DHKT

Thời khóa biểu Hệ đào tạo Sau Đại học

Học kỳ:
Học phần:
Lớp học phần:
Giảng viên:
 
THỜI KHÓA BIỂU
#Giảng viênHọc phầnPhòngLớpTín chỉThời gian họcGhi chú
1 Võ Xuân TiếnChính sách công D105K34.QLK.ĐN327/10/2017 - 29/10/2017; 04/11/2017 - 05/11/2017 
2 Võ Xuân TiếnChính sách công  K34.QLK.KT322/09/2017 - 26/09/2017 
3 Phạm Hoài HươngChuẩn mực báo cáo tài chính quốc tếD202K33.KTO.ĐN313/10/2017 - 15/10/2017; 21/10/2017 - 22/10/2017 
4 Võ Thị Thuý AnhCông cụ phái sinh K33.TNH.ĐL308/09/2017 - 12/09/2017 
5 Võ Thị Thuý AnhCông cụ phái sinhD203K33.TNH.ĐN329/09/2017 - 01/10/2017; 07/10/2017 - 08/10/2017 
6 Nguyễn Thị Bích ThuHành vi tổ chức  K33.QTR.ĐL329/09/2017 - 03/10/2017 
7 Nguyễn Thị Bích ThuHành vi tổ chức D201K34.QTR.ĐN327/10/2017 - 29/10/2017; 04/11/2017 - 05/11/2017 
8 Nguyễn Thị Bích ThuHành vi tổ chức  K34.QTR.KT320/10/2017 - 24/10/2017 
9 Nguyễn Thị Bích ThuHành vi tổ chức  K35.QTR.ĐL310/11/2017 - 14/11/2017 
10 Nguyễn Thị Bích ThuHành vi tổ chức  K35.QTR.KT324/11/2017 - 28/11/2017 
11 Huỳnh Thị Hồng HạnhHệ thống thông tin kế toánD104K34.KTO.ĐN313/10/2017 - 15/10/2017; 21/10/2017 - 22/10/2017 
12 Huỳnh Thị Hồng HạnhHệ thống thông tin kế toán K34.KTO.KT315/09/2017 - 19/09/2017 
13 Đoàn Ngọc Phi AnhKế toán quản trị D104K34.KTO.ĐN316/09/2017 - 18/09/2017; 23/09/2017 - 24/09/2017 
14 Đoàn Ngọc Phi AnhKế toán quản trị  K34.KTO.KT329/09/2017 - 03/10/2017 
15 Đoàn Ngọc Phi AnhKế toán quản trị  K34.QTR.KT325/08/2017 - 29/08/2017 
16 Đoàn Ngọc Phi AnhKế toán quản trị  K35.QTR.ĐL301/12/2017 - 05/12/2017 
17 Đoàn Ngọc Phi AnhKế toán quản trị G202K35.QTR.ĐN313/10/2017 - 15/10/2017; 21/10/2017 - 22/10/2017 
18 Đoàn Ngọc Phi AnhKế toán quản trị  K35.QTR.QB327/10/2017 - 31/10/2017 
19 Trương Bá ThanhKế toán quản trị chiến lượcD202K33.KTO.ĐN315/09/2017 - 17/09/2017; 23/09/2017 - 24/09/2017 
20 Nguyễn Công PhươngKế toán tài chính D205K35.KTO.ĐN327/10/2017 - 29/10/2017; 04/11/2017 - 05/11/2017 
21 Nguyễn Công PhươngKế toán tài chính  K35.KTO.KT320/10/2017 - 24/10/2017 
22 Nguyễn Công PhươngKế toán tài chính  K35.KTO.QN310/11/2017 - 14/11/2017 
23 Nguyễn Hữu CườngKế toán tài chính nâng caoD104K34.KTO.ĐN325/08/2017 - 27/08/2017; 09/09/2017 - 10/09/2017 
24 Nguyễn Hữu CườngKế toán tài chính nâng cao K34.KTO.KT313/10/2017 - 17/10/2017 
25 Đường Nguyễn HưngKiểm soát nội bộ D202K33.KTO.ĐN325/08/2017 - 27/08/2017; 09/09/2017 - 10/09/2017 
26 Đoàn Thị Ngọc TraiKiểm toánD104K34.KTO.ĐN329/09/2017 - 01/10/2017; 07/10/2017 - 08/10/2017 
