DHKT

[ICOAF 2024_Gia hạn thời gian nhận bài] Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế về Kế toán và Tài chính lần thứ 09

31/05/2024

Kính gửi: Quý Thầy/Cô,


Tiếp nối thành công của 08 kỳ Hội thảo đã được tổ chức tại Đà Nẵng vào các năm  2015-2023, Hội thảo Quốc tế về Kế toán và Tài chính lần thứ 09 năm 2024 (The 9th International Conference on Accounting and Finance, ICOAF-2024) sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng vào ngày 12 tháng 07 năm 2024. Hội thảo ICOAF được đồng phối hợp tổ chức bởi Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Viện Tài chính Toàn cầu (IGF) trực thuộc Đại học New South Wales (Úc) và Đại học Quản lý & Công nghệ Tunku Abdul Rahman (Malaysia). Năm nay, ICOAF-2024 có thêm các đơn vị đồng hành mới, gồm Đại học Kinh tế TP.HCM và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đặc biệt, ICOAF-2024 sẽ tổ chức 1 chuyên đề đặc biệt (special session) về Tài chính bền vững (sustainable finance) sử dụng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Các chủ đề của chuyên đề về Tài chính bền vững tập trung vào các khía cạnh như Tài chính xanh và động lực của thị trường tài chính xanh; Tác động của biến đổi khí hậu và quản trị bền vững đến chính sách doanh nghiệp; Chính sách doanh nghiệp ứng phó với rủi ro biến đổi khí hậu; ESG, CSR và các thực hành bền vững; Trái phiếu xanh, tín dụng carbon và các công cụ tài chính bền vững;...

ICOAF-2024 vinh dự có sự tham dự của diễn giả có uy tín trong lĩnh vực tài chính – kế toán, Giáo sư Cameron Truong, Giáo sư ngành Kế toán tại Đại học Monash (Úc). Giáo sư Cameron Truong là học giả Việt kiều có uy tín trong cộng đồng nghiên cứu về kế toán – tài chính trên thế giới. Nghiên cứu của Giáo sư Cameron Truong đã được công bố trên các tạp chí hàng đầu của Kế toán – Tài chính. Ngoài ra, diễn giả này cũng đang giữ các vai trò quan trọng trong Hội đồng biên tập của các tạp chí hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tài chính - kế toán. Ngoài ra, Hội thảo cũng vinh dự có sự tham dự của diễn giả Ian Tan, chuyên gia về lĩnh vực Phân tích Dữ liệu, chuyên về Kiểm toán Bên ngoài và Thu thập Dữ liệu, phát triển các quy trình chuyển đổi dữ liệu đáng tin cậy. Hiện, ông đang giữ chức vụ Trưởng phòng Phân tích Dữ liệu và Công nghệ tại ICAEW nhằm nghiên cứu vai trò của phân tích dữ liệu và các giải pháp công nghệ trong ngành nghề, cũng như hỗ trợ các thành viên của ICAEW trong việc khám phá và phát triển kiến thức về công nghệ. 

Các bài báo khoa học được chấp nhận và trình bày tại ICOAF sẽ được đăng trong Kỷ yếu Hội thảo với chỉ số ISBN. Đặc biệt, ICOAF-2024 vinh dự được kết nối với các Tạp chí International Journal of Emerging Markets (SSCI/Q2), Journal of Economic Asymmetries (SCOPUS/Q2), The University of Danang - Journal of Science and Technology (ACIHĐGSNN, 1.25đ) và Tạp chí Khoa học Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN (HĐGSNN, 0.75đ). Theo đó, tác giả của những bài báo có chất lượng được trình bày tại ICOAF-2024 sẽ được Tổng biên tập các tạp chí nói trên mời nộp bài để xét công bố theo quy trình bình duyệt bài báo hội thảo.

  • Thời gian Hội thảo: Ngày 12 tháng 7 năm 2024.
  • Hạn cuối nhận bài: Ngày 31 tháng 5 năm 2024.


Thông tin chi tiết được đăng tại website Hội thảo: http://due.udn.vn/vi-vn/icoaf

Thầy cô tham khảo biểu mẫu và cách thức nộp bài tại: http://due.udn.vn/vi-vn/icoaf-intro/cid/5545


Trân trọng,

P.KH&HTQT