DHKT

Thời khóa biểu Hệ vừa làm vừa học tại Trung tâm

Học kỳ:
Trung tâm:
Lớp:
Học phần:
 
THỜI KHÓA BIỂU
#Học phầnGiảng viênLớpSố tiếtThời gian họcGhi chúTrường
1Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 1Lê Hữu Ái39K19-PHKT3029/09/2017 - 02/10/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
2Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 1Trịnh Sơn Hoan38K19-TK3025/08/2017 - 28/08/2017 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
3Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 1Trịnh Sơn HoanH16K6.2-TK3025/08/2017 - 28/08/2017Học cùng 38K19-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
4Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 1Phạm Huy ThànhH16K6.2-QN3006/10/2017 - 09/10/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
5Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2Nguyễn Hồng CửH15K6.2-LNGL4514/09/2017 - 20/09/2017Học cùng 38K2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
6Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2Nguyễn Hồng Cử38K2-LNGL4514/09/2017 - 20/09/2017 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
7Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2Nguyễn Hồng Cử39K19-ĐL (tối)4529/09/2017 - 05/10/2017 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
8Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2Nguyễn Hồng Cử39K19-ĐLK4529/09/2017 - 05/10/2017Học cùng 39K19-ĐL (tối)Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
9Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2Nguyễn Hồng Cử39K19-BĐ4513/10/2017 - 19/10/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
10Công pháp quốc tếHoàng Ngọc Giao38K19-BĐ4527/10/2017 - 02/11/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
11Công pháp quốc tếHoàng Ngọc GiaoB15K19.3-QN4510/11/2017 - 16/11/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
12Công pháp quốc tếHoàng Ngọc GiaoB16K19.2,3-KH4501/12/2017 - 07/12/2017 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
13Công pháp quốc tếLê Thị Phương TrangB15K19.3-PHKT4515/09/2017 - 21/09/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
14Đại cương văn hoá Việt Nam Lâm Bá Hòa38K19-GL3024/08/2017 - 27/08/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
15Đại cương văn hoá Việt Nam Trần Hồng Lưu37K19-GL (tối)3024/08/2017 - 27/08/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
16Đại cương văn hoá Việt Nam Trần Hồng Lưu38K19-QN3008/09/2017 - 11/09/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
17Đại cương văn hoá Việt Nam Trần Hồng Lưu38K19-BĐ3006/10/2017 - 09/10/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
18Điều tra chọn mẫu Nguyễn Văn Cang37K05-CM3025/08/2017 - 28/08/2017 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
19Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamLê Thị Tuyết Ba36K19-GL (tối)4514/09/2017 - 20/09/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
20Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamNgô Văn Hà36K19-BĐ (tối)4506/10/2017 - 12/10/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
21Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamNguyễn Văn Hoàn36K19-PY (tối)4508/09/2017 - 14/09/2017 Trung tâm GDTX Phú Yên
22Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamNguyễn Văn Hoàn36K19-QN (tối)4529/09/2017 - 05/10/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
23Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamĐỗ Thị Hằng Nga36K19-TK4508/09/2017 - 12/09/2017 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
24Hệ quản trị cơ sở dữ liệuNguyễn Văn ChứcH16K6.2-TK3003/11/2017 - 06/11/2017 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
25Hệ thống thông tin kế toánNguyễn Hữu CườngH15K6.2-ĐLK4503/11/2017 - 09/11/2017 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
26Hệ thống thông tin kế toánNguyễn Văn QuangH16K6.2-QN4508/09/2017 - 14/09/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
27Kế toán công tyPhan Thị Đỗ QuyênH16K6.2-QN3022/09/2017 - 25/09/2017Học cùng H16K6.1-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
