DHKT

Thời khóa biểu Hệ đào tạo Sau Đại học

Học kỳ:
Học phần:
Lớp học phần:
Giảng viên:
 
THỜI KHÓA BIỂU
#Giảng viênHọc phầnPhòngLớpTín chỉThời gian họcGhi chú
1 Lê Hữu ÁiCác tác phẩm kinh điển triết học của C.Mác - Ph.Ăng-ghen và V.I.Lê-ninD106K34.TRI.ĐN316/03/2018 - 18/03/2018; 24/03/2018 - 25/03/2018 
2 Lê Hữu ÁiCác tác phẩm kinh điển triết học của C.Mác - Ph.Ăng-ghen và V.I.Lê-ninD106K35.TRI.ĐN316/03/2018 - 18/03/2018; 24/03/2018 - 25/03/2018Học cùng K34.TRI.ĐN
3 Võ Xuân TiếnChính sách công D203K35.QLK.ĐN304/05/2018 - 06/05/2018; 12/05/2018 - 13/05/2018Học cùng K36.QLK.ĐN
4 Võ Xuân TiếnChính sách công  K35.QLK.KT306/04/2018 - 10/04/2018 
5 Võ Xuân TiếnChính sách công D203K36.QLK.ĐN304/05/2018 - 06/05/2018; 12/05/2018 - 13/05/2018 
6 Phạm Hoài HươngChuẩn mực báo cáo tài chính quốc tếD102K34.KTO.ĐN309/03/2018 - 11/03/2018; 17/03/2018 - 18/03/2018 
7 Phạm Hoài HươngChuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế K34.KTO.KT320/04/2018 - 24/04/2018 
8 Phạm Hoài HươngChuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế K35.KTO.KT320/04/2018 - 24/04/2018Học cùng K34.KTO.KT
9 Võ Thị Thuý AnhCông cụ phái sinhD105K34.TNH.ĐN304/05/2018 - 06/05/2018; 12/05/2018 - 13/05/2018 
10 Võ Thị Thuý AnhCông cụ phái sinh K34.TNH.KT323/03/2018 - 27/03/2018 
11 Nguyễn Thị Bích ThuHành vi tổ chức G101K35.QTR.ĐN330/03/2018 - 01/04/2018; 07/04/2018 - 08/04/2018Học cùng K36.QTR.ĐN
12 Nguyễn Thị Bích ThuHành vi tổ chức  K35.QTR.QB309/03/2018 - 13/03/2018 
13 Nguyễn Thị Bích ThuHành vi tổ chức G101K36.QTR.ĐN330/03/2018 - 01/04/2018; 07/04/2018 - 08/04/2018 
14 Huỳnh Thị Hồng HạnhHệ thống thông tin kế toánD204K35.KTO.ĐN304/05/2018 - 06/05/2018; 12/05/2018 - 13/05/2018Học cùng K36.KTO.ĐN
15 Huỳnh Thị Hồng HạnhHệ thống thông tin kế toán K35.KTO.KT309/03/2018 - 13/03/2018 
16 Huỳnh Thị Hồng HạnhHệ thống thông tin kế toán K35.KTO.QN313/04/2018 - 17/04/2018 
17 Huỳnh Thị Hồng HạnhHệ thống thông tin kế toánD205K36.KTO.ĐN304/05/2018 - 06/05/2018; 12/05/2018 - 13/05/2018 
18 Đoàn Ngọc Phi AnhKế toán quản trị D204K35.KTO.ĐN330/03/2018 - 01/04/2018; 07/04/2018 - 08/04/2018Học cùng K36.KTO.ĐN
19 Đoàn Ngọc Phi AnhKế toán quản trị  K35.KTO.QN318/05/2018 - 22/05/2018 
20 Đoàn Ngọc Phi AnhKế toán quản trị  K35.QTR.KT320/04/2018 - 24/04/2018 
21 Đoàn Ngọc Phi AnhKế toán quản trị D205K36.KTO.ĐN330/03/2018 - 01/04/2018; 07/04/2018 - 08/04/2018 
22 Trương Bá ThanhKế toán quản trị chiến lượcD102K34.KTO.ĐN323/03/2018 - 25/03/2018; 31/03/2018 - 01/04/2018 
23 Trương Bá ThanhKế toán quản trị chiến lược K34.KTO.KT304/05/2018 - 08/05/2018 
24 Trương Bá ThanhKế toán quản trị chiến lược K35.KTO.KT304/05/2018 - 08/05/2018Học cùng K34.KTO.KT
25 Nguyễn Công PhươngKế toán tài chính D205K36.KTO.ĐN313/04/2018 - 15/04/2018; 21/04/2018 - 22/04/2018 
26 Nguyễn Hữu CườngKế toán tài chính nâng caoD204K35.KTO.ĐN313/04/2018 - 15/04/2018; 21/04/2018 - 22/04/2018 
27 Nguyễn Hữu CườngKế toán tài chính nâng cao K35.KTO.KT318/05/2018 - 22/05/2018 
28 Nguyễn Hữu CườngKế toán tài chính nâng cao K35.KTO.QN309/03/2018 - 13/03/2018 
29 Đường Nguyễn HưngKiểm soát nội bộ D102K34.KTO.ĐN313/04/2018 - 15/04/2018; 20/04/2018 - 21/04/2018 
30 Đường Nguyễn HưngKiểm soát nội bộ  K34.KTO.KT309/03/2018 - 13/03/2018 
31 Đoàn Thị Ngọc TraiKiểm toánD204K35.KTO.ĐN318/05/2018 - 20/05/2018; 26/05/2018 - 27/05/2018Học cùng K36.KTO.ĐN
32 Đoàn Thị Ngọc TraiKiểm toán K35.KTO.QN301/06/2018 - 05/06/2018 
33 Đoàn Thị Ngọc TraiKiểm toánD205K36.KTO.ĐN318/05/2018 - 20/05/2018; 26/05/2018 - 27/05/2018 
34 Nguyễn HiệpKinh tế công D201K34.KPT.ĐN323/03/2018 - 25/03/2018; 31/03/2018 - 01/04/2018 
35 Nguyễn Thị ThủyKinh tế đầu tưD201K34.KPT.ĐN309/03/2018 - 11/03/2018; 17/03/2018 - 18/03/2018 
36 Nguyễn Thị ThủyKinh tế đầu tưD103K34.QLK.ĐN318/05/2018 - 20/05/2018; 26/05/2018 - 27/05/2018 
37 Nguyễn Thị ThủyKinh tế đầu tư K34.QLK.KT323/03/2018 - 27/03/2018 
38 Trương Sỹ QuýKinh tế học vi mô  K36.KPT.QB313/04/2018 - 17/04/2018 
39 Trương Sỹ QuýKinh tế học vi mô D203K36.QLK.ĐN312/01/2018 - 14/01/2018; 20/01/2018 - 21/01/2018 
40 Trương Sỹ QuýKinh tế học vi mô  K36.QLK.KT323/03/2018 - 27/03/2018 
41 Nguyễn Mạnh ToànKinh tế học vĩ mô D201K34.KPT.ĐN304/05/2018 - 06/05/2018; 12/05/2018 - 13/05/2018 
42 Nguyễn Mạnh ToànKinh tế học vĩ mô D103K34.QLK.ĐN323/03/2018 - 25/03/2018; 31/03/2018 - 01/04/2018 
43 Nguyễn Mạnh ToànKinh tế học vĩ mô  K34.QLK.KT309/03/2018 - 13/03/2018 
44 Nguyễn Mạnh ToànKinh tế học vĩ mô D203K35.QLK.ĐN318/05/2018 - 20/05/2018; 26/05/2018 - 27/05/2018Học cùng K36.QLK.ĐN
45 Nguyễn Mạnh ToànKinh tế học vĩ mô D203K36.QLK.ĐN318/05/2018 - 20/05/2018; 26/05/2018 - 27/05/2018 
46 Nguyễn Mạnh ToànKinh tế học vĩ mô  K36.QLK.KT320/04/2018 - 24/04/2018 
47 Hồ Đình BảoKinh tế lao động  K35.KPT.QN306/04/2018 - 10/04/2018 
48 Lê DânKinh tế lượng K36.KPT.QB309/03/2018 - 13/03/2018 
49 Trương Bá ThanhKinh tế lượng K36.TNH.QB313/04/2018 - 17/04/2018 
50 Hoàng Văn LongKinh tế môi trường K35.KPT.QN309/03/2018 - 13/03/2018 
