DHKT

Thời khóa biểu Hệ vừa làm vừa học tại Trung tâm

Học kỳ:
Trung tâm:
Lớp:
Học phần:
 
THỜI KHÓA BIỂU
#Học phầnGiảng viênLớpSố tiếtThời gian họcGhi chúTrường
1Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2Nguyễn Hồng Cử39K2-LNGL4507/09/2018 - 13/09/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
2Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2Nguyễn Hồng CửH16K6.2-LNGL4507/09/2018 - 13/09/2018Học cùng 39K2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
3Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2Nguyễn Hồng CửH17K6.2A-GL4502/11/2018 - 05/11/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
4Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2Nguyễn Hồng CửH17K6.2A-LNGL4502/11/2018 - 05/11/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
5Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2Nguyễn Hồng CửH17K6.2B-GL4502/11/2018 - 05/11/2018 Trung tâm GDTX Gia Lai
6Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2Nguyễn Hồng CửH17K6.2B-LNGL4502/11/2018 - 05/11/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
7Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2Nguyễn Thị Thu HuyềnH17K6.2B-ĐLK4519/10/2018 - 22/10/2018Học cùng 40K19-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
8Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2Nguyễn Thị Thu HuyềnH17K6.2A-ĐLK4519/10/2018 - 22/10/2018Học cùng 40K19-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
9Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2Nguyễn Thị Thu Huyền40K19-ĐLK4519/10/2018 - 22/10/2018 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
10Công pháp quốc tếHoàng Ngọc GiaoB16K19.3-GL4501/11/2018 - 07/11/2018Học cùng 38K19-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
11Công pháp quốc tếHoàng Ngọc Giao38K19-GL4501/11/2018 - 07/11/2018 Trung tâm GDTX Gia Lai
12Công pháp quốc tếNguyễn Thị Thanh Hà39K19-BĐ4507/09/2018 - 13/09/2018 Trung tâm GDTX Bình Định
13Công pháp quốc tếNguyễn Thị Thanh Hà39K19-PHKT4505/10/2018 - 11/10/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
14Đại cương văn hoá Việt Nam Trần Hồng Lưu39K19-BĐ3024/08/2018 - 27/08/2018 Trung tâm GDTX Bình Định
15Đại cương văn hoá Việt Nam Trần Hồng Lưu39K19-PHKT3021/09/2018 - 24/09/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
16Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamLê Thị Tuyết Ba37K19.1-PHKT4521/09/2018 - 27/09/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
17Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamLê Thị Tuyết Ba37K19.2-PHKT4512/10/2018 - 18/10/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
18Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamNgô Văn HàH16K6.2-QN4528/09/2018 - 04/10/2018 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
19Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamNgô Văn Hà37K19-GL (tối)4519/10/2018 - 25/10/2018 Trung tâm GDTX Gia Lai
20Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamNguyễn Văn Hoàn38K13-CM4502/11/2018 - 06/11/2018 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
21Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamĐỗ Thị Hằng Nga37K19-BĐ (tối)4524/08/2018 - 30/08/2018 Trung tâm GDTX Bình Định
22Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamĐỗ Thị Hằng Nga37K19-TK4523/11/2018 - 27/11/2018 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
23Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamTừ Ánh Nguyệt37K19-PY (tối)4521/09/2018 - 27/09/2018 Trung tâm GDTX Phú Yên
24Hệ thống tài khoản quốc giaNguyễn Thị Hương37K05-CM4521/09/2018 - 25/09/2018 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
25Hệ thống thông tin kế toánNguyễn Hữu CườngH16K6.2-LNGL4509/11/2018 - 15/11/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
26Hệ thống thông tin kế toánNguyễn Văn QuangH16K6.2-TK4519/10/2018 - 23/10/2018 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
27Hệ thống thông tin kế toánVõ Thị Thanh VânB17K6.1,2-ĐLK4505/10/2018 - 08/10/2018 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
28Hệ thống thông tin kế toánVõ Thị Thanh VânH17K6.2A-ĐLK4505/10/2018 - 08/10/2018Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
29Hệ thống thông tin kế toánVõ Thị Thanh VânH17K6.2B-ĐLK4505/10/2018 - 08/10/2018Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
30Hệ thống thông tin kế toánVõ Thị Thanh VânH17K6.1A-ĐLK4505/10/2018 - 08/10/2018Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
31Hệ thống thông tin kế toánVõ Thị Thanh VânH17K6.1B-ĐLK4505/10/2018 - 08/10/2018Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
32Hệ thống thông tin quản lýNguyễn Bá Thế39K2-LNGL3021/09/2018 - 24/09/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
33Kế toán hành chính sự nghiệpNguyễn Tri PhươngH17K6.1A-GL4516/11/2018 - 19/11/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
34Kế toán hành chính sự nghiệpNguyễn Tri PhươngH17K6.1A-LNGL4516/11/2018 - 19/11/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
35Kế toán hành chính sự nghiệpNguyễn Tri PhươngH17K6.1B-GL4516/11/2018 - 19/11/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
36Kế toán hành chính sự nghiệpNguyễn Tri PhươngH17K6.1B-LNGL4516/11/2018 - 19/11/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
37Kế toán hành chính sự nghiệpNguyễn Tri PhươngH17K6.1C-LNGL4516/11/2018 - 19/11/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
38Kế toán hành chính sự nghiệpNguyễn Tri PhươngH17K6.2A-GL4516/11/2018 - 19/11/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
39Kế toán hành chính sự nghiệpNguyễn Tri PhươngH17K6.2B-LNGL4516/11/2018 - 19/11/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
40Kế toán hành chính sự nghiệpNguyễn Tri PhươngH17K6.2B-GL4516/11/2018 - 19/11/2018 Trung tâm GDTX Gia Lai
41Kế toán hành chính sự nghiệpNguyễn Tri PhươngH17K6.1C-GL4516/11/2018 - 19/11/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
42Kế toán hành chính sự nghiệpNguyễn Tri PhươngH17K6.2A-LNGL4516/11/2018 - 19/11/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
43Kế toán hành chính sự nghiệpTrần Thị Thanh Thảo37K6-LNGL (tối)3024/08/2018 - 27/08/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
44Kế toán hành chính sự nghiệpTrần Thị Thanh ThảoB17K6.1,2-ĐLK4507/09/2018 - 10/09/2018 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
45Kế toán hành chính sự nghiệpTrần Thị Thanh ThảoH17K6.2A-ĐLK4507/09/2018 - 10/09/2018Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
46Kế toán hành chính sự nghiệpTrần Thị Thanh ThảoH17K6.2B-ĐLK4507/09/2018 - 10/09/2018Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
47Kế toán hành chính sự nghiệpTrần Thị Thanh ThảoH17K6.1B-ĐLK4507/09/2018 - 10/09/2018Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
48Kế toán hành chính sự nghiệpTrần Thị Thanh ThảoH17K6.1A-ĐLK4507/09/2018 - 10/09/2018Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
49Kế toán quản trịĐoàn Ngọc Phi AnhH17K6.1A-GL4519/10/2018 - 22/10/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
50Kế toán quản trịĐoàn Ngọc Phi AnhH17K6.1A-LNGL4519/10/2018 - 22/10/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
51Kế toán quản trịĐoàn Ngọc Phi AnhH17K6.1C-LNGL4519/10/2018 - 22/10/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
52Kế toán quản trịĐoàn Ngọc Phi AnhH17K6.1C-GL4519/10/2018 - 22/10/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
53Kế toán quản trịĐoàn Ngọc Phi AnhH17K6.1B-LNGL4519/10/2018 - 22/10/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
