DHKT

Thời khóa biểu Hệ vừa làm vừa học tại Trung tâm

Học kỳ:
Trung tâm:
Lớp:
Học phần:
 
THỜI KHÓA BIỂU
#Học phầnGiảng viênLớpSố tiếtThời gian họcGhi chúTrường
1Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 1Lê Hữu ÁiH15K6.2-ĐLK3017/03/2017 - 20/03/2017 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
2Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 1Lê Đức Tâm39K19-ĐL (tối)3010/03/2017 - 13/03/2017 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
3Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 1Lê Đức Tâm39K19-ĐLK3010/03/2017 - 13/03/2017Học cùng 39K19-ĐL (tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
4Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 1Lưu Thị Mai Thanh39K19-BĐ3023/12/2016 - 26/12/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
5Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 1Phạm Huy Thành38K2-LNGL3003/03/2017 - 06/03/2017Học cùng H15K6.2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
6Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 1Phạm Huy ThànhH15K6.2-LNGL3003/03/2017 - 06/03/2017 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
7Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2Nguyễn Hồng Cử38K19-QN4524/02/2017 - 02/03/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
8Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2Nguyễn Hồng Cử38K19-GL4521/04/2017 - 27/04/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
9Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2Nguyễn Thị Thu HuyềnH15K6.2-ĐLK4524/03/2017 - 30/03/2017 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
10Công pháp quốc tếHoàng Ngọc Giao37K19.1-PHKT4509/03/2017 - 15/03/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
11Công pháp quốc tếHoàng Ngọc Giao37K19-TK4508/04/2017 - 12/04/2017 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
12Công pháp quốc tếHoàng Ngọc Giao38K19-TK4508/04/2017 - 12/04/2017Học cùng 37K19-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
13Công pháp quốc tếHoàng Ngọc Giao37K19-BĐ (tối)4511/05/2017 - 17/05/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
14Công pháp quốc tếLê Thị Phương Trang37K19.2-PHKT4524/02/2017 - 02/03/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
15Công pháp quốc tếLê Thị Phương Trang37K19-PY (tối)4510/03/2017 - 16/03/2017 Trung tâm GDTX Phú Yên
16Công pháp quốc tếLê Thị Phương TrangB15K19.3-ĐLK4524/03/2017 - 30/03/2017 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
17Công pháp quốc tếLê Thị Phương TrangB15K19.3-GL4514/04/2017 - 20/04/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
18Công pháp quốc tếLê Thị Phương Trang37K19-GL (tối)4514/04/2017 - 20/04/2017Học cùng B15K19.3-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
19Đại cương văn hoá Việt Nam Trần Hồng Lưu38K19-ĐL(tối)3031/03/2017 - 03/04/2017 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
20Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamNgô Văn Hà37K2-LNGL (tối)4507/04/2017 - 13/04/2017Học cùng H14K6.2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
21Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamNgô Văn HàH14K6.2-LNGL4507/04/2017 - 13/04/2017 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
22Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamNguyễn Văn HoànH14K6.2-QN4524/03/2017 - 30/03/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
23Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamĐỗ Thị Hằng NgaH14K6.2-TK4524/03/2017 - 28/03/2017 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
24Kế toán công tyNguyễn Thị Thu HàH15K6.1-ĐLK3024/02/2017 - 27/02/2017 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
25Kế toán công tyNguyễn Thị Thu HàH15K6.2-ĐLK3024/02/2017 - 27/02/2017Học cùng H15K6.1-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
26Kế toán công tyNguyễn Thị Thu HàB15K6.2,3-ĐLK3024/02/2017 - 27/02/2017Học cùng H15K6.1-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
27Kế toán công tyNguyễn Thị Thu HàB15K6.1-ĐLK3024/02/2017 - 27/02/2017Học cùng H15K6.1-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
28Kế toán công tyNguyễn Thị Thu HàH14K6.2-QN3005/05/2017 - 08/05/2017Học cùng H15K6.1-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
29Kế toán công tyNguyễn Thị Thu HàH15K6.1-QN3005/05/2017 - 08/05/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
30Kế toán công tyLê Văn NamH15K6.1-LNGL3021/04/2017 - 24/04/2017Học cùng H14K6.2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