51 Võ Xuân TiếnKinh tế nông nghiệp  K35.KPT.QN320/04/2018 - 24/04/2018 
52 Bùi Quang BìnhKinh tế phát triển  K35.KPT.QN318/05/2018 - 22/05/2018 
53 Bùi Quang BìnhKinh tế phát triển D203K35.QLK.ĐN313/04/2018 - 15/04/2018; 21/04/2018 - 22/04/2018Học cùng K36.QLK.ĐN
54 Bùi Quang BìnhKinh tế phát triển  K35.QLK.KT323/03/2018 - 27/03/2018 
55 Bùi Quang BìnhKinh tế phát triển  K36.KPT.QB301/06/2018 - 05/06/2018 
56 Bùi Quang BìnhKinh tế phát triển D203K36.QLK.ĐN313/04/2018 - 15/04/2018; 21/04/2018 - 22/04/2018 
57 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo và đạo đức kinh doanh  K35.QTR.ĐL323/03/2018 - 27/03/2018 
58 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo và đạo đức kinh doanh G101K35.QTR.ĐN301/06/2018 - 03/06/2018; 09/06/2018 - 10/06/2018Học cùng K36.QTR.ĐN
59 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo và đạo đức kinh doanh  K35.QTR.KT306/04/2018 - 10/04/2018 
60 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo và đạo đức kinh doanh  K35.QTR.QB318/05/2018 - 22/05/2018 
61 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo và đạo đức kinh doanh G101K36.QTR.ĐN301/06/2018 - 03/06/2018; 09/06/2018 - 10/06/2018 
62 Nguyễn Hồng CửLịch sử học thuyết kinh tế và một số vấn đề Kinh tế chính trị hiện đạiD106K34.TRI.ĐN218/05/2018 - 21/05/2018 
63 Nguyễn Hồng CửLịch sử học thuyết kinh tế và một số vấn đề Kinh tế chính trị hiện đạiD106K35.TRI.ĐN218/05/2018 - 21/05/2018Học cùng K34.TRI.ĐN
64 Trần Hồng LưuLịch sử tư tưởng mỹ học D106K34.TRI.ĐN220/04/2018 - 23/04/2018 
65 Trần Hồng LưuLịch sử tư tưởng mỹ học D106K35.TRI.ĐN220/04/2018 - 23/04/2018Học cùng K34.TRI.ĐN
66 Ngô Hà TấnLý thuyết kế toánD205K36.KTO.ĐN319/01/2018 - 21/01/2018; 27/01/2018 - 28/01/2018 
67 Lâm Chí DũngLý thuyết tài chính tiền tệD202K35.TNH.ĐN318/05/2018 - 20/05/2018; 26/05/2018 - 27/05/2018 
68 Lâm Chí DũngLý thuyết tài chính tiền tệ K35.TNH.QB320/04/2018 - 24/04/2018 
69 Lâm Chí DũngLý thuyết tài chính tiền tệ K36.TNH.QB309/03/2018 - 13/03/2018 
70 Nguyễn Tấn HùngMột số trào lưu triết học phương Tây hiện đạiD106K34.TRI.ĐN230/03/2018 - 02/04/2018 
71 Nguyễn Tấn HùngMột số trào lưu triết học phương Tây hiện đạiD106K35.TRI.ĐN230/03/2018 - 02/04/2018Học cùng K34.TRI.ĐN
72 Hồ Hữu TiếnNgân hàng đầu tưD105K34.TNH.ĐN318/05/2018 - 20/05/2018; 26/05/2018 - 27/05/2018 
73 Hồ Hữu TiếnNgân hàng đầu tư K34.TNH.KT304/05/2018 - 08/05/2018 