27 Đoàn Thị Ngọc TraiKiểm toán K34.KTO.KT325/08/2017 - 29/08/2017 
28 Nguyễn HiệpKinh tế công D101K33.KTP.ĐN329/09/2017 - 01/10/2017; 07/10/2017 - 08/10/2017 
29 Nguyễn Thị ThủyKinh tế đầu tưD102K33.QLK.ĐN325/08/2017 - 27/08/2017; 09/09/2017 - 10/09/2017 
30 Đoàn Thị Liên HươngKinh tế học vi mô D103K34.KPT.ĐN310/11/2017 - 12/11/2017; 18/11/2017 - 19/11/2017 
31 Đoàn Thị Liên HươngKinh tế học vi mô  K35.KPT.QN320/10/2017 - 24/10/2017 
32 Trương Sỹ QuýKinh tế học vi mô D301K35.QLK.ĐN320/10/2017 - 22/10/2017; 28/10/2017 - 29/10/2017 
33 Trương Sỹ QuýKinh tế học vi mô  K35.QLK.KT303/11/2017 - 07/11/2017 
34 Nguyễn Mạnh ToànKinh tế học vĩ mô D101K33.KTP.ĐN315/09/2017 - 17/09/2017; 23/09/2017 - 24/09/2017 
35 Nguyễn Mạnh ToànKinh tế học vĩ mô D102K33.QLK.ĐN313/10/2017 - 15/10/2017; 21/10/2017 - 22/10/2017 
36 Nguyễn Mạnh ToànKinh tế học vĩ mô  K35.KPT.QN303/11/2017 - 07/11/2017 
37 Nguyễn Mạnh ToànKinh tế học vĩ mô  K35.QLK.KT324/11/2017 - 28/11/2017 
38 Lê DânKinh tế lượngD103K34.KPT.ĐN326/08/2017 - 28/08/2017; 09/09/2017 - 10/09/2017 
39 Lê DânKinh tế lượng K35.KPT.QN301/12/2017 - 05/12/2017 
40 Lê DânKinh tế lượngD205K35.KTO.ĐN315/09/2017 - 17/09/2017; 23/09/2017 - 24/09/2017 
41 Lê DânKinh tế lượng K35.KTO.KT324/11/2017 - 28/11/2017 
42 Lê DânKinh tế lượng K35.KTO.QN301/12/2017 - 05/12/2017Học cùng K35.KPT.QN
43 Trương Bá ThanhKinh tế lượng K35.TNH.ĐL310/11/2017 - 14/11/2017 
44 Trương Bá ThanhKinh tế lượngD204K35.TNH.ĐN306/10/2017 - 08/10/2017; 14/10/2017 - 15/10/2017 
45 Trương Bá ThanhKinh tế lượng K35.TNH.KT303/11/2017 - 07/11/2017 
46 Trương Bá ThanhKinh tế lượng K35.TNH.QB320/10/2017 - 24/10/2017 
47 Nguyễn Trung KiênKinh tế ngành D101K33.KTP.ĐN325/08/2017 - 27/08/2017; 09/09/2017 - 10/09/2017 
48 Võ Xuân TiếnKinh tế nông nghiệp D103K34.KPT.ĐN313/10/2017 - 15/10/2017; 21/10/2017 - 22/10/2017 
49 Bùi Quang BìnhKinh tế phát triển D105K34.QLK.ĐN329/09/2017 - 01/10/2017; 07/10/2017 - 08/10/2017 
50 Bùi Quang BìnhKinh tế phát triển  K34.QLK.KT315/09/2017 - 19/09/2017 
51 Lê BảoKinh tế vùng D103K34.KPT.ĐN330/09/2017 - 02/10/2017; 07/10/2017 - 08/10/2017 
52 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo D105K34.QLK.ĐN325/08/2017 - 27/08/2017; 09/09/2017 - 10/09/2017 
53 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo  K34.QLK.KT320/10/2017 - 24/10/2017 
54 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo và đạo đức kinh doanh D201K34.QTR.ĐN329/09/2017 - 01/10/2017; 07/10/2017 - 08/10/2017 
