DHKT

Thời khóa biểu Hệ đào tạo Sau Đại học

Học kỳ:
Học phần:
Lớp học phần:
Giảng viên:
 
THỜI KHÓA BIỂU
#Giảng viênHọc phầnPhòngLớpTín chỉThời gian họcGhi chú
1 Lê BảoChính sách công D102K43.QLK.ĐN_1326/08/2022 - 28/08/2022; 10/09/2022 - 11/09/2022 
2 Lê BảoChính sách công  K43.QLK.ĐN_2330/09/2022 - 02/10/2022; 08/10/2022 - 09/10/2022 
3 Lê Diên TuấnHệ quản trị cơ sở dữ liệuD105K43.TKK.ĐN330/09/2022 - 02/10/2022; 08/10/2022 - 09/10/2022 
4 Nguyễn Thị HươngHệ thống tài khoản quốc gia D105K43.TKK.ĐN311/11/2022 - 13/11/2022; 19/11/2022 - 20/11/2022 
5 Trương Bá ThanhKế toán quản trị chiến lượcD101K43.KTO.ĐN316/09/2022 - 18/09/2022; 24/09/2022 - 25/09/2022 
6 Nguyễn Hữu CườngKế toán tài chính nâng caoD101K43.KTO.ĐN330/09/2022 - 02/10/2022; 08/10/2022 - 09/10/2022 
7 Lê Diên TuấnKhai phá dữ liệuD105K43.TKK.ĐN314/10/2022 - 16/10/2022; 22/10/2022 - 23/10/2022 
8 Trương Bá ThanhKinh tế lượngD106K43.TNH.ĐN326/08/2022 - 28/08/2022; 10/09/2022 - 11/09/2022 
9 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo D102K43.QLK.ĐN_1330/09/2022 - 02/10/2022; 08/10/2022 - 09/10/2022 
10 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo  K43.QLK.ĐN_2326/08/2022 - 28/08/2022; 10/09/2022 - 11/09/2022 
11 Ngô Thị Khuê ThưNghiên cứu marketingD104K43.QTR.ĐN_1316/09/2022 - 18/09/2022; 24/09/2022 - 25/09/2022 
12 Ngô Thị Khuê ThưNghiên cứu marketingD104K43.QTR.ĐN_2316/09/2022 - 18/09/2022; 24/09/2022 - 25/09/2022Học cùng K43.QTR.ĐN_1
13 Phạm Quang TínPhân tích dãy số thời gian và dự báoD105K43.TKK.ĐN316/09/2022 - 18/09/2022; 24/09/2022 - 25/09/2022 
14 Phạm Quang TínPhân tích dữ liệu đa biếnD105K43.TKK.ĐN328/10/2022 - 30/10/2022; 05/11/2022 - 06/11/2022 
15 Hồ Hữu TiếnPhân tích tín dụngD106K43.TNH.ĐN316/09/2022 - 18/09/2022; 24/09/2022 - 25/09/2022 
16 Nguyễn Thị Mỹ HươngPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế D102K43.QLK.ĐN_1328/10/2022 - 30/10/2022; 05/11/2022 - 06/11/2022 
17 Nguyễn Thị Bích ThủyQuản trị chất lượngD104K43.QTR.ĐN_1314/10/2022 - 16/10/2022; 22/10/2022 - 23/10/2022 
18 Nguyễn Thị Bích ThủyQuản trị chất lượngD104K43.QTR.ĐN_2314/10/2022 - 16/10/2022; 22/10/2022 - 23/10/2022Học cùng K43.QTR.ĐN_1
19 Nguyễn Thanh LiêmQuản trị chiến lượcD101K43.KTO.ĐN326/08/2022 - 28/08/2022; 10/09/2022 - 11/09/2022 
20 Đào Hữu HòaQuản trị dự ánD102K43.QLK.ĐN_1316/09/2022 - 18/09/2022; 24/09/2022 - 25/09/2022 
21 Đào Hữu HòaQuản trị dự án K43.QLK.ĐN_2314/10/2022 - 16/10/2022; 22/10/2022 - 23/10/2022 
22 Lê Thị Minh HằngQuản trị sản xuất D104K43.QTR.ĐN_1326/08/2022 - 28/08/2022; 10/09/2022 - 11/09/2022 
23 Lê Thị Minh HằngQuản trị sản xuất D104K43.QTR.ĐN_2326/08/2022 - 28/08/2022; 10/09/2022 - 11/09/2022Học cùng K43.QTR.ĐN_1
24 Trương Hồng TrìnhQuản trị tài chínhD104K43.QTR.ĐN_1330/09/2022 - 02/10/2022; 08/10/2022 - 09/10/2022 
25 Trương Hồng TrìnhQuản trị tài chínhD104K43.QTR.ĐN_2330/09/2022 - 02/10/2022; 08/10/2022 - 09/10/2022Học cùng K43.QTR.ĐN_1
26 Trương Hồng TrìnhQuản trị tài chính nâng caoD101K43.KTO.ĐN314/10/2022 - 16/10/2022; 22/10/2022 - 23/10/2022 
27 Nguyễn Thành ĐạtTài chính côngD102K43.QLK.ĐN_1314/10/2022 - 16/10/2022; 22/10/2022 - 23/10/2022 
28 Hoàng Dương Việt AnhTài chính công K43.QLK.ĐN_2316/09/2022 - 18/09/2022; 24/09/2022 - 25/09/2022 
29 Hoàng Dương Việt AnhTài chính côngD106K43.TNH.ĐN330/09/2022 - 02/10/2022; 08/10/2022 - 09/10/2022 
30 Nguyễn Hòa NhânTài chính công tyD106K43.TNH.ĐN314/10/2022 - 16/10/2022; 22/10/2022 - 23/10/2022