28Kế toán công tyPhan Thị Đỗ QuyênH16K6.1-QN3022/09/2017 - 25/09/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
29Kế toán hành chính sự nghiệpNguyễn Tri Phương36K6-GL (tối)3021/09/2017 - 24/09/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
30Kế toán tài chính 1Nguyễn Thị Thu HàH16K6.2-LNGL6005/10/2017 - 14/10/2017 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
31Kế toán tài chính 2Lê Văn Nam37K05-CM4529/09/2017 - 05/10/2017 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
32Khởi sự kinh doanhLê Thị Minh Hằng37K2-LNGL (tối)4505/10/2017 - 11/10/2017 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
33Kiểm toán căn bảnTrần Thị Hồng VânH15K6.2-ĐLK4522/09/2017 - 28/09/2017 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
34Kiểm toán căn bảnLê Thị Kim YếnH16K6.2-QN4520/10/2017 - 26/10/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
35Kiểm toán tài chínhPhạm Hoài HươngH16K6.1-QN4508/09/2017 - 14/09/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
36Kinh doanh xuất nhập khẩuTrần Văn Nghiệp36K6-GL (tối)3005/10/2017 - 08/10/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
37Kinh doanh xuất nhập khẩuĐỗ Minh Sơn37K6-LNGL (tối)3014/09/2017 - 17/09/2017 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
38Kinh doanh xuất nhập khẩuĐỗ Minh SơnH16K6.2-LNGL3014/09/2017 - 17/09/2017Học cùng 37K6-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
39Kinh tế lượngNguyễn Bá Thế37K05-CM4515/09/2017 - 21/09/2017 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
40Kinh tế lượngTrần Phước Trữ36K6-GL (tối)3007/09/2017 - 10/09/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
41Kinh tế quốc tế Ngô Quang Mỹ36K6-GL (tối)3024/08/2017 - 27/08/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
42Kinh tế vĩ môĐoàn Lan Phương39K19-PHKT4515/09/2017 - 21/09/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
43Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Thị Thanh Hà37K19-BĐ (tối)3020/10/2017 - 23/10/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
44Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Tiến Nam38K19-ĐL(tối)3025/08/2017 - 28/08/2017 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
45Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Tiến Nam39K19-ĐLK3025/08/2017 - 28/08/2017Học cùng 38K19-ĐL(tối)Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
46Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Tiến Nam39K19-ĐL (tối)3025/08/2017 - 28/08/2017Học cùng 38K19-ĐL(tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
47Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Tiến NamB16K19.3-ĐLK3025/08/2017 - 28/08/2017Học cùng 38K19-ĐL(tối)Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
48Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Tiến Nam38K19-QN3015/09/2017 - 18/09/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
49Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Tiến Nam37K19-PY (tối)3029/09/2017 - 02/10/2017 Trung tâm GDTX Phú Yên
50Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Tiến Nam37K19-TK3013/10/2017 - 16/10/2017 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
51Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Tiến Nam38K19-TK3013/10/2017 - 16/10/2017Học cùng 37K19-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
52Lịch sử các học thuyết chính trịNguyễn Hồng Cử39K19-PHKT3025/08/2017 - 28/08/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
53Lịch sử các học thuyết chính trịNguyễn Hồng Cử39K19-BĐ3010/11/2017 - 13/11/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
54Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớiNgô Văn Hà37K19-TK3025/08/2017 - 28/08/2017 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
55Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớiNguyễn Tiến Nam39K19-PHKT3027/10/2017 - 30/10/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
56Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớiLương Văn TuấnB16K19.3-GL3005/10/2017 - 08/10/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
57Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt NamLương Văn Tuấn39K19-ĐL (tối)3022/09/2017 - 25/09/2017 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
58Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt NamLương Văn Tuấn39K19-ĐLK3022/09/2017 - 25/09/2017Học cùng 39K19-ĐL (tối)Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
59Lịch sử văn minh thế giớiNgô Văn Hà39K19-BĐ3008/09/2017 - 11/09/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
60Lịch sử văn minh thế giớiLương Văn Tuấn39K19-PHKT3013/10/2017 - 16/10/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
61Logic họcLê Đức TâmB16K19.3-GL3024/08/2017 - 27/08/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
62Logic họcLê Minh ThọB16K19.3-ĐLK3013/10/2017 - 16/10/2017Học cùng 39K19-ĐL (tối)Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
63Logic họcLê Minh Thọ39K19-ĐLK3013/10/2017 - 16/10/2017Học cùng 39K19-ĐL (tối)Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
64Logic họcLê Minh Thọ39K19-ĐL (tối)3013/10/2017 - 16/10/2017 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
65Luật dân sự I Lê Thị Thu Hằng39K19-BĐ4527/10/2017 - 02/11/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
66Luật đất đaiĐào Thị Nhung38K19-GL3007/09/2017 - 10/09/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
67Luật đất đaiĐào Thị NhungB16K19.3-GL3007/09/2017 - 10/09/2017Học cùng 38K19-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
68Luật đất đaiĐào Thị NhungB16K19.2,3-KH3029/09/2017 - 02/10/2017 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
69Luật đầu tưMai Vân AnhB15K19.3-ĐLK3022/09/2017 - 25/09/2017 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
70Luật đầu tưMai Vân Anh38K19-ĐL(tối)3022/09/2017 - 25/09/2017Học cùng B15K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
71Luật đầu tưNguyễn Hữu Phúc36K19-BĐ (tối)3008/09/2017 - 11/09/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
72Luật hành chínhNguyễn Thị Hồng Phượng37K19-TK4529/09/2017 - 03/10/2017 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
73Luật hành chínhNguyễn Thị Hồng Phượng38K19-TK4529/09/2017 - 03/10/2017Học cùng 37K19-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
74Luật hành chínhTrần Tuấn Sơn38K13-CM4506/10/2017 - 12/10/2017 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
75Luật hình sự (HP1)Trần Tuấn SơnB16K19.3-GL4521/09/2017 - 27/09/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
76Luật hình sự (HP1)Trần Tuấn Sơn39K19-BĐ4503/11/2017 - 09/11/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
77Luật hình sự (HP2)Nguyễn Thị Thanh HàB16K19.2,3-KH4527/10/2017 - 02/11/2017 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
78Luật hình sự (HP2)Nguyễn Thị Thanh Hà38K19-BĐ4510/11/2017 - 16/11/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
79Luật hình sự (HP2)Trần Hải LộcB15K19.3-PHKT4525/08/2017 - 31/08/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
80Luật hình sự (HP2)Trần Hải Lộc38K13-CM4522/09/2017 - 28/09/2017 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
81Luật hình sự (HP2)Trần Tuấn Sơn38K19-QN4520/10/2017 - 26/10/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
82Luật hôn nhân và gia đinhMai Vân AnhB15K19.3-QN3025/08/2017 - 28/08/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
83Luật hôn nhân và gia đinhMai Vân Anh38K19-QN3006/10/2017 - 09/10/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
84Luật kinh doanh bất động sảnĐào Thị Nhung36K19-ĐL (tối)30  Trung tâm GDTX Đắk Lắk
85Luật kinh tếLê Thị Phương TrangH16K6.2-TK4506/10/2017 - 10/10/2017 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
86Luật lao động Trần Hải Lộc38K19-BĐ3008/09/2017 - 11/09/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
87Luật lao động Trần Hải Lộc38K19-ĐL(tối)3003/11/2017 - 06/11/2017Học cùng B15K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
