DHKT

 • Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy - Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2020

  Chương trình đào tạo áp dụng cho Khoá tuyển sinh 2020, xem chi tiết tại đây. Chương trình đào tạo gồm các chuyên ngành:

  1. Chuyên ngành Ngoại thương

  2. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

  3. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch

  4. Chuyên ngành Kinh tế phát triển

  5. Chuyên ngành Thống kê kinh tế xã hội

  6. Chuyên ngành Kế toán

  7. Chuyên ngành Ngân hàng

  8. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh thương mại

  9. Chuyên ngành Kinh tế chính trị

  10. Chuyên ngành kinh tế lao động

  11. Chuyên ngành Kinh tế và quản lý công

  12. Chuyên ngành Marketing

  13. Chuyên ngành Luật kinh tế

  14. Chuyên ngành Tin học quản lý

  15. Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

  16. Chuyên ngành Quản trị tài chính

  17. Chuyên Ngành Quản trị nguồn nhân lực

  18. Chuyên ngành Kiểm toán

  19. Chuyên ngành Luật học

  20. Chuyên ngành Kinh tế đầu tư

  21. Chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin

  22. Chuyên ngành thương mại điện tử

  23. Chuyên ngành Quản trị khách sạn

  24. Chuyên ngành tài chính công

  25. Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics

  26. Chuyên ngành Quản trị sự kiện lễ hội

  27. Chuyên ngành Hành chính công

  28. Chuyên ngành Truyền thông marketing

  29. Chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Phân tích kinh doanh

   

   

 • Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy - Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2019

  Chương trình đào tạo áp dụng cho Khoá tuyển sinh 2019, xem chi tiết tại đây. Chương trình đào tạo gồm các chuyên ngành:

  1. Chuyên ngành Ngoại thương

  2. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

  3. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch

  4. Chuyên ngành Kinh tế phát triển

  5. Chuyên ngành Thống kê kinh tế xã hội

  6. Chuyên ngành Kế toán

  7. Chuyên ngành Ngân hàng

  8. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh thương mại

  9. Chuyên ngành Kinh tế chính trị

  10. Chuyên ngành kinh tế lao động

  11. Chuyên ngành Kinh tế và quản lý công

  12. Chuyên ngành Marketing

  13. Chuyên ngành Luật kinh tế

  14. Chuyên ngành Tin học quản lý

  15. Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

  16. Chuyên ngành Quản trị tài chính

  17. Chuyên Ngành Quản trị nguồn nhân lực

  18. Chuyên ngành Kiểm toán

  19. Chuyên ngành Luật học

  20. Chuyên ngành Kinh tế đầu tư

  21. Chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin

  22. Chuyên ngành thương mại điện tử

  23. Chuyên ngành Quản trị khách sạn

  24. Chuyên ngành tài chính công

  25. Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics

  26. Chuyên ngành Quản trị sự kiện lễ hội

  27. Chuyên ngành Hành chính công

  28. Chuyên ngành Truyền thông marketing

   

   

   

 • Đề cương chi tiết các học phần ngành Luật

  TT

  Mã học phần

  Tên học phần

  Liên kết

  01

  SMT1001

  Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 1

  Tải file

  02

  SMT1002

  Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2

  Tải file

  03

  SMT1003

  Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Tải file

  04

  SMT1004

  Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Tải file

  05

  TOU1001

  Giao tiếp trong kinh doanh

  Tải file

  06

  ENG1001

  Tiếng Anh đại cương 1 (A2.1)

  Tải file

  07

  ENG2001

  Tiếng Anh đại cương 2 (A2.2)

  Tải file

  08

  MIS1001

  Tin học văn phòng

  Tải file

  09

  SMT3010

  Logic học

  Tải file

  10

  MGT1001

  Kinh tế vi mô

  Tải file

  11

  ECO1001

  Kinh tế vĩ mô

  Tải file

  12

  MGT1002

  Quản trị học

  Tải file

  13

   

  Giáo dục thể chất

  Tải file

  14

   

  Giáo dục Quốc phòng

  Tải file

  15

  LAW2009

  Lịch sử nhà nước và pháp luật

  Tải file

  16

  LAW1002

  Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật 1

  Tải file

  17

  LAW2002

  Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật 2

  Tải file

  18

  ENG3004

  Tiếng Anh chuyên ngành Luật

  Tải file

  19

  LAW2006

  Luật Hiến pháp

  Tải file

  20

  LAW2007

  Luật Hành chính

  Tải file

  21

  LAW2004

  Luật Hình sự 1

  Tải file

  22

  LAW2003

  Luật dân sự 1

  Tải file

  23

  LAW3003

  Luật dân sự 2

  Tải file

  24

  LAW2008

  Công pháp quốc tế

  Tải file

  25

  LAW2005

  Luật Thương mại 1

  Tải file

  26

  LAW3001

  Luật thương mại quốc tế

  Tải file

  27

  LAW3002

  Luật tài chính

  Tải file

  28

  LAW3004

  Luật hình sự 2

  Tải file

  29

  LAW3006

  Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật

  Tải file

  30

  LAW3007

  Luật tố tụng hình sự

  Tải file

  31

  LAW3008

  Luật tố tụng dân sự

  Tải file

  32

  LAW3009

  Luật Hôn nhân – Gia đình

  Tải file

  33

  SMT3002

  Lịch sử các học thuyết chính trị

  Tải file

  34

  LAW3023

  Luật học so sánh

  Tải file

  35

  LAW3024

  Tội phạm học

  Tải file

  36

  LAW3025

  Hiến pháp tư sản

  Tải file

  37

  LAW3026

  Pháp luật về quyền con người

  Tải file

  38

  HRM3006

  Tâm lý học

  Tải file

  39

  LAW3005

  Luật thương mại 2

  Tải file

  40

  LAW3010

  Luật lao động

  Tải file

  41

  LAW3011

  Tư pháp quốc tế

  Tải file

  42

  LAW3013

  Luật đất đai

  Tải file

  43

  LAW3015

  Luật tố tụng hành chính

  Tải file

  44

  LAW3016

  Pháp luật an sinh xã hội

  Tải file

  45

  LAW3017

  Pháp luật thi hành án

  Tải file

  46

  RMD3001

  Phương pháp nghiên cứu khoa học

  Tải file

  47

  LAW3030

  Luật luật sư

  Tải file

  48

  LAW3031

  Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước

  Tải file

  49

  LAW3032

  Pháp luật về công chứng, chứng thực

  Tải file

  50

  LAW3033

  Pháp luật thanh tra và khiếu nại, tố cáo

  Tải file

  51

  LAW3195

  Đề án môn học

  Tải file

  52

  LAW4003

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp

  Tải file

  53

  LAW4004

  Khóa luận tốt nghiệp (*)

  Tải file


Liên kết hữu ích

Tư vấn - Hỏi đáp

Hotline: 0511.3950227

Skype: daotaodhkt123

Yahoo: daotao.dhkt@yahoo.com