DHKT

Thời khóa biểu Hệ đào tạo Sau Đại học

Học kỳ:
Học phần:
Lớp học phần:
Giảng viên:
 
THỜI KHÓA BIỂU
#Giảng viênHọc phầnPhòngLớpTín chỉThời gian họcGhi chú
1 Võ Xuân TiếnChính sách công D105K34.QLK.ĐN327/10/2017 - 29/10/2017; 04/11/2017 - 05/11/2017 
2 Võ Xuân TiếnChính sách công  K34.QLK.KT322/09/2017 - 26/09/2017 
3 Phạm Hoài HươngChuẩn mực báo cáo tài chính quốc tếD202K33.KTO.ĐN313/10/2017 - 15/10/2017; 21/10/2017 - 22/10/2017 
4 Võ Thị Thuý AnhCông cụ phái sinh K33.TNH.ĐL308/09/2017 - 12/09/2017 
5 Võ Thị Thuý AnhCông cụ phái sinhD203K33.TNH.ĐN329/09/2017 - 01/10/2017; 07/10/2017 - 08/10/2017 
6 Nguyễn Thị Bích ThuHành vi tổ chức  K33.QTR.ĐL329/09/2017 - 03/10/2017 
7 Nguyễn Thị Bích ThuHành vi tổ chức D201K34.QTR.ĐN327/10/2017 - 29/10/2017; 04/11/2017 - 05/11/2017 
8 Nguyễn Thị Bích ThuHành vi tổ chức  K34.QTR.KT320/10/2017 - 24/10/2017 
9 Huỳnh Thị Hồng HạnhHệ thống thông tin kế toánD104K34.KTO.ĐN313/10/2017 - 15/10/2017; 21/10/2017 - 22/10/2017 
10 Huỳnh Thị Hồng HạnhHệ thống thông tin kế toán K34.KTO.KT315/09/2017 - 19/09/2017 
11 Đoàn Ngọc Phi AnhKế toán quản trị D104K34.KTO.ĐN316/09/2017 - 18/09/2017; 23/09/2017 - 24/09/2017 
12 Đoàn Ngọc Phi AnhKế toán quản trị  K34.KTO.KT329/09/2017 - 03/10/2017 
13 Đoàn Ngọc Phi AnhKế toán quản trị  K34.QTR.KT325/08/2017 - 29/08/2017 
14 Đoàn Ngọc Phi AnhKế toán quản trị G202K35.QTR.ĐN313/10/2017 - 15/10/2017; 21/10/2017 - 22/10/2017 
15 Đoàn Ngọc Phi AnhKế toán quản trị  K35.QTR.QB327/10/2017 - 31/10/2017 
16 Trương Bá ThanhKế toán quản trị chiến lượcD202K33.KTO.ĐN315/09/2017 - 17/09/2017; 23/09/2017 - 24/09/2017 
17 Nguyễn Công PhươngKế toán tài chính D205K35.KTO.ĐN327/10/2017 - 29/10/2017; 04/11/2017 - 05/11/2017 
18 Nguyễn Hữu CườngKế toán tài chính nâng caoD104K34.KTO.ĐN325/08/2017 - 27/08/2017; 09/09/2017 - 10/09/2017 
19 Nguyễn Hữu CườngKế toán tài chính nâng cao K34.KTO.KT313/10/2017 - 17/10/2017 
20 Đường Nguyễn HưngKiểm soát nội bộ D202K33.KTO.ĐN325/08/2017 - 27/08/2017; 09/09/2017 - 10/09/2017 
21 Đoàn Thị Ngọc TraiKiểm toánD104K34.KTO.ĐN329/09/2017 - 01/10/2017; 07/10/2017 - 08/10/2017 
22 Đoàn Thị Ngọc TraiKiểm toán K34.KTO.KT325/08/2017 - 29/08/2017 
23 Nguyễn HiệpKinh tế công D101K33.KTP.ĐN329/09/2017 - 01/10/2017; 07/10/2017 - 08/10/2017 
24 Nguyễn Thị ThủyKinh tế đầu tưD102K33.QLK.ĐN325/08/2017 - 27/08/2017; 09/09/2017 - 10/09/2017 
25 Đoàn Thị Liên HươngKinh tế học vi mô D103K34.KPT.ĐN310/11/2017 - 12/11/2017; 18/11/2017 - 19/11/2017 
26 Trương Sỹ QuýKinh tế học vi mô D301K35.QLK.ĐN320/10/2017 - 22/10/2017; 28/10/2017 - 29/10/2017 