88Luật lao động Trần Hải LộcB15K19.3-ĐLK3003/11/2017 - 06/11/2017 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
89Luật luật sưTrần Trung36K19-ĐL (tối)3008/09/2017 - 11/09/2017 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
90Luật tài chínhLê Đình Quang Phúc38K19-ĐL(tối)3029/09/2017 - 02/10/2017Học cùng B15K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
91Luật tài chínhLê Đình Quang PhúcB15K19.3-ĐLK3029/09/2017 - 02/10/2017 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
92Luật tài chínhLê Đình Quang PhúcB16K19.3-ĐLK3029/09/2017 - 02/10/2017Học cùng B15K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
93Luật tài chínhLê Đình Quang Phúc38K19-BĐ3013/10/2017 - 16/10/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
94Luật thương mại (HP1)Lê Thị Thu HằngB16K19.3-ĐLK4508/09/2017 - 14/09/2017Học cùng 39K19-ĐL (tối)Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
95Luật thương mại (HP1)Lê Thị Thu Hằng39K19-ĐL (tối)4508/09/2017 - 14/09/2017 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
96Luật thương mại (HP1)Lê Thị Thu Hằng39K19-ĐLK4508/09/2017 - 14/09/2017Học cùng 39K19-ĐL (tối)Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
97Luật thương mại (HP2)Đỗ Trần Hà LinhB15K19.3-QN4508/09/2017 - 14/09/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
98Luật thương mại (HP2)Đào Thị Nhung38K19-BĐ4522/09/2017 - 28/09/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
99Luật thương mại (HP2)Đào Thị Nhung38K19-QN4503/11/2017 - 09/11/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
100Luật thương mại quốc tế 1Lê Đình Quang PhúcB15K19.3-ĐLK3008/09/2017 - 11/09/2017 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
101Luật thương mại quốc tế 1Lê Đình Quang PhúcB15K19.3-QN3022/09/2017 - 25/09/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
102Luật thương mại quốc tế 2Lê Đình Quang Phúc37K19.1-PHKT3025/08/2017 - 28/08/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
103Luật thương mại quốc tế 2Lê Đình Quang Phúc37K19-BĐ (tối)3015/09/2017 - 18/09/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
104Luật thương mại quốc tế 2Lê Đình Quang Phúc37K19.2-PHKT3006/10/2017 - 09/10/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
105Luật thương mại quốc tế 2Lê Đình Quang PhúcB15K19.3-ĐLK3027/10/2017 - 30/10/2017 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
106Luật thương mại quốc tế 2Lê Đình Quang Phúc38K19-TK3003/11/2017 - 06/11/2017Học cùng 37K19-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
107Luật thương mại quốc tế 2Lê Đình Quang Phúc37K19-TK3003/11/2017 - 06/11/2017 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
108Luật tố tụng dân sựLê Thị Thu HằngB15K19.3-PHKT4529/09/2017 - 05/10/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
109Luật tố tụng dân sựLê Thị Thu HằngB15K19.3-QN4513/10/2017 - 19/10/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
110Luật tố tụng hành chínhNguyễn Thị Hồng Phượng37K19.2-PHKT4508/09/2017 - 14/09/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
111Luật tố tụng hành chínhTrần Tuấn Sơn37K19.1-PHKT4508/09/2017 - 14/09/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
112Luật tố tụng hình sựNguyễn Thị Thanh Hà37K19-GL (tối)4507/09/2017 - 13/09/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
113Lý thuyết xác suất và thống kê toánTrần Chín39K2-LNGL4521/09/2017 - 27/09/2017Học cùng H16K6.2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
114Lý thuyết xác suất và thống kê toánTrần ChínH16K6.2-LNGL4521/09/2017 - 27/09/2017 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
115Lý thuyết xác suất và thống kê toánLê Văn DũngB15K6.2,3-ĐLK4525/08/2017 - 31/08/2017 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
116Lý thuyết xác suất và thống kê toánNguyễn Ngọc SiêngH16K6.2-TK4520/10/2017 - 24/10/2017 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
117Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và thanh toán quốc tếNguyễn Ngọc AnhH16K6.2-QN3025/08/2017 - 28/08/2017Học cùng H16K6.1-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
118Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và thanh toán quốc tếNguyễn Ngọc AnhH16K6.1-QN3025/08/2017 - 28/08/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
119Nguyên lý kế toánTrần Thị Thanh Thảo39K2-LNGL4505/10/2017 - 11/10/2017 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
120Nguyên lý thống kê kinh tếPhạm Quang TínB15K6.2,3-ĐLK4508/09/2017 - 14/09/2017 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
121Nguyên lý thống kê kinh tếPhạm Quang TínH15K6.2-ĐLK4508/09/2017 - 14/09/2017Học cùng B15K6.2,3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
122Phân tích tài chính doanh nghiệpHuỳnh Phương ĐôngH16K6.1-QN4506/10/2017 - 12/10/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
123Pháp luật đại cươngTrần Hải Lộc39K2-LNGL3019/10/2017 - 22/10/2017 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
124Pháp luật đại cươngTrần Hải Lộc37K6-LNGL (tối)3019/10/2017 - 22/10/2017Học cùng 39K2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
125Pháp luật về An sinh xã hộiTrần Trung36K19-GL (tối)3024/08/2017 - 27/08/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
126Pháp luật về An sinh xã hộiTrần Trung36K19-PY (tối)3029/09/2017 - 02/10/2017 Trung tâm GDTX Phú Yên
127Pháp luật về An sinh xã hộiTrần Trung36K19-ĐL (tối)3013/10/2017 - 16/10/2017 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
128Pháp luật về An sinh xã hộiTrần Trung36K19-BĐ (tối)3027/10/2017 - 30/10/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
129Pháp luật về An sinh xã hộiTrần Trung36K19-QN (tối)3003/11/2017 - 06/11/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
130Pháp luật về thi hành ánĐào Thị NhungB15K19.3-ĐLK4513/10/2017 - 19/10/2017 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
131Pháp luật về thi hành ánTrần Trung36K19-BĐ (tối)4522/09/2017 - 28/09/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
132Pháp luật về thi hành ánTrần Trung36K19-TK4520/10/2017 - 24/10/2017 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
133Phát triển kỹ năng quản trịNguyễn Thị Loan38K2-LNGL3007/09/2017 - 10/09/2017 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
134Phát triển kỹ năng quản trịNguyễn Thị LoanH16K6.2-LNGL3007/09/2017 - 10/09/2017Học cùng 38K2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
135Phát triển kỹ năng quản trịNguyễn Thị LoanH15K6.2-LNGL3007/09/2017 - 10/09/2017Học cùng 38K2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
136Phương pháp định lượng trong kinh tếĐặng Thị Tố NhưB15K6.2,3-ĐLK4522/09/2017 - 28/09/2017 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
137Quản lý Nhà nước về kinh tếLê Bảo38K19-QN3025/08/2017 - 28/08/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
138Quản lý Nhà nước về kinh tếBùi Quang BìnhB16K19.2,3-KH3025/08/2017 - 28/08/2017 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
139Quản lý Nhà nước về kinh tếBùi Quang Bình36K19-QN (tối)3008/09/2017 - 11/09/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
140Quản lý Nhà nước về kinh tếNguyễn Thành Long37K19-BĐ (tối)3008/09/2017 - 11/09/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
141Quản trị chuỗi cung ứng Nguyễn Phúc Nguyên37K2-LNGL (tối)4519/10/2017 - 25/10/2017 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
142Quản trị MarketingLê Văn Huy38K2-LNGL4521/09/2017 - 27/09/2017 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
143Quản trị sản xuấtLê Thị Minh HằngB15K6.2,3-ĐLK4520/10/2017 - 26/10/2017 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
144Quản trị sản xuấtLê Thị Minh HằngH15K6.2-ĐLK4520/10/2017 - 26/10/2017Học cùng B15K6.2,3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
145Quản trị sản xuấtBùi Trung Hiệp38K2-LNGL4512/10/2017 - 18/10/2017 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
146Quản trị sản xuấtBùi Trung HiệpH15K6.2-LNGL4512/10/2017 - 18/10/2017Học cùng 38K2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
