DHKT

 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ KHÓA 45K - TUYỂN SINH 2019

  Chương trình đào tạo áp dụng từ khóa 45K - Tuyển sinh năm 2019

  https://drive.google.com/file/d/1jtvym_UvnfUWUFd0shS-hKAt7Wsxk091/view?usp=sharing

 • Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy - Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2020

  Chương trình đào tạo áp dụng cho Khoá tuyển sinh 2020, xem chi tiết tại đây. Chương trình đào tạo gồm các chuyên ngành:

  1. Chuyên ngành Ngoại thương

  2. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

  3. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch

  4. Chuyên ngành Kinh tế phát triển

  5. Chuyên ngành Thống kê kinh tế xã hội

  6. Chuyên ngành Kế toán

  7. Chuyên ngành Ngân hàng

  8. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh thương mại

  9. Chuyên ngành Kinh tế chính trị

  10. Chuyên ngành kinh tế lao động

  11. Chuyên ngành Kinh tế và quản lý công

  12. Chuyên ngành Marketing

  13. Chuyên ngành Luật kinh tế

  14. Chuyên ngành Tin học quản lý

  15. Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

  16. Chuyên ngành Quản trị tài chính

  17. Chuyên Ngành Quản trị nguồn nhân lực

  18. Chuyên ngành Kiểm toán

  19. Chuyên ngành Luật học

  20. Chuyên ngành Kinh tế đầu tư

  21. Chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin

  22. Chuyên ngành thương mại điện tử

  23. Chuyên ngành Quản trị khách sạn

  24. Chuyên ngành tài chính công

  25. Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics

  26. Chuyên ngành Quản trị sự kiện lễ hội

  27. Chuyên ngành Hành chính công

  28. Chuyên ngành Truyền thông marketing

  29. Chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Phân tích kinh doanh

   

   

 • Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy - Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2019

  Chương trình đào tạo áp dụng cho Khoá tuyển sinh 2019, xem chi tiết tại đây. Chương trình đào tạo gồm các chuyên ngành:

  1. Chuyên ngành Ngoại thương

  2. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

  3. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch

  4. Chuyên ngành Kinh tế phát triển

  5. Chuyên ngành Thống kê kinh tế xã hội

  6. Chuyên ngành Kế toán

  7. Chuyên ngành Ngân hàng

  8. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh thương mại

  9. Chuyên ngành Kinh tế chính trị

  10. Chuyên ngành kinh tế lao động

  11. Chuyên ngành Kinh tế và quản lý công

  12. Chuyên ngành Marketing

  13. Chuyên ngành Luật kinh tế

  14. Chuyên ngành Tin học quản lý

  15. Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

  16. Chuyên ngành Quản trị tài chính

  17. Chuyên Ngành Quản trị nguồn nhân lực

  18. Chuyên ngành Kiểm toán

  19. Chuyên ngành Luật học

  20. Chuyên ngành Kinh tế đầu tư

  21. Chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin

  22. Chuyên ngành thương mại điện tử

  23. Chuyên ngành Quản trị khách sạn

  24. Chuyên ngành tài chính công

  25. Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics

  26. Chuyên ngành Quản trị sự kiện lễ hội

  27. Chuyên ngành Hành chính công

  28. Chuyên ngành Truyền thông marketing

   

   

   

 • GIỚI THIỆU NGÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC (CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ)

  GIỚI THIỆU NGÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

  CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ

      Cử nhân Quản lý nhà nước (chuyên ngành Kinh tế chính trị) hiện nay đang là một trong những ngành học mới và có một số ít trường đại học ở Việt Nam đào tạo, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Mục tiêu của chúng tôi là đào tạo những cử nhân Quản lý nhà nước (chuyên ngành Kinh tế chính trị) có năng lực về chuyên môn nhằm thực hiện được các công tác tổ chức - hành chính trong bộ máy Nhà nước và các tổ chức kinh tế - xã hội một cách độc lập ở các cơ quan, các tổ chức kinh tế - chính trị từ trung ương tới địa phương và các tổ chức khác. 

  1. Mục tiêu đào tạo chung:

      Đào tạo cử nhân Quản lý nhà nước chuyên ngành Kinh tế chính trị có năng lực về chuyên môn nhằm thực hiện các công tác tổ chức - hành chính trong bộ máy Nhà nước và các tổ chức kinh tế - xã hội một cách độc lập; có phẩm chất đạo đức tốt; có ý thức tuân thủ pháp luật; có kỹ năng tin học, ngoại ngữ; có kỹ năng giao tiếp tốt trong kinh doanh nhằm thích ứng tốt với sự thay đổi liên tục của môi trường kinh tế - xã hội;  có khả năng cần thiết cho mục tiêu học tập suốt đời.

