DHKT

Thời khóa biểu Hệ vừa làm vừa học tại Trung tâm

Học kỳ:
Trung tâm:
Lớp:
Học phần:
 
THỜI KHÓA BIỂU
#Học phầnGiảng viênLớpSố tiếtThời gian họcGhi chúTrường
1Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 1Trần Hồng Lưu39K2-LNGL3003/05/2018 - 06/05/2018Học cùng H16K6.2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
2Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 1Trần Hồng LưuH16K6.2-LNGL3003/05/2018 - 06/05/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
3Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2Nguyễn Hồng CửH16K6.2-QN4513/04/2018 - 19/04/2018 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
4Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2Nguyễn Hồng CửH16K6.2-TK4501/06/2018 - 05/06/2018Học cùng 38K19-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
5Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2Nguyễn Hồng Cử38K19-TK4501/06/2018 - 05/06/2018 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
6Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2Nguyễn Thị Thu Huyền39K19-PHKT4504/05/2018 - 10/05/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
7Công pháp quốc tếLê Thị Phương Trang38K19-QN4530/03/2018 - 05/04/2018 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
8Công pháp quốc tếLê Thị Phương Trang38K19-ĐL(tối)4513/04/2018 - 19/04/2018 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
9Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamLê Thị Tuyết BaH15K6.2-ĐLK4516/03/2018 - 22/03/2018 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
10Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamNgô Văn HàH15K6.2-LNGL4529/03/2018 - 04/04/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
11Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamNgô Văn Hà37K6-LNGL (tối)4529/03/2018 - 04/04/2018Học cùng H15K6.2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
12Hệ quản trị cơ sở dữ liệuNguyễn Văn ChứcH16K6.2-LNGL3008/03/2018 - 11/03/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
13Kế toán quản trịTrần Thị NgaH16K6.2-LNGL4512/04/2018 - 18/04/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
14Kế toán tài chínhHuỳnh Phương Đông39K2-LNGL4508/03/2018 - 14/03/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
15Kế toán tài chínhHuỳnh Phương Đông38K2-LNGL4508/03/2018 - 14/03/2018Học cùng 39K2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
16Kế toán tài chính 2Nguyễn Thị Thu HàH16K6.2-LNGL4510/05/2018 - 16/05/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
17Kiểm toán tài chínhĐoàn Thị Ngọc TraiH15K6.2-ĐLK4504/05/2018 - 10/05/2018 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
18Kinh tế lượngTrần Phước Trữ38K2-LNGL4512/04/2018 - 18/04/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
19Kinh tế lượngTrần Phước Trữ37K6-LNGL (tối)3012/04/2018 - 18/04/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
20Kinh tế quốc tếPhan Thị Thanh Hồng37K05-CM4523/03/2018 - 27/03/2018 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
21Kinh tế vĩ môTrần Thị Thúy Ngọc39K19-BĐ4506/04/2018 - 12/04/2018 Trung tâm GDTX Bình Định
22Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Thị Thanh Hà37K19.1-PHKT3009/03/2018 - 12/03/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
23Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Thị Thanh Hà37K19.2-PHKT3004/05/2018 - 07/05/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
24Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Thị Thanh Hà38K19-BĐ3011/05/2018 - 14/05/2018 Trung tâm GDTX Bình Định
25Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Thị Thanh Hà39K19-PHKT3018/05/2018 - 21/05/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
26Lãnh đạoNguyễn Thanh Liêm37K2-LNGL (tối)3003/05/2018 - 06/05/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
27Lịch sử các học thuyết chính trịNguyễn Hồng Cử38K19-TK3016/03/2018 - 19/03/2018 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
28Lịch sử các học thuyết chính trịNguyễn Hồng Cử39K19-ĐL (tối)3030/03/2018 - 02/04/2018 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
29Lịch sử các học thuyết chính trịNguyễn Hồng Cử39K19-ĐLK3030/03/2018 - 02/04/2018Học cùng 39K19-ĐL (tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
30Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớiNgô Văn Hà39K19-BĐ3009/03/2018 - 12/03/2018 Trung tâm GDTX Bình Định
31Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớiLương Văn Tuấn39K19-ĐL (tối)3006/04/2018 - 09/04/2018Học cùng B16K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
32Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớiLương Văn Tuấn39K19-ĐLK3006/04/2018 - 09/04/2018Học cùng B16K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
33Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớiLương Văn TuấnB16K19.3-ĐLK3006/04/2018 - 09/04/2018 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
34Logic họcLê Minh Thọ39K19-PHKT3009/03/2018 - 12/03/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
35Logic họcLê Minh Thọ38K19-TK3020/04/2018 - 23/04/2018 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
36Luật dân sự II Lê Thị Thu Hằng39K19-BĐ4523/03/2018 - 29/03/2018 Trung tâm GDTX Bình Định
37Luật dân sự II Lê Thị Thu Hằng39K19-PHKT4506/04/2018 - 12/04/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
38Luật đất đaiĐào Thị NhungB16K19.3-ĐLK3030/03/2018 - 02/04/2018Học cùng 38K19-ĐL(tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
39Luật đất đaiĐào Thị Nhung38K19-ĐL(tối)3030/03/2018 - 02/04/2018 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
40Luật đất đaiĐào Thị Nhung38K19-QN3004/05/2018 - 07/05/2018 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
41Luật đất đaiNguyễn Hữu Phúc38K13-CM3005/01/2018 - 08/01/2018 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
42Luật đất đaiNguyễn Hữu Phúc38K19-BĐ3019/01/2018 - 22/01/2018 Trung tâm GDTX Bình Định
43Luật đất đaiNguyễn Hữu PhúcB15K19.3-QN3009/03/2018 - 12/03/2018 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
44Luật đầu tưNguyễn Hữu PhúcB15K19.3-PHKT3030/03/2018 - 02/04/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
45Luật hiến phápTrần Trung39K19-BĐ4505/01/2018 - 11/01/2018 Trung tâm GDTX Bình Định
46Luật hình sự (HP1)Nguyễn Thị Thanh Hà39K19-PHKT4523/03/2018 - 29/03/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
47Luật hình sự (HP1)Trần Tuấn Sơn39K19-ĐLK4513/04/2018 - 19/04/2018Học cùng B16K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
48Luật hình sự (HP1)Trần Tuấn Sơn39K19-ĐL (tối)4513/04/2018 - 19/04/2018Học cùng B16K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
49Luật hình sự (HP1)Trần Tuấn SơnB16K19.3-ĐLK4513/04/2018 - 19/04/2018 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
50Luật hình sự (HP2)Trần Hải LộcB16K19.3-GL4522/03/2018 - 28/03/2018Học cùng 38K19-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
51Luật hình sự (HP2)Trần Hải Lộc38K19-GL4522/03/2018 - 28/03/2018 Trung tâm GDTX Gia Lai
52Luật hôn nhân và gia đinhMai Vân AnhB16K19.2,3-KH3009/03/2018 - 12/03/2018 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
53Luật hôn nhân và gia đinhMai Vân Anh38K13-CM3020/04/2018 - 23/04/2018 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
54Luật hôn nhân và gia đinhMai Vân Anh38K19-BĐ3001/06/2018 - 04/06/2018 Trung tâm GDTX Bình Định
55Luật kinh doanh bất động sảnĐào Thị Nhung37K19-PY (tối)3022/12/2017 - 25/12/2017 Trung tâm GDTX Phú Yên
56Luật kinh doanh bất động sảnĐào Thị Nhung37K19-BĐ (tối)3005/01/2018 - 08/01/2018 Trung tâm GDTX Bình Định
57Luật kinh doanh bất động sảnĐào Thị Nhung37K19.2-PHKT3012/01/2018 - 15/01/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
58Luật kinh doanh bất động sảnĐào Thị Nhung37K19-GL (tối)3015/03/2018 - 18/03/2018 Trung tâm GDTX Gia Lai
59Luật kinh doanh bất động sảnĐào Thị Nhung37K19.1-PHKT3020/04/2018 - 23/04/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
60Luật kinh tếLê Hồng PhướcH16K6.2-QN4518/05/2018 - 24/05/2018 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
61Luật kinh tếLê Thị Phương TrangH15K6.2-LNGL4515/03/2018 - 21/03/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
62Luật kinh tếLê Thị Phương Trang38K2-LNGL3010/05/2018 - 13/05/2018Học cùng 39K2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
63Luật kinh tếLê Thị Phương Trang39K2-LNGL3010/05/2018 - 13/05/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
64Luật lao động Trần Hải LộcB16K19.3-GL3019/04/2018 - 22/04/2018Học cùng 38K19-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
65Luật lao động Trần Hải Lộc38K19-GL3019/04/2018 - 22/04/2018 Trung tâm GDTX Gia Lai
66Luật lao động Trần Trung38K19-QN3019/01/2018 - 22/01/2018 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
67Luật lao động Trần Trung38K13-CM3009/03/2018 - 12/03/2018 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
68Luật luật sưTrần Trung37K19-PY (tối)3009/03/2018 - 12/03/2018 Trung tâm GDTX Phú Yên
69Luật luật sưTrần Trung37K19-BĐ (tối)3006/04/2018 - 09/04/2018 Trung tâm GDTX Bình Định
70Luật luật sưTrần Trung37K19-TK3020/04/2018 - 23/04/2018 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
71Luật luật sưLương Văn Tuấn37K19.1-PHKT3023/03/2018 - 26/03/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
72Luật luật sưLương Văn Tuấn37K19.2-PHKT3020/04/2018 - 23/04/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
73Luật Ngân hàngĐỗ Trần Hà Linh37K19-GL (tối)3005/04/2018 - 08/04/2018 Trung tâm GDTX Gia Lai
74Luật Ngân hàngĐỗ Trần Hà Linh38K19-GL3005/04/2018 - 08/04/2018Học cùng 37K19-GL (tối)Trung tâm GDTX Gia Lai
75Luật Ngân hàngĐỗ Trần Hà LinhB16K19.3-GL3005/04/2018 - 08/04/2018Học cùng 37K19-GL (tối)Trung tâm GDTX Gia Lai
76Luật Ngân hàngĐỗ Trần Hà Linh38K19-BĐ3020/04/2018 - 23/04/2018 Trung tâm GDTX Bình Định
77Luật Ngân hàngĐỗ Trần Hà LinhB16K19.2,3-KH3004/05/2018 - 07/05/2018 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
78Luật Ngân hàngLê Hồng PhướcB16K19.3-ĐLK3009/03/2018 - 12/03/2018Học cùng 38K19-ĐL(tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
79Luật Ngân hàngLê Hồng Phước38K19-ĐL(tối)3009/03/2018 - 12/03/2018 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
80Luật Ngân hàngLê Hồng Phước37K19-BĐ (tối)3023/03/2018 - 26/03/2018 Trung tâm GDTX Bình Định
81Luật Ngân hàngLê Hồng PhướcB15K19.3-PHKT3013/04/2018 - 16/04/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
82Luật Ngân hàngLê Hồng Phước37K19-PY (tối)3004/05/2018 - 07/05/2018 Trung tâm GDTX Phú Yên
83Luật tài chínhLê Đình Quang Phúc38K19-QN3005/01/2018 - 08/01/2018 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
84Luật tài chínhLê Đình Quang PhúcB15K19.3-QN3019/01/2018 - 22/01/2018 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
