DHKT

Thời khóa biểu Hệ đào tạo Sau Đại học

Học kỳ:
Học phần:
Lớp học phần:
Giảng viên:
 
THỜI KHÓA BIỂU
#Giảng viênHọc phầnPhòngLớpTín chỉThời gian họcGhi chú
1 Lê BảoChính sách công D102K43.QLK.ĐN_1326/08/2022 - 28/08/2022; 10/09/2022 - 11/09/2022 
2 Lê BảoChính sách công  K43.QLK.ĐN_2330/09/2022 - 02/10/2022; 08/10/2022 - 09/10/2022 
3 Lê Diên TuấnHệ quản trị cơ sở dữ liệuD105K43.TKK.ĐN330/09/2022 - 02/10/2022; 08/10/2022 - 09/10/2022 
4 Nguyễn Thị HươngHệ thống tài khoản quốc gia D105K43.TKK.ĐN311/11/2022 - 13/11/2022; 19/11/2022 - 20/11/2022 
5 Nguyễn Thị Xuân TrangKế toán quản trịD402K45.QTR.ĐN308/11/2022 - 12/11/2022; 15/11/2022 - 19/11/2022; 22/11/2022 - 26/11/2022 
6 Trương Bá ThanhKế toán quản trị chiến lượcD101K43.KTO.ĐN316/09/2022 - 18/09/2022; 24/09/2022 - 25/09/2022 
7 Nguyễn Hữu CườngKế toán tài chính nâng caoD101K43.KTO.ĐN330/09/2022 - 02/10/2022; 08/10/2022 - 09/10/2022 
8 Nguyễn Công PhươngKế toán tài chính nâng caoD201K45.KTO.ĐN304/11/2022 - 06/11/2022; 09/11/2022 - 17/11/2022 
9 Lê Diên TuấnKhai phá dữ liệuD105K43.TKK.ĐN314/10/2022 - 16/10/2022; 22/10/2022 - 23/10/2022 
10 Đoàn Thị Liên HươngKinh tế học vi môC208K45.QLK.ĐN321/10/2022 - 23/10/2022; 26/10/2022 - 03/11/2022 
11 Đoàn Thị Liên HươngKinh tế học vi mô K45.QLK.KT318/11/2022 - 20/11/2022; 23/11/2022 - 01/12/2022 
12 Nguyễn Mạnh ToànKinh tế học vĩ môC208K45.QLK.ĐN304/11/2022 - 06/11/2022; 09/11/2022 - 17/11/2022 
13 Nguyễn Mạnh ToànKinh tế học vĩ mô K45.QLK.KT302/12/2022 - 04/12/2022; 07/12/2022 - 15/12/2022 
14 Trương Bá ThanhKinh tế lượngD106K43.TNH.ĐN326/08/2022 - 28/08/2022; 10/09/2022 - 11/09/2022 
15 Trương Bá ThanhKinh tế lượng K45.TNH.ĐN302/12/2022 - 04/12/2022; 07/12/2022 - 15/12/2022 
16 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo D102K43.QLK.ĐN_1330/09/2022 - 02/10/2022; 08/10/2022 - 09/10/2022 
17 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo  K43.QLK.ĐN_2326/08/2022 - 28/08/2022; 10/09/2022 - 11/09/2022 
18 Nguyễn Trường SơnLãnh đạoC208K45.QLK.ĐN325/11/2022 - 27/11/2022; 30/11/2022 - 08/12/2022 
19 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo K45.QLK.KT304/11/2022 - 06/11/2022; 09/11/2022 - 17/11/2022 
20 Lâm Chí DũngLý thuyết Tài chính - Tiền tệ K45.TNH.ĐN321/10/2022 - 23/10/2022; 26/10/2022 - 03/11/2022 
21 Nguyễn Ngọc AnhNgân hàng trung ương K45.TNH.ĐN318/11/2022 - 20/11/2022; 23/11/2022 - 01/12/2022 
22 Ngô Thị Khuê ThưNghiên cứu marketingD104K43.QTR.ĐN_1316/09/2022 - 18/09/2022; 24/09/2022 - 25/09/2022 
23 Ngô Thị Khuê ThưNghiên cứu marketingD104K43.QTR.ĐN_2316/09/2022 - 18/09/2022; 24/09/2022 - 25/09/2022Học cùng K43.QTR.ĐN_1
24 Phạm Quang TínPhân tích dãy số thời gian và dự báoD105K43.TKK.ĐN316/09/2022 - 18/09/2022; 24/09/2022 - 25/09/2022 
25 Phạm Quang TínPhân tích dữ liệu đa biếnD105K43.TKK.ĐN328/10/2022 - 30/10/2022; 05/11/2022 - 06/11/2022 
26 Hồ Hữu TiếnPhân tích tín dụngD106K43.TNH.ĐN316/09/2022 - 18/09/2022; 24/09/2022 - 25/09/2022 
27 Lê DânPhân tích và trực quan dữ liệuD201K45.KTO.ĐN325/11/2022 - 27/11/2022; 30/11/2022 - 08/12/2022 