  2. Mục tiêu đào tạo cụ thể:

      Đào tạo cử nhân chuyên ngành Kinh tế chính trị có các mục tiêu cụ thể như sau:

           Một là, có năng lực chuyên môn về quản lý Nhà nước và tham mưu các vấn đề về kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực công và khu vực tư nhằm đáp ứng yêu cầu của công việc.

          Hai là, có kỹ năng sẵn sàng làm việc độc lập và làm việc nhóm; có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ

          Ba là, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trong sáng, chân chính; có kỹ năng học và tự học suốt đời.

  3. Cơ hội nghề nghiệp:

           - Làm cán bộ quản lý nhà nước ở các cơ quan của Đảng và nhà nước; làm tham mưu cho công tác quản lý kinh tế xã hội, hoạch định chính sách, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quản lý kinh tế xã hội ở các cơ quan của Đảng, của Nhà nước thuộc các cấp từ Trung ương đến địa phương.

            - Làm cán bộ nghiên cứu các lĩnh vực thuộc phạm vi khoa học quản lý, kinh tế, chính trị, xã hội tại các Viện nghiên cứu, học viện, nhà trường và các cơ quan, ban ngành.

           - Làm cán bộ giảng dạy môn về khoa học quản lý, Kinh tế chính trị và các môn khoa học Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tại các trường đại học, học viện; các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các trường chính trị và học viện chính trị.

            - Sinh viên ngành Quản lý Nhà nước có thể làm việc cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế về lĩnh vực tổ chức hành chính, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ công hoặc các công việc khác sau khi được trang bị thêm một số kiến thức phù hợp.

 • Đề cương chi tiết các học phần ngành Quản trị khách sạn

  TT

  Mã học phần

  Tên học phần

  Liên kết

  01

  SMT1001

  Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 1

  Tải file

  02

  SMT1002

  Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2

  Tải file

  03

  SMT1003

  Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Tải file

  04

  SMT1004

  Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Tải file

  05

  LAW1001

  Pháp luật đại cương

  Tải file

  06

  TOU1001

  Giao tiếp trong kinh doanh

  Tải file

  07

  ENG1001

  Tiếng Anh đại cương 1 (A2.1)

  Tải file

  08

  ENG2001

  Tiếng Anh đại cương 2 (A2.2)

  Tải file

  09

  MIS1001

  Tin học văn phòng

  Tải file

  10

  MAT1001

  Toán ứng dụng trong kinh tế

  Tải file

  11

  MGT1001

  Kinh tế vi mô

  Tải file

  12

  ECO1001

  Kinh tế vĩ mô

  Tải file

  13

  MGT1002

  Quản trị học

  Tải file

  14

   

  Giáo dục thể chất

  Tải file

  15

   