31Kế toán công tyLê Văn NamH14K6.2-LNGL3021/04/2017 - 24/04/2017 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
32Kế toán công tyLê Văn Nam37K6-LNGL (tối)3021/04/2017 - 24/04/2017Học cùng H14K6.2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
33Kế toán hành chính sự nghiệpNguyễn Thị Thu HàB15K6.2,3-ĐLK3014/04/2017 - 17/04/2017Học cùng B15K6.1-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
34Kế toán hành chính sự nghiệpNguyễn Thị Thu HàB15K6.1-ĐLK3014/04/2017 - 17/04/2017 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
35Kế toán quản trịTrần Thị NgaH15K6.1-LNGL4507/04/2017 - 13/04/2017 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
36Kế toán quản trịTrần Thị NgaH15K6.2-LNGL4507/04/2017 - 13/04/2017Học cùng H15K6.1-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
37Kế toán quản trịTrần Thị Nga38K2-LNGL3007/04/2017 - 13/04/2017 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
38Kế toán tài chínhHuỳnh Phương Đông38K13-CM4524/03/2017 - 28/03/2017 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
39Kế toán tài chính 1Nguyễn Hữu Cường37K05-CM4507/04/2017 - 11/04/2017 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
40Kế toán tài chính 1Huỳnh Phương ĐôngH16K6.2-TK6017/02/2017 - 23/02/2017 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
41Kế toán tài chính 2Nguyễn Công PhươngH16K6.2-TK4517/03/2017 - 21/03/2017 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
42Kiểm toán tài chínhĐường Nguyễn HưngH14K6.2-GL4507/04/2017 - 13/04/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
43Kiểm toán tài chínhĐường Nguyễn Hưng36K6-GL (tối)4507/04/2017 - 13/04/2017Học cùng H14K6.2-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
44Kiểm toán tài chínhPhạm Hoài Hương37K6-LNGL (tối)4524/03/2017 - 30/03/2017Học cùng H14K6.2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
45Kiểm toán tài chínhPhạm Hoài HươngH14K6.2-LNGL4524/03/2017 - 30/03/2017 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
46Kiểm toán tài chínhPhạm Hoài HươngH15K6.1-LNGL4524/03/2017 - 30/03/2017Học cùng H14K6.2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
47Kiểm toán tài chínhĐoàn Thị Ngọc TraiH15K6.1-ĐLK4517/03/2017 - 23/03/2017 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
48Kiểm toán tài chínhĐoàn Thị Ngọc TraiB15K6.2,3-ĐLK4517/03/2017 - 23/03/2017Học cùng H15K6.1-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
49Kiểm toán tài chínhĐoàn Thị Ngọc TraiB15K6.1-ĐLK4517/03/2017 - 23/03/2017Học cùng H15K6.1-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
50Kiểm toán tài chínhTrần Thị Hồng VânH14K6.2-QN4510/03/2017 - 16/03/2017Học cùng H15K6.1-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
51Kiểm toán tài chínhTrần Thị Hồng VânH15K6.1-QN4510/03/2017 - 16/03/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
52Kinh doanh xuất nhập khẩuTrần Văn NghiệpH16K6.1-QN3007/04/2017 - 10/04/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
53Kinh doanh xuất nhập khẩuTrần Văn NghiệpH16K6.2-QN3007/04/2017 - 10/04/2017Học cùng H16K6.1-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
54Kinh tế đầu tưLê Bảo37K05-CM3024/02/2017 - 27/02/2017 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
55Kinh tế vĩ môNguyễn Danh Khôi38K19-BĐ4517/02/2017 - 23/02/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
56Kinh tế vĩ môTrần Thị Thúy NgọcB16K19.3-GL4525/11/2016 - 01/12/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
57Kinh tế vĩ môNinh Thị Thu ThủyB16K19.3-ĐLK4510/02/2017 - 16/02/2017 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
58Kinh tế vĩ môNinh Thị Thu Thủy39K19-ĐL (tối)4510/02/2017 - 16/02/2017Học cùng B16K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
59Kinh tế vĩ môNinh Thị Thu Thủy39K19-ĐLK4510/02/2017 - 16/02/2017Học cùng B16K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
60Kinh tế vi mô INguyễn Thành Long39K2-LNGL4516/12/2016 - 22/12/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
61Kinh tế vi mô INguyễn Thành LongH16K6.2-LNGL4516/12/2016 - 22/12/2016Học cùng 39K2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
62Kinh tế vi mô INguyễn Văn LongH16K6.2-TK4516/12/2016 - 20/12/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
63Kinh tế vĩ mô IBùi Quang BìnhH16K6.2-LNGL4524/02/2017 - 02/03/2017Học cùng 39K2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
64Kinh tế vĩ mô IBùi Quang Bình39K2-LNGL4524/02/2017 - 02/03/2017 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
65Kinh tế vĩ mô INguyễn Danh KhôiH16K6.2-TK4503/03/2017 - 07/03/2017 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
66Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Thị Thanh HàB15K19.3-PHKT3024/02/2017 - 27/02/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
67Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Thị Thanh HàB16K19.2,3-KH3010/03/2017 - 13/03/2017 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
68Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Thị Thanh HàB15K19.3-QN3005/05/2017 - 08/05/2017Học cùng 36K19-QN (tối)Trường Đại học Phạm Văn Đồng
69Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Thị Thanh Hà36K19-QN (tối)3005/05/2017 - 08/05/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
70Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Thị Thanh Hà36K19-TK3019/05/2017 - 22/05/2017 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
71Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Tiến Nam38K13-CM3024/02/2017 - 27/02/2017 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
72Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớiNgô Văn Hà38K19-BĐ3024/03/2017 - 27/03/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
73Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớiNgô Văn Hà38K13-CM3021/04/2017 - 24/04/2017 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
74Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớiNgô Văn Hà38K19-QN3012/05/2017 - 15/05/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
75Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớiLương Văn TuấnB16K19.2,3-KH3003/03/2017 - 06/03/2017 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
76Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớiLương Văn TuấnB15K19.3-ĐLK3017/03/2017 - 20/03/2017 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
77Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớiLương Văn Tuấn38K19-GL3007/04/2017 - 10/04/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
78Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớiLương Văn TuấnB15K19.3-PHKT3021/04/2017 - 24/04/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
79Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt NamNgô Văn HàB16K19.3-ĐLK3009/12/2016 - 12/12/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
80Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt NamNguyễn Tiến Nam39K19-BĐ3016/12/2016 - 19/12/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
81Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt NamNguyễn Tiến Nam39K19-PHKT3024/03/2017 - 27/03/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
82Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt NamLương Văn TuấnB16K19.3-GL3009/12/2016 - 12/12/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
83Lịch sử văn minh thế giớiNgô Văn Hà36K19-ĐL (tối)3010/03/2017 - 13/03/2017 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
84Logic họcLê Minh Thọ39K19-BĐ3013/01/2017 - 16/01/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
85Luật dân sự I Lê Thị Thu Hằng39K19-ĐL (tối)4524/02/2017 - 02/03/2017Học cùng B16K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
86Luật dân sự I Lê Thị Thu Hằng39K19-ĐLK4524/02/2017 - 02/03/2017Học cùng B16K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
87Luật dân sự I Lê Thị Thu HằngB16K19.3-ĐLK4524/02/2017 - 02/03/2017 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
88Luật dân sự I Đào Thị NhungB16K19.3-GL4505/01/2017 - 11/01/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
89Luật dân sự I Đào Thị Nhung39K19-PHKT4503/03/2017 - 09/03/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
90Luật dân sự II Lê Thị Thu Hằng38K19-BĐ4507/04/2017 - 13/04/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
91Luật dân sự II Lê Thị Thu HằngB16K19.2,3-KH4505/05/2017 - 11/05/2017 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
92Luật dân sự II Đào Thị Nhung38K19-GL4524/03/2017 - 30/03/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
93Luật dân sự II Đào Thị Nhung38K13-CM4505/05/2017 - 09/05/2017 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
94Luật đất đaiĐào Thị Nhung37K19-BĐ (tối)3024/02/2017 - 27/02/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
95Luật đất đaiĐào Thị Nhung37K19.2-PHKT3014/04/2017 - 17/04/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
96Luật đất đaiNguyễn Hữu PhúcB15K19.3-PHKT3031/03/2017 - 03/04/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
97Luật đất đaiNguyễn Hữu Phúc37K19-PY (tối)3014/04/2017 - 17/04/2017 Trung tâm GDTX Phú Yên
98Luật đất đaiNguyễn Hữu Phúc37K19-TK3012/05/2017 - 15/05/2017 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