27 Nguyễn Mạnh ToànKinh tế học vĩ mô D101K33.KTP.ĐN315/09/2017 - 17/09/2017; 23/09/2017 - 24/09/2017 
28 Nguyễn Mạnh ToànKinh tế học vĩ mô D102K33.QLK.ĐN313/10/2017 - 15/10/2017; 21/10/2017 - 22/10/2017 
29 Lê DânKinh tế lượngD103K34.KPT.ĐN326/08/2017 - 28/08/2017; 09/09/2017 - 10/09/2017 
30 Lê DânKinh tế lượngD205K35.KTO.ĐN315/09/2017 - 17/09/2017; 23/09/2017 - 24/09/2017 
31 Trương Bá ThanhKinh tế lượngD204K35.TNH.ĐN306/10/2017 - 08/10/2017; 14/10/2017 - 15/10/2017 
32 Trương Bá ThanhKinh tế lượng K35.TNH.QB320/10/2017 - 24/10/2017 
33 Nguyễn Trung KiênKinh tế ngành D101K33.KTP.ĐN325/08/2017 - 27/08/2017; 09/09/2017 - 10/09/2017 
34 Võ Xuân TiếnKinh tế nông nghiệp D103K34.KPT.ĐN313/10/2017 - 15/10/2017; 21/10/2017 - 22/10/2017 
35 Bùi Quang BìnhKinh tế phát triển D105K34.QLK.ĐN329/09/2017 - 01/10/2017; 07/10/2017 - 08/10/2017 
36 Bùi Quang BìnhKinh tế phát triển  K34.QLK.KT315/09/2017 - 19/09/2017 
37 Lê BảoKinh tế vùng D103K34.KPT.ĐN330/09/2017 - 02/10/2017; 07/10/2017 - 08/10/2017 
38 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo D105K34.QLK.ĐN325/08/2017 - 27/08/2017; 09/09/2017 - 10/09/2017 
39 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo  K34.QLK.KT320/10/2017 - 24/10/2017 
40 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo và đạo đức kinh doanh D201K34.QTR.ĐN329/09/2017 - 01/10/2017; 07/10/2017 - 08/10/2017 
41 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo và đạo đức kinh doanh  K34.QTR.KT315/09/2017 - 19/09/2017 
42 Phạm Huy ThànhLịch sử phép biện chứng mácxítD206K34.TRI.ĐN225/08/2017 - 28/08/2017 
43 Phạm Huy ThànhLịch sử phép biện chứng mácxítD206K35.TRI.ĐN225/08/2017 - 28/08/2017Học cùng K34.TRI.ĐN
44 Lê Thị Tuyết BaLịch sử tư tưởng đạo đứcD206K34.TRI.ĐN206/10/2017 - 09/10/2017 
45 Lê Thị Tuyết BaLịch sử tư tưởng đạo đứcD206K35.TRI.ĐN206/10/2017 - 09/10/2017Học cùng K34.TRI.ĐN
46 Trần Ngọc ÁnhLịch sử tư tưởng triết học Việt NamD206K34.TRI.ĐN208/09/2017 - 11/09/2017 
47 Trần Ngọc ÁnhLịch sử tư tưởng triết học Việt NamD206K35.TRI.ĐN208/09/2017 - 11/09/2017Học cùng K34.TRI.ĐN
48 Lê Văn ThaoLý luận về nhà nước pháp quyền và vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt NamD206K34.TRI.ĐN227/10/2017 - 30/10/2017 
49 Lê Văn ThaoLý luận về nhà nước pháp quyền và vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt NamD206K35.TRI.ĐN227/10/2017 - 30/10/2017Học cùng K34.TRI.ĐN
50 Ngô Hà TấnLý thuyết kế toánD205K35.KTO.ĐN306/10/2017 - 08/10/2017; 14/10/2017 - 15/10/2017 
51 Lâm Chí DũngLý thuyết tài chính tiền tệD106K34.TNH.ĐN325/08/2017 - 27/08/2017; 09/09/2017 - 10/09/2017 
52 Lâm Chí DũngLý thuyết tài chính tiền tệ K34.TNH.KT306/10/2017 - 10/10/2017 
53 Hồ Hữu TiếnNgân hàng đầu tư K33.TNH.ĐL303/11/2017 - 07/11/2017 
54 Hồ Hữu TiếnNgân hàng đầu tưD203K33.TNH.ĐN325/08/2017 - 27/08/2017; 09/09/2017 - 10/09/2017 
55 Nguyễn Ngọc AnhNgân hàng trung ương K33.TNH.ĐL320/10/2017 - 24/10/2017 
56 Nguyễn Ngọc AnhNgân hàng trung ươngD203K33.TNH.ĐN315/09/2017 - 17/09/2017; 23/09/2017 - 24/09/2017 
57 Lê Thế GiớiNghiên cứu marketing K33.QTR.ĐL315/09/2017 - 19/09/2017 
58 Lê Thế GiớiNghiên cứu marketingG101K33.QTR.ĐN313/10/2017 - 15/10/2017; 21/10/2017 - 22/10/2017 
59 Hoàng TùngPhân tích báo cáo tài chínhD204K35.TNH.ĐN320/10/2017 - 22/10/2017; 04/11/2017 - 05/11/2017 
60 Hoàng TùngPhân tích báo cáo tài chính K35.TNH.QB322/09/2017 - 26/09/2017 
61 Ninh Thị Thu ThủyPhân tích chi phí – lợi ích D103K34.KPT.ĐN327/10/2017 - 29/10/2017; 04/11/2017 - 05/11/2017 
62 Ninh Thị Thu ThủyPhân tích chi phí – lợi ích D105K34.QLK.ĐN310/11/2017 - 12/11/2017; 18/11/2017 - 19/11/2017 
63 Ninh Thị Thu ThủyPhân tích chi phí – lợi ích  K34.QLK.KT306/10/2017 - 10/10/2017 
64 Hoàng TùngPhân tích tài chính và định giá doanh nghiệpD104K34.KTO.ĐN310/11/2017 - 12/11/2017; 18/11/2017 - 19/11/2017 
65 Hoàng TùngPhân tích tài chính và định giá doanh nghiệp K34.KTO.KT327/10/2017 - 31/10/2017 
66 Hồ Hữu TiếnPhân tích tín dụngD106K34.TNH.ĐN313/10/2017 - 15/10/2017; 21/10/2017 - 22/10/2017 
67 Hồ Hữu TiếnPhân tích tín dụng K34.TNH.KT322/09/2017 - 26/09/2017 
68 Trần Đình Khôi NguyênPhương pháp nghiên cứu khoa học D104K34.KTO.ĐN327/10/2017 - 29/10/2017; 04/11/2017 - 05/11/2017 
69 Trần Đình Khôi NguyênPhương pháp nghiên cứu khoa học  K34.KTO.KT310/11/2017 - 14/11/2017 
70 Phạm Thị Lan HươngPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanhG202K35.QTR.ĐN329/09/2017 - 01/10/2017; 07/10/2017 - 08/10/2017 
71 Phạm Thị Lan HươngPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh K35.QTR.QB313/10/2017 - 17/10/2017 
72 Ngô Thị Khuê ThưPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanhD204K35.TNH.ĐN310/11/2017 - 12/11/2017; 18/11/2017 - 19/11/2017 
73 Lê Văn HuyPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh K35.TNH.QB310/11/2017 - 14/11/2017 
74 Võ Thị Thuý AnhPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế D101K33.KTP.ĐN327/10/2017 - 29/10/2017; 04/11/2017 - 05/11/2017 
75 Nguyễn Thị Mỹ HươngPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế D102K33.QLK.ĐN327/10/2017 - 29/10/2017; 04/11/2017 - 05/11/2017 
76 Lê BảoQuản lý nhà nước về kinh tế D102K33.QLK.ĐN316/09/2017 - 18/09/2017; 23/09/2017 - 24/09/2017 