  Giáo dục Quốc phòng

  Tải file

  16

  ACC1001

  Nguyên lý kế toán

  Tải file

  17

  MKT2001

  Marketing căn bản

  Tải file

  18

  MIS2002

  Hệ thống thông tin quản lý

  Tải file

  19

  HRM2001

  Hành vi tổ chức

  Tải file

  20

  STA2002

  Thống kê kinh doanh và kinh tế

  Tải file

  21

  FIN2001

  Thị trường và các định chế tài chính

  Tải file

  22

  MGT2002

  Nhập môn kinh doanh

  Tải file

  23

  IBS2001

  Kinh doanh quốc tế

  Tải file

  24

  LAW2001

  Luật kinh doanh

  Tải file

  25

  ENG3001

  Tiếng Anh kinh doanh

  Tải file

  26

  HOS3001

  Marketing dịch vụ

  Tải file

  27

  HOS3002

  Nhập môn kinh doanh lưu trú

  Tải file

  28

  TOU3001

  Tổng quan du lịch

  Tải file

  29

  TOU3002

  Quản trị cung ứng dịch vụ

  Tải file

  30

  TOU3004

  Lãnh đạo nhóm trong doanh nghiệp Du lịch và khách sạn

  Tải file

  31

  TOU3008

  Chiến lược kinh doanh du lịch và khách sạn

  Tải file

  32

  TOU3009

  Quản trị tài chính du lịch và khách sạn

  Tải file

  33

  TOU3003

  Văn hóa Việt Nam

  Tải file

  34

  TOU3014

  Quản trị kinh doanh lữ hành

  Tải file

  35

  MGT3011

  Khởi sự kinh doanh

  Tải file

  36

  COM3003

  Quản trị quan hệ khách hàng

  Tải file

  37

  ENG3002

  Tiếng Anh du lịch

  Tải file

  38

  HOS3005

  Quản trị khu vực hậu cần khách sạn

  Tải file

  39

  HOS3003

  Quản trị khu vực phòng ngủ

  Tải file

  40

  HOS3004

  Quản trị khu vực tiền sảnh

  Tải file

  41

  HOS3006

  Quản trị kinh doanh nhà hàng

  Tải file

  42

  HOS3007

  Thực hành nghiệp vụ khách sạn

  Tải file

  43

  TOU3011

  Quản trị sự kiện và lễ hội

  Tải file

  44

  TOU3015

  Quản trị điểm đến du lịch

  Tải file

  45

  TOU3019

  Thiết kế và điều hành chương trình du lịch

  Tải file

  46

  ACC2002

  Kế toán quản trị

  Tải file

  47

  BAN3006

  Thanh toán quốc tế

  Tải file

  48

  RMD3001

  Phương pháp nghiên cứu khoa học

  Tải file

  49

  HOS4001

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp

  Tải file

  50

  HOS4002

  Khóa luận tốt nghiệp (*)

  Tải file


 • Đề cương chi tiết các học phần ngành Thương mại điện tử

  TT

  Mã học phần

  Tên học phần

  Liên kết

  01

  SMT1001

  Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 1

  Tải file

  02

  SMT1002

  Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2

  Tải file

  03

  SMT1003

  Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Tải file

  04

  SMT1004

  Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Tải file

  05

  LAW1001

  Pháp luật đại cương

  Tải file

  06

  TOU1001

  Giao tiếp trong kinh doanh

  Tải file

  07

  ENG1001

  Tiếng Anh đại cương 1 (A2.1)

  Tải file

  08

  ENG2001

  Tiếng Anh đại cương 2 (A2.2)

  Tải file

  09

  MIS1001

  Tin học văn phòng

  Tải file

  10

  MAT1001

  Toán ứng dụng trong kinh tế

  Tải file

  11

  MGT1001

  Kinh tế vi mô

  Tải file

  12

  ECO1001

  Kinh tế vĩ mô

  Tải file

  13

  MGT1002

  Quản trị học

  Tải file

  14

   

  Giáo dục thể chất

  Tải file

  15

   