28 Nguyễn Thị Mỹ HươngPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế D102K43.QLK.ĐN_1328/10/2022 - 30/10/2022; 05/11/2022 - 06/11/2022 
29 Nguyễn Thị Bích ThủyQuản trị chất lượngD104K43.QTR.ĐN_1314/10/2022 - 16/10/2022; 22/10/2022 - 23/10/2022 
30 Nguyễn Thị Bích ThủyQuản trị chất lượngD104K43.QTR.ĐN_2314/10/2022 - 16/10/2022; 22/10/2022 - 23/10/2022Học cùng K43.QTR.ĐN_1
31 Nguyễn Thanh LiêmQuản trị chiến lượcD101K43.KTO.ĐN326/08/2022 - 28/08/2022; 10/09/2022 - 11/09/2022 
32 Võ Quang TríQuản trị chiến lượcD201K45.KTO.ĐN309/12/2022 - 11/12/2022; 14/12/2022 - 22/12/2022 
33 Đào Hữu HòaQuản trị dự ánD102K43.QLK.ĐN_1316/09/2022 - 18/09/2022; 24/09/2022 - 25/09/2022 
34 Đào Hữu HòaQuản trị dự án K43.QLK.ĐN_2314/10/2022 - 16/10/2022; 22/10/2022 - 23/10/2022 
35 Nguyễn Xuân LãnQuản trị họcC208K45.QLK.ĐN309/12/2022 - 11/12/2022; 14/12/2022 - 22/12/2022 
36 Nguyễn Xuân LãnQuản trị học K45.QLK.KT307/10/2022 - 09/10/2022; 12/10/2022 - 20/10/2022 
37 Nguyễn Quốc TuấnQuản trị nguồn nhân lựcD402K45.QTR.ĐN320/12/2022 - 24/12/2022; 27/12/2022 - 31/12/2022; 02/01/2023 - 06/01/2023 
38 Lê Thị Minh HằngQuản trị sản xuất D104K43.QTR.ĐN_1326/08/2022 - 28/08/2022; 10/09/2022 - 11/09/2022 
39 Lê Thị Minh HằngQuản trị sản xuất D104K43.QTR.ĐN_2326/08/2022 - 28/08/2022; 10/09/2022 - 11/09/2022Học cùng K43.QTR.ĐN_1
40 Trương Hồng TrìnhQuản trị tài chínhD104K43.QTR.ĐN_1330/09/2022 - 02/10/2022; 08/10/2022 - 09/10/2022 
41 Trương Hồng TrìnhQuản trị tài chínhD104K43.QTR.ĐN_2330/09/2022 - 02/10/2022; 08/10/2022 - 09/10/2022Học cùng K43.QTR.ĐN_1
42 Trương Hồng TrìnhQuản trị tài chính nâng caoD101K43.KTO.ĐN314/10/2022 - 16/10/2022; 22/10/2022 - 23/10/2022 
43 Nguyễn Thị Bích ThuQuản trị thành tíchD402K45.QTR.ĐN329/11/2022 - 03/12/2022; 06/12/2022 - 10/12/2022; 13/12/2022 - 17/12/2022 
44 Trương Thị Vân AnhQuản trị thương hiệuD402K45.QTR.ĐN319/10/2022 - 22/10/2022; 25/10/2022 - 29/10/2022; 01/11/2022 - 05/11/2022; 07/11/2022 
45 Nguyễn Thành ĐạtTài chính côngD102K43.QLK.ĐN_1314/10/2022 - 16/10/2022; 22/10/2022 - 23/10/2022 
46 Hoàng Dương Việt AnhTài chính công K43.QLK.ĐN_2316/09/2022 - 18/09/2022; 24/09/2022 - 25/09/2022 
47 Hoàng Dương Việt AnhTài chính côngD106K43.TNH.ĐN330/09/2022 - 02/10/2022; 08/10/2022 - 09/10/2022 
48 Hoàng Dương Việt AnhTài chính công K45.TNH.ĐN304/11/2022 - 06/11/2022; 09/11/2022 - 17/11/2022 
49 Nguyễn Hòa NhânTài chính công tyD106K43.TNH.ĐN314/10/2022 - 16/10/2022; 22/10/2022 - 23/10/2022 
50 Nguyễn Quang Minh NhiTài chính công ty nâng caoD201K45.KTO.ĐN321/10/2022 - 23/10/2022; 26/10/2022 - 03/11/2022 
51 Lâm Bá HòaTriết họcD201K45.KTO.ĐN307/10/2022 - 09/10/2022; 12/10/2022 - 20/10/2022 
52 Lê Văn ThaoTriết họcC208K45.QLK.ĐN307/10/2022 - 09/10/2022; 12/10/2022 - 20/10/2022 
53 Trịnh Sơn HoanTriết học K45.QLK.KT321/10/2022 - 23/10/2022; 26/10/2022 - 03/11/2022 
54 Dương Anh HoàngTriết họcD402K45.QTR.ĐN307/10/2022 - 09/10/2022; 12/10/2022 - 20/10/2022 
55 Phạm Huy ThànhTriết học K45.TNH.ĐN307/10/2022 - 09/10/2022; 12/10/2022 - 20/10/2022