85Luật thương mại (HP2)Đỗ Trần Hà LinhB16K19.3-ĐLK4516/03/2018 - 22/03/2018Học cùng 38K19-ĐL(tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
86Luật thương mại (HP2)Đỗ Trần Hà Linh39K19-ĐLK4516/03/2018 - 22/03/2018Học cùng 38K19-ĐL(tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
87Luật thương mại (HP2)Đỗ Trần Hà Linh39K19-ĐL (tối)4516/03/2018 - 22/03/2018Học cùng 38K19-ĐL(tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
88Luật thương mại (HP2)Đỗ Trần Hà Linh38K19-ĐL(tối)4516/03/2018 - 22/03/2018 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
89Luật thương mại (HP2)Đỗ Trần Hà Linh38K19-GL4510/05/2018 - 16/05/2018 Trung tâm GDTX Gia Lai
90Luật thương mại (HP2)Đỗ Trần Hà LinhB16K19.3-GL4510/05/2018 - 16/05/2018Học cùng 38K19-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
91Luật thương mại quốc tế 1Hoàng Ngọc GiaoB16K19.2,3-KH3030/03/2018 - 02/04/2018 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
92Luật thương mại quốc tế 2Hoàng Ngọc GiaoB15K19.3-PHKT3016/03/2018 - 19/03/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
93Luật thương mại quốc tế 2Lê Đình Quang PhúcB15K19.3-QN3026/01/2018 - 29/01/2018 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
94Luật tố tụng dân sựLê Thị Thu Hằng38K19-QN4509/03/2018 - 15/03/2018 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
95Luật tố tụng dân sựLê Đình Quang PhúcB16K19.2,3-KH4513/04/2018 - 19/04/2018 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
96Luật tố tụng hành chínhNguyễn Thị Hồng Phượng37K19-BĐ (tối)4509/03/2018 - 15/03/2018 Trung tâm GDTX Bình Định
97Luật tố tụng hành chínhTrần Tuấn Sơn37K19-TK4509/03/2018 - 13/03/2018Học cùng 38K19-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
98Luật tố tụng hành chínhTrần Tuấn Sơn38K19-TK4509/03/2018 - 13/03/2018Học cùng 37K19-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
99Luật tố tụng hành chínhTrần Tuấn Sơn37K19-GL (tối)4522/03/2018 - 28/03/2018 Trung tâm GDTX Gia Lai
100Luật tố tụng hình sựTrần Hải LộcB15K19.3-QN4504/05/2018 - 10/05/2018 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
101Luật tố tụng hình sựTrần Tuấn SơnB15K19.3-PHKT4504/05/2018 - 10/05/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
102Luật tố tụng hình sựTrần Tuấn SơnB16K19.2,3-KH4518/05/2018 - 24/05/2018 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
103Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nướcNguyễn Thị Hồng Phượng37K19.2-PHKT4523/03/2018 - 29/03/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
104Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nướcNguyễn Thị Hồng Phượng37K19-PY (tối)4513/04/2018 - 19/04/2018 Trung tâm GDTX Phú Yên
105Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nướcNguyễn Thị Hồng Phượng37K19.1-PHKT4504/05/2018 - 10/05/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
106Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nướcNguyễn Thị Hồng Phượng37K19-BĐ (tối)4518/05/2018 - 24/05/2018 Trung tâm GDTX Bình Định
107Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nướcNguyễn Thị Hồng Phượng37K19-TK4501/06/2018 - 05/06/2018 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
108Nghiên cứu MarketingVõ Quang Trí37K2-LNGL (tối)4512/04/2018 - 18/04/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
109Nguyên lý thống kê kinh tếNguyễn Thị HươngH16K6.2-TK4530/03/2018 - 03/04/2018 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
110Nguyên lý thống kê kinh tếPhạm Quang TínH16K6.2-LNGL4515/03/2018 - 21/03/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
111Nguyên lý thống kê kinh tếPhạm Quang TínH16K6.2-QN4504/05/2018 - 10/05/2018 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
