DHKT

 • Kế hoạch bảo vệ luận án tiến sỹ - NCS Ngô Thị Thanh Thúy

   

  THÔNG BÁO

  BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

   

                Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng tổ chức Bảo vệ luận án tiến sĩ Kinh tế cho nghiên cứu sinh Ngô Thị Thanh Thúy.

              Đề tài: Nghiên cứu mối quan hệ của đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định”

              Chuyên ngành: Kinh tế phát triển

              Mã số:                62.31.01.05

              Thời gian:          14h00 ngày 15/01/2021 (thứ Sáu)

              Địa điểm:           Phòng D206, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

                                        71 Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

             Kính mời các đồng chí có quan tâm đến tham dự buổi bảo vệ.

                Trân trọng!

 • Công khai luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Ngô Thị Thanh Thuý

  CÔNG KHAI LUẬN ÁN

            1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Thị Thanh Thúy

            2. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu mối quan hệ của đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định

            3. Ngành: Kinh tế phát triển; Mã số: 62 31 01 05

            4. Người hướng dẫn khoa học:      1. TS. Lê Bảo;

          2. TS. Nguyễn Hiệp.

            5. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

            6. Những đóng góp mới của luận án

            *Đóng góp về mặt lý luận

          - Luận án góp phần đưa ra bằng chứng mối quan hệ của FDI và tăng trưởng kinh tế là mối quan hệ tác động qua lại và có điều kiện, được đánh giá trên cả hai góc độ vốn đầu tư và năng lực hấp thụ. Đây là cách tiếp cận mới và khác biệt so với nhiều nghiên cứu trước.

          - Kết quả nghiên cứu dựa trên dữ liệu một địa phương cụ thể đã góp phần bổ sung và kiểm chứng các kết quả nghiên cứu trước. Đặc biệt, góp phần củng cố cho quan điểm của Lipsey và Sjöholm (2005) khi cho rằng sự khác nhau trong các bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ của FDI và tăng trưởng kinh tế còn tùy thuộc vào mức độ thu hút vốn đầu tư cũng như điều kiện đặc thù tại địa phương tiếp nhận đầu tư.

          - Luận án đã xây dựng khung phân tích về mối quan hệ của FDI và tăng trưởng kinh tế làm cơ sở vững chắc cho mô hình nghiên cứu. Đặc biệt, là đưa vào mô hình các biến tương tác với FDI để xác định yếu tố địa phương (đóng vai trò năng lực hấp thụ) trong mối quan hệ này. Kết quả nghiên cứu cho thấy 2 yếu tố điều kiện có vai trò then chốt là vốn nhân lực và cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, chất lượng thể chế và năng lực hấp thụ của doanh nghiệp trong nước cũng đóng vai trò quan trọng trong hấp thụ nguồn vốn FDI.

          - Một đóng góp nữa của luận án là đã cho thấy bằng chứng thực nghiệm về tồn tại mối quan hệ tác động tích cực của tăng trưởng kinh tế với FDI trên góc độ vốn đầu tư. Kết quả này góp phần làm cơ sở vững chắc hơn cho kết luận của nhiều nghiên cứu trước. Ở chiều ngược lại, luận án đã đưa ra bằng chứng củng cố cho nhận định của Nguyễn Quỳnh Thơ (2017) khi cho rằng mối quan hệ tác động tích cực của FDI với tăng trưởng kinh tế có ý nghĩa thống kê khi quy mô vốn vốn đạt đến một ngưỡng nhất định.

           *Đóng góp về mặt thực tiễn

          - Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa trong việc cung cấp thêm một kênh thông tin cho các nhà quản lý Binh Định trong hoạch định chính sách. Bên cạnh tập trung vào thu hút vốn FDI, địa phương sẽ có những giải pháp mạnh mẽ hơn thúc đẩy giải ngân nguồn vốn này góp phần tăng trưởng kinh tế.