  Giáo dục Quốc phòng

  Tải file

  16

  ACC1001

  Nguyên lý kế toán

  Tải file

  17

  MKT2001

  Marketing căn bản

  Tải file

  18

  MIS2002

  Hệ thống thông tin quản lý

  Tải file

  19

  HRM2001

  Hành vi tổ chức

  Tải file

  20

  STA2002

  Thống kê kinh doanh và kinh tế

  Tải file

  21

  FIN2001

  Thị trường và các định chế tài chính

  Tải file

  22

  MGT2002

  Nhập môn kinh doanh

  Tải file

  23

  IBS2001

  Kinh doanh quốc tế

  Tải file

  24

  LAW2001

  Luật kinh doanh

  Tải file

  25

  ENG3001

  Tiếng Anh kinh doanh

  Tải file

  26

  MIS3001

  Cơ sở lập trình

  Tải file

  27

  MIS2001

  Cơ sở dữ liệu

  Tải file

  28

  MIS3002

  Mạng và truyền thông

  Tải file

  29

  MIS3003

  An toàn và bảo mật hệ thống thông tin

  Tải file

  30

  MIS3004

  Quản trị dự án công nghệ thông tin

  Tải file

  31

  MKT3003

  Hành vi người tiêu dùng

  Tải file

  32

  HRM3002

  Phát triển kỹ năng quản trị

  Tải file

  33

  STA2003

  Thống kê toán

  Tải file

  34

  MIS3017

  Công cụ marketing truyền thông

  Tải file

  35

  STA3004

  Phân tích dữ liệu bằng phần mềm thống kê

  Tải file

  36

  COM3003

  Quản trị quan hệ khách hàng

  Tải file

  37

  MIS3014

  Nghiên cứu thương mại điện tử

  Tải file

  38

  MIS3015

  Chiến lược thương mại điện tử

  Tải file

  39

  MIS3013

  Kinh doanh điện tử

  Tải file

  40

  COM3001

  Thương mại điện tử

  Tải file

  41

  COM3008

  Marketing điện tử

  Tải file

  42

  MIS3016

  Thanh toán điện tử

  Tải file

  43

  MGT3002

  Quản trị chuỗi cung ứng

  Tải file

  44

  MIS3018

  Phân tích và thiết kế web

  Tải file

  45

  COM2001

  Quản trị doanh nghiệp thương mại

  Tải file

  46

  IBS2003

  Giao dịch thương mại quốc tế

  Tải file

  47

  RMD3001

  Phương pháp nghiên cứu khoa học

  Tải file

  49

  MIS4005

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp

  Tải file

  50

  MIS4006

  Khóa luận tốt nghiệp (*)

  Tải file


 • Đề cương chi tiết các học phần ngành Luật

  TT

  Mã học phần

  Tên học phần

  Liên kết

  01

  SMT1001

  Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 1

  Tải file

  02

  SMT1002

  Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2

  Tải file

  03

  SMT1003

  Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Tải file

  04

  SMT1004

  Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Tải file

  05

  TOU1001

  Giao tiếp trong kinh doanh

  Tải file

  06

  ENG1001

  Tiếng Anh đại cương 1 (A2.1)

  Tải file

  07

  ENG2001

  Tiếng Anh đại cương 2 (A2.2)

  Tải file

  08

  MIS1001

  Tin học văn phòng

  Tải file

  09

  SMT3010

  Logic học

  Tải file

  10

  MGT1001

  Kinh tế vi mô

  Tải file

  11

  ECO1001

  Kinh tế vĩ mô

  Tải file

  12

  MGT1002

  Quản trị học

  Tải file

  13

   

  Giáo dục thể chất

  Tải file

  14

   

  Giáo dục Quốc phòng

  Tải file

  15

  LAW2009

  Lịch sử nhà nước và pháp luật

  Tải file

  16

  LAW1002

  Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật 1

  Tải file

  17

  LAW2002

  Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật 2

  Tải file

  18

  ENG3004

  Tiếng Anh chuyên ngành Luật

  Tải file

  19

  LAW2006

  Luật Hiến pháp

  Tải file

  20

  LAW2007

  Luật Hành chính

  Tải file

  21

  LAW2004

  Luật Hình sự 1

  Tải file

  22

  LAW2003

  Luật dân sự 1

  Tải file

  23

  LAW3003

  Luật dân sự 2

  Tải file

  24

  LAW2008

  Công pháp quốc tế

  Tải file

  25

  LAW2005

  Luật Thương mại 1

  Tải file

  26

  LAW3001

  Luật thương mại quốc tế

  Tải file

  27

  LAW3002

  Luật tài chính

  Tải file

  28

  LAW3004

  Luật hình sự 2

  Tải file

  29

  LAW3006

  Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật

  Tải file

  30

  LAW3007

  Luật tố tụng hình sự

  Tải file

  31

  LAW3008

  Luật tố tụng dân sự

  Tải file

  32

  LAW3009

  Luật Hôn nhân – Gia đình

  Tải file

  33

  SMT3002

  Lịch sử các học thuyết chính trị

  Tải file

  34

  LAW3023

  Luật học so sánh

  Tải file

  35

  LAW3024

  Tội phạm học

  Tải file

  36

  LAW3025

  Hiến pháp tư sản

  Tải file

  37

  LAW3026

  Pháp luật về quyền con người

  Tải file

  38

  HRM3006

  Tâm lý học

  Tải file

  39

  LAW3005

  Luật thương mại 2

  Tải file

  40

  LAW3010

  Luật lao động

  Tải file

  41

  LAW3011

  Tư pháp quốc tế

  Tải file

  42

  LAW3013

  Luật đất đai

  Tải file

  43

  LAW3015

  Luật tố tụng hành chính

  Tải file

  44

  LAW3016

  Pháp luật an sinh xã hội

  Tải file

  45

  LAW3017

  Pháp luật thi hành án

  Tải file

  46

  RMD3001

  Phương pháp nghiên cứu khoa học

  Tải file

  47

  LAW3030

  Luật luật sư

  Tải file

  48

  LAW3031

  Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước

  Tải file

  49

  LAW3032

  Pháp luật về công chứng, chứng thực

  Tải file

  50

  LAW3033

  Pháp luật thanh tra và khiếu nại, tố cáo

  Tải file

  51

  LAW3195

  Đề án môn học

  Tải file

  52

  LAW4003

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp

  Tải file

  53

  LAW4004

  Khóa luận tốt nghiệp (*)

