DHKT

 • Công trình khoa học - Giới thiệu

  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng được công nhận như là một trong những trung tâm đào tạo về khoa học kinh tế và quản lý hàng đầu của Việt Nam. Tính đến tháng 12/2017, tổng số cán bộ nhà trường đạt 394 người, trong đó số giảng viên cơ hữu là 277, số giảng viên đạt trình độ trên đại học chiếm 97,8%, cụ thể: 04 giáo sư, 20 phó giáo sư, 60 tiến sỹ và 187 thạc sỹ. Nhà trường vẫn luôn duy trì và phát triển đội ngũ các nhà khoa học có năng lực, sáng tạo và trách nhiệm, góp phần thiết thực vào công tác đào tạo của Nhà trường. Bên cạnh việc gia tăng số lượng đề tài khoa học các cấp, định hướng quản lý khoa học của Trường chuyển dần sang quan điểm chiến lược, đa dạng đối tác, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực và kết nối bền chặt với địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

  Trong giai đoạn 2016-2020, Trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng chú trọng thực hiện các mục tiêu cơ bản : Tăng cường năng lực nghiên cứu cho giảng viên, hướng đến các chuẩn học thuật quốc tế, qua đó tăng được cả về lượng và chất của các công bố trên các tạp chí trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, thúc đẩy các nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao, phục vụ cho việc tham vấn chính sách cho kinh tế địa phương và các doanh nghiệp; Gắn việc nghiên cứu khoa học với đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cũng như tạo điều kiện phát triển toàn diện đội ngũ nhà khoa học tại nhà Trường.

   Để đạt được mục tiêu trên, chiến lược phát triển khoa học của Trường chú trọng đến các nội dung sau:

  - Tập trung nguồn lực về con người và cơ sở vật chất cho nghiên cứu khoa học, đầu tư trọng điểm cho các nhóm TRT.

  - Tăng cường hợp tác giữa các trường cao đẳng, đại học trong nước và nước ngoài.

  - Phát triển liên kết với các Sở, Ban, Ngành và các hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp.

  - Phát triển đội ngũ nghiên cứu viên và các trung tâm nghiên cứu.


  Một số các kết quả hoạt động khoa học của Nhà trường giai đoạn 2010-2015

  1. Tạp chí Khoa học Kinh tế

  Được sự cho phép của Đại học Đà Nẵng, Bộ GD&ĐT và Bộ Thông tin và truyền thông, từ năm học 2012, Nhà trường đã phát hành Tạp chí Khoa học Kinh tế theo từng quý. Tạp chí hoạt động với mục tiêu phổ biến các chủ trương và đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật về kinh tế, kinh doanh và quản lý của Nhà nước; trao đổi, nghiên cứu về lý luận, thực tiễn các vấn đề của khoa học kinh tế, kinh doanh, quản lý đương đại của Việt Nam và thế giới. Được hỗ trợ bởi hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, quản trị hoàn toàn trực tuyến, Tạp chí đã phát hành được 11 số và đã được công nhận trong danh sách Tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước, ngành Kinh tế học với mức 0.5 điểm từ tháng 1/2015.

  2. Công trình nghiên cứu khoa học

  Trong giai đoạn từ 2010-2017, CBGV Nhà trường đã tiến hành đăng ký và thực hiện 230 đề tài NCKH các cấp, trong đó có 04 đề tài cấp Nhà nước, 66 đề tài cấp Bộ và địa phương, 160 đề tài cấp cơ sở. Bên cạnh các nhóm đề tài truyền thống từ ngân sách Nhà nước, nhóm đề tài chuyển giao công nghệ và liên kết địa phương, doanh nghiệp của Nhà trường đang có xu hướng gia tăng, vừa tăng cường năng lực nghiên cứu của giáo viên, vừa mang lại nguồn thu của Nhà trường.

  3. Hội thảo, hội nghị khoa học

  Song song với hoạt động nghiên cứu, Trường thường xuyên tổ chức các Hội nghị, hội thảo khoa học là cầu nối để các nhà khoa học có điều kiện tiếp cận, chuyển giao kết quả nghiên cứu đến các cấp lãnh đạo chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp. Nhiều hội nghị, hội thảo có nội dung gắn liền với thực tiễn nên được cộng đồng xã hội đánh giá cao. Trên cơ sở kết nối với các doanh nghiệp, Nhà trường đã ký hợp đồng liên kết với 07 doanh nghiệp hàng đầu tại Đà Nẵng, tạo điều kiện cho sinh viên và giảng viên nhà trường có cơ hội trực tiếp tham gia vào thực tiễn kinh doanh của khu vực

  4. Bài báo khoa học quốc gia và quốc tế

  Số lượng bài báo khoa học trong nước và quốc tế của CBGV Nhà trường trong những năm qua không ngừng tăng lên cả về số lượng lẫn chất lượng. Trong giai đoạn 2010-2017, tổng số các bài báo quốc tế của Trường là 61 bài báo quốc tế, 600 bài báo trong nước, 95 bài tham luận hội thảo quốc tế, 299 bài tham luận hội thảo quốc gia, địa phương; 41 giáo trình và sách tham khảo.

  5. Sinh viên nghiên cứu khoa học

  Bên cạnh hoạt động NCKH của CBGV, Nhà Trường còn thường xuyên quan tâm đến hoạt động NCKH trong sinh viên, xem đây là một trong những nhiệm vụ của năm học. Nhờ đó, phong trào NCKH trong SV của Nhà trường phát triển mạnh và đã đạt được nhiều thành tích đáng kể. Với 541 đề tài thu hút 730 sinh viên tham gia trong giai đoạn 2010-2017 năm qua, Nhà trường đã có 01 giải nhất, 03 giải nhì, 05 giải ba và 14 giải khuyến khích Tài năng khoa học trẻ do Bộ GD&ĐT tổ chức xét tuyển hàng năm. Trên cơ sở này, Nhà trường sẽ có vinh dự tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học khối các trường Đại học Quản trị và Kinh doanh toàn quốc vào tháng 9 năm 2016.

   

   

Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Mạng lưới hợp tác KH&CNTin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn