DHKT

SINH VIÊN KHOA KẾ TOÁN ĐẠT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP DÀNH CHO SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN DO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRAO TẶNG

Vừa qua, Đại Học Đà Nẵng đã tuyên dương khen thưởng các tân sinh viên thủ khoa kỳ tuyển sinh năm 2021; các sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2020-2021; và trao tặng học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tinh thần vượt khó hiếu học. Với tổng số tiền hơn 1.4 tỷ đồng.
Trong 34 SV có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2020-2021 (ở tất cả cả trưởng Đại Học thuộc ĐHĐN), khoa Kế Toán rất vinh dự khi có sinh viên Hoàng Thị Thanh Thanh lớp 45K06.1 đã nhận được sự khen thưởng từ ĐHĐN. Xin chúc mừng bạn

Hy vọng đây sẽ là một tấm gương đẹp trong học tập và rèn luyện để các bạn có thể ngày càng cố gắng hơn. Mang lại một thành tích tốt không những là vinh dự của bản thân mà còn là một niểm tự hào lớn lao cho Khoa, cho Trường nữa. Chúc các bạn thành công.

Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'HỘI KHUYẾN HỌC THÀNH PHỐ ĐÀ NẮNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẮNG THE UNIVERSITY OF DANANG HỌC BáNG CỦA HỘI KHUYẾN HỌC THÀNH PHỐ ĐÀ NĂNG DÀNH CHO SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHä KHĂN NĂM HỌC 2021 2022 Đà Nắng, ngày 17 tháng 11 năm 2021 HỌC 000đ 5.000.000đ 5.000.000Ä 5.000.000Ä 5.000.000Ä 5.000.000Ä 5.000.000Ä C' Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'BIDV TRIẾNVIỆT ĐẠI Hoc ĐÀ NẮNG THE UNIVERSITY OF DANANG HỌC BỔ»NG CỦA BIDV HẢI VÂN DÀNH CHO SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHä KHĂN NĂM HỌC 2021 2022 Đà Nắng, ngày 17 tháng 11 năm 2021 ĐẠI HỌC .000đ 000.000đ 3.000.000đ 3,000. 3.000.000đ' Có thể là hình ảnh về 11 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ĐẠI HỌC ĐÀ NĂNG THE UNIVERSITY DANANG V Group Quỹ học bổng VAS Vươn cao tinh thần Việt LỄ TRAO TĂNG MÁY TÍNH XÁCH TAY Đà Nắng, ngày 17 tháng 11 năm 2021 VAS' Có thể là hình ảnh về ‎6 người, mọi người đang đứng và ‎văn bản cho biết '‎CÃNG ĐOÀN ĐẠI HỌC ĐÀ NĂNG TRAO HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN Cä HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NĂM HỌC 2021 2022 ĐàNắng.ngày 17 tháng 11 năm 2021 ر 00 3,000.000Ä 0.000 000đ O‎'‎‎