DHKT

Thời khóa biểu Hệ đào tạo Sau Đại học

Học kỳ:
Học phần:
Lớp học phần:
Giảng viên:
 
THỜI KHÓA BIỂU
#Giảng viênHọc phầnPhòngLớpTín chỉThời gian họcGhi chú
1 Lê BảoChính sách công  K36.QLK.KT307/09/2018 - 11/09/2018 
2 Phạm Hoài HươngChuẩn mực báo cáo tài chính quốc tếD101K35.KTO.ĐN319/10/2018 - 21/10/2018; 27/10/2018 - 28/10/2018 
3 Phạm Hoài HươngChuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế K35.KTO.QN309/11/2018 - 13/11/2018 
4 Võ Thị Thuý AnhCông cụ phái sinh K35.TNH.ĐL307/09/2018 - 11/09/2018 
5 Võ Thị Thuý AnhCông cụ phái sinhD103K35.TNH.ĐN328/09/2018 - 30/09/2018; 06/10/2018 - 07/10/2018 
6 Võ Thị Thuý AnhCông cụ phái sinh K35.TNH.KT319/10/2018 - 23/10/2018 
7 Võ Thị Thuý AnhCông cụ phái sinh K35.TNH.QB309/11/2018 - 13/11/2018 
8 Nguyễn Thị Bích ThuHành vi tổ chức  K36.QTR.KT319/10/2018 - 23/10/2018 
9 Đoàn Ngọc Phi AnhKế toán quản trị  K35.KTO.KT321/09/2018 - 25/09/2018 
10 Đoàn Ngọc Phi AnhKế toán quản trị D201K36.QTR.ĐN305/10/2018 - 07/10/2018; 13/10/2018 - 14/10/2018 
11 Đoàn Ngọc Phi AnhKế toán quản trị  K36.QTR.KT309/11/2018 - 13/11/2018 
12 Đoàn Ngọc Phi AnhKế toán quản trị D204K37.QTR.ĐN326/10/2018 - 28/10/2018; 03/11/2018 - 04/11/2018 
13 Đoàn Ngọc Phi AnhKế toán quản trị  K37.QTR.KT323/11/2018 - 27/11/2018 
14 Đoàn Ngọc Phi AnhKế toán quản trị  K37.QTR.QB307/09/2018 - 11/09/2018 
15 Trương Bá ThanhKế toán quản trị chiến lượcD101K35.KTO.ĐN324/08/2018 - 26/08/2018; 08/09/2018 - 09/09/2018 
16 Trương Bá ThanhKế toán quản trị chiến lược K35.KTO.QN328/09/2018 - 02/10/2018 
17 Nguyễn Công PhươngKế toán tài chính D202K37.KTO.ĐN319/10/2018 - 21/10/2018; 27/10/2018 - 28/10/2018 
18 Nguyễn Công PhươngKế toán tài chính  K37.KTO.QB312/10/2018 - 16/10/2018 
19 Nguyễn Công PhươngKế toán tài chính  K37.KTO.QNA309/11/2018 - 13/11/2018 
20 Nguyễn Hữu CườngKế toán tài chính nâng cao K35.KTO.KT302/11/2018 - 06/11/2018 
21 Nguyễn Hữu CườngKế toán tài chính nâng caoD105K36.KTO.ĐN323/11/2018 - 25/11/2018; 01/12/2018 - 02/12/2018 
22 Đường Nguyễn HưngKiểm soát nội bộ D101K35.KTO.ĐN309/11/2018 - 11/11/2018; 17/11/2018 - 18/11/2018 
23 Đường Nguyễn HưngKiểm soát nội bộ  K35.KTO.KT324/08/2018 - 28/08/2018 
24 Đường Nguyễn HưngKiểm soát nội bộ  K35.KTO.QN314/09/2018 - 18/09/2018 
25 Đoàn Thị Ngọc TraiKiểm toán K35.KTO.KT307/09/2018 - 11/09/2018 
26 Nguyễn HiệpKinh tế công  K35.KPT.QN324/08/2018 - 28/08/2018 
27 Nguyễn HiệpKinh tế công  K36.KPT.QB314/09/2018 - 18/09/2018 
28 Nguyễn Thị ThủyKinh tế đầu tư K35.KPT.QN307/09/2018 - 11/09/2018 
29 Nguyễn Thị ThủyKinh tế đầu tưD102K35.QLK.ĐN326/10/2018 - 28/10/2018; 03/11/2018 - 04/11/2018 
30 Nguyễn Thị ThủyKinh tế đầu tư K35.QLK.KT324/08/2018 - 28/08/2018 