99Luật đất đaiNguyễn Hữu Phúc38K19-TK3012/05/2017 - 15/05/2017Học cùng 37K19-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
100Luật đầu tưMai Vân AnhB15K19.3-QN3024/03/2017 - 27/03/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
101Luật đầu tưNguyễn Hữu PhúcB15K19.3-GL3017/03/2017 - 20/03/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
102Luật đầu tưNguyễn Hữu Phúc37K19-GL (tối)3017/03/2017 - 20/03/2017Học cùng B15K19.3-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
103Luật hành chínhNguyễn Thị Hồng Phượng38K19-QN4530/03/2017 - 05/04/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
104Luật hành chínhNguyễn Thị Hồng Phượng38K19-BĐ4521/04/2017 - 27/04/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
105Luật hành chínhTrần Tuấn Sơn38K19-GL4519/05/2017 - 25/05/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
106Luật hiến phápNguyễn Hữu Phúc39K19-PHKT4506/01/2017 - 12/01/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
107Luật hiến phápTrần Trung39K19-ĐL (tối)4506/01/2017 - 12/01/2017Học cùng B16K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
108Luật hiến phápTrần Trung39K19-ĐLK4506/01/2017 - 12/01/2017Học cùng B16K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
109Luật hiến phápTrần TrungB16K19.3-ĐLK4506/01/2017 - 12/01/2017 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
110Luật hiến phápLương Văn TuấnB16K19.3-GL4517/02/2017 - 23/02/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
111Luật hình sự (HP1)Trần Hải Lộc38K19-GL4510/03/2017 - 16/03/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
112Luật hình sự (HP1)Trần Hải Lộc38K19-BĐ4512/05/2017 - 18/05/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
113Luật hình sự (HP1)Trần Tuấn Sơn38K19-QN4510/03/2017 - 16/03/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
114Luật hình sự (HP2)Trần Hải LộcB15K19.3-QN4514/04/2017 - 20/04/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
115Luật hình sự (HP2)Trần Tuấn SơnB15K19.3-ĐLK4524/02/2017 - 02/03/2017Học cùng 38K19-ĐL(tối)Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
116Luật hình sự (HP2)Trần Tuấn Sơn38K19-ĐL(tối)4524/02/2017 - 02/03/2017Học cùng B15K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
117Luật hôn nhân và gia đinhMai Vân AnhB15K19.3-PHKT3010/03/2017 - 13/03/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
118Luật hôn nhân và gia đinhMai Vân AnhB15K19.3-ĐLK3005/05/2017 - 08/05/2017Học cùng 38K19-ĐL(tối)Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
119Luật hôn nhân và gia đinhMai Vân Anh38K19-ĐL(tối)3005/05/2017 - 08/05/2017 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
120Luật kinh doanh bất động sảnĐào Thị Nhung36K19-TK3017/02/2017 - 20/02/2017 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
121Luật kinh doanh bất động sảnĐào Thị Nhung36K19-QN (tối)3010/03/2017 - 13/03/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
122Luật kinh doanh bất động sảnĐào Thị Nhung36K19-BĐ (tối)3031/03/2017 - 03/04/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
123Luật kinh doanh bất động sảnĐào Thị Nhung36K19-PY (tối)3021/04/2017 - 24/04/2017 Trung tâm GDTX Phú Yên
124Luật kinh doanh bất động sảnĐào Thị Nhung36K19-GL (tối)3019/05/2017 - 22/05/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
125Luật kinh tếMai Vân AnhH14K6.2-TK4512/05/2017 - 16/05/2017 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
126Luật lao động Trần Hải Lộc37K19-TK3017/02/2017 - 20/02/2017 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
127Luật lao động Trần Hải Lộc38K19-TK3017/02/2017 - 20/02/2017Học cùng 37K19-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
128Luật lao động Trần Hải Lộc37K19.1-PHKT3024/02/2017 - 27/02/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
129Luật lao động Trần Hải LộcB15K19.3-PHKT3017/03/2017 - 20/03/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
130Luật lao động Trần Hải Lộc37K19-BĐ (tối)3005/05/2017 - 08/05/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
131Luật lao động Trần Hải Lộc37K19.2-PHKT3019/05/2017 - 22/05/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
132Luật lao động Trần TrungB16K19.2,3-KH3024/02/2017 - 27/02/2017 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
133Luật lao động Trần Trung37K19-PY (tối)3005/05/2017 - 08/05/2017 Trung tâm GDTX Phú Yên
134Luật luật sưTrần Trung36K19-PY (tối)3024/03/2017 - 27/03/2017 Trung tâm GDTX Phú Yên
135Luật luật sưTrần Trung36K19-QN (tối)3031/03/2017 - 03/04/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