54Kế toán quản trịĐoàn Ngọc Phi AnhH17K6.1B-GL4519/10/2018 - 22/10/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
55Kế toán quản trịĐoàn Ngọc Phi AnhH17K6.2B-GL4519/10/2018 - 22/10/2018 Trung tâm GDTX Gia Lai
56Kế toán quản trịĐoàn Ngọc Phi AnhH17K6.2A-LNGL4519/10/2018 - 22/10/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
57Kế toán quản trịĐoàn Ngọc Phi AnhH17K6.2A-GL4519/10/2018 - 22/10/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
58Kế toán quản trịĐoàn Ngọc Phi AnhH17K6.2B-LNGL4519/10/2018 - 22/10/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
59Kế toán quản trịVõ Hồng TâmH16K6.2-TK4521/09/2018 - 25/09/2018 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
60Kế toán quản trịHoàng TùngB17K6.1,2-ĐLK4502/11/2018 - 05/11/2018 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
61Kế toán tài chính 1Lê Văn NamH17K6.2A-GL4507/09/2018 - 10/09/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
62Kế toán tài chính 1Lê Văn NamH17K6.2A-LNGL4507/09/2018 - 10/09/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
63Kế toán tài chính 1Lê Văn NamH17K6.2B-GL4507/09/2018 - 10/09/2018 Trung tâm GDTX Gia Lai
64Kế toán tài chính 1Lê Văn NamH17K6.2B-LNGL4507/09/2018 - 10/09/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
65Kế toán tài chính 1Lê Văn NamH17K6.1B-GL4507/09/2018 - 10/09/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
66Kế toán tài chính 1Lê Văn NamH17K6.1B-LNGL4507/09/2018 - 10/09/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
67Kế toán tài chính 1Lê Văn NamH17K6.1C-GL4507/09/2018 - 10/09/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
68Kế toán tài chính 1Lê Văn NamH17K6.1C-LNGL4507/09/2018 - 10/09/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
69Kế toán tài chính 1Lê Thị Thu TâmH17K6.1B-ĐLK4524/08/2018 - 27/08/2018Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
70Kế toán tài chính 1Lê Thị Thu TâmH17K6.2B-ĐLK4524/08/2018 - 27/08/2018Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
71Kế toán tài chính 1Lê Thị Thu TâmH17K6.2A-ĐLK4524/08/2018 - 27/08/2018Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
72Kế toán tài chính 1Lê Thị Thu TâmB17K6.1,2-ĐLK4524/08/2018 - 27/08/2018 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
73Kế toán tài chính 2Huỳnh Phương ĐôngH17K6.1C-GL4512/10/2018 - 15/10/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
74Kế toán tài chính 2Huỳnh Phương ĐôngH17K6.1C-LNGL4512/10/2018 - 15/10/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
75Kế toán tài chính 2Huỳnh Phương ĐôngH17K6.2A-GL4512/10/2018 - 15/10/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
76Kế toán tài chính 2Huỳnh Phương ĐôngH17K6.2A-LNGL4512/10/2018 - 15/10/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
77Kế toán tài chính 2Huỳnh Phương ĐôngH17K6.2B-LNGL4512/10/2018 - 15/10/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
78Kế toán tài chính 2Huỳnh Phương ĐôngH17K6.2B-GL4512/10/2018 - 15/10/2018 Trung tâm GDTX Gia Lai
79Kế toán tài chính 2Huỳnh Phương ĐôngH17K6.1A-GL4512/10/2018 - 15/10/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
80Kế toán tài chính 2Huỳnh Phương ĐôngH17K6.1A-LNGL4512/10/2018 - 15/10/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
81Kế toán tài chính 2Huỳnh Phương ĐôngH17K6.1B-LNGL4512/10/2018 - 15/10/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
82Kế toán tài chính 2Huỳnh Phương ĐôngH17K6.1B-GL4512/10/2018 - 15/10/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
83Kế toán tài chính 2Nguyễn Công PhươngH17K6.1B-ĐLK4521/09/2018 - 24/09/2018Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
84Kế toán tài chính 2Nguyễn Công PhươngH17K6.1A-ĐLK4521/09/2018 - 24/09/2018Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
85Kế toán tài chính 2Nguyễn Công PhươngH17K6.2B-ĐLK4521/09/2018 - 24/09/2018Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
86Kế toán tài chính 2Nguyễn Công PhươngH17K6.2A-ĐLK4521/09/2018 - 24/09/2018Học cùng B17K6.1,2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
87Kế toán tài chính 2Nguyễn Công PhươngB17K6.1,2-ĐLK4521/09/2018 - 24/09/2018 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
88Kiểm toán căn bảnLê Thị Kim YếnH16K6.2-TK4507/09/2018 - 11/09/2018 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
89Kiểm toán căn bảnLê Thị Kim YếnH16K6.2-LNGL4521/09/2018 - 27/09/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
90Kiểm toán tài chínhPhạm Hoài HươngH16K6.2-QN4507/09/2018 - 13/09/2018 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
91Kinh doanh xuất nhập khẩuTrần Văn NghiệpH16K6.2-TK3024/08/2018 - 27/08/2018 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
92Kinh tế ngànhHà Quang Thơ39K2-LNGL3024/08/2018 - 27/08/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
93Kinh tế quốc tế Phan Thị Thanh Hồng37K6-LNGL (tối)3005/10/2018 - 08/10/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
94Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Tiến Nam38K19-GL3007/09/2018 - 10/09/2018 Trung tâm GDTX Gia Lai
95Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Tiến NamB16K19.3-GL3007/09/2018 - 10/09/2018Học cùng 38K19-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
96Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luậtNguyễn Tiến NamB17K19.2-PHKT3005/10/2018 - 08/10/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
97Lịch sử Nhà nước và pháp luậtNguyễn Tiến Nam40K19-ĐLK4507/09/2018 - 10/09/2018 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
98Luật dân sự 2Lê Thị Thu Hằng40K19-ĐLK4524/08/2018 - 27/08/2018 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
99Luật dân sự 2Lê Thị Thu HằngB17K19.2-KH4505/10/2018 - 08/10/2018 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
100Luật dân sự 2Lê Thị Thu HằngH17K19.1C-KH4505/10/2018 - 08/10/2018Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
101Luật dân sự 2Lê Thị Thu HằngH17K19.2A-KH4505/10/2018 - 08/10/2018Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
102Luật dân sự 2Lê Thị Thu HằngH17K19.2B-KH4505/10/2018 - 08/10/2018Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
103Luật dân sự 2Lê Thị Thu HằngH17K19.2C-KH4505/10/2018 - 08/10/2018Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
104Luật dân sự II Lê Thị Thu Hằng39K19-ĐLK4519/10/2018 - 25/10/2018 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
105Luật đầu tưMai Vân Anh37K19-PY (tối)3024/08/2018 - 27/08/2018 Trung tâm GDTX Phú Yên
106Luật đầu tưMai Vân Anh37K19-TK3007/09/2018 - 10/09/2018Học cùng 38K19-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
107Luật đầu tưMai Vân Anh38K19-TK3007/09/2018 - 10/09/2018 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
108Luật đầu tưMai Vân Anh37K19-BĐ (tối)3021/09/2018 - 24/09/2018 Trung tâm GDTX Bình Định
109Luật hành chínhNguyễn Thị Hồng Phượng39K19-ĐL (tối)4521/09/2018 - 27/09/2018Học cùng B16K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
110Luật hành chínhNguyễn Thị Hồng Phượng39K19-ĐLK4521/09/2018 - 27/09/2018Học cùng B16K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
111Luật hành chínhNguyễn Thị Hồng PhượngB16K19.3-ĐLK4521/09/2018 - 27/09/2018 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
112Luật hành chínhNguyễn Thị Hồng Phượng40K19-ĐLK4526/10/2018 - 29/10/2018 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
113Luật hiến phápTrần TrungB17K19.2-PHKT4521/09/2018 - 24/09/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
