DHKT

Thời khóa biểu Hệ đào tạo Sau Đại học

Học kỳ:
Học phần:
Lớp học phần:
Giảng viên:
 
THỜI KHÓA BIỂU
#Giảng viênHọc phầnPhòngLớpTín chỉThời gian họcGhi chú
1 Võ Xuân TiếnChính sách công D205K33.QLK.ĐN310/03/2017 - 12/03/2017; 18/03/2017 - 19/03/2017 
2 Phạm Hoài HươngChuẩn mực báo cáo tài chính quốc tếD301K32.KTO.ĐN324/02/2017 - 26/02/2017; 04/03/2017 - 05/03/2017 
3 Võ Thị Thuý AnhCông cụ phái sinhD204K32.TNH.ĐN321/04/2017 - 23/04/2017; 06/05/2017 - 07/05/2017 
4 Ông Nguyên ChươngDự báo phát triển kinh tế - xã hộiC207BTKT.QLK320/03/2017 - 23/03/2017; 27/03/2017 - 31/03/2017 
5 Nguyễn Thị Bích ThuHành vi tổ chức G204K33.QTR.ĐN325/03/2017 - 27/03/2017; 01/04/2017 - 02/04/2017 
6 Huỳnh Thị Hồng HạnhHệ thống thông tin kế toánD104K33.KTO.ĐN324/02/2017 - 26/02/2017; 04/03/2017 - 05/03/2017 
7 Võ Hồng TâmKế toán quản trịD401BTKT.KTO302/06/2017 - 08/06/2017 
8 Đoàn Ngọc Phi AnhKế toán quản trị D104K33.KTO.ĐN310/02/2017 - 12/02/2017; 18/02/2017 - 19/02/2017 
9 Đoàn Ngọc Phi AnhKế toán quản trị  K33.QTR.ĐL307/04/2017 - 11/04/2017 
10 Đoàn Ngọc Phi AnhKế toán quản trị D202K34.QTR.ĐN317/03/2017 - 19/03/2017; 25/03/2017 - 26/03/2017 
11 Trương Bá ThanhKế toán quản trị chiến lượcD301K32.KTO.ĐN307/04/2017 - 09/04/2017; 15/04/2017 - 16/04/2017 
12 Nguyễn Công PhươngKế toán tài chính D201K34.KTO.ĐN331/03/2017 - 02/04/2017; 15/04/2017 - 16/04/2017 
13 Nguyễn Công PhươngKế toán tài chính  K34.KTO.KT323/04/2017 - 27/04/2017 
14 Lê Văn NamKế toán tài chính 1D401BTKT.KTO320/03/2017 - 23/03/2017; 27/03/2017 - 31/03/2017 
15 Nguyễn Thị Thu HàKế toán tài chính 2D401BTKT.KTO309/05/2017 - 11/05/2017; 13/05/2017 - 14/05/2017; 16/05/2017 - 17/05/2017 
16 Nguyễn Hữu CườngKế toán tài chính nâng caoD301K32.KTO.ĐN324/03/2017 - 26/03/2017; 01/04/2017 - 02/04/2017 
17 Nguyễn Hữu CườngKế toán tài chính nâng caoD104K33.KTO.ĐN321/04/2017 - 23/04/2017; 06/05/2017 - 07/05/2017 
18 Lê Thị Minh HằngKhởi sự kinh doanhA308BTKT.QTR321/03/2017 - 23/03/2017; 28/03/2017 - 30/03/2017; 24/04/2017 - 26/04/2017 
19 Lê Thị Minh HằngKhởi sự kinh doanhD404BTKT.QTR.33321/04/2017 - 23/04/2017; 27/04/2017; 03/05/2017 - 05/05/2017 
20 Đường Nguyễn HưngKiểm soát nội bộ D301K32.KTO.ĐN310/03/2017 - 12/03/2017; 18/03/2017 - 19/03/2017 
21 Trần Thị Hồng VânKiểm toánD401BTKT.KTO310/04/2017 - 14/04/2017; 17/04/2017 - 20/04/2017 
22 Đoàn Thị Ngọc TraiKiểm toánD104K33.KTO.ĐN307/04/2017 - 09/04/2017; 15/04/2017 - 16/04/2017 
23 Nguyễn HiệpKinh tế công D206K32.KPT.ĐN310/03/2017 - 12/03/2017; 18/03/2017 - 19/03/2017 
24 Nguyễn Thị ThủyKinh tế đầu tưD106K32.QLK.ĐN307/04/2017 - 09/04/2017; 15/04/2017 - 16/04/2017 
25 Trương Sỹ QuýKinh tế học vi mô D105K34.QLK.ĐN303/03/2017 - 05/03/2017; 11/03/2017 - 12/03/2017 
26 Trương Sỹ QuýKinh tế học vi mô  K34.QLK.KT307/04/2017 - 11/04/2017 