          - Ngoài ra, chưa có nghiên cứu nào phân tích mối quan hệ của FDI và tăng trưởng kinh tế tại Bình Định nói riêng và địa phương khác ở Việt Nam nói chung trên góc độ năng lực hấp thụ. Do đó, kết quả luận án không những góp phần bổ sung thêm các quan điểm nghiên cứu trước mà còn là minh chứng cho các nhà quản lý địa phương thấy rằng: động lực thực sự cho tăng trưởng kinh tế là cần phát huy vai trò lợi ích của FDI, kết hợp với chính sách địa phương trong việc ưu tiên cải thiện các yếu tố năng lực hấp thụ.

          - Từ kết quả nghiên cứu kết hợp với định hướng của địa phương, luận án đưa đến 5 nhóm hàm ý chính sách nhằm phát huy vai trò của nguồn vốn FDI thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định. 

          - Kết quả nghiên cứu này, đặc biệt là những kết luận và gợi ý chính sách không những cung cấp thêm bằng chứng khoa học có ý nghĩa thực tiễn trong phân tích mối quan hệ của FDI và tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định, mà còn là bài học tham khảo có ý nghĩa quan trọng cho các địa phương khác với điều kiện tương tự như Bình Định.

           7. Thời gian, địa điểm đánh giá luận án: 14h00, ngày 15 tháng 01 năm 2021. Tại phòng D206

           8. Nội dung luận án: Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1y2sUhpfMJV7iZ4lXhh_ILzchxRB96yW6/view?usp=sharing   

 • KẾ HOẠCH THAY ĐỔI PHÒNG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

  KẾ HOẠCH THAY ĐỔI PHÒNG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

  (Thời gian thay đổi: Tuần 12&13 (từ ngày 23-25/10/2020; 31/10-01/11/2020)
  (Thời gian thay đổi: Tuần 12&13 (từ ngày 23-25/10/2020; 31/10-01/11/2020)

   

  Để phục vụ cho công tác tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ tại Trường, Phòng Đào tạo gửi đến Quý Thầy Cô, học viên cao học và sinh viên lịch điều chỉnh phòng học trong tuần thứ 12&13 (Ngày 23-25/10/2020; 30/10-01/11/2020) như sau:

  STT Giảng viên Học phần Lớp học phần Phòng cũ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN Phòng mới Ghi chú
  1 Đặng Thị Hồng Dân Kinh tế vĩ mô ECO1001_46K06.7 D201 7,8,9 T(12-32) D402 Áp dụng cho ngày 23&30/10
  2 Lauri Louekari IELTS INTERMEDIATE 1 ENG2013_11 D301 7,8,9 T(4-19) E401 Áp dụng cho ngày 23&30/10
  3 Lauri Louekari IELTS INTERMEDIATE 2 ENG2014_11 D301 10,11 T(4-19) E401 Áp dụng cho ngày 23&30/10
  4 Lê Thị Tường Vi IELTS INTERMEDIATE 1 ENG2013_23 D302 7,8,9 T(4-19) E402 Áp dụng cho ngày 23&30/10
  5 Lê Thị Tường Vi IELTS INTERMEDIATE 2 ENG2014_35 D302 10,11 T(4-19) E402 Áp dụng cho ngày 23&30/10
  6 Nguyễn Cẩm Tú IELTS INTERMEDIATE 1 ENG2013_35 D303 7,8,9 T(4-19) E403 Chỉ thay đổi cho ngày 23/10
  7 Nguyễn Cẩm Tú IELTS INTERMEDIATE 2 ENG2014_23 D303 10,11 T(4-19) E403 Chỉ thay đổi cho ngày 23/10
  8 Ngô Thị Hiền Trang IELTS PRE-INTERMEDIATE 1 ENG2011_23 D304 7,8,9 T(4-19) E404 Chỉ thay đổi cho ngày 23/10
  9 Ngô Thị Hiền Trang IELTS PRE-INTERMEDIATE 2 ENG2012_23 D304 10,11 T(4-19) E404 Chỉ thay đổi cho ngày 23/10
  10 Mai Thị Phương Thảo IELTS INTERMEDIATE 2 ENG2014_12 D301 10,11 T(4-19) E404 Áp dụng cho ngày 24&31/10
  11 Nguyễn Cẩm Tú IELTS INTERMEDIATE 1 ENG2013_12 D302 7,8,9 T(4-19) E403 Áp dụng cho ngày 24&31/10
  12 Nguyễn Cẩm Tú IELTS INTERMEDIATE 2 ENG2014_24 D302 10,11 T(4-19) E403 Áp dụng cho ngày 24&31/10
  13 Phạm Anh Tú IELTS INTERMEDIATE 1 ENG2013_6 D302 1,2,3 T(4-19) E404 Áp dụng cho ngày 24&31/10
  14 Phạm Anh Tú IELTS INTERMEDIATE 2 ENG2014_6 D302 4,5 T(4-19) E404 Áp dụng cho ngày 24&31/10
  15 Trần Quỳnh Trâm IELTS PRE-INTERMEDIATE 1 ENG2011_24 D303 7,8,9 T(4-19) D105 Chỉ thay đổi cho ngày 24/10
  16 Trần Quỳnh Trâm IELTS PRE-INTERMEDIATE 2 ENG2012_24 D303 10,11 T(4-19) D105 Chỉ thay đổi cho ngày 24/10
  17 Phạm Đỗ Quyên IELTS INTERMEDIATE 2 ENG2014_25 D304 1,2 T(4-19) D102 Chỉ thay đổi cho ngày 24/10
  18 Đỗ Uyên Hà IELTS PRE-INTERMEDIATE 2 ENG2012_6 D304 4,5 T(4-19) D102 Chỉ thay đổi cho ngày 24/10
  19 Phạm Thị Hoài Thương IELTS INTERMEDIATE 1 ENG2013_14 D304 7,8,9 T(4-19) D102 Chỉ thay đổi cho ngày 24/10
  20 Phạm Thị Hoài Thương IELTS INTERMEDIATE 2 ENG2014_14 D304 10,11 T(4-19) D102 Chỉ thay đổi cho ngày 24/10
  21 Trần Phước Trữ TKƯD trong kinh tế K40.TKK.ĐN D201 Cả ngày Cả ngày A207
  22 Lâm Bá Hòa LSTH phương Tây trước mác K41.TTR.ĐN D205 Cả ngày Cả ngày A208

  Kính mong Quý Thầy Cô, học viên cao học và Sinh viên thông cảm về sự thay đổi này.

  Trân trọng!

   

   

 • KẾ HOẠCH THAY ĐỔI PHÒNG HỌC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

  Để phục vụ cho công tác tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ tại Trường, Phòng Đào tạo kính thông báo đến Quý Thầy Cô, học viên cao học và sinh viên lịch điều chỉnh phòng học trong tuần thứ 11 (từ ngày 16-17/10/2020)