136Luật luật sưTrần Trung36K19-GL (tối)3007/04/2017 - 10/04/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
137Luật luật sưTrần Trung36K19-BĐ (tối)3021/04/2017 - 24/04/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
138Luật luật sưTrần Trung36K19-TK3012/05/2017 - 15/05/2017 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
139Luật Ngân hàngĐỗ Trần Hà LinhB14K19.3-NT3024/02/2017 - 27/02/2017 Trung tâm GDTX Ninh Thuận
140Luật Ngân hàngĐỗ Trần Hà LinhB15K19.3-QN3003/03/2017 - 06/03/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
141Luật tài chínhLê Đình Quang Phúc37K19-BĐ (tối)3017/02/2017 - 20/02/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
142Luật tài chínhLê Đình Quang Phúc37K19.2-PHKT3010/03/2017 - 13/03/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
143Luật tài chínhLê Đình Quang Phúc37K19.1-PHKT3007/04/2017 - 10/04/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
144Luật tài chínhLê Đình Quang Phúc37K19-PY (tối)3019/05/2017 - 22/05/2017 Trung tâm GDTX Phú Yên
145Luật thương mại (HP1)Lê Thị Thu Hằng38K19-QN4521/04/2017 - 27/04/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
146Luật thương mại (HP1)Đỗ Trần Hà Linh38K13-CM4510/03/2017 - 14/03/2017 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
147Luật thương mại (HP1)Đỗ Trần Hà LinhB16K19.2,3-KH4524/03/2017 - 30/03/2017 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
148Luật thương mại (HP1)Đỗ Trần Hà LinhB15K19.3-QN4507/04/2017 - 13/04/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
149Luật thương mại (HP1)Đỗ Trần Hà Linh38K19-ĐL(tối)4514/04/2017 - 20/04/2017 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
150Luật thương mại (HP1)Nguyễn Hữu Phúc38K19-GL4524/02/2017 - 02/03/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
151Luật thương mại (HP1)Nguyễn Hữu Phúc38K19-BĐ4510/03/2017 - 16/03/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
152Luật thương mại (HP1)Nguyễn Hữu PhúcB15K19.3-PHKT4505/05/2017 - 11/05/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
153Luật thương mại (HP2)Nguyễn Hữu PhúcB15K19.3-ĐLK4507/04/2017 - 13/04/2017 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
154Luật thương mại quốc tế 1Hoàng Ngọc Giao37K19.1-PHKT3016/03/2017 - 19/03/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
155Luật thương mại quốc tế 1Hoàng Ngọc Giao37K19-TK3013/04/2017 - 16/04/2017 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
156Luật thương mại quốc tế 1Hoàng Ngọc Giao38K19-TK3013/04/2017 - 16/04/2017Học cùng 37K19-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
157Luật thương mại quốc tế 1Hoàng Ngọc Giao37K19-BĐ (tối)3018/05/2017 - 21/05/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
158Luật thương mại quốc tế 1Lê Đình Quang Phúc37K19-PY (tối)3024/02/2017 - 27/02/2017 Trung tâm GDTX Phú Yên
159Luật thương mại quốc tế 1Lê Đình Quang Phúc37K19.2-PHKT3021/04/2017 - 24/04/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
160Luật thương mại quốc tế 1Lê Đình Quang Phúc37K19-GL (tối)3012/05/2017 - 15/05/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
161Luật thương mại quốc tế 1Lê Đình Quang PhúcB15K19.3-GL3012/05/2017 - 15/05/2017Học cùng 37K19-GL (tối)Trung tâm GDTX Gia Lai
162Luật thương mại quốc tế 2Lê Đình Quang PhúcB14K19.3-NT3024/03/2017 - 27/03/2017 Trung tâm GDTX Ninh Thuận
163Luật thương mại quốc tế 2Lê Đình Quang Phúc36K19-BĐ (tối)3014/04/2017 - 17/04/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
164Luật thương mại quốc tế 2Lê Đình Quang Phúc36K19-PY (tối)3005/05/2017 - 08/05/2017 Trung tâm GDTX Phú Yên
165Luật tố tụng dân sựMai Vân Anh37K19-GL (tối)4524/02/2017 - 02/03/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
166Luật tố tụng dân sựMai Vân AnhB15K19.3-GL4524/02/2017 - 02/03/2017Học cùng 37K19-GL (tối)Trung tâm GDTX Gia Lai
167Luật tố tụng dân sựMai Vân AnhB15K19.3-ĐLK4521/04/2017 - 27/04/2017 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
168Luật tố tụng hành chínhNguyễn Thị Hồng Phượng36K19-ĐL (tối)4517/03/2017 - 23/03/2017Học cùng 38K19-ĐL(tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
169Luật tố tụng hành chínhNguyễn Thị Hồng Phượng38K19-ĐL(tối)4517/03/2017 - 23/03/2017 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
170Luật tố tụng hình sựNguyễn Thị Thanh Hà38K19-TK4524/03/2017 - 28/03/2017Học cùng 37K19-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
171Luật tố tụng hình sựNguyễn Thị Thanh Hà37K19-TK4524/03/2017 - 28/03/2017 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