74 Nguyễn Ngọc AnhNgân hàng trung ươngD105K34.TNH.ĐN313/04/2018 - 15/04/2018; 21/04/2018 - 22/04/2018 
75 Nguyễn Ngọc AnhNgân hàng trung ương K34.TNH.KT309/03/2018 - 13/03/2018 
76 Lê Thế GiớiNghiên cứu marketingD104K34.QTR.ĐN323/03/2018 - 25/03/2018; 31/03/2018 - 01/04/2018 
77 Lê Thế GiớiNghiên cứu marketing K34.QTR.KT320/04/2018 - 24/04/2018 
78 Hoàng TùngPhân tích báo cáo tài chính K36.TNH.QB318/05/2018 - 22/05/2018 
79 Ninh Thị Thu ThủyPhân tích chi phí – lợi ích  K35.QLK.KT301/06/2018 - 05/06/2018 
80 Hoàng TùngPhân tích tài chính và định giá doanh nghiệpD204K35.KTO.ĐN309/03/2018 - 11/03/2018; 17/03/2018 - 18/03/2018 
81 Hoàng TùngPhân tích tài chính và định giá doanh nghiệp K35.KTO.QN330/03/2018 - 03/04/2018 
82 Hồ Hữu TiếnPhân tích tín dụng K35.TNH.ĐL309/03/2018 - 13/03/2018 
83 Hồ Hữu TiếnPhân tích tín dụngD202K35.TNH.ĐN330/03/2018 - 01/04/2018; 07/04/2018 - 08/04/2018 
84 Hồ Hữu TiếnPhân tích tín dụng K35.TNH.KT320/04/2018 - 24/04/2018 
85 Hồ Hữu TiếnPhân tích tín dụng K35.TNH.QB323/03/2018 - 27/03/2018 
86 Lê Hữu ÁiPhương pháp luận nghiên cứu và giảng dạy triết họcD106K34.TRI.ĐN211/05/2018 - 14/05/2018 
87 Lê Hữu ÁiPhương pháp luận nghiên cứu và giảng dạy triết họcD106K35.TRI.ĐN211/05/2018 - 14/05/2018Học cùng K34.TRI.ĐN
88 Ngô Thị Khuê ThưPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanhD105K34.TNH.ĐN302/03/2018 - 04/03/2018; 10/03/2018 - 11/03/2018 
89 Trần Đình Khôi NguyênPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanhD204K35.KTO.ĐN301/06/2018 - 03/06/2018; 09/06/2018 - 10/06/2018Học cùng K36.KTO.ĐN
90 Trần Đình Khôi NguyênPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh K35.KTO.QN304/05/2018 - 08/05/2018 
91 Phạm Thị Lan HươngPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh K35.QTR.ĐL304/05/2018 - 08/05/2018 
92 Phạm Thị Lan HươngPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh K35.QTR.KT309/03/2018 - 13/03/2018 
93 Ngô Thị Khuê ThưPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh K35.TNH.ĐL330/03/2018 - 03/04/2018 
94 Ngô Thị Khuê ThưPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh K35.TNH.KT313/04/2018 - 17/04/2018 
95 Trần Đình Khôi NguyênPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanhD205K36.KTO.ĐN301/06/2018 - 03/06/2018; 09/06/2018 - 10/06/2018 
96 Phạm Thị Lan HươngPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh K36.QTR.KT306/04/2018 - 10/04/2018 
97 Võ Thị Thuý AnhPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế D201K34.KPT.ĐN313/04/2018 - 15/04/2018; 21/04/2018 - 22/04/2018 
