DHKT

 • Phần mềm hỗ trợ giảng dạy

  PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

   Sản phẩm Phiên bản  Tệp tin  Mô tả  
   QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
  Tệp tin cài đặt phần mềm
   1.04 Tải xuống
  Một số phân hệ tiêu biểu:
  - Quản lý Mục tiêu đào tạo
  - Quản lý Khung chương trình
  - Quản lý Lộ trình học
  - Quản lý Đề cương chi tiết học phần
  - Kết xuất Chương trình đào tạo
  - ... 
   Tệp tin nâng cấp phần mềm
  * Thời gian: 29-05-2014 03:15 pm
   1.04  Tải xuống
  Yêu cầu:
  - Chạy ứng dụng nâng cấp sau khi đã cài đặt phần mềm
  - Cài đè vào thư mục đã cài đặt phần mềm 

   Chú ý: Ứng dụng yêu cầu cài đặt các phần mềm hỗ trợ dưới đây:

      + Cài đặt Framework (tải tại đây)

      + Cài đặt SQL Express 2008 R2 (tải tại đây)

      + Thầy (cô) chú ý thời gian cập nhật nâng cấp phần mềm để cài đặt nâng cấp đúng thời điểm

  Ghi chú: Ước tính tổng thời gian cài đặt lần đầu khoảng 20 phút 

  PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỂM THÀNH PHẦN

   Sản phẩm Phiên bản  Tệp tin  Mô tả 
   QUẢN LÝ ĐIỂM THÀNH PHẦN
  Tệp tin cài đặt phần mềm
   1.02  Tải xuống
  Một số phân hệ tiêu biểu:
  - Quản lý Điểm danh
  - Quản lý nhóm hoc tập
  - Tổng kết điểm thành phần
  - Nhập điểm thành phần lên máy chủ
  - ... 
   Tệp tin nâng cấp phần mềm
  * Thời gian: 01-08-2016 10:00 pm
   1.02
  Tải xuống
   
  Yêu cầu:
  - Chạy ứng dụng nâng cấp sau khi đã cài đặt phần mềm
  - Cài đè vào thư mục đã cài đặt phần mềm 
   Tài liệu hướng dẫn sử dụng  1.01  Tải xuống  

   Chú ý: Ứng dụng yêu cầu cài đặt các phần mềm hỗ trợ dưới đây:

      + Cài đặt Framework (tải tại đây)

      + Cài đặt MS Access 2010 trở lên

      + Nếu trường hợp máy đã cài MS Access phiên bản nhỏ hơn 2010

  Ghi chú: Ước tính tổng thời gian cài đặt lần đầu khoảng 20 phút 

Liên kết hữu ích

Tư vấn - Hỏi đáp

Hotline: 0511.3950227

Skype: daotaodhkt123

Yahoo: daotao.dhkt@yahoo.com