112Phân tích đa biếnNgô Tân37K05-CM4504/05/2018 - 08/05/2018 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
113Phân tích dãy số thời gian và dự báoPhạm Quang Tín37K05-CM4513/04/2018 - 17/04/2018 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
114Phân tích hoạt động kinh doanhHồ Phước Dũng37K6-LNGL (tối)3008/03/2018 - 11/03/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
115Phân tích tài chính doanh nghiệpHoàng TùngH15K6.2-LNGL4512/04/2018 - 18/04/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
116Pháp luật về thi hành ánTrần TrungB15K19.3-QN4523/03/2018 - 29/03/2018 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
117Pháp luật về thi hành ánTrần TrungB15K19.3-PHKT4518/05/2018 - 24/05/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
118Phát triển kỹ năng quản trịNguyễn Thị LoanH16K6.2-TK3009/03/2018 - 12/03/2018 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
119Phát triển kỹ năng quản trịNguyễn Thị LoanH15K6.2-ĐLK3030/03/2018 - 02/04/2018 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
120Phương pháp định lượng trong kinh tếĐặng Thị Tố NhưH16K6.2-LNGL4529/03/2018 - 04/04/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
121Phương pháp định lượng trong kinh tếĐặng Thị Tố NhưH16K6.2-TK4504/05/2018 - 08/05/2018 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
122Quản lý Nhà nước về kinh tếLê BảoB16K19.3-GL3008/03/2018 - 11/03/2018Học cùng 37K19-GL (tối)Trung tâm GDTX Gia Lai
123Quản lý Nhà nước về kinh tếLê Bảo38K19-GL3008/03/2018 - 11/03/2018Học cùng 37K19-GL (tối)Trung tâm GDTX Gia Lai
124Quản lý Nhà nước về kinh tếLê Bảo37K19-GL (tối)3008/03/2018 - 11/03/2018 Trung tâm GDTX Gia Lai
125Quản lý Nhà nước về kinh tếLê Bảo37K19-TK3023/03/2018 - 26/03/2018 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
126Quản lý Nhà nước về kinh tếLê Bảo37K19-PY (tối)3006/04/2018 - 09/04/2018 Trung tâm GDTX Phú Yên
127Quản lý Nhà nước về kinh tếBùi Quang Bình37K19.2-PHKT3009/03/2018 - 12/03/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
128Quản lý Nhà nước về kinh tếBùi Quang Bình37K19.1-PHKT3006/04/2018 - 09/04/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
129Quản lý Nhà nước về kinh tếBùi Quang Bình38K19-ĐL(tối)3004/05/2018 - 07/05/2018 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
130Quản lý Nhà nước về kinh tếBùi Quang BìnhB16K19.3-ĐLK3004/05/2018 - 07/05/2018Học cùng 38K19-ĐL(tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
131Quản lý Nhà nước về kinh tếNguyễn Thành Long38K19-BĐ3009/03/2018 - 12/03/2018 Trung tâm GDTX Bình Định
132Quản lý Nhà nước về kinh tếNguyễn Thành Long38K13-CM3006/04/2018 - 09/04/2018 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
133Quản trị công nghệ và cải tiếnTrương Hồng Trình37K2-LNGL (tối)4522/03/2018 - 28/03/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
134Quản trị doanh nghiệp thương mại - dịch vụPhan Trọng An H15K6.2-LNGL3008/03/2018 - 11/03/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
135Quản trị doanh nghiệp thương mại - dịch vụPhan Trọng An H15K6.2-ĐLK3009/03/2018 - 12/03/2018 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
136Quản trị họcNguyễn Thị Loan39K2-LNGL4505/04/2018 - 11/04/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
137Quản trị sự thay đổiNguyễn Phúc Nguyên37K2-LNGL (tối)3008/03/2018 - 11/03/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
138Tài chính - tiền tệ Võ Hoàng Diễm TrinhH15K6.2-LNGL4504/01/2018 - 10/01/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