  STT Giảng viên Học phần Lớp học phần Phòng cũ Số TC Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
  (16/10)
  Thứ 7
  (17/10)
  CN
  (18/10)
  Phòng mới
  1 Lauri Louekari IELTS INTERMEDIATE 2 ENG2014_11 D301 2 10,11 T(4-19) D403
  2 Lauri Louekari IELTS INTERMEDIATE 1 ENG2013_11 D301 3 7,8,9 T(4-19) D403
  3 Lê Thị Tường Vi IELTS INTERMEDIATE 2 ENG2014_35 D302 2 10,11 T(4-19) D405
  4 Lê Thị Tường Vi IELTS INTERMEDIATE 1 ENG2013_23 D302 3 7,8,9 T(4-19) D405
  5 Nguyễn Cẩm Tú IELTS INTERMEDIATE 2 ENG2014_24 D302 2 10,11 T(4-19) D403
  6 Nguyễn Cẩm Tú IELTS INTERMEDIATE 1 ENG2013_12 D302 3 7,8,9 T(4-19) D403
  7 Phạm Anh Tú IELTS INTERMEDIATE 1 ENG2013_6 D302 3 1,2,3 T(4-19) D403
  8 Phạm Anh Tú IELTS INTERMEDIATE 2 ENG2014_6 D302 2 4,5 T(4-19) D403
  9 Mai Thị Phương Thảo IELTS INTERMEDIATE 2 ENG2014_12 D301 2 10,11 T(4-19) D406
  10 Hoàng Thị Thanh Hà An toàn và bảo mật thông tin K40.TKK.ĐN D101 3 Cả ngày Cả ngày D404
  11 Lâm Bá Hòa Lịch sử triết học phương Tây trước mác K41.TTR.ĐN D205 3 Cả ngày Cả ngày D006

  Kính mong Quý Thầy, Cô, học viên và sinh viên thông cảm về sự thay đổi này.

   

  Trân trọng!

   

   

 • Thông báo kế hoạch bảo vệ Luận án tiến sĩ Kinh tế của NCS Trương Thuỳ Vân

  THÔNG BÁO

  BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

   

       Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng tổ chức Bảo vệ luận án tiến sĩ Kinh tế cho nghiên cứu sinh Trương Thùy Vân

           Đề tài: Nghiên cứu mối liên hệ giữa kế toán và thuế ở Việt Nam

           Chuyên ngành: Kế toán

           Mã số:              62 34 03 01

           Thời gian:         14h00 ngày 13/6/2020 (thứ Bảy)

           Địa điểm:          Phòng D206, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

                                    71 Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

      Kính mời các đồng chí có quan tâm đến tham dự buổi bảo vệ.

      Trân trọng!

 • Công khai luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Trương Thuỳ Vân

  Công khai luận án tiến sĩ của NCS Trương Thuỳ Vân

   

          Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng kính gửi quý Cấp thông tin để công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trương Thuỳ Vân trước khi bảo vệ cấp Trường. Toàn văn và trang thông tin các đóng góp mới của luân án được gửi đính kèm theo quy định.

   

                     1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trương Thuỳ Vân

                     2. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu mối liên hệ giữa kế toán và thuế ở Việt Nam

                     3. Ngành: Kế toán; Mã số: 62 34 03 01

                     4. Người hướng dẫn khoa học:

                                                  1. PGS.TS. Ngô Hà Tấn;

                                                  2. PGS. TS. Nguyễn Công Phương

                     5. Những đóng góp mới của luận án

            Kết quả nghiên cứu của luận án đã đóng góp chủ yếu sau đây:

            Về mặt lý luận: Thông qua việc nghiên cứu mối liên hệ giữa kế toán và thuế, luận án đã tổng hợp được những điểm cơ bản liên quan đến lý luận sau đây:

            - Luận án đã xác định rõ sự khác biệt về mối liên hệ giữa kế toán và thuế ở hai trường phái quan điểm trên thế giới là các quốc gia châu âu lục địa và các quốc gia Anglo – Saxon.

            - Luận án không chỉ cung cấp cơ sở khoa học về nghiên cứu mối liên hệ giữa kế toán và thuế ở Việt Nam mà còn kiểm tra các khía cạnh khác nhau của mối liên hệ trong thực tế.

           - Dựa trên cơ sở các lý thuyết chi phí chính trị, lý thuyết ngữ cảnh, lý luận cơ bản về mâu thuẫn giữa kế toán và thuế trong doanh nghiệp, kết hợp với những nghiên cứu có liên quan để đề xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mối liên hệ giữa kế toán và thuế ở Việt Nam.

