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch

  4. Chuyên ngành Kinh tế phát triển

  5. Chuyên ngành Thống kê kinh tế xã hội

  6. Chuyên ngành Kế toán

  7. Chuyên ngành Ngân hàng

  8. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh thương mại

  9. Chuyên ngành Kinh tế chính trị

  10. Chuyên ngành kinh tế lao động

  11. Chuyên ngành Kinh tế và quản lý công

  12. Chuyên ngành Marketing

  13. Chuyên ngành Luật kinh tế

  14. Chuyên ngành Tin học quản lý

  15. Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

  16. Chuyên ngành Quản trị tài chính

  17. Chuyên Ngành Quản trị nguồn nhân lực

  18. Chuyên ngành Kiểm toán

  19. Chuyên ngành Luật học

  20. Chuyên ngành Kinh tế đầu tư

  21. Chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin

  22. Chuyên ngành thương mại điện tử

  23. Chuyên ngành Quản trị khách sạn

  24. Chuyên ngành tài chính công

  25. Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics

  26. Chuyên ngành Quản trị sự kiện lễ hội

  27. Chuyên ngành Hành chính công

  28. Chuyên ngành Truyền thông marketing

   

   

   

 • Đề cương chi tiết ngành Kiểm toán


  TT

  Mã học phần

  Tên học phần

  Liên kết

  1

  SMT1001

  Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 1

  Tải file

  2

  SMT1002

  Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2

  Tải file

  3

  SMT1003

  Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Tải file

  4

  SMT1004

  Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Tải file

  5

  LAW1001

  Pháp luật đại cương

  Tải file

  6

  TOU1001

  Giao tiếp trong kinh doanh

  Tải file

  7

  ENG1011

  PRE-IELTS 1

  Tải file

  8

  ENG1012

  PRE-IELTS 2

  Tải file

  9

  ENG1013

  IELTS BEGINNERS 1

  Tải file

  10

  ENG1014

  IELTS BEGINNERS 2

  Tải file

  11

  ENG2011

  IELTS PRE-INTERMEDIATE 1

  Tải file

  12

  ENG2012

  IELTS PRE-INTERMEDIATE 2

  Tải file

  13

  ENG2013

  IELTS INTERMEDIATE 1

  Tải file

  14

  ENG2014

  IELTS INTERMEDIATE 2

  Tải file

  15

  MIS1001

  Tin học văn phòng

  Tải file

  16

  MAT1001

  Toán ứng dụng trong kinh tế

  Tải file

  17

  MGT1001

  Kinh tế vi mô

  Tải file

  18

  ECO1001

  Kinh tế vĩ mô

  Tải file

  19

  MGT1002

  Quản trị học

  Tải file

  20

   

  Giáo dục thể chất

   

  21

   

  Giáo dục Quốc phòng

   

  22

  ENG3011

  IELTS UPPER-INTERMEDIATE 1

  Tải file

  23

  ENG3012

  IELTS UPPER-INTERMEDIATE 2

  Tải file

  24

  ENG3013

  IELTS UPPER-INTERMEDIATE 3

  Tải file

  25

  ENG3014

  IELTS UPPER-INTERMEDIATE 4

  Tải file

  26

  ACC1001

  Nguyên lý kế toán

  Tải file

  27

  MKT2001

  Marketing căn bản

  Tải file

  28

  MIS2002

  Hệ thống thông tin quản lý

  Tải file

  29

  HRM2001

  Hành vi tổ chức

  Tải file

  30

  STA2002

  Thống kê kinh doanh và kinh tế

  Tải file

  31

  FIN2001

  Thị trường và các định chế tài chính

  Tải file

  32

  MGT2002

  Nhập môn kinh doanh

  Tải file

  33

  IBS2001

  Kinh doanh quốc tế

  Tải file

  34

  LAW2001

  Luật kinh doanh

  Tải file

  35

  ENG3001

  Tiếng Anh kinh doanh

  Tải file

  36

  ACC2001

  Kế toán tài chính 1

  Tải file

  37

  AUD2001

  Kiểm toán căn bản

  Tải file

  38

  AUD3001

  Kiểm toán tài chính 1

  Tải file

  39

  ACC3006

  Phân tích báo cáo tài chính và định giá doanh nghiệp

  Tải file

  40

  AUD3004

  Kiểm soát nội bộ

  Tải file

  41

  ACC3009

  Kế toán quốc tế

  Tải file

  42

  BAN3003

  Nghiệp vụ ngân hàng

  Tải file

  43

  BAN3004

  Kế toán ngân hàng

  Tải file

  44

  BAN3006

  Thanh toán quốc tế

  Tải file

  45

  MGT3001

  Quản trị chiến lược

  Tải file

  46

  MGT3004

  Quản trị dự án

  Tải file

  47

  FIN3001

  Tài chính quốc tế

  Tải file

  48

  FIN3002

  Đầu tư tài chính

  Tải file

  49

  FIN3004

  Tài chính công ty

  Tải file

  50

  ACC3001

  Kế toán tài chính 2

  Tải file

  51

  AUD3002

  Kiểm toán tài chính 2

  Tải file

  52

  ACC3005

  Kế toán công ty

  Tải file

  53

  AUD3003

  Kiểm toán hoạt động

  Tải file

  54

  ACC3008

  Hệ thống thông tin kế toán

  Tải file

  55

  AUD3006

  Thực hành kiểm toán

  Tải file

  56

  ACC2002

  Kế toán quản trị

  Tải file

  57

  ACC2004

  Kế toán hành chính sự nghiệp

  Tải file

  58

  ACC3007

  Kế toán thuế

  Tải file

  59

  AUD3095

  Đề án môn học

  Tải file

  60

  RMD3001

  Phương pháp nghiên cứu khoa học

  Tải file

  61

  AUD4001

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp

  Tải file

  60

  AUD4002

  Khóa luận tốt nghiệp (*)

  Tải file


Liên kết hữu ích

Tư vấn - Hỏi đáp

Hotline: 0511.3950227

Skype: daotaodhkt123

Yahoo: daotao.dhkt@yahoo.com