55 Nguyễn Trường SơnLãnh đạo và đạo đức kinh doanh  K34.QTR.KT315/09/2017 - 19/09/2017 
56 Phạm Huy ThànhLịch sử phép biện chứng mácxítD206K34.TRI.ĐN225/08/2017 - 28/08/2017 
57 Phạm Huy ThànhLịch sử phép biện chứng mácxítD206K35.TRI.ĐN225/08/2017 - 28/08/2017Học cùng K34.TRI.ĐN
58 Lê Thị Tuyết BaLịch sử tư tưởng đạo đứcD206K34.TRI.ĐN206/10/2017 - 09/10/2017 
59 Lê Thị Tuyết BaLịch sử tư tưởng đạo đứcD206K35.TRI.ĐN206/10/2017 - 09/10/2017Học cùng K34.TRI.ĐN
60 Trần Ngọc ÁnhLịch sử tư tưởng triết học Việt NamD206K34.TRI.ĐN208/09/2017 - 11/09/2017 
61 Trần Ngọc ÁnhLịch sử tư tưởng triết học Việt NamD206K35.TRI.ĐN208/09/2017 - 11/09/2017Học cùng K34.TRI.ĐN
62 Lê Văn ThaoLý luận về nhà nước pháp quyền và vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt NamD206K34.TRI.ĐN227/10/2017 - 30/10/2017 
63 Lê Văn ThaoLý luận về nhà nước pháp quyền và vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt NamD206K35.TRI.ĐN227/10/2017 - 30/10/2017Học cùng K34.TRI.ĐN
64 Ngô Hà TấnLý thuyết kế toánD205K35.KTO.ĐN306/10/2017 - 08/10/2017; 14/10/2017 - 15/10/2017 
65 Ngô Hà TấnLý thuyết kế toán K35.KTO.KT303/11/2017 - 07/11/2017 
66 Ngô Hà TấnLý thuyết kế toán K35.KTO.QN320/10/2017 - 24/10/2017 
67 Lâm Chí DũngLý thuyết tài chính tiền tệD106K34.TNH.ĐN325/08/2017 - 27/08/2017; 09/09/2017 - 10/09/2017 
68 Lâm Chí DũngLý thuyết tài chính tiền tệ K34.TNH.KT306/10/2017 - 10/10/2017 
69 Lâm Chí DũngLý thuyết tài chính tiền tệ K35.TNH.ĐL327/10/2017 - 31/10/2017 
70 Lâm Chí DũngLý thuyết tài chính tiền tệ K35.TNH.KT310/11/2017 - 14/11/2017 
71 Hồ Hữu TiếnNgân hàng đầu tư K33.TNH.ĐL303/11/2017 - 07/11/2017 
72 Hồ Hữu TiếnNgân hàng đầu tưD203K33.TNH.ĐN325/08/2017 - 27/08/2017; 09/09/2017 - 10/09/2017 
73 Nguyễn Ngọc AnhNgân hàng trung ương K33.TNH.ĐL320/10/2017 - 24/10/2017 
74 Nguyễn Ngọc AnhNgân hàng trung ươngD203K33.TNH.ĐN315/09/2017 - 17/09/2017; 23/09/2017 - 24/09/2017 
75 Lê Thế GiớiNghiên cứu marketing K33.QTR.ĐL315/09/2017 - 19/09/2017 
76 Lê Thế GiớiNghiên cứu marketingG101K33.QTR.ĐN313/10/2017 - 15/10/2017; 21/10/2017 - 22/10/2017 
77 Hoàng TùngPhân tích báo cáo tài chính K35.TNH.ĐL324/11/2017 - 28/11/2017 
78 Hoàng TùngPhân tích báo cáo tài chínhD204K35.TNH.ĐN320/10/2017 - 22/10/2017; 04/11/2017 - 05/11/2017 
79 Hoàng TùngPhân tích báo cáo tài chính K35.TNH.KT301/12/2017 - 05/12/2017 
80 Hoàng TùngPhân tích báo cáo tài chính K35.TNH.QB322/09/2017 - 26/09/2017 
81 Ninh Thị Thu ThủyPhân tích chi phí – lợi ích D103K34.KPT.ĐN327/10/2017 - 29/10/2017; 04/11/2017 - 05/11/2017 