           - Luận án cũng cung cấp cơ sở khoa học về mối liên hệ giữa kế toán và thuế ở Việt Nam cho các nghiên cứu về sau tiếp tục phát triển, kiểm chứng các khía cạnh khác nhau của mối liên hệ giữa kế toán và thuế.

           Về mặt thực tiễn: Luận án đã tổng hợp, phân tích, đánh giá mối liên hệ giữa kế toán và thuế dựa vào những quy định và nguyên tắc đo lường. Kết hợp với việc phân tích đánh giá các nhân tố ảnh hưởng và tác động của thuế đối với kế toán nhằm đưa ra kết luận về mối liên hệ giữa kế toán và thuế. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mối liên hệ này trên phương diện lý thuyết đã có dấu hiệu độc lập, nhưng trên thực tiễn thuế ảnh hưởng lớn và lấn át trong mối liên hệ này. Kết quả nghiên cứu giúp cho việc đưa ra định hướng phát triển về kế toán và thuế của các cơ quan quản lý nhà nước trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Nghiên cứu đề xuất định hướng lâu dài đối với Việt Nam là đi theo mô hình độc lập, nhưng trước hết vẫn tiếp tục duy trì sự phụ thuộc theo hướng hài hòa hơn với chuẩn mực kế toán quốc tế. Những lợi ích mà xu hướng này mang lại đã bước đầu phát huy tác dụng bằng những nỗ lực phát triển các tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp ở Việt Nam về kế toán, kiểm toán và thuế. Điều này là phù hợp khi xem xét định hướng phát triển của kế toán và thuế trong thời gian qua. Có thể thấy nỗ lực tách biệt giữa hai hệ thống này là rất lớn tuy nhiên ảnh hưởng của thuế đối với kế toán trên thực tiễn vẫn còn cao. Thông qua các nỗ lực đó, một số hàm ý chính sách được đưa ra đó là: tách biệt cơ quan ban hành chính sách; phát triển tổ chức nghề nghiệp kế toán – kiểm toán và nghề thuế; đẩy nhanh lộ trình thay đổi và hợp nhất các văn bản kế toán và thuế; tập trung vào việc phổ biến và hướng dẫn cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm hướng công tác kế toán của các doanh nghiệp này rõ ràng hơn, tách biệt hơn với thuế; tích cực hóa sự tham gia của các cơ sở đào tạo trong quá trình phát triển nghề nghiệp kế toán, kiểm toán, thuế.

           Đối với doanh nghiệp, kết quả nghiên cứu đã chỉ ra những sự liên hệ nhất định của các nhân tố và xu hướng ảnh hưởng của các nhân tố này đến mối liên hệ. Điều này sẽ gợi ý cho doanh nghiệp những cách thức để đạt được mục tiêu quản trị doanh nghiệp sao cho phù hợp với mục đích mà doanh nghiệp hướng tới, góp phần phát triển công tác kế toán và thuế nhưng vẫn phù hợp với xu hướng phát triển chung của nền kinh tế mở cửa và hội nhập.

  Đối với đào tạo, nghiên cứu góp phần cải tiến và thống nhất chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo kế toán và thuế trong các cơ sở đào tạo sao cho phù hợp với thực tế nhất. Kết quả thực hiện luận án sẽ cung cấp tài liệu có hệ thống về kế toán và thuế, giúp cho đào tạo sau đại học thuộc chuyên ngành kế toán.

                     6. Thời gian, địa điểm đánh giá luận án:  Sẽ công bố sau

                     7. Nội dung luận án: Xem file đính kèm.

   

 • Điều chỉnh lịch thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam đối với học viên cao học của Đại học Đà Năng - Đợt 1 năm 2020

  Nội dung thông báo: xem tại đây.

 • KẾ HOẠCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA 36K TẠI ĐÀ NẴNG

  Kính gửi: Học viên cao học khóa 36 Ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế và Tài chính - Ngân hàng, Triết học tại Đà Nẵng

  Nhà trường thông báo kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ (xem chi tiết tại đây).