77 Nguyễn Thị Bích ThủyQuản trị chất lượng K33.QTR.ĐL313/10/2017 - 17/10/2017 
78 Nguyễn Thị Bích ThủyQuản trị chất lượngG101K33.QTR.ĐN325/08/2017 - 27/08/2017; 09/09/2017 - 10/09/2017 
79 Lê Thế GiớiQuản trị chiến lượcD202K33.KTO.ĐN327/10/2017 - 29/10/2017; 04/11/2017 - 05/11/2017 
80 Võ Quang TríQuản trị chiến lượcD102K33.QLK.ĐN329/09/2017 - 01/10/2017; 07/10/2017 - 08/10/2017 
81 Nguyễn Thanh LiêmQuản trị chiến lược K33.QTR.ĐL327/10/2017 - 31/10/2017 
82 Nguyễn Thanh LiêmQuản trị chiến lượcG101K33.QTR.ĐN310/11/2017 - 12/11/2017; 18/11/2017 - 19/11/2017 
83 Nguyễn Phúc NguyênQuản trị chuỗi cung ứngD201K34.QTR.ĐN310/11/2017 - 12/11/2017; 18/11/2017 - 19/11/2017 
84 Nguyễn Phúc NguyênQuản trị chuỗi cung ứng K34.QTR.KT329/09/2017 - 03/10/2017 
85 Đặng Tùng LâmQuản trị danh mục đầu tưD106K34.TNH.ĐN327/10/2017 - 29/10/2017; 04/11/2017 - 05/11/2017 
86 Đặng Tùng LâmQuản trị danh mục đầu tư K34.TNH.KT308/09/2017 - 12/09/2017 
87 Đào Hữu HòaQuản trị dự ánG101K33.QTR.ĐN329/09/2017 - 01/10/2017; 07/10/2017 - 08/10/2017 
88 Đào Hữu HòaQuản trị dự ánD105K34.QLK.ĐN313/10/2017 - 15/10/2017; 21/10/2017 - 22/10/2017 
89 Đào Hữu HòaQuản trị dự án K34.QLK.KT303/11/2017 - 07/11/2017 
90 Nguyễn Xuân LãnQuản trị học D301K35.QLK.ĐN306/10/2017 - 08/10/2017; 14/10/2017 - 15/10/2017 
91 Nguyễn Thị Như LiêmQuản trị kinh doanh quốc tếG202K35.QTR.ĐN315/09/2017 - 17/09/2017; 23/09/2017 - 24/09/2017 
92 Nguyễn Thị ThủyQuản trị kinh doanh quốc tế K35.QTR.QB315/09/2017 - 19/09/2017 
93 Lê Văn HuyQuản trị marketingG101K33.QTR.ĐN327/10/2017 - 29/10/2017; 04/11/2017 - 05/11/2017 
94 Lê Văn HuyQuản trị marketingD201K34.QTR.ĐN313/10/2017 - 15/10/2017; 21/10/2017 - 22/10/2017 
95 Lâm Chí DũngQuản trị ngân hàng thương mại K33.TNH.ĐL322/09/2017 - 26/09/2017 
96 Lâm Chí DũngQuản trị ngân hàng thương mạiD203K33.TNH.ĐN313/10/2017 - 15/10/2017; 21/10/2017 - 22/10/2017 
97 Nguyễn Quốc TuấnQuản trị nguồn nhân lựcD201K34.QTR.ĐN315/09/2017 - 17/09/2017; 23/09/2017 - 24/09/2017 
98 Lê Thị Minh HằngQuản trị sản xuất D201K34.QTR.ĐN325/08/2017 - 27/08/2017; 09/09/2017 - 10/09/2017 
99 Lê Thị Minh HằngQuản trị sản xuất  K34.QTR.KT310/11/2017 - 14/11/2017 
100 Trương Hồng TrìnhQuản trị tài chính K33.QTR.ĐL325/08/2017 - 29/08/2017 
101 Đoàn Gia DũngQuản trị tài chínhG101K33.QTR.ĐN315/09/2017 - 17/09/2017; 23/09/2017 - 24/09/2017 
102 Trương Hồng TrìnhQuản trị tài chính nâng caoD202K33.KTO.ĐN329/09/2017 - 01/10/2017; 07/10/2017 - 08/10/2017 
103 Đinh Bảo NgọcQuyết định đầu tư và tài trợ K33.TNH.ĐL325/08/2017 - 29/08/2017 
104 Đinh Bảo NgọcQuyết định đầu tư và tài trợD203K33.TNH.ĐN310/11/2017 - 12/11/2017; 18/11/2017 - 19/11/2017 
105 Nguyễn Phú TháiTài chính côngD103K34.KPT.ĐN315/09/2017 - 17/09/2017; 23/09/2017 - 24/09/2017 
106 Hoàng Dương Việt AnhTài chính côngD105K34.QLK.ĐN315/09/2017 - 17/09/2017; 23/09/2017 - 24/09/2017 
107 Hoàng Dương Việt AnhTài chính công K34.QLK.KT325/08/2017 - 29/08/2017 
108 Hoàng Dương Việt AnhTài chính côngD106K34.TNH.ĐN329/09/2017 - 01/10/2017; 07/10/2017 - 08/10/2017 
109 Hoàng Dương Việt AnhTài chính công K34.TNH.KT327/10/2017 - 31/10/2017 
110 Nguyễn Hòa NhânTài chính công tyD106K34.TNH.ĐN315/09/2017 - 17/09/2017; 23/09/2017 - 24/09/2017 
111 Nguyễn Hòa NhânTài chính công ty K34.TNH.KT325/08/2017 - 29/08/2017 
112 Nguyễn Ngọc VũTài chính quốc tế K33.TNH.ĐL306/10/2017 - 10/10/2017 
113 Nguyễn Ngọc VũTài chính quốc tếD203K33.TNH.ĐN327/10/2017 - 29/10/2017; 04/11/2017 - 05/11/2017 
114 Trần Phước TrữThống kê kinh tế D301K35.QLK.ĐN303/11/2017 - 05/11/2017; 11/11/2017 - 12/11/2017 
115 Trần Phước TrữThống kê ứng dụng trong kinh tếD101K33.KTP.ĐN313/10/2017 - 15/10/2017; 21/10/2017 - 22/10/2017 
116 Phạm Huy ThànhTriết học K35.KTO.KT415/09/2017 - 21/09/2017 
117 Trịnh Sơn HoanTriết họcD301K35.QLK.ĐN416/09/2017 - 17/09/2017; 23/09/2017 - 24/09/2017; 30/09/2017 - 01/10/2017 
118 Trần Ngọc ÁnhTriết học K35.QLK.KT429/09/2017 - 05/10/2017 
119 Lâm Bá HòaTriết học K35.QTR.ĐL422/09/2017 - 28/09/2017Học cùng K35.TNH.ĐL
120 Phạm Huy ThànhTriết họcG202K35.QTR.ĐN428/10/2017 - 29/10/2017; 04/11/2017 - 05/11/2017; 11/11/2017 - 12/11/2017 
121 Phạm Huy ThànhTriết học K35.QTR.KT415/09/2017 - 21/09/2017Học cùng K35.KTO.KT
122 Dương Anh HoàngTriết học K35.QTR.QB429/09/2017 - 05/10/2017 
123 Lâm Bá HòaTriết học K35.TNH.ĐL422/09/2017 - 28/09/2017 
124 Trịnh Sơn HoanTriết họcD301K35.TNH.ĐN416/09/2017 - 17/09/2017; 23/09/2017 - 24/09/2017; 30/09/2017 - 01/10/2017Học cùng K35.QLK.ĐN
125 Phạm Huy ThànhTriết học K35.TNH.KT415/09/2017 - 21/09/2017Học cùng K35.KTO.KT
126 Dương Anh HoàngTriết học K35.TNH.QB429/09/2017 - 05/10/2017Học cùng K35.QTR.QB
127 Phạm Huy ThànhTriết học chính trịD206K34.TRI.ĐN213/10/2017 - 16/10/2017 
128 Phạm Huy ThànhTriết học chính trịD206K35.TRI.ĐN213/10/2017 - 16/10/2017Học cùng K34.TRI.ĐN
129 Ngô Văn HàTư tưởng triết học Hồ Chí MinhD206K34.TRI.ĐN222/09/2017 - 25/09/2017 
130 Ngô Văn HàTư tưởng triết học Hồ Chí MinhD206K35.TRI.ĐN222/09/2017 - 25/09/2017Học cùng K34.TRI.ĐN
instagram begeni
turk devletleri
periscope turk porno
mobilepornxtube mobile18porn mobilefuckporn mobilexxxsexporn
film izle
steroid fiyatlari
ankara escort
Mersin Escort
bodrum escort
escort alanya
paykasa bozdurma
steroid satin al