31 Nguyễn Thị ThủyKinh tế đầu tưD106K36.QLK.ĐN305/10/2018 - 07/10/2018; 13/10/2018 - 14/10/2018 
32 Trương Sỹ QuýKinh tế học vi mô D203K37.QLK.ĐN305/10/2018 - 07/10/2018; 13/10/2018 - 14/10/2018 
33 Trương Sỹ QuýKinh tế học vi mô  K37.QLK.KT319/10/2018 - 23/10/2018 
34 Trương Sỹ QuýKinh tế học vi mô  K37.QLK.QNA307/09/2018 - 11/09/2018 
35 Nguyễn Mạnh ToànKinh tế học vĩ mô  K36.KPT.QB328/09/2018 - 02/10/2018 
36 Hồ Đình BảoKinh tế lao động  K36.KPT.QB309/11/2018 - 13/11/2018 
37 Lê DânKinh tế lượngD105K36.KTO.ĐN324/08/2018 - 26/08/2018; 08/09/2018 - 09/09/2018 
38 Lê DânKinh tế lượngD202K37.KTO.ĐN314/09/2018 - 16/09/2018; 22/09/2018 - 23/09/2018 
39 Lê DânKinh tế lượng K37.KTO.QB309/11/2018 - 13/11/2018 
40 Lê DânKinh tế lượng K37.KTO.QNA305/10/2018 - 09/10/2018 
41 Trương Bá ThanhKinh tế lượngD205K37.TNH.ĐN302/11/2018 - 04/11/2018; 10/11/2018 - 11/11/2018 
42 Hoàng Văn LongKinh tế môi trường K36.KPT.QB324/08/2018 - 28/08/2018 
43 Võ Xuân TiếnKinh tế nông nghiệp  K36.KPT.QB319/10/2018 - 23/10/2018 
44 Bùi Quang BìnhKinh tế phát triển  K36.QLK.KT324/08/2018 - 28/08/2018 
45 Lê BảoKinh tế vùng  K35.KPT.QN305/10/2018 - 09/10/2018 
46 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo D102K35.QLK.ĐN309/11/2018 - 11/11/2018; 17/11/2018 - 18/11/2018 
47 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo  K35.QLK.KT326/10/2018 - 30/10/2018 
48 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo D106K36.QLK.ĐN314/09/2018 - 16/09/2018; 22/09/2018 - 23/09/2018 
49 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo  K36.QLK.KT323/11/2018 - 27/11/2018 
50 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo và đạo đức kinh doanh  K35.QTR.KT307/09/2018 - 11/09/2018 
51 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo và đạo đức kinh doanh  K36.QTR.KT305/10/2018 - 09/10/2018 
52 Dương Anh HoàngLịch sử triết học Ấn ĐộD104K35.TRI.ĐN202/11/2018 - 05/11/2018 
53 Trịnh Sơn HoanLịch sử triết học phương Tây trước MácD104K35.TRI.ĐN314/09/2018 - 16/09/2018; 22/09/2018 - 23/09/2018 
54 Trần Hồng LưuLịch sử triết học Trung QuốcD104K35.TRI.ĐN219/10/2018 - 22/10/2018 
55 Ngô Hà TấnLý thuyết kế toánD202K37.KTO.ĐN328/09/2018 - 30/09/2018; 06/10/2018 - 07/10/2018 
56 Ngô Hà TấnLý thuyết kế toán K37.KTO.QB314/09/2018 - 18/09/2018 
57 Ngô Hà TấnLý thuyết kế toán K37.KTO.QNA307/09/2018 - 11/09/2018 
58 Hồ Hữu TiếnNgân hàng đầu tư K35.TNH.ĐL324/08/2018 - 28/08/2018 
59 Hồ Hữu TiếnNgân hàng đầu tưD103K35.TNH.ĐN314/09/2018 - 16/09/2018; 22/09/2018 - 23/09/2018 
60 Hồ Hữu TiếnNgân hàng đầu tư K35.TNH.KT305/10/2018 - 09/10/2018 
61 Hồ Hữu TiếnNgân hàng đầu tư K35.TNH.QB326/10/2018 - 30/10/2018 
62 Nguyễn Ngọc AnhNgân hàng trung ương K35.TNH.ĐL305/10/2018 - 09/10/2018 