147Quản trị tài chínhLê Đắc Anh Khiêm37K2-LNGL (tối)4507/09/2017 - 13/09/2017 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
148Tài chính - tiền tệ Võ Hoàng Diễm TrinhB15K6.2,3-ĐLK4506/10/2017 - 12/10/2017 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
149Tài chính - tiền tệ Võ Hoàng Diễm TrinhH15K6.2-ĐLK4506/10/2017 - 12/10/2017Học cùng B15K6.2,3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
150Tâm Lý học đại cươngNguyễn Thị Bích Thu38K13-CM3025/08/2017 - 28/08/2017 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
151Tâm Lý học đại cươngNguyễn Thị Bích Thu39K19-PHKT3008/09/2017 - 11/09/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
152Thị trường vốn và các định chế tài chínhPhạm Văn SơnH16K6.2-TK3022/09/2017 - 25/09/2017 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
153Thống kê kinh tế Phạm Quang Tín37K05-CM4513/10/2017 - 19/10/2017 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
154Tin học đại cươngVũ Hà Tuấn Anh38K13-CM4508/09/2017 - 14/09/2017 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
155Tin học đại cươngHoàng Thị Thanh Hà39K19-BĐ4522/09/2017 - 28/09/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
156Tin học hóa kế toánNguyễn Văn Quang37K6-LNGL (tối)4528/09/2017 - 04/10/2017 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
157Tin học hóa kế toánNguyễn Văn QuangH15K6.2-LNGL4528/09/2017 - 04/10/2017Học cùng 37K6-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
158Tin học hóa kế toánNguyễn Văn QuangH16K6.1-QN4520/10/2017 - 26/10/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
159Toán cao cấp 2Lê Hải TrungH16K6.2-TK3008/09/2017 - 11/09/2017 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
160Tư pháp quốc tếNguyễn Thị Thanh Hà37K19.2-PHKT4522/09/2017 - 28/09/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
161Tư pháp quốc tếNguyễn Thị Thanh Hà37K19.1-PHKT4506/10/2017 - 12/10/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
162Tư tưởng Hồ Chí MinhTrần Ngọc Ánh37K19.2-PHKT3025/08/2017 - 28/08/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
163Tư tưởng Hồ Chí MinhTrần Ngọc Ánh37K19.1-PHKT3022/09/2017 - 25/09/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
164Tư tưởng Hồ Chí MinhDương Anh Hoàng38K19-GL3021/09/2017 - 24/09/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
165Tư tưởng Hồ Chí MinhDương Anh Hoàng37K19-BĐ (tối)3006/10/2017 - 09/10/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
166Tư tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Phi Lê37K19-PY (tối)3025/08/2017 - 28/08/2017 Trung tâm GDTX Phú Yên
167Tư tưởng Hồ Chí MinhLê Minh Thọ37K19-GL (tối)3021/09/2017 - 24/09/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
168Tư tưởng Hồ Chí MinhLê Minh Thọ38K2-LNGL3026/10/2017 - 29/10/2017 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
169Tư tưởng Hồ Chí MinhLê Minh ThọH15K6.2-LNGL3026/10/2017 - 29/10/2017Học cùng 38K2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
170Tư tưởng Hồ Chí MinhLê Cần TĩnhH15K6.2-ĐLK3025/08/2017 - 28/08/2017 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
171Xã hội họcĐoàn Lan Phương38K2-LNGL3024/08/2017 - 27/08/2017Học cùng 37K6-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
172Xã hội họcĐoàn Lan Phương39K2-LNGL3024/08/2017 - 27/08/2017Học cùng 37K6-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
173Xã hội họcĐoàn Lan Phương37K6-LNGL (tối)3024/08/2017 - 27/08/2017 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
174Xã hội họcĐoàn Lan Phương37K2-LNGL (tối)3024/08/2017 - 27/08/2017Học cùng 37K6-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
ofis tasima
instagram begeni
porno
mobilepornxtube mobile18porn mobilefuckporn mobilexxxsexporn xnxxpornvideos.xyz/a> freexnxxporn.xyz
ankara escort
escort alanya
paykasa bozdurma
istanbul escort istanbul escort istanbul escort umraniye escort sirinevler escort
antalya escort
beylikduzu escort
alanya escort
free porn videos
antalya temizlik firmalari guvenilir bahis siteleri vucut gelistirme steroid satin al