98 Nguyễn Thị Mỹ HươngPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế D103K34.QLK.ĐN309/03/2018 - 11/03/2018; 17/03/2018 - 18/03/2018 
99 Võ Thị Thuý AnhPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế  K34.QLK.KT306/04/2018 - 10/04/2018 
100 Lê BảoQuản lý nhà nước về kinh tế D103K34.QLK.ĐN313/04/2018 - 15/04/2018; 21/04/2018 - 22/04/2018 
101 Lê BảoQuản lý nhà nước về kinh tế  K34.QLK.KT304/05/2018 - 08/05/2018 
102 Lê BảoQuản lý nhà nước về kinh tế D203K35.QLK.ĐN301/06/2018 - 03/06/2018; 09/06/2018 - 10/06/2018Học cùng K36.QLK.ĐN
103 Lê BảoQuản lý nhà nước về kinh tế  K35.QLK.KT318/05/2018 - 22/05/2018 
104 Lê BảoQuản lý nhà nước về kinh tế D203K36.QLK.ĐN301/06/2018 - 03/06/2018; 09/06/2018 - 10/06/2018 
105 Nguyễn Thị Bích ThủyQuản trị chất lượngD104K34.QTR.ĐN306/04/2018 - 08/04/2018; 14/04/2018 - 15/04/2018 
106 Nguyễn Thị Bích ThủyQuản trị chất lượng K34.QTR.KT309/03/2018 - 13/03/2018 
107 Võ Quang TríQuản trị chiến lượcD102K34.KTO.ĐN304/05/2018 - 06/05/2018; 12/05/2018 - 13/05/2018 
108 Võ Quang TríQuản trị chiến lược K34.KTO.KT323/03/2018 - 27/03/2018 
109 Lê Thế GiớiQuản trị chiến lượcD103K34.QLK.ĐN304/05/2018 - 06/05/2018; 12/05/2018 - 13/05/2018 
110 Lê Thế GiớiQuản trị chiến lược K34.QLK.KT318/05/2018 - 22/05/2018 
111 Nguyễn Thanh LiêmQuản trị chiến lượcD104K34.QTR.ĐN309/03/2018 - 11/03/2018; 17/03/2018 - 18/03/2018 
112 Nguyễn Thanh LiêmQuản trị chiến lược K34.QTR.KT306/04/2018 - 10/04/2018 
113 Võ Quang TríQuản trị chiến lược K35.KTO.KT323/03/2018 - 27/03/2018Học cùng K34.KTO.KT
114 Nguyễn Thanh LiêmQuản trị chiến lược K35.QTR.ĐL320/04/2018 - 24/04/2018 
115 Nguyễn Thanh LiêmQuản trị chiến lược K35.QTR.KT318/05/2018 - 22/05/2018 
116 Nguyễn Phúc NguyênQuản trị chuỗi cung ứng K35.QTR.KT323/03/2018 - 27/03/2018 
117 Đặng Tùng LâmQuản trị danh mục đầu tư K35.TNH.ĐL312/01/2018 - 16/01/2018 
118 Đặng Tùng LâmQuản trị danh mục đầu tưD202K35.TNH.ĐN313/04/2018 - 15/04/2018; 21/04/2018 - 22/04/2018 
119 Đặng Tùng LâmQuản trị danh mục đầu tư K35.TNH.KT309/03/2018 - 13/03/2018 
120 Đặng Tùng LâmQuản trị danh mục đầu tư K35.TNH.QB306/04/2018 - 10/04/2018 
121 Đào Hữu HòaQuản trị dự ánD104K34.QTR.ĐN318/05/2018 - 20/05/2018; 26/05/2018 - 27/05/2018 
122 Đào Hữu HòaQuản trị dự án K34.QTR.KT311/05/2018 - 15/05/2018 
123 Nguyễn Xuân LãnQuản trị học  K36.QLK.KT306/04/2018 - 10/04/2018 
124 Nguyễn Thị Như LiêmQuản trị kinh doanh quốc tế K35.QTR.ĐL318/05/2018 - 22/05/2018 
125 Nguyễn Thị Như LiêmQuản trị kinh doanh quốc tế K35.QTR.KT304/05/2018 - 08/05/2018 
126 Nguyễn Thị Như LiêmQuản trị kinh doanh quốc tế K36.QTR.KT320/04/2018 - 24/04/2018 
127 Lê Văn HuyQuản trị marketingG101K35.QTR.ĐN318/05/2018 - 20/05/2018; 26/05/2018 - 27/05/2018Học cùng K36.QTR.ĐN
128 Lê Văn HuyQuản trị marketing K35.QTR.QB320/04/2018 - 24/04/2018 
129 Lê Văn HuyQuản trị marketingG101K36.QTR.ĐN318/05/2018 - 20/05/2018; 26/05/2018 - 27/05/2018 
130 Lê Văn HuyQuản trị marketing K36.QTR.KT323/03/2018 - 27/03/2018 
131 Lâm Chí DũngQuản trị ngân hàng thương mạiD105K34.TNH.ĐN316/03/2018 - 18/03/2018; 24/03/2018 - 25/03/2018 
132 Lâm Chí DũngQuản trị ngân hàng thương mại K34.TNH.KT306/04/2018 - 10/04/2018 
133 Nguyễn Quốc TuấnQuản trị nguồn nhân lực K35.QTR.ĐL309/03/2018 - 13/03/2018 
134 Nguyễn Quốc TuấnQuản trị nguồn nhân lựcG101K35.QTR.ĐN313/04/2018 - 15/04/2018; 21/04/2018 - 22/04/2018Học cùng K36.QTR.ĐN
135 Nguyễn Quốc TuấnQuản trị nguồn nhân lực K35.QTR.QB304/05/2018 - 08/05/2018 
136 Nguyễn Quốc TuấnQuản trị nguồn nhân lựcG101K36.QTR.ĐN313/04/2018 - 15/04/2018; 21/04/2018 - 22/04/2018 
137 Lê Thị Minh HằngQuản trị sản xuất G101K35.QTR.ĐN304/05/2018 - 06/05/2018; 12/05/2018 - 13/05/2018Học cùng K36.QTR.ĐN
138 Lê Thị Minh HằngQuản trị sản xuất  K35.QTR.QB323/03/2018 - 27/03/2018 
139 Lê Thị Minh HằngQuản trị sản xuất G101K36.QTR.ĐN304/05/2018 - 06/05/2018; 12/05/2018 - 13/05/2018 
140 Đoàn Gia DũngQuản trị tài chínhD104K34.QTR.ĐN304/05/2018 - 06/05/2018; 12/05/2018 - 13/05/2018 
141 Đoàn Gia DũngQuản trị tài chính K34.QTR.KT323/03/2018 - 27/03/2018 
142 Đoàn Gia DũngQuản trị tài chính K35.QTR.ĐL306/04/2018 - 10/04/2018 
143 Trương Hồng TrìnhQuản trị tài chính nâng caoD102K34.KTO.ĐN318/05/2018 - 20/05/2018; 26/05/2018 - 27/05/2018 
144 Trương Hồng TrìnhQuản trị tài chính nâng cao K34.KTO.KT306/04/2018 - 10/04/2018 
145 Trương Hồng TrìnhQuản trị tài chính nâng cao K35.KTO.KT306/04/2018 - 10/04/2018Học cùng K34.KTO.KT
146 Đinh Bảo NgọcQuyết định đầu tư và tài trợD105K34.TNH.ĐN301/06/2018 - 03/06/2018; 09/06/2018 - 10/06/2018 
147 Đinh Bảo NgọcQuyết định đầu tư và tài trợ K34.TNH.KT318/05/2018 - 22/05/2018 
148 Nguyễn Phú TháiTài chính công K35.KPT.QN323/03/2018 - 27/03/2018 
149 Hoàng Dương Việt AnhTài chính côngD203K35.QLK.ĐN330/03/2018 - 01/04/2018; 07/04/2018 - 08/04/2018Học cùng K36.QLK.ĐN
150 Hoàng Dương Việt AnhTài chính công K35.QLK.KT320/04/2018 - 24/04/2018 
151 Hoàng Dương Việt AnhTài chính công K35.TNH.ĐL318/05/2018 - 22/05/2018 
152 Hoàng Dương Việt AnhTài chính côngD202K35.TNH.ĐN309/03/2018 - 11/03/2018; 17/03/2018 - 18/03/2018 
153 Hoàng Dương Việt AnhTài chính công K35.TNH.KT301/06/2018 - 05/06/2018 
154 Hoàng Dương Việt AnhTài chính công K35.TNH.QB304/05/2018 - 08/05/2018 
155 Hoàng Dương Việt AnhTài chính côngD203K36.QLK.ĐN330/03/2018 - 01/04/2018; 07/04/2018 - 08/04/2018 
156 Nguyễn Hòa NhânTài chính công ty K35.TNH.ĐL320/04/2018 - 24/04/2018 
157 Nguyễn Hòa NhânTài chính công tyD202K35.TNH.ĐN304/05/2018 - 06/05/2018; 12/05/2018 - 13/05/2018 
158 Nguyễn Hòa NhânTài chính công ty K35.TNH.KT318/05/2018 - 22/05/2018 
159 Nguyễn Hòa NhânTài chính công ty K35.TNH.QB309/03/2018 - 13/03/2018 
160 Nguyễn Ngọc VũTài chính quốc tếD105K34.TNH.ĐN330/03/2018 - 01/04/2018; 07/04/2018 - 08/04/2018 
161 Nguyễn Ngọc VũTài chính quốc tế K34.TNH.KT320/04/2018 - 24/04/2018 
162 Trần Phước TrữThống kê kinh tế  K35.QLK.KT309/03/2018 - 13/03/2018 
163 Trần Phước TrữThống kê ứng dụng trong kinh tếD201K34.KPT.ĐN318/05/2018 - 20/05/2018; 26/05/2018 - 27/05/2018 
164 Lê Hữu ÁiTriết học K36.KPT.QB419/01/2018 - 25/01/2018Học cùng K36.TNH.QB
165 Trịnh Sơn HoanTriết họcD205K36.KTO.ĐN410/03/2018 - 11/03/2018; 17/03/2018 - 18/03/2018; 24/03/2018 - 25/03/2018 
166 Trịnh Sơn HoanTriết họcD203K36.QLK.ĐN410/03/2018 - 11/03/2018; 17/03/2018 - 18/03/2018; 24/03/2018 - 25/03/2018Học cùng K36.KTO.ĐN
167 Trần Hồng LưuTriết học K36.QLK.KT409/03/2018 - 15/03/2018Học cùng K36.QTR.KT
168 Trịnh Sơn HoanTriết họcG101K36.QTR.ĐN410/03/2018 - 11/03/2018; 17/03/2018 - 18/03/2018; 24/03/2018 - 25/03/2018Học cùng K36.KTO.ĐN
169 Trần Hồng LưuTriết học K36.QTR.KT409/03/2018 - 15/03/2018 
170 Lê Hữu ÁiTriết học K36.TNH.QB419/01/2018 - 25/01/2018 
171 Trần Ngọc ÁnhTriết học tôn giáoD106K34.TRI.ĐN213/04/2018 - 16/04/2018 
172 Trần Ngọc ÁnhTriết học tôn giáoD106K35.TRI.ĐN213/04/2018 - 16/04/2018Học cùng K34.TRI.ĐN
173 Lâm Bá HòaTriết học trong khoa học tự nhiênD106K34.TRI.ĐN209/03/2018 - 12/03/2018 
174 Lâm Bá HòaTriết học trong khoa học tự nhiênD106K35.TRI.ĐN209/03/2018 - 12/03/2018Học cùng K34.TRI.ĐN
paykasa bozdurma
antalya escort
instagram takipçi satın al
beylikdüzü escort istanbul escort beylikduzu escort ataköy escort
istanbul escort istanbul escort istanbul escort umraniye escort sirinevler escort
ankara escortlar

antalya escort

izmir escort
alanya escort
side escort konyaalti escort kadik�y escort gaziantep escort