172Luật tố tụng hình sựNguyễn Thị Thanh Hà37K19-BĐ (tối)4514/04/2017 - 20/04/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
173Luật tố tụng hình sựTrần Hải Lộc37K19-PY (tối)4530/03/2017 - 05/04/2017 Trung tâm GDTX Phú Yên
174Luật tố tụng hình sựTrần Tuấn Sơn37K19.2-PHKT4524/03/2017 - 30/03/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
175Luật tố tụng hình sựTrần Tuấn Sơn37K19.1-PHKT4514/04/2017 - 20/04/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
176Luật tố tụng hình sựTrần Tuấn SơnB14K19.3-NT4505/05/2017 - 11/05/2017 Trung tâm GDTX Ninh Thuận
177Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nướcNguyễn Thị Hồng Phượng36K19-GL (tối)4524/02/2017 - 02/03/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
178Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nướcNguyễn Thị Hồng Phượng36K19-TK4510/03/2017 - 14/03/2017 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
179Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nướcNguyễn Thị Hồng Phượng36K19-PY (tối)4514/04/2017 - 20/04/2017 Trung tâm GDTX Phú Yên
180Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nướcNguyễn Thị Hồng Phượng36K19-BĐ (tối)4512/05/2017 - 18/05/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
181Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nướcNguyễn Thị Hồng Phượng36K19-QN (tối)4519/05/2017 - 25/05/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
182Lý luận Nhà nước và pháp luậtLê Thị Thu Hằng39K19-ĐLK6016/12/2016 - 24/12/2016Học cùng B16K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
183Lý luận Nhà nước và pháp luậtLê Thị Thu Hằng39K19-ĐL (tối)6016/12/2016 - 24/12/2016Học cùng B16K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
184Lý luận Nhà nước và pháp luậtLê Thị Thu HằngB16K19.3-ĐLK6016/12/2016 - 24/12/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
185Lý luận Nhà nước và pháp luậtLê Thị Thu Hằng39K19-BĐ6010/03/2017 - 18/03/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
186Lý luận Nhà nước và pháp luậtTrần TrungB16K19.3-GL6015/12/2016 - 24/12/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
187Lý luận Nhà nước và pháp luậtTrần Trung39K19-PHKT6013/01/2017 - 21/01/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
188Lý thuyết xác suất và thống kê toánLê Văn DũngH16K6.1-QN4524/03/2017 - 30/03/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
189Lý thuyết xác suất và thống kê toánLê Văn DũngH16K6.2-QN4524/03/2017 - 30/03/2017Học cùng H16K6.1-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
190Marketing căn bảnNguyễn Thị Như LiêmH16K6.2-TK4506/01/2017 - 10/01/2017 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
191Marketing căn bảnNguyễn Thị Như LiêmH16K6.2-LNGL4510/03/2017 - 16/03/2017Học cùng 39K2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
192Marketing căn bảnNguyễn Thị Như Liêm39K2-LNGL4510/03/2017 - 16/03/2017 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
193Marketing căn bảnNguyễn Thị Như LiêmB15K6.2,3-ĐLK4507/04/2017 - 13/04/2017 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
194Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và thanh toán quốc tếNguyễn Ngọc AnhH14K6.2-GL3021/04/2017 - 24/04/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
195Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và thanh toán quốc tếVõ Hoàng Diễm TrinhH15K6.1-ĐLK3014/04/2017 - 17/04/2017 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
196Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và thanh toán quốc tếVõ Hoàng Diễm TrinhH15K6.2-ĐLK3014/04/2017 - 17/04/2017Học cùng H15K6.1-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
197Nguyên lý thống kê 2Phạm Quang Tín37K05-CM4510/03/2017 - 14/03/2017 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
198Nguyên lý thống kê kinh tếPhạm Quang Tín38K13-CM4507/04/2017 - 11/04/2017 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
199Nguyên lý thống kê kinh tếPhạm Quang Tín37K6-LNGL (tối)4512/05/2017 - 18/05/2017Học cùng H14K6.2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
200Nguyên lý thống kê kinh tếPhạm Quang TínH14K6.2-LNGL4512/05/2017 - 18/05/2017 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
201Phân tích tài chính doanh nghiệpHuỳnh Phương ĐôngB15K6.2,3-ĐLK4503/03/2017 - 09/03/2017Học cùng H15K6.1-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
202Phân tích tài chính doanh nghiệpHuỳnh Phương ĐôngB15K6.1-ĐLK4503/03/2017 - 09/03/2017Học cùng H15K6.1-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
203Phân tích tài chính doanh nghiệpHuỳnh Phương ĐôngH15K6.2-ĐLK4503/03/2017 - 09/03/2017Học cùng H15K6.1-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