82 Ninh Thị Thu ThủyPhân tích chi phí – lợi ích D105K34.QLK.ĐN310/11/2017 - 12/11/2017; 18/11/2017 - 19/11/2017 
83 Ninh Thị Thu ThủyPhân tích chi phí – lợi ích  K34.QLK.KT306/10/2017 - 10/10/2017 
84 Hoàng TùngPhân tích tài chính và định giá doanh nghiệpD104K34.KTO.ĐN310/11/2017 - 12/11/2017; 18/11/2017 - 19/11/2017 
85 Hoàng TùngPhân tích tài chính và định giá doanh nghiệp K34.KTO.KT327/10/2017 - 31/10/2017 
86 Hồ Hữu TiếnPhân tích tín dụngD106K34.TNH.ĐN313/10/2017 - 15/10/2017; 21/10/2017 - 22/10/2017 
87 Hồ Hữu TiếnPhân tích tín dụng K34.TNH.KT322/09/2017 - 26/09/2017 
88 Trần Đình Khôi NguyênPhương pháp nghiên cứu khoa học D104K34.KTO.ĐN327/10/2017 - 29/10/2017; 04/11/2017 - 05/11/2017 
89 Trần Đình Khôi NguyênPhương pháp nghiên cứu khoa học  K34.KTO.KT310/11/2017 - 14/11/2017 
90 Phạm Thị Lan HươngPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanhG202K35.QTR.ĐN329/09/2017 - 01/10/2017; 07/10/2017 - 08/10/2017 
91 Phạm Thị Lan HươngPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh K35.QTR.QB313/10/2017 - 17/10/2017 
92 Ngô Thị Khuê ThưPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanhD204K35.TNH.ĐN310/11/2017 - 12/11/2017; 18/11/2017 - 19/11/2017 
93 Lê Văn HuyPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh K35.TNH.QB310/11/2017 - 14/11/2017 
94 Võ Thị Thuý AnhPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế D101K33.KTP.ĐN327/10/2017 - 29/10/2017; 04/11/2017 - 05/11/2017 
95 Nguyễn Thị Mỹ HươngPhương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế D102K33.QLK.ĐN327/10/2017 - 29/10/2017; 04/11/2017 - 05/11/2017 
96 Lê BảoQuản lý nhà nước về kinh tế D102K33.QLK.ĐN316/09/2017 - 18/09/2017; 23/09/2017 - 24/09/2017 
97 Nguyễn Thị Bích ThủyQuản trị chất lượng K33.QTR.ĐL313/10/2017 - 17/10/2017 
98 Nguyễn Thị Bích ThủyQuản trị chất lượngG101K33.QTR.ĐN325/08/2017 - 27/08/2017; 09/09/2017 - 10/09/2017 
99 Lê Thế GiớiQuản trị chiến lượcD202K33.KTO.ĐN327/10/2017 - 29/10/2017; 04/11/2017 - 05/11/2017 
100 Võ Quang TríQuản trị chiến lượcD102K33.QLK.ĐN329/09/2017 - 01/10/2017; 07/10/2017 - 08/10/2017 
101 Nguyễn Thanh LiêmQuản trị chiến lược K33.QTR.ĐL327/10/2017 - 31/10/2017 
102 Nguyễn Thanh LiêmQuản trị chiến lượcG101K33.QTR.ĐN310/11/2017 - 12/11/2017; 18/11/2017 - 19/11/2017 
103 Nguyễn Phúc NguyênQuản trị chuỗi cung ứngD201K34.QTR.ĐN310/11/2017 - 12/11/2017; 18/11/2017 - 19/11/2017 
104 Nguyễn Phúc NguyênQuản trị chuỗi cung ứng K34.QTR.KT329/09/2017 - 03/10/2017 