  Trân trọng!


 • Tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học của Đại học Đà Nẵng - Đợt 1 năm 2020

  Đại học Đà Nẵng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đối với học viên cao học - Đợt 1 năm 2020.

  Nội dung thông báo: xem tại đây.

 • Công khai luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Viết Vy

  Công khai luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Viết Vy


              Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Viết Vy trước khi bảo vệ cấp Trường

              1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Viết Vy

              2. Tên đề tài luận án: Tác động của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Ngãi

              3. Ngành: Kinh tế phát triển; Mã số: 62 31 01 05

              4. Người hướng dẫn khoa học:    1. GS.TS. Võ Xuân Tiến;

       2. PGS. TS. Bùi Quang Bình

              5. Những đóng góp mới của luận án

          Kết quả nghiên cứu của luận án đã đóng góp chủ yếu sau đây:

        Thứ nhất; đã tổng kết các lý thuyết về tăng trưởng kinh tế trong Kinh tế học phát triển từ đó rút ra được cách thức đầu tư công tác động đến tăng trưởng kinh tế của nền kinh tế. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu thực nghiệm về chủ đề này ở Việt Nam và trên thế giới được thực hiện ở phạm vi quốc gia hay liên quốc gia. Do vậy, điểm mới của Luận án là đã hình thành được khung phân tích cho nghiên cứu tác động của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế trong nền kinh tế địa phương cấp tỉnh. Kết quả sau khi thực hiện sẽ là sự bổ sung làm phong phú hơn lý thuyết phát triển kinh tế.

        Thứ hai; phương pháp nghiên cứu của luận án kết hợp giữa nghiên cứu định tính và định lượng để phân tích tác động của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế ở tỉnh Quảng Ngãi. Đây là một trong số ít nghiên cứu ở Việt Nam kết hợp hai phương pháp nghiên cứu này ở quy mô nền kinh tế cụ thể của một tỉnh trong một nước đang phát triển như Việt Nam.

          Thứ ba; kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng đầu tư công tỉnh Quảng Ngãi đã được huy động với quy mô vốn ngày càng lớn và chiếm tỷ lệ rất cao trong tổng đầu tư chung của nền kinh tế. Đầu tư công đã góp phần hình thành, cải thiện và phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội của tỉnh, tuy nhiên đầu tư công còn dàn trải và kém hiệu quả.

          Thứ tư; kết quả nghiên cứu chỉ ra đầu tư công đã tác động tích cực đến mức đầu tư tư nhân của tỉnh tuy còn yếu. Tác động này của đầu tư công có liên quan đến hiệu quả sử dụng đầu tư công khi sử dụng nguồn này cải thiện chất lượng cơ sở hạ tầng, môi trường kinh doanh, hỗ trợ đầu ra và xúc tiến thương mại, hỗ trợ lao động, hỗ trợ khởi nghiệp cho khu vực tư nhân.

          Thứ năm; đầu tư công có tác động tích cực đến giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Trong quá trình phân bổ nguồn lực đầu tư công, cần chú ý đến bố trí vốn cho chương trình giảm nghèo và chương trình nông thôn mới hợp lý để nâng hiệu quả tác động của đầu tư công đến giảm nghèo một cách bền vững.

          Thứ sáu; đầu tư công tác động tích cực đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi. Việc định hướng cơ cấu phân bổ vốn đầu tư công của tỉnh trong thời gian quan đã góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế Quảng Ngãi chuyển dịch đúng định hướng, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông lâm thủy sản trong tổng cơ cấu GRDP.

           6. Thời gian, địa điểm đánh giá luận án: Sẽ công bố sau


           7. Nội dung luận án: Tải file tại đây ( https://drive.google.com/file/d/1LdZePgZFuYNgWbIpW_SZqkshXGM9dqzM/view?usp=sharing )