204Phân tích tài chính doanh nghiệpHuỳnh Phương ĐôngH15K6.1-ĐLK4503/03/2017 - 09/03/2017 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
205Phân tích tài chính doanh nghiệpHuỳnh Phương ĐôngH14K6.2-GL4510/03/2017 - 16/03/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
206Phân tích tài chính doanh nghiệpHuỳnh Phương Đông36K6-GL (tối)4510/03/2017 - 16/03/2017Học cùng H14K6.2-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
207Phân tích tài chính doanh nghiệpNguyễn Công PhươngH14K6.2-QN4507/04/2017 - 13/04/2017Học cùng H15K6.1-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
208Phân tích tài chính doanh nghiệpNguyễn Công PhươngH15K6.1-QN4507/04/2017 - 13/04/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
209Phân tích tài chính doanh nghiệpNgô Hà TấnH15K6.1-LNGL4504/03/2017 - 10/03/2017Học cùng H14K6.2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
210Phân tích tài chính doanh nghiệpNgô Hà TấnH14K6.2-LNGL4504/03/2017 - 10/03/2017 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
211Pháp luật về thi hành ánTrần TrungB14K19.3-NT4510/03/2017 - 16/03/2017 Trung tâm GDTX Ninh Thuận
212Phát triển kỹ năng quản trịNguyễn Thị LoanH14K6.2-TK3007/04/2017 - 10/04/2017 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
213Phát triển kỹ năng quản trịNguyễn Quốc TuấnH16K6.1-QN3010/03/2017 - 13/03/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
214Phát triển kỹ năng quản trịNguyễn Quốc TuấnH16K6.2-QN3010/03/2017 - 13/03/2017Học cùng H16K6.1-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
215Phương pháp định lượng trong kinh tếHuỳnh Viết Thiên Ân37K05-CM4524/03/2017 - 28/03/2017 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
216Phương pháp định lượng trong kinh tếÔng Nguyên ChươngH16K6.2-QN4521/04/2017 - 27/04/2017Học cùng H16K6.1-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
217Phương pháp định lượng trong kinh tếÔng Nguyên ChươngH16K6.1-QN4521/04/2017 - 27/04/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
218Quản lý Nhà nước về kinh tếLê Bảo36K19-TK3007/04/2017 - 10/04/2017 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
219Quản lý Nhà nước về kinh tếBùi Quang Bình36K19-BĐ (tối)3017/02/2017 - 20/02/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
220Quản lý Nhà nước về kinh tếBùi Quang Bình36K19-GL (tối)3017/03/2017 - 20/03/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
221Quản lý Nhà nước về kinh tếNguyễn Thành Long36K19-PY (tối)3024/02/2017 - 27/02/2017 Trung tâm GDTX Phú Yên
222Quản lý Nhà nước về kinh tếNguyễn Thành LongB15K19.3-QN3010/03/2017 - 13/03/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
223Quản trị doanh nghiệp thương mại - dịch vụPhan Trọng An H14K6.2-LNGL3017/03/2017 - 20/03/2017 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
224Quản trị doanh nghiệp thương mại - dịch vụPhan Trọng An 37K6-LNGL (tối)3017/03/2017 - 20/03/2017Học cùng H14K6.2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
225Quản trị doanh nghiệp thương mại - dịch vụVăn Ngọc Đàn36K6-GL (tối)3024/03/2017 - 27/03/2017Học cùng H14K6.2-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
226Quản trị doanh nghiệp thương mại - dịch vụVăn Ngọc ĐànH14K6.2-GL3024/03/2017 - 27/03/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
227Quản trị doanh nghiệp thương mại - dịch vụVăn Ngọc ĐànH14K6.2-QN3021/04/2017 - 24/04/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
228Quản trị doanh nghiệp thương mại - dịch vụNguyễn Thị Minh TâmH14K6.2-TK3010/03/2017 - 13/03/2017 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
229Quản trị khu vực côngHà Quang Thơ37K2-LNGL (tối)3021/04/2017 - 24/04/2017Học cùng 38K2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
230Quản trị khu vực côngHà Quang Thơ38K2-LNGL3021/04/2017 - 24/04/2017 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
231Quản trị kinh doanh quốc tếPhan Kim Tuấn38K2-LNGL3024/02/2017 - 27/02/2017Học cùng 37K2-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
232Quản trị kinh doanh quốc tếPhan Kim Tuấn37K2-LNGL (tối)3024/02/2017 - 27/02/2017 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
233Quản trị MarketingLê Văn Huy37K2-LNGL (tối)4510/03/2017 - 16/03/2017Học cùng 38K2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
234Quản trị MarketingLê Văn Huy38K2-LNGL4510/03/2017 - 16/03/2017 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
235Quản trị nguồn nhân lựcNguyễn Quốc Tuấn38K2-LNGL4524/03/2017 - 30/03/2017 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