27 Nguyễn Mạnh ToànKinh tế học vĩ mô D206K32.KPT.ĐN324/02/2017 - 26/02/2017; 04/03/2017 - 05/03/2017 
28 Nguyễn Mạnh ToànKinh tế học vĩ mô D106K32.QLK.ĐN310/03/2017 - 12/03/2017; 18/03/2017 - 19/03/2017 
29 Bùi Quang BìnhKinh tế lao độngC207BTKT.QLK328/06/2017 - 04/07/2017 
30 Lê DânKinh tế lượngD302K33.KTP.ĐN310/02/2017 - 12/02/2017; 18/02/2017 - 19/02/2017 
31 Lê DânKinh tế lượngD201K34.KTO.ĐN310/03/2017 - 12/03/2017; 18/03/2017 - 19/03/2017 
32 Lê DânKinh tế lượng K34.KTO.KT324/03/2017 - 28/03/2017 
33 Trương Bá ThanhKinh tế lượngD304K34.TNH.ĐN324/03/2017 - 26/03/2017; 01/04/2017 - 02/04/2017 
34 Trương Bá ThanhKinh tế lượng K34.TNH.KT317/03/2017 - 21/03/2017 
35 Đoàn Lan PhươngKinh tế môi trườngC207BTKT.QLK308/05/2017; 11/05/2017; 15/05/2017 - 19/05/2017; 22/05/2017 - 23/05/2017 
36 Hoàng Văn LongKinh tế môi trườngD206K32.KPT.ĐN324/03/2017 - 26/03/2017; 01/04/2017 - 02/04/2017 
37 Hoàng Văn LongKinh tế môi trườngD305K34.KPT.ĐN303/03/2017 - 05/03/2017; 11/03/2017 - 12/03/2017 
38 Nguyễn Trung KiênKinh tế ngành D206K32.KPT.ĐN310/02/2017 - 12/02/2017; 18/02/2017 - 19/02/2017 
39 Võ Xuân TiếnKinh tế nông nghiệp D302K33.KTP.ĐN324/02/2017 - 26/02/2017; 04/03/2017 - 05/03/2017 
40 Bùi Quang BìnhKinh tế phát triển D205K33.QLK.ĐN324/03/2017 - 26/03/2017; 01/04/2017 - 02/04/2017 
41 Bùi Quang BìnhKinh tế phát triển D305K34.KPT.ĐN307/04/2017 - 09/04/2017; 15/04/2017 - 16/04/2017 
42 Trần Thị Thúy NgọcKinh tế phát triển nâng caoD403BTKT.KPT312/05/2017 - 18/05/2017 
43 Trần Thị Thúy NgọcKinh tế phát triển nâng caoC207BTKT.QLK310/04/2017 - 14/04/2017; 17/04/2017 - 20/04/2017 
44 Ninh Thị Thu ThủyKinh tế vĩ mô nâng caoD403BTKT.KPT321/04/2017 - 27/04/2017 
45 Ninh Thị Thu ThủyKinh tế vĩ mô nâng caoC207BTKT.QLK306/03/2017 - 09/03/2017; 13/03/2017 - 17/03/2017 
46 Lê BảoKinh tế vùng D302K33.KTP.ĐN310/03/2017 - 12/03/2017; 18/03/2017 - 19/03/2017 
47 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo G102K32.QTR.ĐN310/02/2017 - 12/02/2017; 18/02/2017 - 19/02/2017 
48 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo D205K33.QLK.ĐN307/04/2017 - 09/04/2017; 15/04/2017 - 16/04/2017 
49 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo  K33.QTR.ĐL303/03/2017 - 07/03/2017 
50 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo G204K33.QTR.ĐN310/03/2017 - 12/03/2017; 18/03/2017 - 19/03/2017 
51 Dương Anh HoàngLịch sử triết học Ấn ĐộD405K34.TRI.ĐN208/04/2017 - 09/04/2017; 15/04/2017 
52 Trịnh Sơn HoanLịch sử triết học phương Tây trước MácD405K34.TRI.ĐN310/03/2017 - 12/03/2017; 18/03/2017 - 19/03/2017 
53 Trần Hồng LưuLịch sử triết học Trung QuốcD405K34.TRI.ĐN222/04/2017 - 23/04/2017; 06/05/2017 
54 Đào Thị NhungLuật kinh tếC207BTKT.QLK206/07/2017 - 09/07/2017 
55 Ngô Hà TấnLý thuyết kế toánD201K34.KTO.ĐN317/02/2017 - 19/02/2017; 25/02/2017 - 26/02/2017 
56 Ngô Hà TấnLý thuyết kế toán K34.KTO.KT311/03/2017 - 13/03/2017; 21/04/2017 - 22/04/2017 
57 Lâm Chí DũngLý thuyết tài chính tiền tệ K33.TNH.ĐL317/03/2017 - 21/03/2017 
58 Lâm Chí DũngLý thuyết tài chính tiền tệD303K33.TNH.ĐN307/04/2017 - 09/04/2017; 15/04/2017 - 16/04/2017 
59 Hồ Hữu TiếnNgân hàng đầu tưD204K32.TNH.ĐN307/04/2017 - 09/04/2017; 15/04/2017 - 16/04/2017 
60 Nguyễn Ngọc AnhNgân hàng trung ươngD204K32.TNH.ĐN310/03/2017 - 12/03/2017; 18/03/2017 - 19/03/2017 
61 Lê Thế GiớiNghiên cứu marketingG102K32.QTR.ĐN324/03/2017 - 26/03/2017; 01/04/2017 - 02/04/2017 
62 Huỳnh Phương ĐôngNhập môn kinh doanhA308BTKT.QTR306/03/2017 - 09/03/2017; 13/03/2017 - 17/03/2017 
63 Huỳnh Phương ĐôngNhập môn kinh doanhD404BTKT.QTR.33306/05/2017 - 12/05/2017 
64 Hoàng TùngPhân tích báo cáo tài chínhD304K34.TNH.ĐN324/02/2017 - 26/02/2017; 04/03/2017 - 05/03/2017 
65 Hoàng TùngPhân tích báo cáo tài chính K34.TNH.KT314/04/2017 - 18/04/2017 
66 Ninh Thị Thu ThủyPhân tích chi phí – lợi ích D302K33.KTP.ĐN324/03/2017 - 26/03/2017; 01/04/2017 - 02/04/2017 
67 Ninh Thị Thu ThủyPhân tích chi phí – lợi ích D205K33.QLK.ĐN324/02/2017 - 26/02/2017; 04/03/2017 - 05/03/2017 
68 Bùi Quang BìnhPhân tích kinh tế - xã hộiC207BTKT.QLK324/04/2017 - 28/04/2017; 03/05/2017 - 04/05/2017; 09/05/2017 - 10/05/2017 
69 Hoàng TùngPhân tích tài chính và định giá doanh nghiệpD104K33.KTO.ĐN324/03/2017 - 26/03/2017; 01/04/2017 - 02/04/2017 
70 Hồ Hữu TiếnPhân tích tín dụng K33.TNH.ĐL303/03/2017 - 07/03/2017 
71 Hồ Hữu TiếnPhân tích tín dụngD303K33.TNH.ĐN310/02/2017 - 12/02/2017; 18/02/2017 - 19/02/2017 
72 Đặng Thị Tố NhưPhương pháp định lượng trong kinh tếC207BTKT.QLK324/05/2017 - 25/05/2017; 29/05/2017 - 02/06/2017; 05/06/2017; 05/07/2017 
73 Trần Đình Khôi NguyênPhương pháp nghiên cứu khoa học D104K33.KTO.ĐN310/03/2017 - 12/03/2017; 18/03/2017 - 19/03/2017 
74 Phạm Thị Lan HươngPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanhG102K32.QTR.ĐN321/04/2017 - 23/04/2017; 06/05/2017 - 07/05/2017 
75 Phạm Thị Lan HươngPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanhD202K34.QTR.ĐN303/03/2017 - 05/03/2017; 11/03/2017 - 12/03/2017 
76 Phạm Thị Lan HươngPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh K34.QTR.KT314/04/2017 - 18/04/2017 
77 Ngô Thị Khuê ThưPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanhD304K34.TNH.ĐN314/04/2017 - 16/04/2017; 22/04/2017 - 23/04/2017 
78 Lê Văn HuyPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh K34.TNH.KT307/01/2017 - 11/01/2017 
79 Võ Thị Thuý AnhPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế D206K32.KPT.ĐN307/04/2017 - 09/04/2017; 15/04/2017 - 16/04/2017 
80 Nguyễn Thị Mỹ HươngPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế D106K32.QLK.ĐN326/05/2017 - 28/05/2017; 03/06/2017 - 04/06/2017 
81 Nguyễn Thành LongQuản lý nhà nước về kinh tếC207BTKT.QLK311/06/2017 - 16/06/2017; 26/06/2017 - 27/06/2017 
82 Lê BảoQuản lý nhà nước về kinh tế D106K32.QLK.ĐN324/03/2017 - 26/03/2017; 01/04/2017 - 02/04/2017 
83 Nguyễn Thị Bích ThủyQuản trị chất lượngG102K32.QTR.ĐN324/02/2017 - 26/02/2017; 04/03/2017 - 05/03/2017 
84 Võ Quang TríQuản trị chiến lượcD301K32.KTO.ĐN310/02/2017 - 12/02/2017; 18/02/2017 - 19/02/2017 
85 Lê Thế GiớiQuản trị chiến lượcD106K32.QLK.ĐN324/02/2017 - 26/02/2017; 04/03/2017 - 05/03/2017 
86 Nguyễn Thanh LiêmQuản trị chiến lượcG102K32.QTR.ĐN310/03/2017 - 12/03/2017; 18/03/2017 - 19/03/2017 
87 Nguyễn Phúc NguyênQuản trị chuỗi cung ứng K33.QTR.ĐL317/02/2017 - 21/02/2017 
88 Nguyễn Phúc NguyênQuản trị chuỗi cung ứngG204K33.QTR.ĐN324/02/2017 - 26/02/2017; 04/03/2017 - 05/03/2017 
89 Đặng Tùng LâmQuản trị danh mục đầu tư K33.TNH.ĐL314/04/2017 - 18/04/2017 
90 Đặng Tùng LâmQuản trị danh mục đầu tưD303K33.TNH.ĐN310/03/2017 - 12/03/2017; 18/03/2017 - 19/03/2017 
91 Đào Hữu HòaQuản trị dự ánD205K33.QLK.ĐN310/02/2017 - 12/02/2017; 18/02/2017 - 19/02/2017 
92 Đào Hữu HòaQuản trị dự án K33.QTR.ĐL317/03/2017 - 21/03/2017 
93 Nguyễn Xuân LãnQuản trị họcA308BTKT.QTR304/04/2017 - 05/04/2017; 11/04/2017 - 14/04/2017; 18/04/2017 - 20/04/2017 
94 Nguyễn Xuân LãnQuản trị học D106K32.QLK.ĐN310/02/2017 - 12/02/2017; 18/02/2017 - 19/02/2017 
95 Nguyễn Xuân LãnQuản trị học D105K34.QLK.ĐN324/03/2017 - 26/03/2017; 01/04/2017 - 02/04/2017 
96 Nguyễn Xuân LãnQuản trị học  K34.QLK.KT303/03/2017 - 07/03/2017 
97 Nguyễn Thị Như LiêmQuản trị kinh doanh quốc tếD202K34.QTR.ĐN331/03/2017 - 02/04/2017; 22/04/2017 - 23/04/2017 
98 Nguyễn Thị ThủyQuản trị kinh doanh quốc tế K34.QTR.KT303/03/2017 - 07/03/2017 
99 Lê Văn HuyQuản trị marketingG102K32.QTR.ĐN312/05/2017 - 14/05/2017; 20/05/2017 - 21/05/2017 
100 Lê Văn HuyQuản trị marketing K33.QTR.ĐL305/05/2017 - 09/05/2017 
101 Lê Văn HuyQuản trị marketing K34.QTR.KT331/03/2017 - 04/04/2017 
102 Võ Hoàng Diễm TrinhQuản trị ngân hàngD402BTKT.TNH320/03/2017 - 23/03/2017; 27/03/2017 - 31/03/2017 
103 Lâm Chí DũngQuản trị Ngân hàng thương mạiD204K32.TNH.ĐN324/03/2017 - 26/03/2017; 01/04/2017 - 02/04/2017 
104 Nguyễn Quốc TuấnQuản trị nguồn nhân lực K33.QTR.ĐL321/04/2017 - 25/04/2017 
105 Nguyễn Quốc TuấnQuản trị nguồn nhân lựcG204K33.QTR.ĐN310/02/2017 - 12/02/2017; 18/02/2017 - 19/02/2017 
106 Lê Thị Minh HằngQuản trị sản xuất  K33.QTR.ĐL331/03/2017 - 04/04/2017 
107 Lê Thị Minh HằngQuản trị sản xuất G204K33.QTR.ĐN307/04/2017 - 09/04/2017; 15/04/2017 - 16/04/2017 
108 Đoàn Gia DũngQuản trị tài chínhG102K32.QTR.ĐN307/04/2017 - 09/04/2017; 15/04/2017 - 16/04/2017 