63 Nguyễn Ngọc AnhNgân hàng trung ươngD103K35.TNH.ĐN309/11/2018 - 11/11/2018; 17/11/2018 - 18/11/2018 
64 Nguyễn Ngọc AnhNgân hàng trung ương K35.TNH.KT324/08/2018 - 28/08/2018 
65 Nguyễn Ngọc AnhNgân hàng trung ương K35.TNH.QB314/09/2018 - 18/09/2018 
66 Lê Thế GiớiNghiên cứu marketing K35.QTR.ĐL326/10/2018 - 30/10/2018 
67 Lê Thế GiớiNghiên cứu marketingG101K35.QTR.ĐN314/09/2018 - 16/09/2018; 22/09/2018 - 23/09/2018 
68 Lê Thế GiớiNghiên cứu marketing K35.QTR.KT305/10/2018 - 09/10/2018 
69 Lê Thế GiớiNghiên cứu marketing K35.QTR.QB309/11/2018 - 13/11/2018 
70 Lê Thế GiớiNghiên cứu marketingD201K36.QTR.ĐN324/08/2018 - 26/08/2018; 08/09/2018 - 09/09/2018 
71 Hoàng TùngPhân tích báo cáo tài chínhD205K37.TNH.ĐN305/10/2018 - 07/10/2018; 13/10/2018 - 14/10/2018 
72 Ninh Thị Thu ThủyPhân tích chi phí – lợi ích  K35.KPT.QN309/11/2018 - 13/11/2018 
73 Ninh Thị Thu ThủyPhân tích chi phí – lợi ích D102K35.QLK.ĐN324/08/2018 - 26/08/2018; 08/09/2018 - 09/09/2018 
74 Hoàng TùngPhân tích tài chính và định giá doanh nghiệp K35.KTO.KT319/10/2018 - 23/10/2018 
75 Hoàng TùngPhân tích tài chính và định giá doanh nghiệpD105K36.KTO.ĐN321/09/2018 - 23/09/2018; 29/09/2018 - 30/09/2018 
76 Hồ Hữu TiếnPhân tích tín dụng K36.TNH.QB323/11/2018 - 27/11/2018 
77 Trần Đình Khôi NguyênPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh K35.KTO.KT305/10/2018 - 09/10/2018 
78 Phạm Thị Lan HươngPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanhD201K36.QTR.ĐN302/11/2018 - 04/11/2018; 10/11/2018 - 11/11/2018 
79 Ngô Thị Khuê ThưPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh K36.TNH.QB305/10/2018 - 09/10/2018 
80 Phạm Thị Lan HươngPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanhD204K37.QTR.ĐN307/09/2018 - 09/09/2018; 15/09/2018 - 16/09/2018 
81 Phạm Thị Lan HươngPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh K37.QTR.KT328/09/2018 - 02/10/2018 
82 Phạm Thị Lan HươngPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh K37.QTR.QB323/11/2018 - 27/11/2018 
83 Ngô Thị Khuê ThưPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanhD205K37.TNH.ĐN307/09/2018 - 09/09/2018; 15/09/2018 - 16/09/2018 
84 Võ Thị Thuý AnhPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế  K35.KPT.QN321/09/2018 - 25/09/2018 
85 Nguyễn Thị Mỹ HươngPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế D102K35.QLK.ĐN328/09/2018 - 30/09/2018; 06/10/2018 - 07/10/2018 
86 Nguyễn Thị Mỹ HươngPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế  K35.QLK.KT314/09/2018 - 18/09/2018 
87 Lê BảoQuản lý nhà nước về kinh tế  K36.QLK.KT319/10/2018 - 23/10/2018 
88 Nguyễn Thị Bích ThủyQuản trị chất lượng K35.QTR.ĐL314/09/2018 - 18/09/2018 
89 Nguyễn Thị Bích ThủyQuản trị chất lượngG101K35.QTR.ĐN324/08/2018 - 26/08/2018; 08/09/2018 - 09/09/2018 
90 Nguyễn Thị Bích ThủyQuản trị chất lượng K35.QTR.KT309/11/2018 - 13/11/2018 
91 Nguyễn Thị Bích ThủyQuản trị chất lượng K35.QTR.QB326/10/2018 - 30/10/2018 
92 Võ Quang TríQuản trị chiến lượcD101K35.KTO.ĐN305/10/2018 - 07/10/2018; 13/10/2018 - 14/10/2018 
93 Võ Quang TríQuản trị chiến lược K35.KTO.QN324/08/2018 - 28/08/2018 
94 Lê Thế GiớiQuản trị chiến lượcD102K35.QLK.ĐN312/10/2018 - 14/10/2018; 20/10/2018 - 21/10/2018 
95 Lê Thế GiớiQuản trị chiến lược K35.QLK.KT323/11/2018 - 27/11/2018 
96 Nguyễn Thanh LiêmQuản trị chiến lượcG101K35.QTR.ĐN326/10/2018 - 28/10/2018; 03/11/2018 - 04/11/2018 
97 Nguyễn Thanh LiêmQuản trị chiến lược K35.QTR.QB312/10/2018 - 16/10/2018 
98 Võ Quang TríQuản trị chiến lượcD105K36.KTO.ĐN319/10/2018 - 21/10/2018; 27/10/2018 - 28/10/2018 
99 Nguyễn Phúc NguyênQuản trị chuỗi cung ứng K35.QTR.ĐL309/11/2018 - 13/11/2018 
100 Nguyễn Phúc NguyênQuản trị chuỗi cung ứngG101K35.QTR.ĐN328/09/2018 - 30/09/2018; 06/10/2018 - 07/10/2018 
101 Nguyễn Phúc NguyênQuản trị chuỗi cung ứng K35.QTR.QB307/09/2018 - 11/09/2018 
102 Đặng Tùng LâmQuản trị danh mục đầu tư K36.TNH.QB314/09/2018 - 18/09/2018 
103 Đào Hữu HòaQuản trị dự ánD102K35.QLK.ĐN314/09/2018 - 16/09/2018; 22/09/2018 - 23/09/2018 
104 Đào Hữu HòaQuản trị dự án K35.QLK.KT302/11/2018 - 06/11/2018 
105 Đào Hữu HòaQuản trị dự án K35.QTR.ĐL324/08/2018 - 28/08/2018 
106 Đào Hữu HòaQuản trị dự ánG101K35.QTR.ĐN309/11/2018 - 11/11/2018; 17/11/2018 - 18/11/2018 
107 Đào Hữu HòaQuản trị dự án K35.QTR.KT319/10/2018 - 23/10/2018 
108 Đào Hữu HòaQuản trị dự án K35.QTR.QB328/09/2018 - 02/10/2018 
109 Nguyễn Xuân LãnQuản trị học D106K36.QLK.ĐN302/11/2018 - 04/11/2018; 10/11/2018 - 11/11/2018 
110 Nguyễn Xuân LãnQuản trị học D203K37.QLK.ĐN316/11/2018 - 18/11/2018; 24/11/2018 - 25/11/2018 
111 Nguyễn Xuân LãnQuản trị học  K37.QLK.KT307/09/2018 - 11/09/2018 
112 Nguyễn Xuân LãnQuản trị học  K37.QLK.QNA312/10/2018 - 16/10/2018 
113 Nguyễn Thị Như LiêmQuản trị kinh doanh quốc tếD201K36.QTR.ĐN314/09/2018 - 16/09/2018; 22/09/2018 - 23/09/2018 
114 Nguyễn Thị Như LiêmQuản trị kinh doanh quốc tếD204K37.QTR.ĐN328/09/2018 - 30/09/2018; 06/10/2018 - 07/10/2018 
115 Nguyễn Thị Như LiêmQuản trị kinh doanh quốc tế K37.QTR.KT324/08/2018 - 28/08/2018 
116 Nguyễn Thị Như LiêmQuản trị kinh doanh quốc tế K37.QTR.QB312/10/2018 - 16/10/2018 
117 Lê Văn HuyQuản trị marketing K36.QTR.KT321/09/2018 - 25/09/2018 
118 Lâm Chí DũngQuản trị ngân hàng thương mại K35.TNH.ĐL309/11/2018 - 13/11/2018 
119 Lâm Chí DũngQuản trị ngân hàng thương mạiD103K35.TNH.ĐN326/10/2018 - 28/10/2018; 03/11/2018 - 04/11/2018 
120 Lâm Chí DũngQuản trị ngân hàng thương mại K35.TNH.KT307/09/2018 - 11/09/2018 