114Luật hình sự (HP2)Trần Tuấn Sơn39K19-PHKT4507/09/2018 - 13/09/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
115Luật hình sự (HP2)Trần Tuấn Sơn39K19-ĐL (tối)4505/10/2018 - 11/10/2018Học cùng B16K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
116Luật hình sự (HP2)Trần Tuấn Sơn39K19-ĐLK4505/10/2018 - 11/10/2018Học cùng B16K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
117Luật hình sự (HP2)Trần Tuấn SơnB16K19.3-ĐLK4505/10/2018 - 11/10/2018 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
118Luật hình sự 1Trần Hải Lộc40K19-ĐLK4505/10/2018 - 08/10/2018 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
119Luật hình sự 2Trần Hải LộcB17K19.2-KH4521/09/2018 - 24/09/2018 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
120Luật hình sự 2Trần Hải LộcH17K19.2C-KH4521/09/2018 - 24/09/2018Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
121Luật hình sự 2Trần Hải LộcB17K19.2-PHKT4526/10/2018 - 29/10/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
122Luật kinh doanhLê Hồng PhướcB17K6.1,2-ĐLK4519/10/2018 - 22/10/2018 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
123Luật lao động Trần Hải LộcB16K19.3-ĐLK3024/08/2018 - 27/08/2018 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
124Luật lao động Trần Hải Lộc39K19-ĐLK3024/08/2018 - 27/08/2018Học cùng B16K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
125Luật lao động Trần Hải Lộc39K19-ĐL (tối)3024/08/2018 - 27/08/2018Học cùng B16K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
126Luật lao độngTrần Hải LộcB17K19.2-KH4523/11/2018 - 26/11/2018 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
127Luật lao độngTrần Hải LộcH17K19.2A-KH4523/11/2018 - 26/11/2018Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
128Luật lao độngTrần Hải LộcH17K19.1C-KH4523/11/2018 - 26/11/2018Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
129Luật lao độngTrần Hải LộcH17K19.2B-KH4523/11/2018 - 26/11/2018Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
130Luật lao độngTrần Hải LộcH17K19.2C-KH4523/11/2018 - 26/11/2018Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
131Luật luật sưLương Văn Tuấn38K19-ĐL(tối)3024/08/2018 - 27/08/2018 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
132Luật luật sưLương Văn Tuấn37K19-GL (tối)3021/09/2018 - 24/09/2018 Trung tâm GDTX Gia Lai
133Luật Ngân hàngLê Hồng Phước38K13-CM3024/08/2018 - 27/08/2018 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
134Luật tài chínhTrần Thị SáuB16K19.2,3-KH3007/09/2018 - 10/09/2018 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
135Luật tài chínhTrần Thị Sáu38K13-CM3005/10/2018 - 08/10/2018 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
136Luật tài chínhTrần Thị Sáu38K19-GL3019/10/2018 - 22/10/2018 Trung tâm GDTX Gia Lai
137Luật tài chínhTrần Thị SáuB16K19.3-GL3019/10/2018 - 22/10/2018Học cùng 38K19-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
138Luật thương mại (HP1)Lê Thị Thu Hằng39K19-BĐ4502/11/2018 - 08/11/2018 Trung tâm GDTX Bình Định
139Luật thương mại 1Đào Thị NhungB17K19.2-PHKT4507/09/2018 - 10/09/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
140Luật thương mại 2Đỗ Trần Hà LinhB17K19.2-KH4507/09/2018 - 10/09/2018 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
141Luật thương mại 2Đỗ Trần Hà LinhH17K19.2C-KH4507/09/2018 - 10/09/2018Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
142Luật thương mại quốc tế 1Hoàng Ngọc GiaoB16K19.3-GL3008/11/2018 - 11/11/2018Học cùng 38K19-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
143Luật thương mại quốc tế 1Hoàng Ngọc Giao38K19-GL3008/11/2018 - 11/11/2018 Trung tâm GDTX Gia Lai
144Luật thương mại quốc tế 1Lê Đình Quang Phúc38K19-BĐ3002/11/2018 - 05/11/2018 Trung tâm GDTX Bình Định
145Luật thương mại quốc tế 2Hoàng Ngọc GiaoB16K19.2,3-KH3015/11/2018 - 18/11/2018 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
146Luật tố tụng dân sựLê Thị Thu HằngB16K19.3-ĐLK4507/09/2018 - 13/09/2018Học cùng 38K19-ĐL(tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
147Luật tố tụng dân sựLê Thị Thu Hằng38K19-ĐL(tối)4507/09/2018 - 13/09/2018 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
148Luật tố tụng dân sựLê Thị Thu Hằng38K19-BĐ4521/09/2018 - 27/09/2018 Trung tâm GDTX Bình Định
149Luật tố tụng dân sựLê Đình Quang Phúc38K13-CM4507/09/2018 - 11/09/2018 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
150Luật tố tụng dân sựLê Đình Quang Phúc38K19-GL4521/09/2018 - 27/09/2018 Trung tâm GDTX Gia Lai
151Luật tố tụng dân sựLê Đình Quang PhúcB16K19.3-GL4521/09/2018 - 27/09/2018Học cùng 38K19-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
152Luật tố tụng dân sựLê Đình Quang PhúcB17K19.2-KH4519/10/2018 - 22/10/2018 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
153Luật tố tụng dân sựLê Đình Quang PhúcH17K19.1C-KH4519/10/2018 - 22/10/2018Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
154Luật tố tụng dân sựLê Đình Quang PhúcH17K19.2A-KH4519/10/2018 - 22/10/2018Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
155Luật tố tụng dân sựLê Đình Quang PhúcH17K19.2B-KH4519/10/2018 - 22/10/2018Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
156Luật tố tụng dân sựLê Đình Quang PhúcH17K19.2C-KH4519/10/2018 - 22/10/2018Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
157Luật tố tụng hành chínhNguyễn Thị Hồng PhượngH17K19.2B-KH3016/11/2018 - 19/11/2018Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
158Luật tố tụng hành chínhNguyễn Thị Hồng PhượngH17K19.2C-KH3016/11/2018 - 19/11/2018Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
159Luật tố tụng hành chínhNguyễn Thị Hồng PhượngH17K19.2A-KH3016/11/2018 - 19/11/2018Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
160Luật tố tụng hành chínhNguyễn Thị Hồng PhượngH17K19.1C-KH3016/11/2018 - 19/11/2018Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
161Luật tố tụng hành chínhNguyễn Thị Hồng PhượngB17K19.2-KH3016/11/2018 - 19/11/2018 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
162Luật tố tụng hình sựNguyễn Thị Thanh Hà38K19-QN4521/09/2018 - 27/09/2018 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
163Luật tố tụng hình sựTrần Tuấn SơnB17K19.2-KH4502/11/2018 - 05/11/2018 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
164Luật tố tụng hình sựTrần Tuấn SơnH17K19.1C-KH4502/11/2018 - 05/11/2018Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
165Luật tố tụng hình sựTrần Tuấn SơnH17K19.2A-KH4502/11/2018 - 05/11/2018Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
166Luật tố tụng hình sựTrần Tuấn SơnH17K19.2C-KH4502/11/2018 - 05/11/2018Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
167Luật tố tụng hình sựTrần Tuấn SơnH17K19.2B-KH4502/11/2018 - 05/11/2018Học cùng B17K19.2-KHTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
168Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nướcNguyễn Thị Hồng Phượng38K19-ĐL(tối)4505/10/2018 - 11/10/2018 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
169Lý thuyết và thiết kế tổ chứcNgô Xuân Thủy38K2-LNGL4521/09/2018 - 27/09/2018Học cùng 37K2-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
170Lý thuyết và thiết kế tổ chứcNgô Xuân Thủy37K2-LNGL (tối)4521/09/2018 - 27/09/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
171Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và thanh toán quốc tếVõ Hoàng Diễm TrinhH16K6.2-TK3005/10/2018 - 08/10/2018 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
172Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và thanh toán quốc tếVõ Hoàng Diễm TrinhH16K6.2-LNGL3019/10/2018 - 22/10/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
173Phân tích tài chính doanh nghiệpTrần Thị Nga37K6-LNGL (tối)4514/09/2018 - 20/09/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
174Phân tích tài chính doanh nghiệpHoàng TùngH16K6.2-QN4523/11/2018 - 29/11/2018 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
175Pháp luật về An sinh xã hộiTrần Trung37K19-GL (tối)3024/08/2018 - 27/08/2018 Trung tâm GDTX Gia Lai
176Pháp luật về An sinh xã hộiTrần Trung37K19-PY (tối)3019/10/2018 - 22/10/2018 Trung tâm GDTX Phú Yên
177Pháp luật về An sinh xã hộiTrần Trung37K19-TK3009/11/2018 - 12/11/2018Học cùng 38K19-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
178Pháp luật về An sinh xã hộiTrần Trung38K19-TK3009/11/2018 - 12/11/2018 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
179Pháp luật về An sinh xã hộiTrần Trung37K19-BĐ (tối)3016/11/2018 - 19/11/2018 Trung tâm GDTX Bình Định
180Pháp luật về hợp đồng tín dụng và bảo đảm tín dụngĐinh Anh Tuấn37K19.1-PHKT4524/08/2018 - 30/08/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
181Pháp luật về hợp đồng tín dụng và bảo đảm tín dụngĐinh Anh Tuấn37K19.2-PHKT4514/09/2018 - 20/09/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
182Pháp luật về thi hành ánĐào Thị Nhung37K19.2-PHKT4524/08/2018 - 30/08/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
183Pháp luật về thi hành ánĐào Thị Nhung37K19-TK4505/10/2018 - 09/10/2018Học cùng 38K19-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
184Pháp luật về thi hành ánĐào Thị Nhung38K19-TK4505/10/2018 - 09/10/2018 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
185Pháp luật về thi hành ánĐào Thị Nhung37K19-BĐ (tối)4519/10/2018 - 25/10/2018 Trung tâm GDTX Bình Định
186Pháp luật về thi hành ánTrần Trung37K19.1-PHKT4507/09/2018 - 13/09/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
187Pháp luật về thi hành ánTrần TrungB16K19.2,3-KH4505/10/2018 - 11/10/2018 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
188Quản lý Nhà nước về kinh tếBùi Quang Bình39K19-BĐ3005/10/2018 - 08/10/2018 Trung tâm GDTX Bình Định
189Quản trị chất lượng toàn diệnNguyễn Thị Bích Thủy38K2-LNGL3005/10/2018 - 08/10/2018Học cùng 37K2-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
190Quản trị chất lượng toàn diệnNguyễn Thị Bích Thủy37K2-LNGL (tối)3005/10/2018 - 08/10/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
191Quản trị chiến lượcNguyễn Thanh Liêm37K2-LNGL (tối)4524/08/2018 - 30/08/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
192Quản trị doanh nghiệp thương mại - dịch vụPhan Trọng An H16K6.2-QN3024/08/2018 - 27/08/2018 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
193Quản trị dự ánNguyễn Văn Long37K2-LNGL (tối)3007/09/2018 - 10/09/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
194Quản trị dự ánNguyễn Văn Long38K2-LNGL3007/09/2018 - 10/09/2018Học cùng 37K2-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
195Quản trị sản xuấtLê Thị Minh HằngH16K6.2-LNGL4505/10/2018 - 11/10/2018Học cùng 39K2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
196Quản trị sản xuấtLê Thị Minh Hằng39K2-LNGL4505/10/2018 - 11/10/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
197Quản trị sản xuấtLê Thị Minh HằngH16K6.2-TK4509/11/2018 - 13/11/2018 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
198Quản trị tài chínhLê Đắc Anh Khiêm39K2-LNGL4519/10/2018 - 25/10/2018Học cùng 38K2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
199Quản trị tài chínhLê Đắc Anh Khiêm38K2-LNGL4519/10/2018 - 25/10/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
200Tài chính doanh nghiệpNguyễn Hòa Nhân37K05-CM4523/11/2018 - 27/11/2018 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