139Tài chính - tiền tệ Võ Hoàng Diễm TrinhH16K6.2-LNGL4504/01/2018 - 10/01/2018Học cùng H15K6.2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
140Tài chính - tiền tệ Võ Hoàng Diễm TrinhH16K6.2-TK4519/01/2018 - 23/01/2018 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
141Tài chính - tiền tệ Võ Văn VangH16K6.2-QN4523/03/2018 - 29/03/2018 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
142Tâm Lý học đại cươngNguyễn Thị Bích Thu39K19-BĐ3020/04/2018 - 23/04/2018 Trung tâm GDTX Bình Định
143Thống kê dân số và lao độngPhan Thị Bích Vân37K05-CM4509/03/2018 - 13/03/2018 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
144ThuếTrịnh Thị Trinh37K6-LNGL (tối)3022/03/2018 - 25/03/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
145Tin học đại cươngVũ Hà Tuấn Anh39K19-ĐLK4504/05/2018 - 10/05/2018Học cùng 39K19-ĐL (tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
146Tin học đại cươngVũ Hà Tuấn Anh39K19-ĐL (tối)4504/05/2018 - 10/05/2018 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
147Tin học đại cươngHoàng Thị Thanh Hà39K2-LNGL4522/03/2018 - 28/03/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
148Tin học đại cươngHoàng Thị Thanh Hà38K2-LNGL4522/03/2018 - 28/03/2018Học cùng 39K2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
149Tin học hóa kế toánVõ Hồng TâmH15K6.2-ĐLK4506/04/2018 - 12/04/2018 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
150Tư pháp quốc tếMai Vân Anh37K19-PY (tối)4523/03/2018 - 29/03/2018 Trung tâm GDTX Phú Yên
151Tư pháp quốc tếMai Vân Anh37K19-BĐ (tối)4504/05/2018 - 10/05/2018 Trung tâm GDTX Bình Định
152Tư pháp quốc tếMai Vân Anh37K19-TK4518/05/2018 - 22/05/2018 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
153Tư pháp quốc tếMai Vân Anh38K19-TK4518/05/2018 - 22/05/2018Học cùng 37K19-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
154Tư pháp quốc tếHoàng Ngọc GiaoB15K19.3-PHKT4509/03/2018 - 15/03/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
155Tư pháp quốc tếHoàng Ngọc GiaoB15K19.3-QN4525/05/2018 - 31/05/2018 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
156Tư pháp quốc tếNguyễn Thị Thanh Hà37K19-GL (tối)4512/04/2018 - 18/04/2018 Trung tâm GDTX Gia Lai
157Tư tưởng Hồ Chí MinhDương Anh Hoàng38K19-ĐL(tối)3011/05/2018 - 14/05/2018 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
158Tư tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Phi LêH16K6.2-QN3009/03/2018 - 12/03/2018 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
159Tư tưởng Hồ Chí MinhLê Cần Tĩnh38K13-CM3023/03/2018 - 26/03/2018 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
160Tư tưởng Hồ Chí MinhLê Cần Tĩnh37K19-TK3013/04/2018 - 16/04/2018 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
161Xã hội họcĐoàn Lan Phương39K19-ĐLK3009/03/2018 - 12/03/2018Học cùng 39K19-ĐL (tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
162Xã hội họcĐoàn Lan Phương39K19-ĐL (tối)3009/03/2018 - 12/03/2018 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
163Xã hội họcĐoàn Lan Phương38K19-TK3030/03/2018 - 02/04/2018 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
164Xã hội họcĐoàn Lan Phương39K19-PHKT3020/04/2018 - 23/04/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
paykasa bozdurma
antalya escort
instagram takipçi satın al
beylikdüzü escort istanbul escort beylikduzu escort ataköy escort
istanbul escort istanbul escort istanbul escort umraniye escort sirinevler escort
ankara escortlar

antalya escort

izmir escort
alanya escort
kusadasi escort antalya escort antalya escort erkek korse macuni mahrem geciktirici krem macgain hot shapers polip k�r fit blocker