DHKT

Thời khóa biểu Hệ đào tạo Sau Đại học

Học kỳ:
Học phần:
Lớp học phần:
Giảng viên:
 
THỜI KHÓA BIỂU
#Giảng viênHọc phầnPhòngLớpTín chỉThời gian họcGhi chú
1 Phạm Hoài HươngChuẩn mực báo cáo tài chính quốc tếD206K43.KTO.ĐN315/04/2022 - 17/04/2022; 23/04/2022 - 24/04/2022 
2 Nguyễn Thị Bích ThuHành vi tổ chức D202K42.QTR.ĐN318/03/2022 - 20/03/2022; 26/03/2022 - 27/03/2022 
3 Đoàn Ngọc Phi AnhKế toán quản trị D206K43.KTO.ĐN306/05/2022 - 08/05/2022; 14/05/2022 - 15/05/2022 
4 Trương Bá ThanhKế toán quản trị chiến lượcD201K42.KTO.ĐN313/05/2022 - 15/05/2022; 21/05/2022 - 22/05/2022 
5 Nguyễn Công PhươngKế toán tài chính D206K43.KTO.ĐN320/05/2022 - 22/05/2022; 28/05/2022 - 29/05/2022 
6 Nguyễn Hữu CườngKế toán tài chính nâng caoD201K42.KTO.ĐN301/04/2022 - 03/04/2022; 16/04/2022 - 17/04/2022 
7 Đoàn Thị Liên HươngKinh tế học vi mô D302K43.QLK.ĐN_1303/06/2022 - 05/06/2022; 11/06/2022 - 12/06/2022 
8 Đoàn Thị Liên HươngKinh tế học vi mô  K43.QLK.ĐN_2317/06/2022 - 19/06/2022; 25/06/2022 - 26/06/2022 
9 Đoàn Thị Liên HươngKinh tế học vi mô D303K43.TKK.ĐN303/06/2022 - 05/06/2022; 11/06/2022 - 12/06/2022Học cùng K43.QLK.ĐN_1
10 Nguyễn Mạnh ToànKinh tế học vĩ mô D302K43.QLK.ĐN_1306/05/2022 - 08/05/2022; 14/05/2022 - 15/05/2022 
11 Nguyễn Mạnh ToànKinh tế học vĩ mô  K43.QLK.ĐN_2320/05/2022 - 22/05/2022; 28/05/2022 - 29/05/2022 
12 Nguyễn Mạnh ToànKinh tế học vĩ mô D303K43.TKK.ĐN306/05/2022 - 08/05/2022; 14/05/2022 - 15/05/2022Học cùng K43.QLK.ĐN_1
13 Trương Bá ThanhKinh tế lượngD205K42.TNH.ĐN318/03/2022 - 20/03/2022; 26/03/2022 - 27/03/2022 
14 Bùi Quang BìnhKinh tế phát triển D302K43.QLK.ĐN_1320/05/2022 - 22/05/2022; 28/05/2022 - 29/05/2022 
15 Bùi Quang BìnhKinh tế phát triển  K43.QLK.ĐN_2315/04/2022 - 17/04/2022; 23/04/2022 - 24/04/2022 
16 Bùi Quang BìnhKinh tế phát triển D303K43.TKK.ĐN320/05/2022 - 22/05/2022; 28/05/2022 - 29/05/2022Học cùng K43.QLK.ĐN_1
17 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo D204K42.QLK.ĐN313/05/2022 - 15/05/2022; 21/05/2022 - 22/05/2022 
18 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo và đạo đức kinh doanh D301K43.QTR.ĐN_1315/04/2022 - 17/04/2022; 23/04/2022 - 24/04/2022 
19 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo và đạo đức kinh doanh D301K43.QTR.ĐN_2315/04/2022 - 17/04/2022; 23/04/2022 - 24/04/2022Học cùng K43.QTR.ĐN_1
20 Nguyễn Thị Thiều QuangNgân hàng đầu tưD304K43.TNH.ĐN315/04/2022 - 17/04/2022; 23/04/2022 - 24/04/2022 
21 Ngô Thị Khuê ThưNghiên cứu marketingD202K42.QTR.ĐN301/04/2022 - 03/04/2022; 16/04/2022 - 17/04/2022 
22 Hà Phước VũPhân tích báo cáo tài chínhD304K43.TNH.ĐN306/05/2022 - 08/05/2022; 14/05/2022 - 15/05/2022 
23 Hoàng TùngPhân tích tài chính và định giá doanh nghiệpD206K43.KTO.ĐN303/06/2022 - 05/06/2022; 11/06/2022 - 12/06/2022 
24 Hồ Hữu TiếnPhân tích tín dụngD205K42.TNH.ĐN301/04/2022 - 03/04/2022; 16/04/2022 - 17/04/2022 
25 Trần Đình Khôi NguyênPhương pháp nghiên cứu khoa học D201K42.KTO.ĐN322/04/2022 - 24/04/2022; 07/05/2022 - 08/05/2022 
26 Trần Đình Khôi NguyênPhương pháp nghiên cứu khoa học D206K43.KTO.ĐN317/06/2022 - 19/06/2022; 25/06/2022 - 26/06/2022 
27 Phạm Thị Lan HươngPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanhD301K43.QTR.ĐN_1306/05/2022 - 08/05/2022; 14/05/2022 - 15/05/2022 
28 Phạm Thị Lan HươngPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanhD301K43.QTR.ĐN_2306/05/2022 - 08/05/2022; 14/05/2022 - 15/05/2022Học cùng K43.QTR.ĐN_1
29 Ngô Thị Khuê ThưPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanhD304K43.TNH.ĐN320/05/2022 - 22/05/2022; 28/05/2022 - 29/05/2022 
30 Nguyễn Thị Mỹ HươngPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế D302K43.QLK.ĐN_1315/04/2022 - 17/04/2022; 23/04/2022 - 24/04/2022 
31 Lê Văn HuyPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế  K43.QLK.ĐN_2306/05/2022 - 08/05/2022; 14/05/2022 - 15/05/2022 
32 Nguyễn Thị Mỹ HươngPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế D303K43.TKK.ĐN315/04/2022 - 17/04/2022; 23/04/2022 - 24/04/2022Học cùng K43.QLK.ĐN_1
33 Lê BảoQuản lý nhà nước về kinh tế D204K42.QLK.ĐN301/04/2022 - 03/04/2022; 16/04/2022 - 17/04/2022 
34 Nguyễn Thị Bích ThủyQuản trị chất lượngD202K42.QTR.ĐN322/04/2022 - 24/04/2022; 07/05/2022 - 08/05/2022 
35 Nguyễn Thanh LiêmQuản trị chiến lượcD301K43.QTR.ĐN_1320/05/2022 - 22/05/2022; 28/05/2022 - 29/05/2022 
36 Nguyễn Thanh LiêmQuản trị chiến lượcD301K43.QTR.ĐN_2320/05/2022 - 22/05/2022; 28/05/2022 - 29/05/2022Học cùng K43.QTR.ĐN_1
37 Đặng Tùng LâmQuản trị danh mục đầu tưD304K43.TNH.ĐN303/06/2022 - 05/06/2022; 11/06/2022 - 12/06/2022 
38 Nguyễn Xuân LãnQuản trị học D302K43.QLK.ĐN_1317/06/2022 - 19/06/2022; 25/06/2022 - 26/06/2022 
39 Nguyễn Xuân LãnQuản trị học  K43.QLK.ĐN_2303/06/2022 - 05/06/2022; 11/06/2022 - 12/06/2022 
40 Huỳnh Thị Diệu LinhQuản trị kinh doanh quốc tếD301K43.QTR.ĐN_1303/06/2022 - 05/06/2022; 11/06/2022 - 12/06/2022 
41 Huỳnh Thị Diệu LinhQuản trị kinh doanh quốc tếD301K43.QTR.ĐN_2303/06/2022 - 05/06/2022; 11/06/2022 - 12/06/2022Học cùng K43.QTR.ĐN_1
42 Lê Văn HuyQuản trị marketingD301K43.QTR.ĐN_1317/06/2022 - 19/06/2022; 25/06/2022 - 26/06/2022 
43 Lê Văn HuyQuản trị marketingD301K43.QTR.ĐN_2317/06/2022 - 19/06/2022; 25/06/2022 - 26/06/2022Học cùng K43.QTR.ĐN_1
44 Lâm Chí DũngQuản trị ngân hàng thương mạiD304K43.TNH.ĐN317/06/2022 - 19/06/2022; 25/06/2022 - 26/06/2022 
45 Nguyễn Quốc TuấnQuản trị nguồn nhân lựcD202K42.QTR.ĐN313/05/2022 - 15/05/2022; 21/05/2022 - 22/05/2022 
46 Trương Hồng TrìnhQuản trị tài chínhD202K42.QTR.ĐN327/05/2022 - 29/05/2022; 04/06/2022 - 05/06/2022 
47 Trương Hồng TrìnhQuản trị tài chính nâng caoD201K42.KTO.ĐN318/03/2022 - 20/03/2022; 26/03/2022 - 27/03/2022 
48 Hoàng Dương Việt AnhTài chính côngD204K42.QLK.ĐN322/04/2022 - 24/04/2022; 07/05/2022 - 08/05/2022 
49 Nguyễn Thành ĐạtTài chính côngD205K42.TNH.ĐN322/04/2022 - 24/04/2022; 07/05/2022 - 08/05/2022 
50 Nguyễn Hòa NhânTài chính công tyD205K42.TNH.ĐN313/05/2022 - 15/05/2022; 21/05/2022 - 22/05/2022 
51 Trần Phước TrữThống kê ứng dụng trong kinh tếD303K43.TKK.ĐN317/06/2022 - 19/06/2022; 25/06/2022 - 26/06/2022