DHKT

 • Giới thiệu về Tạp chí Khoa học Kinh tế

  Tạp chí Khoa học Kinh tế (Journal of Economic Studies) là diễn đàn khoa học và giáo dục của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động số 2469/GP-BTTTT ngày 18-12-2012, có trụ sở đặt tại số 71 Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

  Tạp chí hướng đến đối tượng độc giả là các nhà khoa học, các nhà quản lý, giảng viên và sinh viên với mục tiêu phổ biến các chủ trương và đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật về kinh tế, kinh doanh và quản lý của Nhà nước; trao đổi, nghiên cứu về lý luận, thực tiễn các vấn đề của khoa học kinh tế, kinh doanh, quản lý đương đại của Việt Nam và thế giới; công bố các kết quả nghiên cứu khoa học kinh tế, kinh doanh, quản lý và các kinh nghiệm của các nhà khoa học, các nhà quản lý ở trong và ngoài nước; đồng thời phản ánh những vấn đề thời sự, cấp thiết trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, quản lý.

  Lãnh đạo Tạp chí:

  - Tổng biên tập: Ông Đào Hữu Hòa

  - Phó Tổng biên tập: Ông Ngô Hà Tấn và Ông Lưu Trang


  Tạp chí xuất bản 3 tháng 1 kỳ, khổ 18,5 x 26,5 cm, gồm 150 trang với phương thức phát hành qua bưu điện và tự phát hành. Số lượng phát hành mỗi kỳ là 500 bản, được in tại Đà Nẵng và phát hành rộng rãi trên phạm vi cả nước.


  Địa chỉ liên hệ của Tạp chí như sau:
  Tạp chí Khoa học Kinh tế
  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
  Số 71 Ngũ Hành Sơn, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.
  Tel: 84-236 388 9466, Fax: 84-236 383 6256
  E-mail: tapchikhkt@due.edu.vn;

  Website: tapchikhkt.due.udn.vn

Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Công trình khoa học

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn