DHKT

Thời khóa biểu Hệ đào tạo Sau Đại học

Học kỳ:
Học phần:
Lớp học phần:
Giảng viên:
 
THỜI KHÓA BIỂU
#Giảng viênHọc phầnPhòngLớpTín chỉThời gian họcGhi chú
1 Hoàng Thị Thanh HàAn toàn và bảo mật thông tinD201K40.TKK.ĐN309/10/2020 - 11/10/2020; 17/10/2020 - 18/10/2020 
2 Võ Xuân TiếnChính sách công D106K40.QLK.ĐN304/12/2020 - 06/12/2020; 12/12/2020 - 13/12/2020 
3 Võ Xuân TiếnChính sách công  K40.QLK.KT313/11/2020 - 17/11/2020 
4 Võ Xuân TiếnChính sách công D106K41.QLK.ĐN304/12/2020 - 06/12/2020; 12/12/2020 - 13/12/2020Học cùng K40.QLK.ĐN
5 Nguyễn Thị Bích ThuHành vi tổ chức D105K40.QTR.ĐN309/10/2020 - 11/10/2020; 17/10/2020 - 18/10/2020 
6 Nguyễn Thị Bích ThuHành vi tổ chức  K40.QTR.KT302/10/2020 - 06/10/2020 
7 Nguyễn Thị Bích ThuHành vi tổ chức  K40.QTR.QN311/09/2020 - 15/09/2020 
8 Nguyễn Thị Bích ThuHành vi tổ chức D105K41.QTR.ĐN309/10/2020 - 11/10/2020; 17/10/2020 - 18/10/2020Học cùng K40.QTR.ĐN
9 Nguyễn Thị HươngHệ thống tài khoản quốc gia D201K40.TKK.ĐN226/09/2020 - 27/09/2020; 03/10/2020 - 04/10/2020 
10 Đoàn Ngọc Phi AnhKế toán quản trị D201K40.TKK.ĐN311/09/2020 - 13/09/2020; 19/09/2020 - 20/09/2020 
11 Trương Bá ThanhKế toán quản trị chiến lượcD101K39.KTO.ĐN311/09/2020 - 13/09/2020; 19/09/2020 - 20/09/2020 
12 Trương Bá ThanhKế toán quản trị chiến lượcD104K40.KTO.ĐN311/09/2020 - 13/09/2020; 19/09/2020 - 20/09/2020Học cùng K39.KTO.ĐN
13 Nguyễn Công PhươngKế toán tài chính D104K40.KTO.ĐN327/11/2020 - 29/11/2020; 05/12/2020 - 06/12/2020 
14 Nguyễn Công PhươngKế toán tài chính D202K41.KTO.ĐN327/11/2020 - 29/11/2020; 05/12/2020 - 06/12/2020Học cùng K40.KTO.ĐN
15 Nguyễn Hữu CườngKế toán tài chính nâng caoD101K39.KTO.ĐN325/09/2020 - 27/09/2020; 03/10/2020 - 04/10/2020 
16 Lê BảoKinh tế đầu tư K39.QLK.QNA316/10/2020 - 20/10/2020 
17 Lê BảoKinh tế đầu tư K40.QLK.QNA316/10/2020 - 20/10/2020Học cùng K39.QLK.QNA
18 Lê DânKinh tế lượngD101K39.KTO.ĐN316/10/2020 - 18/10/2020; 24/10/2020 - 25/10/2020 
19 Lê DânKinh tế lượngD104K40.KTO.ĐN316/10/2020 - 18/10/2020; 24/10/2020 - 25/10/2020Học cùng K39.KTO.ĐN
20 Lê DânKinh tế lượngD201K40.TKK.ĐN306/11/2020 - 08/11/2020; 14/11/2020 - 15/11/2020 
21 Lê DânKinh tế lượngD202K41.KTO.ĐN316/10/2020 - 18/10/2020; 24/10/2020 - 25/10/2020Học cùng K39.KTO.ĐN
22 Lê DânKinh tế lượngD204K41.TNH.ĐN316/10/2020 - 18/10/2020; 24/10/2020 - 25/10/2020Học cùng K39.KTO.ĐN
23 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo D106K40.QLK.ĐN306/11/2020 - 08/11/2020; 14/11/2020 - 15/11/2020 
24 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo  K40.QLK.KT330/10/2020 - 03/11/2020 
25 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo D106K41.QLK.ĐN306/11/2020 - 08/11/2020; 14/11/2020 - 15/11/2020Học cùng K40.QLK.ĐN
26 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo và đạo đức kinh doanh D105K40.QTR.ĐN321/11/2020 - 22/11/2020; 27/11/2020 - 29/11/2020 
27 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo và đạo đức kinh doanh  K40.QTR.KT323/10/2020 - 27/10/2020 
28 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo và đạo đức kinh doanh  K40.QTR.QN309/10/2020 - 13/10/2020 
29 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo và đạo đức kinh doanh D105K41.QTR.ĐN321/11/2020 - 22/11/2020; 27/11/2020 - 29/11/2020Học cùng K40.QTR.ĐN
30 Phạm Huy ThànhLịch sử phép biện chứng mácxítD205K41.TRI.ĐN204/12/2020 - 07/12/2020 
31 Dương Anh HoàngLịch sử triết học Ấn ĐộD205K41.TRI.ĐN230/10/2020 - 02/11/2020 
32 Lâm Bá HòaLịch sử triết học phương Tây trước MácD205K41.TRI.ĐN306/11/2020 - 08/11/2020; 14/11/2020 - 15/11/2020 
33 Trần Hồng LưuLịch sử triết học Trung QuốcD205K41.TRI.ĐN221/11/2020 - 24/11/2020 
34 Ngô Hà TấnLý thuyết kế toánD104K40.KTO.ĐN313/11/2020 - 15/11/2020; 21/11/2020 - 22/11/2020 
35 Ngô Hà TấnLý thuyết kế toánD202K41.KTO.ĐN313/11/2020 - 15/11/2020; 21/11/2020 - 22/11/2020Học cùng K40.KTO.ĐN
36 Lâm Chí DũngLý thuyết tài chính tiền tệD204K41.TNH.ĐN330/10/2020 - 01/11/2020; 07/11/2020 - 08/11/2020 
37 Nguyễn Thị Thiều QuangNgân hàng đầu tưD103K39.TNH.ĐN330/10/2020 - 01/11/2020; 07/11/2020 - 08/11/2020 
38 Nguyễn Thị Thiều QuangNgân hàng đầu tư K40.TNH.ĐN330/10/2020 - 01/11/2020; 07/11/2020 - 08/11/2020Học cùng K39.TNH.ĐN
39 Nguyễn Ngọc AnhNgân hàng trung ươngD103K39.TNH.ĐN316/10/2020 - 18/10/2020; 24/10/2020 - 25/10/2020 
40 Nguyễn Ngọc AnhNgân hàng trung ương K40.TNH.ĐN316/10/2020 - 18/10/2020; 24/10/2020 - 25/10/2020Học cùng K39.TNH.ĐN
41 Lê Thế GiớiNghiên cứu marketingD102K39.QTR.ĐN321/11/2020 - 22/11/2020; 27/11/2020 - 29/11/2020 
42 Lê Thế GiớiNghiên cứu marketing K39.QTR.QB309/10/2020 - 13/10/2020 
43 Ninh Thị Thu ThủyPhân tích chi phí – lợi ích  K39.QLK.QNA311/09/2020 - 15/09/2020 
44 Ninh Thị Thu ThủyPhân tích chi phí – lợi ích  K40.QLK.QNA311/09/2020 - 15/09/2020Học cùng K39.QLK.QNA
45 Hoàng TùngPhân tích tài chính và định giá doanh nghiệpD101K39.KTO.ĐN330/10/2020 - 01/11/2020; 07/11/2020 - 08/11/2020 
46 Hoàng TùngPhân tích tài chính và định giá doanh nghiệpD104K40.KTO.ĐN330/10/2020 - 01/11/2020; 07/11/2020 - 08/11/2020Học cùng K39.KTO.ĐN
47 Hoàng TùngPhân tích tài chính và định giá doanh nghiệpD202K41.KTO.ĐN330/10/2020 - 01/11/2020; 07/11/2020 - 08/11/2020Học cùng K39.KTO.ĐN
48 Hồ Hữu TiếnPhân tích tín dụngD103K39.TNH.ĐN313/11/2020 - 15/11/2020; 21/11/2020 - 22/11/2020 
49 Hồ Hữu TiếnPhân tích tín dụng K40.TNH.ĐN313/11/2020 - 15/11/2020; 21/11/2020 - 22/11/2020Học cùng K39.TNH.ĐN
50 Hồ Hữu TiếnPhân tích tín dụngD204K41.TNH.ĐN313/11/2020 - 15/11/2020; 21/11/2020 - 22/11/2020Học cùng K39.TNH.ĐN
51 Lê DânPhương pháp điều traD201K40.TKK.ĐN321/11/2020 - 22/11/2020; 27/11/2020 - 29/11/2020 
52 Lê Văn HuyPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế  K39.QLK.QNA323/10/2020 - 27/10/2020 
53 Lê Văn HuyPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế  K40.QLK.QNA323/10/2020 - 27/10/2020Học cùng K39.QLK.QNA
54 Lê BảoQuản lý nhà nước về kinh tế D106K40.QLK.ĐN321/11/2020 - 22/11/2020; 27/11/2020 - 29/11/2020 
55 Lê BảoQuản lý nhà nước về kinh tế  K40.QLK.KT302/10/2020 - 06/10/2020 
56 Lê BảoQuản lý nhà nước về kinh tế D106K41.QLK.ĐN321/11/2020 - 22/11/2020; 27/11/2020 - 29/11/2020Học cùng K40.QLK.ĐN
57 Nguyễn Thị Bích ThủyQuản trị chất lượngD102K39.QTR.ĐN306/11/2020 - 08/11/2020; 14/11/2020 - 15/11/2020 
58 Nguyễn Thị Bích ThủyQuản trị chất lượng K39.QTR.QB330/10/2020 - 03/11/2020 
59 Nguyễn Thị Bích ThủyQuản trị chất lượng K40.QTR.KT316/10/2020 - 20/10/2020 
60 Lê Thế GiớiQuản trị chiến lược K39.QLK.QNA330/10/2020 - 03/11/2020 
61 Nguyễn Thanh LiêmQuản trị chiến lượcD102K39.QTR.ĐN309/10/2020 - 11/10/2020; 17/10/2020 - 18/10/2020 
62 Nguyễn Thanh LiêmQuản trị chiến lược K39.QTR.QB323/10/2020 - 27/10/2020 
63 Lê Thế GiớiQuản trị chiến lược K40.QLK.QNA330/10/2020 - 03/11/2020Học cùng K39.QLK.QNA
64 Nguyễn Phúc NguyênQuản trị chuỗi cung ứngD105K40.QTR.ĐN311/09/2020 - 13/09/2020; 19/09/2020 - 20/09/2020 
65 Nguyễn Phúc NguyênQuản trị chuỗi cung ứng K40.QTR.QN316/10/2020 - 20/10/2020 
66 Đặng Tùng LâmQuản trị danh mục đầu tưD103K39.TNH.ĐN327/11/2020 - 29/11/2020; 05/12/2020 - 06/12/2020 
67 Đặng Tùng LâmQuản trị danh mục đầu tư K40.TNH.ĐN327/11/2020 - 29/11/2020; 05/12/2020 - 06/12/2020Học cùng K39.TNH.ĐN
68 Đào Hữu HòaQuản trị dự án K39.QLK.QNA309/10/2020 - 13/10/2020 
69 Đào Hữu HòaQuản trị dự ánD102K39.QTR.ĐN323/10/2020 - 25/10/2020; 31/10/2020 - 01/11/2020 
70 Đào Hữu HòaQuản trị dự án K39.QTR.QB311/09/2020 - 15/09/2020 
71 Đào Hữu HòaQuản trị dự án K40.QLK.QNA309/10/2020 - 13/10/2020Học cùng K39.QLK.QNA
72 Lê Văn HuyQuản trị marketingD102K39.QTR.ĐN325/09/2020 - 27/09/2020; 03/10/2020 - 04/10/2020 
73 Lê Văn HuyQuản trị marketing K39.QTR.QB316/10/2020 - 20/10/2020 
74 Lê Văn HuyQuản trị marketingD105K40.QTR.ĐN323/10/2020 - 25/10/2020; 31/10/2020 - 01/11/2020 
75 Lê Văn HuyQuản trị marketing K40.QTR.KT311/09/2020 - 15/09/2020 
76 Lê Văn HuyQuản trị marketing K40.QTR.QN302/10/2020 - 06/10/2020 
77 Lê Văn HuyQuản trị marketingD105K41.QTR.ĐN323/10/2020 - 25/10/2020; 31/10/2020 - 01/11/2020Học cùng K40.QTR.ĐN
78 Nguyễn Quốc TuấnQuản trị nguồn nhân lựcD105K40.QTR.ĐN306/11/2020 - 08/11/2020; 14/11/2020 - 15/11/2020 
79 Nguyễn Quốc TuấnQuản trị nguồn nhân lực K40.QTR.KT318/09/2020 - 22/09/2020 
80 Nguyễn Quốc TuấnQuản trị nguồn nhân lực K40.QTR.QN325/09/2020 - 29/09/2020 
81 Nguyễn Quốc TuấnQuản trị nguồn nhân lựcD105K41.QTR.ĐN306/11/2020 - 08/11/2020; 14/11/2020 - 15/11/2020Học cùng K40.QTR.ĐN
82 Lê Thị Minh HằngQuản trị sản xuất D105K40.QTR.ĐN304/12/2020 - 06/12/2020; 12/12/2020 - 13/12/2020 
83 Lê Thị Minh HằngQuản trị sản xuất  K40.QTR.KT330/10/2020 - 03/11/2020 
84 Lê Thị Minh HằngQuản trị sản xuất  K40.QTR.QN323/10/2020 - 27/10/2020 
85 Trương Hồng TrìnhQuản trị tài chínhD102K39.QTR.ĐN311/09/2020 - 13/09/2020; 19/09/2020 - 20/09/2020 
86 Trương Hồng TrìnhQuản trị tài chính K39.QTR.QB302/10/2020 - 06/10/2020 
87 Hoàng Dương Việt AnhTài chính côngD106K40.QLK.ĐN323/10/2020 - 25/10/2020; 31/10/2020 - 01/11/2020 
88 Lâm Chí DũngTài chính công K40.QLK.KT309/10/2020 - 13/10/2020 
89 Hoàng Dương Việt AnhTài chính côngD106K41.QLK.ĐN323/10/2020 - 25/10/2020; 31/10/2020 - 01/11/2020Học cùng K40.QLK.ĐN
90 Nguyễn Thành ĐạtTài chính côngD204K41.TNH.ĐN313/11/2020 - 15/11/2020; 21/11/2020 - 22/11/2020 
91 Nguyễn Hòa NhânTài chính công tyD204K41.TNH.ĐN327/11/2020 - 29/11/2020; 05/12/2020 - 06/12/2020 
92 Phạm Quang TínThống kê kinh tế D106K40.QLK.ĐN309/10/2020 - 11/10/2020; 17/10/2020 - 18/10/2020 
93 Trần Phước TrữThống kê kinh tế  K40.QLK.KT306/11/2020 - 10/11/2020 
94 Phạm Quang TínThống kê kinh tế D106K41.QLK.ĐN309/10/2020 - 11/10/2020; 17/10/2020 - 18/10/2020Học cùng K40.QLK.ĐN
95 Trần Phước TrữThống kê ứng dụng trong kinh tếD201K40.TKK.ĐN323/10/2020 - 25/10/2020; 31/10/2020 - 01/11/2020 
96 Phạm Huy ThànhTriết họcD104K40.KTO.ĐN426/09/2020 - 27/09/2020; 03/10/2020 - 04/10/2020; 10/10/2020 - 11/10/2020 
97 Phạm Huy ThànhTriết học K40.TNH.ĐN426/09/2020 - 27/09/2020; 03/10/2020 - 04/10/2020; 10/10/2020 - 11/10/2020Học cùng K40.KTO.ĐN
98 Lê Hữu ÁiTriết họcD202K41.KTO.ĐN419/12/2020 - 20/12/2020; 26/12/2020 - 27/12/2020; 09/01/2021 - 10/01/2021 
99 Lê Hữu ÁiTriết họcD106K41.QLK.ĐN419/12/2020 - 20/12/2020; 26/12/2020 - 27/12/2020; 09/01/2021 - 10/01/2021Học cùng K41.KTO.ĐN
100 Lê Hữu ÁiTriết họcD105K41.QTR.ĐN419/12/2020 - 20/12/2020; 26/12/2020 - 27/12/2020; 09/01/2021 - 10/01/2021Học cùng K41.KTO.ĐN
101 Lê Hữu ÁiTriết họcD204K41.TNH.ĐN419/12/2020 - 20/12/2020; 26/12/2020 - 27/12/2020; 09/01/2021 - 10/01/2021Học cùng K41.KTO.ĐN
102 Lê Văn ThaoTriết học cổ điển ĐứcD205K41.TRI.ĐN227/11/2020 - 30/11/2020 
103 Trịnh Sơn HoanTriết học cơ sởD205K41.TRI.ĐN509/10/2020 - 11/10/2020; 16/10/2020 - 18/10/2020; 23/10/2020 - 25/10/2020