236Quản trị nguồn nhân lựcNguyễn Quốc Tuấn37K2-LNGL (tối)4524/03/2017 - 30/03/2017Học cùng 38K2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
237Quản trị sản xuấtNguyễn Hữu HiểnH16K6.1-QN4512/05/2017 - 18/05/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
238Quản trị sản xuấtNguyễn Hữu HiểnH15K6.1-QN4512/05/2017 - 18/05/2017Học cùng H16K6.1-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
239Quản trị sản xuấtNguyễn Hữu HiểnH16K6.2-QN4512/05/2017 - 18/05/2017Học cùng H16K6.1-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
240Tâm Lý học đại cươngNguyễn Thị Bích Thu36K19-ĐL (tối)3024/02/2017 - 27/02/2017 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
241Thị trường và các định chế tài chínhNguyễn Hòa Nhân37K05-CM4521/04/2017 - 25/04/2017 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
242Thị trường vốn và các định chế tài chínhMai Thị Thanh Chung36K6-GL (tối)3024/02/2017 - 27/02/2017Học cùng H14K6.2-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
243Thị trường vốn và các định chế tài chínhMai Thị Thanh ChungH14K6.2-GL3024/02/2017 - 27/02/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
244Thị trường vốn và các định chế tài chínhNguyễn Văn HânH15K6.2-LNGL3017/03/2017 - 20/03/2017 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
245Thị trường vốn và các định chế tài chínhNguyễn Văn HânH15K6.1-LNGL3017/03/2017 - 20/03/2017Học cùng H15K6.2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
246Thị trường vốn và các định chế tài chínhPhạm Văn SơnH16K6.2-QN3024/02/2017 - 27/02/2017Học cùng H16K6.1-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
247Thị trường vốn và các định chế tài chínhPhạm Văn SơnH16K6.1-QN3024/02/2017 - 27/02/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
248Tin học đại cươngNguyễn Thành Thủy39K19-PHKT4510/03/2017 - 16/03/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
249Tin học hóa kế toánHuỳnh Thị Hồng HạnhB15K6.1-ĐLK4521/04/2017 - 27/04/2017Học cùng H15K6.1-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
250Tin học hóa kế toánHuỳnh Thị Hồng HạnhB15K6.2,3-ĐLK4521/04/2017 - 27/04/2017Học cùng H15K6.1-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
251Tin học hóa kế toánHuỳnh Thị Hồng HạnhH15K6.1-ĐLK4521/04/2017 - 27/04/2017 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
252Tin học hóa kế toánNguyễn Văn QuangH15K6.1-QN4524/02/2017 - 02/03/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
253Tin học hóa kế toánNguyễn Văn QuangH14K6.2-QN4524/02/2017 - 02/03/2017Học cùng H15K6.1-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
254Tin học hóa kế toánVõ Hồng TâmH14K6.2-LNGL4524/02/2017 - 02/03/2017 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
255Tin học hóa kế toánVõ Hồng TâmH15K6.1-LNGL4524/02/2017 - 02/03/2017Học cùng H14K6.2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
256Toán cao cấp 1Trần ChínH16K6.2-TK4523/12/2016 - 27/12/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
257Toán cao cấp 1Lê Văn DũngH16K6.2-LNGL4506/01/2017 - 12/01/2017Học cùng 39K2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
258Toán cao cấp 1Lê Văn Dũng39K2-LNGL4506/01/2017 - 12/01/2017 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
259Toán cao cấp 1Phan Đức TuấnB15K6.2,3-ĐLK4505/05/2017 - 11/05/2017 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
260Toán cao cấp 1Lương Quốc TuyểnH16K6.2-QN4503/03/2017 - 09/03/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
261Toán cao cấp 2Phan Đức TuấnH16K6.2-LNGL3017/02/2017 - 20/02/2017Học cùng 39K2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
262Toán cao cấp 2Phan Đức Tuấn39K2-LNGL3017/02/2017 - 20/02/2017 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
263Tư pháp quốc tếMai Vân AnhB14K19.3-NT4507/04/2017 - 13/04/2017 Trung tâm GDTX Ninh Thuận
264Tư tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Phi LêH14K6.2-TK3017/02/2017 - 20/02/2017 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
265Tư tưởng Hồ Chí MinhLê Cần Tĩnh36K19-QN (tối)3024/02/2017 - 27/02/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
266Xã hội họcĐoàn Lan Phương39K19-BĐ3017/02/2017 - 20/02/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
267Xã hội họcĐoàn Lan Phương36K19-ĐL (tối)3031/03/2017 - 03/04/2017 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
Istanbul Escort Girls
karabuk evden eve nakliyat
instagram begeni
adana escort
sonsuz ask filmi izle
istanbul escort beylikduzu escort atasehir escort istanbul escort sisli escort
hd porno porno izle