109 Trương Hồng TrìnhQuản trị tài chính nâng caoD301K32.KTO.ĐN321/04/2017 - 23/04/2017; 06/05/2017 - 07/05/2017 
110 Đinh Bảo NgọcQuyết định đầu tư và tài trợD204K32.TNH.ĐN310/02/2017 - 12/02/2017; 18/02/2017 - 19/02/2017 
111 Võ Văn VangTài chính côngD402BTKT.TNH306/03/2017 - 09/03/2017; 13/03/2017 - 17/03/2017 
112 Hoàng Dương Việt AnhTài chính côngD106K32.QLK.ĐN312/05/2017 - 14/05/2017; 20/05/2017 - 21/05/2017 
113 Nguyễn Phú TháiTài chính côngD302K33.KTP.ĐN307/04/2017 - 09/04/2017; 15/04/2017 - 16/04/2017 
114 Hoàng Dương Việt AnhTài chính côngD205K33.QLK.ĐN321/04/2017 - 23/04/2017; 06/05/2017 - 07/05/2017 
115 Hoàng Dương Việt AnhTài chính công K33.TNH.ĐL317/02/2017 - 21/02/2017 
116 Hoàng Dương Việt AnhTài chính côngD303K33.TNH.ĐN324/03/2017 - 26/03/2017; 01/04/2017 - 02/04/2017 
117 Nguyễn Hòa NhânTài chính công ty K33.TNH.ĐL331/03/2017 - 04/04/2017 
118 Nguyễn Hòa NhânTài chính công tyD303K33.TNH.ĐN324/02/2017 - 26/02/2017; 04/03/2017 - 05/03/2017 
119 Nguyễn Hòa NhânTài chính doanh nghiệpD402BTKT.TNH312/05/2017 - 18/05/2017 
120 Nguyễn Ngọc VũTài chính quốc tếD204K32.TNH.ĐN324/02/2017 - 26/02/2017; 04/03/2017 - 05/03/2017 
121 Trần Phước TrữThống kê kinh tế D106K32.QLK.ĐN321/04/2017 - 23/04/2017; 06/05/2017 - 07/05/2017 
122 Trần Phước TrữThống kê kinh tế D105K34.QLK.ĐN307/04/2017 - 09/04/2017; 15/04/2017 - 16/04/2017 
123 Trần Phước TrữThống kê kinh tế  K34.QLK.KT324/03/2017 - 28/03/2017 
124 Trần Ngọc ÁnhTriết họcD201K34.KPT.ĐN407/01/2017 - 08/01/2017; 14/01/2017 - 15/01/2017; 11/02/2017 - 12/02/2017 
125 Trần Ngọc ÁnhTriết họcD201K34.KTO.ĐN407/01/2017 - 08/01/2017; 14/01/2017 - 15/01/2017; 11/02/2017 - 12/02/2017Học cùng K34.KPT.ĐN
126 Lâm Bá HòaTriết học K34.KTO.KT407/01/2017 - 12/01/2017 
127 Phạm Huy ThànhTriết họcD105K34.QLK.ĐN414/01/2017 - 15/01/2017; 11/02/2017 - 12/02/2017; 18/02/2017 - 19/02/2017 
128 Trần Hồng LưuTriết học K34.QLK.KT407/01/2017 - 12/01/2017 
129 Trịnh Sơn HoanTriết họcD202K34.QTR.ĐN407/01/2017 - 08/01/2017; 14/01/2017 - 15/01/2017; 11/02/2017 - 12/02/2017 
130 Phạm Huy ThànhTriết học K34.QTR.KT407/01/2017 - 12/01/2017 
131 Phạm Huy ThànhTriết họcD105K34.TNH.ĐN414/01/2017 - 15/01/2017; 11/02/2017 - 12/02/2017; 18/02/2017 - 19/02/2017Học cùng K34.QLK.ĐN
132 Lê Hữu ÁiTriết học K34.TNH.KT417/02/2017 - 22/02/2017 
133 Lâm Bá HòaTriết học cổ điển ĐứcD405K34.TRI.ĐN225/03/2017 - 26/03/2017; 01/04/2017 
134 Nguyễn Tấn HùngTriết học cơ sởD203K34.TRI.ĐN507/01/2017 - 08/01/2017; 14/01/2017 - 15/01/2017; 11/02/2017 - 12/02/2017; 18/02/2017 - 19/02/2017 
135 Đoàn Lan PhươngXã hội họcC207BTKT.QLK206/06/2017 - 10/06/2017 
Istanbul Escort Girls
karabuk evden eve nakliyat
instagram begeni
adana escort
sonsuz ask filmi izle
istanbul escort beylikduzu escort atasehir escort istanbul escort sisli escort
hd porno porno izle