105 Đặng Tùng LâmQuản trị danh mục đầu tưD106K34.TNH.ĐN327/10/2017 - 29/10/2017; 04/11/2017 - 05/11/2017 
106 Đặng Tùng LâmQuản trị danh mục đầu tư K34.TNH.KT308/09/2017 - 12/09/2017 
107 Đào Hữu HòaQuản trị dự ánG101K33.QTR.ĐN329/09/2017 - 01/10/2017; 07/10/2017 - 08/10/2017 
108 Đào Hữu HòaQuản trị dự ánD105K34.QLK.ĐN313/10/2017 - 15/10/2017; 21/10/2017 - 22/10/2017 
109 Đào Hữu HòaQuản trị dự án K34.QLK.KT303/11/2017 - 07/11/2017 
110 Nguyễn Xuân LãnQuản trị học D301K35.QLK.ĐN306/10/2017 - 08/10/2017; 14/10/2017 - 15/10/2017 
111 Nguyễn Xuân LãnQuản trị học  K35.QLK.KT320/10/2017 - 24/10/2017 
112 Nguyễn Thị Như LiêmQuản trị kinh doanh quốc tếG202K35.QTR.ĐN315/09/2017 - 17/09/2017; 23/09/2017 - 24/09/2017 
113 Nguyễn Thị ThủyQuản trị kinh doanh quốc tế K35.QTR.QB315/09/2017 - 19/09/2017 
114 Lê Văn HuyQuản trị marketingG101K33.QTR.ĐN327/10/2017 - 29/10/2017; 04/11/2017 - 05/11/2017 
115 Lê Văn HuyQuản trị marketingD201K34.QTR.ĐN313/10/2017 - 15/10/2017; 21/10/2017 - 22/10/2017 
116 Lê Văn HuyQuản trị marketing K35.QTR.ĐL324/11/2017 - 28/11/2017 
117 Lê Văn HuyQuản trị marketing K35.QTR.KT301/12/2017 - 05/12/2017 
118 Lâm Chí DũngQuản trị ngân hàng thương mại K33.TNH.ĐL322/09/2017 - 26/09/2017 
119 Lâm Chí DũngQuản trị ngân hàng thương mạiD203K33.TNH.ĐN313/10/2017 - 15/10/2017; 21/10/2017 - 22/10/2017 
120 Nguyễn Quốc TuấnQuản trị nguồn nhân lựcD201K34.QTR.ĐN315/09/2017 - 17/09/2017; 23/09/2017 - 24/09/2017 
121 Nguyễn Quốc TuấnQuản trị nguồn nhân lực K35.QTR.KT320/10/2017 - 24/10/2017 
122 Lê Thị Minh HằngQuản trị sản xuất D201K34.QTR.ĐN325/08/2017 - 27/08/2017; 09/09/2017 - 10/09/2017 
123 Lê Thị Minh HằngQuản trị sản xuất  K34.QTR.KT310/11/2017 - 14/11/2017 
124 Trương Hồng TrìnhQuản trị tài chính K33.QTR.ĐL325/08/2017 - 29/08/2017 
125 Đoàn Gia DũngQuản trị tài chínhG101K33.QTR.ĐN315/09/2017 - 17/09/2017; 23/09/2017 - 24/09/2017 
126 Trương Hồng TrìnhQuản trị tài chính nâng caoD202K33.KTO.ĐN329/09/2017 - 01/10/2017; 07/10/2017 - 08/10/2017 
127 Đinh Bảo NgọcQuyết định đầu tư và tài trợ K33.TNH.ĐL325/08/2017 - 29/08/2017 
128 Đinh Bảo NgọcQuyết định đầu tư và tài trợD203K33.TNH.ĐN310/11/2017 - 12/11/2017; 18/11/2017 - 19/11/2017 
129 Nguyễn Phú TháiTài chính côngD103K34.KPT.ĐN315/09/2017 - 17/09/2017; 23/09/2017 - 24/09/2017 
130 Hoàng Dương Việt AnhTài chính côngD105K34.QLK.ĐN315/09/2017 - 17/09/2017; 23/09/2017 - 24/09/2017 
131 Hoàng Dương Việt AnhTài chính công K34.QLK.KT325/08/2017 - 29/08/2017 
