DHKT

Thời khóa biểu Hệ đào tạo Sau Đại học

Học kỳ:
Học phần:
Lớp học phần:
Giảng viên:
 
THỜI KHÓA BIỂU
#Giảng viênHọc phầnPhòngLớpTín chỉThời gian họcGhi chú
1 Võ Xuân TiếnChính sách công D105K34.QLK.ĐN327/10/2017 - 29/10/2017; 04/11/2017 - 05/11/2017 
2 Võ Xuân TiếnChính sách công  K34.QLK.KT322/09/2017 - 26/09/2017 
3 Phạm Hoài HươngChuẩn mực báo cáo tài chính quốc tếD202K33.KTO.ĐN313/10/2017 - 15/10/2017; 21/10/2017 - 22/10/2017 
4 Võ Thị Thuý AnhCông cụ phái sinh K33.TNH.ĐL308/09/2017 - 12/09/2017 
5 Võ Thị Thuý AnhCông cụ phái sinhD203K33.TNH.ĐN329/09/2017 - 01/10/2017; 07/10/2017 - 08/10/2017 
6 Nguyễn Thị Bích ThuHành vi tổ chức  K33.QTR.ĐL329/09/2017 - 03/10/2017 
7 Nguyễn Thị Bích ThuHành vi tổ chức D201K34.QTR.ĐN327/10/2017 - 29/10/2017; 04/11/2017 - 05/11/2017 
8 Nguyễn Thị Bích ThuHành vi tổ chức  K34.QTR.KT320/10/2017 - 24/10/2017 
9 Huỳnh Thị Hồng HạnhHệ thống thông tin kế toánD104K34.KTO.ĐN313/10/2017 - 15/10/2017; 21/10/2017 - 22/10/2017 
10 Huỳnh Thị Hồng HạnhHệ thống thông tin kế toán K34.KTO.KT315/09/2017 - 19/09/2017 
11 Đoàn Ngọc Phi AnhKế toán quản trị D104K34.KTO.ĐN316/09/2017 - 18/09/2017; 23/09/2017 - 24/09/2017 
12 Đoàn Ngọc Phi AnhKế toán quản trị  K34.KTO.KT329/09/2017 - 03/10/2017 
13 Đoàn Ngọc Phi AnhKế toán quản trị  K34.QTR.KT325/08/2017 - 29/08/2017 
14 Trương Bá ThanhKế toán quản trị chiến lượcD202K33.KTO.ĐN315/09/2017 - 17/09/2017; 23/09/2017 - 24/09/2017 
15 Nguyễn Hữu CườngKế toán tài chính nâng caoD104K34.KTO.ĐN325/08/2017 - 27/08/2017; 09/09/2017 - 10/09/2017 
16 Nguyễn Hữu CườngKế toán tài chính nâng cao K34.KTO.KT313/10/2017 - 17/10/2017 
17 Đường Nguyễn HưngKiểm soát nội bộ D202K33.KTO.ĐN325/08/2017 - 27/08/2017; 09/09/2017 - 10/09/2017 
18 Đoàn Thị Ngọc TraiKiểm toánD104K34.KTO.ĐN329/09/2017 - 01/10/2017; 07/10/2017 - 08/10/2017 
19 Đoàn Thị Ngọc TraiKiểm toán K34.KTO.KT325/08/2017 - 29/08/2017 
20 Nguyễn HiệpKinh tế công D101K33.KTP.ĐN329/09/2017 - 01/10/2017; 07/10/2017 - 08/10/2017 
21 Nguyễn Thị ThủyKinh tế đầu tưD102K33.QLK.ĐN325/08/2017 - 27/08/2017; 09/09/2017 - 10/09/2017 
22 Đoàn Thị Liên HươngKinh tế học vi mô D103K34.KPT.ĐN310/11/2017 - 12/11/2017; 18/11/2017 - 19/11/2017 
23 Nguyễn Mạnh ToànKinh tế học vĩ mô D101K33.KTP.ĐN315/09/2017 - 17/09/2017; 23/09/2017 - 24/09/2017 
24 Nguyễn Mạnh ToànKinh tế học vĩ mô D102K33.QLK.ĐN313/10/2017 - 15/10/2017; 21/10/2017 - 22/10/2017 
25 Lê DânKinh tế lượngD103K34.KPT.ĐN326/08/2017 - 28/08/2017; 09/09/2017 - 10/09/2017 
26 Nguyễn Trung KiênKinh tế ngành D101K33.KTP.ĐN325/08/2017 - 27/08/2017; 09/09/2017 - 10/09/2017 
27 Võ Xuân TiếnKinh tế nông nghiệp D103K34.KPT.ĐN313/10/2017 - 15/10/2017; 21/10/2017 - 22/10/2017 
28 Bùi Quang BìnhKinh tế phát triển D105K34.QLK.ĐN329/09/2017 - 01/10/2017; 07/10/2017 - 08/10/2017 
29 Bùi Quang BìnhKinh tế phát triển  K34.QLK.KT315/09/2017 - 19/09/2017 
30 Lê BảoKinh tế vùng D103K34.KPT.ĐN330/09/2017 - 02/10/2017; 07/10/2017 - 08/10/2017 
31 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo D105K34.QLK.ĐN325/08/2017 - 27/08/2017; 09/09/2017 - 10/09/2017 
32 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo  K34.QLK.KT320/10/2017 - 24/10/2017 
33 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo và đạo đức kinh doanh D201K34.QTR.ĐN329/09/2017 - 01/10/2017; 07/10/2017 - 08/10/2017 
34 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo và đạo đức kinh doanh  K34.QTR.KT315/09/2017 - 19/09/2017 
35 Lâm Chí DũngLý thuyết tài chính tiền tệD106K34.TNH.ĐN325/08/2017 - 27/08/2017; 09/09/2017 - 10/09/2017 
36 Lâm Chí DũngLý thuyết tài chính tiền tệ K34.TNH.KT306/10/2017 - 10/10/2017 
37 Hồ Hữu TiếnNgân hàng đầu tư K33.TNH.ĐL303/11/2017 - 07/11/2017 
38 Hồ Hữu TiếnNgân hàng đầu tưD203K33.TNH.ĐN325/08/2017 - 27/08/2017; 09/09/2017 - 10/09/2017 
39 Nguyễn Ngọc AnhNgân hàng trung ương K33.TNH.ĐL320/10/2017 - 24/10/2017 
40 Nguyễn Ngọc AnhNgân hàng trung ươngD203K33.TNH.ĐN315/09/2017 - 17/09/2017; 23/09/2017 - 24/09/2017 
41 Lê Thế GiớiNghiên cứu marketing K33.QTR.ĐL315/09/2017 - 19/09/2017 
42 Lê Thế GiớiNghiên cứu marketingG101K33.QTR.ĐN313/10/2017 - 15/10/2017; 21/10/2017 - 22/10/2017 
43 Ninh Thị Thu ThủyPhân tích chi phí – lợi ích D103K34.KPT.ĐN327/10/2017 - 29/10/2017; 04/11/2017 - 05/11/2017 
44 Ninh Thị Thu ThủyPhân tích chi phí – lợi ích D105K34.QLK.ĐN310/11/2017 - 12/11/2017; 18/11/2017 - 19/11/2017 
45 Ninh Thị Thu ThủyPhân tích chi phí – lợi ích  K34.QLK.KT306/10/2017 - 10/10/2017 
46 Hoàng TùngPhân tích tài chính và định giá doanh nghiệpD104K34.KTO.ĐN310/11/2017 - 12/11/2017; 18/11/2017 - 19/11/2017 
47 Hoàng TùngPhân tích tài chính và định giá doanh nghiệp K34.KTO.KT327/10/2017 - 31/10/2017 
48 Hồ Hữu TiếnPhân tích tín dụngD106K34.TNH.ĐN313/10/2017 - 15/10/2017; 21/10/2017 - 22/10/2017 
49 Hồ Hữu TiếnPhân tích tín dụng K34.TNH.KT322/09/2017 - 26/09/2017 
50 Trần Đình Khôi NguyênPhương pháp nghiên cứu khoa học D104K34.KTO.ĐN327/10/2017 - 29/10/2017; 04/11/2017 - 05/11/2017 
51 Trần Đình Khôi NguyênPhương pháp nghiên cứu khoa học  K34.KTO.KT310/11/2017 - 14/11/2017 
52 Võ Thị Thuý AnhPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế D101K33.KTP.ĐN327/10/2017 - 29/10/2017; 04/11/2017 - 05/11/2017 
53 Nguyễn Thị Mỹ HươngPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế D102K33.QLK.ĐN327/10/2017 - 29/10/2017; 04/11/2017 - 05/11/2017 
54 Lê BảoQuản lý nhà nước về kinh tế D102K33.QLK.ĐN316/09/2017 - 18/09/2017; 23/09/2017 - 24/09/2017 
55 Nguyễn Thị Bích ThủyQuản trị chất lượng K33.QTR.ĐL313/10/2017 - 17/10/2017 
56 Nguyễn Thị Bích ThủyQuản trị chất lượngG101K33.QTR.ĐN325/08/2017 - 27/08/2017; 09/09/2017 - 10/09/2017 
57 Lê Thế GiớiQuản trị chiến lượcD202K33.KTO.ĐN327/10/2017 - 29/10/2017; 04/11/2017 - 05/11/2017 
58 Võ Quang TríQuản trị chiến lượcD102K33.QLK.ĐN329/09/2017 - 01/10/2017; 07/10/2017 - 08/10/2017 
59 Nguyễn Thanh LiêmQuản trị chiến lược K33.QTR.ĐL327/10/2017 - 31/10/2017 
60 Nguyễn Thanh LiêmQuản trị chiến lượcG101K33.QTR.ĐN310/11/2017 - 12/11/2017; 18/11/2017 - 19/11/2017 
61 Nguyễn Phúc NguyênQuản trị chuỗi cung ứngD201K34.QTR.ĐN310/11/2017 - 12/11/2017; 18/11/2017 - 19/11/2017 
62 Nguyễn Phúc NguyênQuản trị chuỗi cung ứng K34.QTR.KT329/09/2017 - 03/10/2017 
63 Đặng Tùng LâmQuản trị danh mục đầu tưD106K34.TNH.ĐN327/10/2017 - 29/10/2017; 04/11/2017 - 05/11/2017 
64 Đặng Tùng LâmQuản trị danh mục đầu tư K34.TNH.KT308/09/2017 - 12/09/2017 
65 Đào Hữu HòaQuản trị dự ánG101K33.QTR.ĐN329/09/2017 - 01/10/2017; 07/10/2017 - 08/10/2017 
66 Đào Hữu HòaQuản trị dự ánD105K34.QLK.ĐN313/10/2017 - 15/10/2017; 21/10/2017 - 22/10/2017 
67 Đào Hữu HòaQuản trị dự án K34.QLK.KT303/11/2017 - 07/11/2017 
68 Lê Văn HuyQuản trị marketingG101K33.QTR.ĐN327/10/2017 - 29/10/2017; 04/11/2017 - 05/11/2017 
69 Lê Văn HuyQuản trị marketingD201K34.QTR.ĐN313/10/2017 - 15/10/2017; 21/10/2017 - 22/10/2017 
70 Lâm Chí DũngQuản trị ngân hàng thương mại K33.TNH.ĐL322/09/2017 - 26/09/2017 
71 Lâm Chí DũngQuản trị ngân hàng thương mạiD203K33.TNH.ĐN313/10/2017 - 15/10/2017; 21/10/2017 - 22/10/2017 
72 Nguyễn Quốc TuấnQuản trị nguồn nhân lựcD201K34.QTR.ĐN315/09/2017 - 17/09/2017; 23/09/2017 - 24/09/2017 
73 Lê Thị Minh HằngQuản trị sản xuất D201K34.QTR.ĐN325/08/2017 - 27/08/2017; 09/09/2017 - 10/09/2017 
74 Lê Thị Minh HằngQuản trị sản xuất  K34.QTR.KT310/11/2017 - 14/11/2017 
75 Trương Hồng TrìnhQuản trị tài chính K33.QTR.ĐL325/08/2017 - 29/08/2017 
76 Đoàn Gia DũngQuản trị tài chínhG101K33.QTR.ĐN315/09/2017 - 17/09/2017; 23/09/2017 - 24/09/2017 
77 Trương Hồng TrìnhQuản trị tài chính nâng caoD202K33.KTO.ĐN329/09/2017 - 01/10/2017; 07/10/2017 - 08/10/2017 
78 Đinh Bảo NgọcQuyết định đầu tư và tài trợ K33.TNH.ĐL325/08/2017 - 29/08/2017 
79 Đinh Bảo NgọcQuyết định đầu tư và tài trợD203K33.TNH.ĐN310/11/2017 - 12/11/2017; 18/11/2017 - 19/11/2017 
80 Nguyễn Phú TháiTài chính côngD103K34.KPT.ĐN315/09/2017 - 17/09/2017; 23/09/2017 - 24/09/2017 
81 Hoàng Dương Việt AnhTài chính côngD105K34.QLK.ĐN315/09/2017 - 17/09/2017; 23/09/2017 - 24/09/2017 
82 Hoàng Dương Việt AnhTài chính công K34.QLK.KT325/08/2017 - 29/08/2017 
83 Hoàng Dương Việt AnhTài chính côngD106K34.TNH.ĐN329/09/2017 - 01/10/2017; 07/10/2017 - 08/10/2017 
84 Hoàng Dương Việt AnhTài chính công K34.TNH.KT327/10/2017 - 31/10/2017 
85 Nguyễn Hòa NhânTài chính công tyD106K34.TNH.ĐN315/09/2017 - 17/09/2017; 23/09/2017 - 24/09/2017 
86 Nguyễn Hòa NhânTài chính công ty K34.TNH.KT325/08/2017 - 29/08/2017 
87 Nguyễn Ngọc VũTài chính quốc tế K33.TNH.ĐL306/10/2017 - 10/10/2017 
88 Nguyễn Ngọc VũTài chính quốc tếD203K33.TNH.ĐN327/10/2017 - 29/10/2017; 04/11/2017 - 05/11/2017 
89 Trần Phước TrữThống kê ứng dụng trong kinh tếD101K33.KTP.ĐN313/10/2017 - 15/10/2017; 21/10/2017 - 22/10/2017 
mobil film izle
satilik kedi
brazzers porno
HD Porn
instagram begeni
konulu porno
konulu erotik filmler
kara kule
canli mac izle
canli mac izle periscope turk porno
mobilepornxtube mobile18porn mobilefuckporn mobilexxxsexporn