DHKT

 • CÔNG BỐ KHOA HỌC


   Thêm một nghiên cứu của tác giả: TS. Hà Phước Vũ, giảng viên Khoa Kế toán, được đăng trên tạp chí khoa học quốc tế Cogent Business and Management. Trân trọng chúc mừng Thầy.

   Cogent Business and Management là tạp chí khoa học có chất lượng trong lĩnh vực Kinh doanh quản lý đang được xếp hạng SCOPUS và ESCI.

   Link bài báo: https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1738202

   TS. Hà Phước Vũ đã hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh chuyên ngành Kinh tế học kinh doanh (Tài chính) tại trường Đại học Ghent, Bỉ. Thầy có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy các bộ môn Kế toán quản trị, Phân tích tài chính. 

   Lý lịch khoa học của các tác giả:

  TS. Hà Phước Vũ: http://scv.udn.vn/haphuocvu