  Tải file


 • Đề cương chi tiết các học phần ngành Quản trị nhân lực

  TT

  Mã học phần

  Tên học phần

  Liên kết

  01

  SMT1001

  Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 1

  Tải file

  02

  SMT1002

  Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2

  Tải file

  03

  SMT1003

  Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Tải file

  04

  SMT1004

  Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Tải file

  05

  LAW1001

  Pháp luật đại cương

  Tải file

  06

  TOU1001

  Giao tiếp trong kinh doanh

  Tải file

  07

  ENG1001

  Tiếng Anh đại cương 1 (A2.1)

  Tải file

  08

  ENG2001

  Tiếng Anh đại cương 2 (A2.2)

  Tải file

  09

  MIS1001

  Tin học văn phòng

  Tải file

  10

  MAT1001

  Toán ứng dụng trong kinh tế

  Tải file

  11

  MGT1001

  Kinh tế vi mô

  Tải file

  12

  ECO1001

  Kinh tế vĩ mô

  Tải file

  13

  MGT1002

  Quản trị học

  Tải file

  14

   

  Giáo dục thể chất

  Tải file

  15

   

  Giáo dục Quốc phòng

  Tải file

  16

  ACC1001

  Nguyên lý kế toán

  Tải file

  17

  MKT2001

  Marketing căn bản

  Tải file

  18

  MIS2002

  Hệ thống thông tin quản lý

  Tải file

  19

  HRM2001

  Hành vi tổ chức

  Tải file

  20

  STA2002

  Thống kê kinh doanh và kinh tế

  Tải file

  21

  FIN2001

  Thị trường và các định chế tài chính

  Tải file

  22

  MGT2002

  Nhập môn kinh doanh

  Tải file

  23

  IBS2001

  Kinh doanh quốc tế

  Tải file

  24

  LAW2001

  Luật kinh doanh

  Tải file

  25

  ENG3001

  Tiếng Anh kinh doanh

  Tải file

  26

  MGT3001

  Quản trị chiến lược

  Tải file

  27

  HRM3001

  Quản trị nguồn nhân lực

  Tải file

  28

  HRM3004

  Quan hệ lao động

  Tải file

  29

  MGT3010

  Lý thuyết và thiết kế tổ chức

  Tải file

  30

  HRM3007

  Phát triển nghề nghiệp

  Tải file

  31

  ECO3013

  Tâm lý học lao động

  Tải file

  32

  LAW3010

  Luật lao động

  Tải file

  33

  MGT3003

  Quản trị sản xuất

  Tải file

  34

  MGT3005

  Quản trị chất lượng toàn diện

  Tải file

  35

  FIN3006

  Quản trị tài chính

  Tải file

  36

  HRM3002

  Phát triển kỹ năng quản trị

  Tải file

  37

  HRM3003

  Phát triển nguồn nhân lực

  Tải file

  38

  HRM3008

  Hoạch định và tuyển dụng nguồn nhân lực

  Tải file

  39

  HRM3009

  Quản trị thành tích

  Tải file

  40

  HRM3010

  Thù lao

  Tải file

  41

  HRM3095

  Đề án Thiết kế chính sách nguồn nhân lực

  Tải file

  42

  MKT3006

  Truyền thông marketing

  Tải file

  43

  BAN3005

  Quản trị ngân hàng

  Tải file

  44

  MGT3011

  Khởi sự kinh doanh

  Tải file

  45

  HRM3005

  Thương lượng

  Tải file

  46

  COM2001

  Quản trị doanh nghiệp thương mại

  Tải file

  47

  RMD3001

  Phương pháp nghiên cứu khoa học

  Tải file

  49

  HRM4001

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp

  Tải file

  50

  HRM4002

  Khóa luận tốt nghiệp (*)

  Tải file


 • Đề cương chi tiết các học phần ngành Hệ thống thông tin quản lý

  TT

  Mã học phần

  Tên học phần

  Liên kết

   

   

  Các học phần chung của ngành

   

  01

  SMT1001

  Các nguyên lý cơ bản CN Mác – Lê Nin 1

  Tải file

  02

  SMT1002

  Các nguyên lý cơ bản CN Mác – Lê Nin 2

  Tải file

  03

  SMT1003

  Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Tải file

  04

  SMT1004

  Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Tải file

  05

  LAW1001

  Pháp luật đại cương

  Tải file

  06

  TOU1001

  Giao tiếp trong kinh doanh

  Tải file

  07

  ENG1001

  Tiếng Anh đại cương 1 (A2.1)

  Tải file

  08

  ENG2001

  Tiếng Anh đại cương 2 (A2.2)

  Tải file

  09

  MIS1001

  Tin học văn phòng

  Tải file

  10

  MAT1001

  Toán ứng dụng trong kinh tế

  Tải file

  11

  MGT1001

  Kinh tế vi mô

  Tải file

  12

  ECO1001

  Kinh tế vĩ mô

  Tải file

  13

  MGT1002

  Quản trị học

  Tải file

  14

   

  Giáo dục thể chất

  Tải file

  15

   

  Giáo dục Quốc phòng

  Tải file

  16

  ACC1001

  Nguyên lý kế toán

  Tải file

  17

  MKT2001

  Marketing căn bản

  Tải file

  18

  MIS2002

  Hệ thống thông tin quản lý

  Tải file

  19

  HRM2001

  Hành vi tổ chức

  Tải file

  20

  STA2002

  Thống kê kinh doanh và kinh tế

  Tải file

  21

  FIN2001

  Thị trường và các định chế tài chính

  Tải file

  22

  MGT2002

  Nhập môn kinh doanh

  Tải file

  23

  IBS2001

  Kinh doanh quốc tế

  Tải file

  24

  LAW2001

  Luật kinh doanh

  Tải file

  25

  ENG3001

  Tiếng Anh kinh doanh

  Tải file

  26

  MIS3001

  Cơ sở lập trình

  Tải file

  27

  MIS2001

  Cơ sở dữ liệu

  Tải file

  28

  MIS3002

  Mạng và truyền thông

  Tải file

  29

  MIS3003

  An toàn và bảo mật hệ thống thông tin

  Tải file

  30

  MIS3004

  Quản trị dự án công nghệ thông tin

  Tải file

  31

  MKT3003

  Hành vi người tiêu dùng

  Tải file

  32

  HRM3002

  Phát triển kỹ năng quản trị

  Tải file

  33

  STA2003

  Thống kê toán

  Tải file

  34

  MIS3017

  Công cụ marketing truyền thông

  Tải file

  35

  STA3004

  Phân tích dữ liệu bằng phần mềm thống kê

  Tải file

  36

  COM3003

  Quản trị quan hệ khách hàng

  Tải file

   

   

  Chuyên ngành tin học quản lý

   

  37

  MIS3005

  Toán rời rạc

  Tải file

  38

  MIS3006

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

  Tải file

  39

  MIS3007

  Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

  Tải file

  40

  MIS3008

  Quản trị cơ sở dữ liệu

  Tải file

  41

  MIS3009

  Kho và khai phá dữ liệu

  Tải file

  42

  MIS3010

  Lập trình web

  Tải file

  43

  MIS3011

  Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

  Tải file

  44

  MIS3012

  Quản trị mạng

  Tải file

  45

  MIS3021

  Kiểm thử phần mềm

  Tải file

  46

  MIS3022

  Lập trình ứng dụng doanh nghiệp

  Tải file

  47

  MIS3023

  Lập trình ứng dụng trên thiết bị di động

  Tải file

  48

  RMD3001

  Phương pháp nghiên cứu khoa học

  Tải file

  49

  MIS4001

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp

  Tải file

  50

  MIS4002

  Khóa luận tốt nghiệp (*)

  Tải file

   

   

  Chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin

   

  37

  ACC2003

  Kế toán tài chính

  Tải file

  38

  MGT3002

  Quản trị chuỗi cung ứng

  Tải file

  39

  MIS3011

  Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

  Tải file

  40

  MIS3012

  Quản trị mạng

  Tải file

  41

  MIS3013

  Kinh doanh điện tử

  Tải file

  42

  MIS3008

  Quản trị cơ sở dữ liệu

  Tải file

  43

  ACC3008

  Hệ thống thông tin kế toán

  Tải file

  44

  MGT3003

  Quản trị sản xuất

  Tải file

  45

  HRM3001

  Quản trị nguồn nhân lực

  Tải file

  46

  MIS3009

  Kho và khai phá dữ liệu

  Tải file

  47

  MIS3019

  Hệ hỗ trợ ra quyết định

  Tải file

  48

  RMD3001

  Phương pháp nghiên cứu khoa học

  Tải file

  49

  MIS4003

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp

  Tải file

  50

  MIS4004

  Khóa luận tốt nghiệp (*)