201Tâm Lý học đại cươngNguyễn Thị Bích Thu38K19-TK3024/08/2018 - 27/08/2018 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
202Thị trường và các định chế tài chínhNguyễn Văn HânH17K6.1B-ĐLK4526/10/2018 - 29/10/2018 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
203Thị trường và các định chế tài chínhNguyễn Văn HânH17K6.2B-ĐLK4526/10/2018 - 29/10/2018Học cùng H17K6.1B-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
204Thị trường và các định chế tài chínhNguyễn Hòa NhânH17K6.2B-GL4528/09/2018 - 01/10/2018 Trung tâm GDTX Gia Lai
205Thị trường và các định chế tài chínhNguyễn Hòa NhânH17K6.2B-LNGL4528/09/2018 - 01/10/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
206Thị trường và các định chế tài chínhNguyễn Hòa NhânH17K6.1B-GL4528/09/2018 - 01/10/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
207Thị trường và các định chế tài chínhNguyễn Hòa NhânH17K6.1B-LNGL4528/09/2018 - 01/10/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
208Thị trường và các định chế tài chínhNguyễn Hòa NhânH17K6.1C-GL4528/09/2018 - 01/10/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
209Thị trường và các định chế tài chínhNguyễn Hòa NhânH17K6.1C-LNGL4528/09/2018 - 01/10/2018Học cùng H17K6.2B-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
210Thị trường vốn và các định chế tài chínhNguyễn Văn HânH16K6.2-LNGL3002/11/2018 - 05/11/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
211Thống kê công nghiệpNgô Tân37K05-CM3024/08/2018 - 27/08/2018 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
212Thống kê thương mại và dịch vụPhan Thị Bích Vân37K05-CM3026/10/2018 - 29/10/2018 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
213Thống kê xã hội họcPhạm Quang Tín37K05-CM3005/10/2018 - 08/10/2018 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
214Tin học hóa kế toánVõ Hồng TâmH16K6.2-QN4519/10/2018 - 25/10/2018 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
215Tư pháp quốc tếMai Vân Anh38K19-QN4502/11/2018 - 08/11/2018 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
216Tư pháp quốc tếHoàng Ngọc GiaoB16K19.2,3-KH4519/11/2018 - 25/11/2018 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
217Tư tưởng Hồ Chí MinhTrần Ngọc ÁnhH16K6.2-TK3002/11/2018 - 05/11/2018 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
218Tư tưởng Hồ Chí MinhTrần Ngọc Ánh38K19-TK3002/11/2018 - 05/11/2018Học cùng H16K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
219Tư tưởng Hồ Chí MinhDương Anh Hoàng39K19-PHKT3024/08/2018 - 27/08/2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
220Tư tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Phi Lê38K19-QN3024/08/2018 - 27/08/2018 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
221Tư tưởng Hồ Chí MinhLê Minh ThọH16K6.2-LNGL3024/08/2018 - 27/08/2018 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
222Tư tưởng Hồ Chí MinhLê Minh ThọH17K6.2B-GL3024/08/2018 - 27/08/2018Học cùng H16K6.2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
223Tư tưởng Hồ Chí MinhLê Minh ThọH17K6.2A-GL3024/08/2018 - 27/08/2018Học cùng H16K6.2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
224Tư tưởng Hồ Chí MinhLê Minh ThọH17K6.2A-LNGL3024/08/2018 - 27/08/2018Học cùng H16K6.2-LNGLTrung tâm GDTX Gia Lai
225Tư tưởng Hồ Chí MinhLê Minh ThọH17K6.2B-LNGL3024/08/2018 - 27/08/2018Học cùng H16K6.2-LNGLTrung tâm GDTX Gia Lai
226Tư tưởng Hồ Chí MinhLê Cần Tĩnh38K19-BĐ3024/08/2018 - 27/08/2018 Trung tâm GDTX Bình Định
paykasa bozdurma
erotik film
alanya escort
beylikdüzü escort istanbul escort beylikduzu escort ataköy escort
istanbul escort istanbul escort istanbul escort umraniye escort sirinevler escort

antalya escort

escort kusadasi escort alanya
beylikduzu spor salonu
bodrum bayan escort
escort artvin escort aydin
izmir escort