121 Lâm Chí DũngQuản trị ngân hàng thương mại K35.TNH.QB328/09/2018 - 02/10/2018 
122 Nguyễn Quốc TuấnQuản trị nguồn nhân lực K36.QTR.KT324/08/2018 - 28/08/2018 
123 Lê Thị Minh HằngQuản trị sản xuất  K35.QTR.ĐL321/09/2018 - 25/09/2018 
124 Lê Thị Minh HằngQuản trị sản xuất  K35.QTR.KT324/08/2018 - 28/08/2018 
125 Lê Thị Minh HằngQuản trị sản xuất  K36.QTR.KT307/09/2018 - 11/09/2018 
126 Đoàn Gia DũngQuản trị tài chínhG101K35.QTR.ĐN312/10/2018 - 14/10/2018; 20/10/2018 - 21/10/2018 
127 Đoàn Gia DũngQuản trị tài chính K35.QTR.KT314/09/2018 - 18/09/2018 
128 Đoàn Gia DũngQuản trị tài chính K35.QTR.QB324/08/2018 - 28/08/2018 
129 Trương Hồng TrìnhQuản trị tài chính nâng caoD101K35.KTO.ĐN314/09/2018 - 16/09/2018; 22/09/2018 - 23/09/2018 
130 Trương Hồng TrìnhQuản trị tài chính nâng cao K35.KTO.QN319/10/2018 - 23/10/2018 
131 Đinh Bảo NgọcQuyết định đầu tư và tài trợ K35.TNH.ĐL321/09/2018 - 25/09/2018 
132 Đinh Bảo NgọcQuyết định đầu tư và tài trợD103K35.TNH.ĐN324/08/2018 - 26/08/2018; 08/09/2018 - 09/09/2018 
133 Đinh Bảo NgọcQuyết định đầu tư và tài trợ K35.TNH.KT302/11/2018 - 06/11/2018 
134 Đinh Bảo NgọcQuyết định đầu tư và tài trợ K35.TNH.QB312/10/2018 - 16/10/2018 
135 Nguyễn Thành ĐạtTài chính công K36.KPT.QB323/11/2018 - 27/11/2018 
136 Hoàng Dương Việt AnhTài chính công K36.QLK.KT328/09/2018 - 02/10/2018 
137 Hoàng Dương Việt AnhTài chính công K36.TNH.QB324/08/2018 - 28/08/2018 
138 Nguyễn Hòa NhânTài chính công ty K36.TNH.QB302/11/2018 - 06/11/2018 
139 Nguyễn Ngọc VũTài chính quốc tế K35.TNH.ĐL326/10/2018 - 30/10/2018 
140 Nguyễn Ngọc VũTài chính quốc tếD103K35.TNH.ĐN312/10/2018 - 14/10/2018; 20/10/2018 - 21/10/2018 
141 Đặng Hữu MẫnTài chính quốc tế K35.TNH.KT321/09/2018 - 25/09/2018 
142 Đặng Hữu MẫnTài chính quốc tế K35.TNH.QB324/08/2018 - 28/08/2018 
143 Trần Phước TrữThống kê kinh tế D106K36.QLK.ĐN324/08/2018 - 26/08/2018; 08/09/2018 - 09/09/2018 
144 Trần Phước TrữThống kê kinh tế  K36.QLK.KT302/11/2018 - 06/11/2018 
145 Phạm Quang TínThống kê kinh tế D203K37.QLK.ĐN307/09/2018 - 09/09/2018; 15/09/2018 - 16/09/2018 
146 Trần Phước TrữThống kê kinh tế  K37.QLK.KT328/09/2018 - 02/10/2018 
147 Trần Phước TrữThống kê kinh tế  K37.QLK.QNA309/11/2018 - 13/11/2018 
148 Trần Phước TrữThống kê ứng dụng trong kinh tế K35.KPT.QN319/10/2018 - 23/10/2018 
149 Lâm Bá HòaTriết học cổ điển ĐứcD104K35.TRI.ĐN224/08/2018 - 27/08/2018 
paykasa bozdurma
erotik film
alanya escort
beylikdüzü escort istanbul escort beylikduzu escort ataköy escort
istanbul escort istanbul escort istanbul escort umraniye escort sirinevler escort

antalya escort

escort kusadasi escort alanya
beylikduzu spor salonu
bodrum bayan escort
escort artvin escort aydin
izmir escort