132 Hoàng Dương Việt AnhTài chính côngD106K34.TNH.ĐN329/09/2017 - 01/10/2017; 07/10/2017 - 08/10/2017 
133 Hoàng Dương Việt AnhTài chính công K34.TNH.KT327/10/2017 - 31/10/2017 
134 Nguyễn Hòa NhânTài chính công tyD106K34.TNH.ĐN315/09/2017 - 17/09/2017; 23/09/2017 - 24/09/2017 
135 Nguyễn Hòa NhânTài chính công ty K34.TNH.KT325/08/2017 - 29/08/2017 
136 Nguyễn Ngọc VũTài chính quốc tế K33.TNH.ĐL306/10/2017 - 10/10/2017 
137 Nguyễn Ngọc VũTài chính quốc tếD203K33.TNH.ĐN327/10/2017 - 29/10/2017; 04/11/2017 - 05/11/2017 
138 Trần Phước TrữThống kê kinh tế D301K35.QLK.ĐN303/11/2017 - 05/11/2017; 11/11/2017 - 12/11/2017 
139 Trần Phước TrữThống kê ứng dụng trong kinh tếD101K33.KTP.ĐN313/10/2017 - 15/10/2017; 21/10/2017 - 22/10/2017 
140 Phạm Huy ThànhTriết học K35.KTO.KT415/09/2017 - 21/09/2017 
141 Trịnh Sơn HoanTriết họcD301K35.QLK.ĐN416/09/2017 - 17/09/2017; 23/09/2017 - 24/09/2017; 30/09/2017 - 01/10/2017 
142 Trần Ngọc ÁnhTriết học K35.QLK.KT429/09/2017 - 05/10/2017 
143 Lâm Bá HòaTriết học K35.QTR.ĐL422/09/2017 - 28/09/2017Học cùng K35.TNH.ĐL
144 Phạm Huy ThànhTriết họcG202K35.QTR.ĐN428/10/2017 - 29/10/2017; 04/11/2017 - 05/11/2017; 11/11/2017 - 12/11/2017 
145 Phạm Huy ThànhTriết học K35.QTR.KT415/09/2017 - 21/09/2017Học cùng K35.KTO.KT
146 Dương Anh HoàngTriết học K35.QTR.QB429/09/2017 - 05/10/2017 
147 Lâm Bá HòaTriết học K35.TNH.ĐL422/09/2017 - 28/09/2017 
148 Trịnh Sơn HoanTriết họcD301K35.TNH.ĐN416/09/2017 - 17/09/2017; 23/09/2017 - 24/09/2017; 30/09/2017 - 01/10/2017Học cùng K35.QLK.ĐN
149 Phạm Huy ThànhTriết học K35.TNH.KT415/09/2017 - 21/09/2017Học cùng K35.KTO.KT
150 Dương Anh HoàngTriết học K35.TNH.QB429/09/2017 - 05/10/2017Học cùng K35.QTR.QB
151 Phạm Huy ThànhTriết học chính trịD206K34.TRI.ĐN213/10/2017 - 16/10/2017 
152 Phạm Huy ThànhTriết học chính trịD206K35.TRI.ĐN213/10/2017 - 16/10/2017Học cùng K34.TRI.ĐN
153 Ngô Văn HàTư tưởng triết học Hồ Chí MinhD206K34.TRI.ĐN222/09/2017 - 25/09/2017 
154 Ngô Văn HàTư tưởng triết học Hồ Chí MinhD206K35.TRI.ĐN222/09/2017 - 25/09/2017Học cùng K34.TRI.ĐN
ofis tasima
instagram begeni
periscope turk porno
mobilepornxtube mobile18porn mobilefuckporn mobilexxxsexporn xnxxpornvideos.xyz/a> freexnxxporn.xyz
ankara escort
escort alanya
paykasa bozdurma
istanbul escort istanbul escort istanbul escort umraniye escort sirinevler escort
antalya escort
beylikduzu escort
alanya escort
free porn videos
antalya temizlik firmalari guvenilir bahis siteleri vucut gelistirme steroid satin al