  Tải file


 • Đề cương chi tiết các học phần ngành Luật kinh tế

  TT

  Mã học phần

  Tên học phần

  Liên kết

  01

  SMT1001

  Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 1

  Tải file

  02

  SMT1002

  Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2

  Tải file

  03

  SMT1003

  Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Tải file

  04

  SMT1004

  Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Tải file

  05

  TOU1001

  Giao tiếp trong kinh doanh

  Tải file

  06

  ENG1001

  Tiếng Anh đại cương 1 (A2.1)

  Tải file

  07

  ENG2001

  Tiếng Anh đại cương 2 (A2.2)

  Tải file

  08

  MIS1001

  Tin học văn phòng

  Tải file

  09

  SMT3010

  Logic học

  Tải file

  10

  MGT1001

  Kinh tế vi mô

  Tải file

  11

  ECO1001

  Kinh tế vĩ mô

  Tải file

  12

  MGT1002

  Quản trị học

  Tải file

  13

   

  Giáo dục thể chất

  Tải file

  14

   

  Giáo dục Quốc phòng

  Tải file

  15

  LAW2009

  Lịch sử nhà nước và pháp luật

  Tải file

  16

  LAW1002

  Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật 1

  Tải file

  17

  LAW2002

  Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật 2

  Tải file

  18

  ENG3004

  Tiếng Anh chuyên ngành Luật

  Tải file

  19

  LAW2006

  Luật Hiến pháp

  Tải file

  20

  LAW2007

  Luật Hành chính

  Tải file

  21

  LAW2004

  Luật Hình sự 1

  Tải file

  22

  LAW2003

  Luật dân sự 1

  Tải file

  23

  LAW3003

  Luật dân sự 2

  Tải file

  24

  LAW2008

  Công pháp quốc tế

  Tải file

  25

  LAW2005

  Luật Thương mại 1

  Tải file

  26

  LAW3001

  Luật thương mại quốc tế

  Tải file

  27

  LAW3002

  Luật tài chính

  Tải file

  28

  LAW3004

  Luật hình sự 2

  Tải file

  29

  LAW3006

  Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật

  Tải file

  30

  LAW3007

  Luật tố tụng hình sự

  Tải file

  31

  LAW3008

  Luật tố tụng dân sự

  Tải file

  32

  LAW3009

  Luật Hôn nhân – Gia đình

  Tải file

  33

  ACC1001

  Nguyên lý kế toán

  Tải file

  34

  LAW3018

  Luật sở hữu trí tuệ

  Tải file

  35

  LAW3019

  Luật kinh doanh bất động sản

  Tải file

  36

  LAW3020

  Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm

  Tải file

  37

  LAW3021

  Pháp luật cộng đồng Asean

  Tải file

  38

  LAW3022

  Kỹ năng đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng

  Tải file

  39

  IBS2003

  Giao dịch thương mại quốc tế

  Tải file

  40

  LAW3005

  Luật thương mại 2

  Tải file

  41

  LAW3010

  Luật lao động

  Tải file

  42

  LAW3011

  Tư pháp quốc tế

  Tải file

  43

  LAW3012

  Luật đầu tư

  Tải file

  44

  LAW3013

  Luật đất đai

  Tải file

  45

  LAW3014

  Luật ngân hàng

  Tải file

  46

  LAW3015

  Luật tố tụng hành chính

  Tải file

  47

  LAW3027

  Luật môi trường

  Tải file

  48

  BAN3006

  Thanh toán quốc tế

  Tải file

  49

  FIN2001

  Thị trường và các định chế tài chính

  Tải file

  50

  RMD3001

  Phương pháp nghiên cứu khoa học

  Tải file

  51

  LAW3028

  Luật giao dịch điện tử

  Tải file

  52

  LAW3029

  Luật cạnh tranh

  Tải file

  53

  LAW3095

  Đề án môn học

  Tải file

  54

  LAW4001

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp

  Tải file

  55

  LAW4002

  Khóa luận tốt nghiệp (*)

  Tải file