DHKT

Thông báo v/v xét miễn học và công nhận tín chỉ các học phần tiếng Anh trong CTĐT bậc đại học hệ chính quy áp dụng cho khóa 47K

09/08/2022

       Kính gửi:     

- Sinh viên các lớp Hệ chính quy khóa 47K.

           

Thực hiện công tác xét miễn học và công nhận tín chỉ các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo áp dụng cho sinh viên hệ chính quy khoá 47K có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong Học kỳ 1 năm học 2022-2023, Nhà trường thông báo kế hoạch nộp hồ sơ đề nghị miễn học và công nhận tín chỉ các học phần tiếng Anh trong CTĐT như sau:


Bước 1: Đăng ký trên hệ thống

Sinh viên đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản cá nhân tại www.due.udn.vn và bấm vào mục “Đăng ký miễn học và công nhận kết quả các học phần Ngoại ngữ” ở Trình đơn cá nhân để thực hiện việc đăng ký trên hệ thống. Sinh viên xem hướng dẫn minh họa tại đây. Sau khi nhập các thông tin và tải lên file chứng chỉ ngoại ngữ, sinh viên chọn “Lưu dữ liệu” để hoàn tất đăng ký trên hệ thống.

Bước 2: Nộp hồ sơ về Phòng Đào tạo

Sau khi hoàn tất đăng ký trên hệ thống, sinh viên nộp hồ sơ về Phòng Đào tạo. Hồ sơ gồm có:

1. Đơn đề nghị miễn học và công nhận tín chỉ các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo (theo mẫu);

2. Bản sao (có công chứng) chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn hiệu lực trong thời hạn 02 năm (tính đến thời điểm nộp hồ sơ).


Thời gian nộp hồ sơ: 

-   Đợt 1: trước 17h00 ngày 12/08/2022.

-   Đợt 2: từ ngày 22/08 đến 17h00 ngày 11/11/2022: Dành cho sinh viên có chứng chỉ ngoại ngữ sau ngày 12/08/2022 hoặc chưa nộp hồ sơ trong đợt 1 và muốn sử dụng chứng chỉ để xét miễn học và công nhận tín chỉ các học phần tiếng Anh đã đăng ký học trong học kỳ I năm học 2022-2023. Sinh viên vẫn đóng học phí cho các học phần tiếng Anh đã đăng ký.


Các nội dung khác, sinh viên thực hiện theo qui định về việc xét miễn học, công nhận tín chỉ và xếp lớp các học phần tiếng Anh trong CTĐT áp dụng cho sinh viên các lớp hệ chính qui từ khóa tuyển sinh năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế (link).


Lưu ý: Các học phần tiếng Anh được miễn học và công nhận tín chỉ được ký hiệu bằng chữ M và không được tính vào điểm trung bình học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy.

           

Trân trọng!