DHKT

 • ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

   

  GS.TS. Trương Bá Thanh

  Giảng viên cao cấp

  Thạc sĩ Kinh tế ĐH Grenoble (Pháp);

  Tiến sĩ Kinh tế ĐH Grenoble (Pháp)

  Email: dtctct@dng.vnn.vn; tbthanh@gmail.com

  Xem lý lịch khoa học

  PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn

  Giảng viên cao cấp

  Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Học viện AIT (Thái Lan)

  Tiến sỹ kinh tế, ĐH Kobe (Nhật)

  Email: nm_toan@due.edu.vn; nm_toankobe@yahoo.com

  Xem lý lịch khoa học

  PGS.TS. NGƯT. Ngô Hà Tấn

  Giảng viên cao cấp

  Thực tập sinh tại CHLB Nga

  Tiến sỹ kế toán tại Đại học Kinh tế Quốc Dân

  Email: ngohatankt@gmail.com

  Xem lý lịch khoa học

  PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên

  Giảng viên cao cấp

  Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Học viện AIT (Thái Lan)

  Tiến sỹ kinh tế, Học viện AIT (Thái Lan)

  Email: nguyen.tdk@due.edu.vn

  Xem lý lịch khoa học

  PGS.TS. Nguyễn Công Phương

  Giảng viên cao cấp

  Thạc sỹ kế toán tại UQAM, Canada

  Tiến sỹ kế toán tại ĐH Paris Dauphine, Pháp

  Email: phuong.nc@due.edu.vn

  Xem lý lịch khoa học

  PGS.TS. Hoàng Tùng

  Giảng viên cao cấp

  Tiến sỹ kinh tế, Học viện Tài chính

  Email: hoangtungkt@gmail.com

  Xem lý lịch khoa học

  PGS.TS. Đoàn Ngọc Phi Anh

  Giảng viên cao cấp

  Thạc sỹ quản trị kinh doanh tại ĐH Thương mại Thái Lan

  TIến sỹ Kinh tế tại ĐH Griffith, Australia

  Email: phianhdn@due.edu.vn

  Xem lý lịch khoa học

  TS. Đoàn Thị Ngọc Trai

  Giảng viên chính

  Email: ngoctraidoan@due.edu.vn

  Xem lý lịch khoa học

  PGS.TS. Đường Nguyễn Hưng

  Giảng viên cao cấp

  Thạc sỹ kế toán, Đại học New South Wales, Australia

  Tiến sỹ kinh tế, Đại học Kobe - Nhật Bản

  Email: hungdn@due.edu.vn; dnhwin@gmail.com; dnhwin2000@yahoo.com

  Xem lý lịch khoa học

  TS. Phạm Hoài Hương

  Giảng viên chính

  Thạc sỹ kế toán tại ĐH Swinburn, Australia

  Tiến sỹ kế toán tại ĐH Curtin, Australia

  Email: huongph@due.edu.vn; hoaihuongkt@gmail.com

  Xem lý lịch khoa học

  TS. Nguyễn Hữu Cường

  Giảng viên

  Thạc sỹ kế toán Đại học Curtin, Australia

  Tiến sỹ kế toán tại ĐH QUT, Australia

  Email: cuonghien@due.edu.vn; cuonghien@gmail.com

  Xem lý lịch khoa học

  TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh

  Giảng viên chính

  Thạc sỹ kinh tế tại ĐH New South Wales, Australia

  TIến sỹ kinh tế tại ĐH Đà Nẵng

  Email: hanh.hh@due.edu.vn; hanhkt2000@yahoo.com

  Xem lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

  Giảng viên chính

  Email: hantt@due.edu.vn

  Xem lý lịch khoa học

  ThS. Lê Văn Nam

  Giảng viên chính

  Thạc sĩ kế toán tại ĐH Otaru, Nhật Bản

  Email: namlv@due.edu.vn; lenamdhdn@gmail.com

  Xem lý lịch khoa học


  TS. Lê Quang Sang

  Giảng viên 

  Thạc sĩ kế toán tại ĐH Monash, Australia.

  Tiến sỹ tại ĐH Southampton,  Anh

  Email: sang.lq@due.edu.vn; lequangsangceba2003t@yahoo.com

  Xem lý lịch khoa học

  ThS. Huỳnh Phương Đông

  Giảng viên

  Thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế, Đại học STUST, Đài Loan

  Email: donghp@due.edu.vn; pdong2000@gmail.com

  Xem lý lịch khoa học

  NCS.ThS. Võ Hồng Tâm

  Giảng viên

  Thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế, Đại học STUST, Đài Loan

  Email: hongtamketoan@gmail.com

  Xem lý lịch khoa học
   

  ThS. Trần Thị Hồng Vân

  Giảng viên

  Thạc sỹ kế toán, Đai học New South Wales, Australia

  Email: vanth@due.edu.vn; hongvan3617@yahoo.com

   Xem lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Tri Phương

  Giảng viên

  Thạc sỹ chương trình kinh tế Fulbritgh-tp HCM

  Email: phuongnt@due.edu.vn

  Xem lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Văn Quang

  Giảng viên

  Email: quangnv@due.edu.vn; nguyenvquang@yahoo.com; vanquangdn@gmail.com

  Xem lý lịch khoa học

  ThS. Hồ Phước Dũng

  Giảng viên

  Email: dunghophuoc@due.edu.vn

  Xem lý lịch khoa học

  TS. Hà Phước Vũ

  Giảng viên

  Thạc sỹ kinh tế tại ĐH STUST, Đài Loan

  Tiến sĩ tại ĐH Ghent, Vương quốc Bỉ

  Email: hpvu87@due.edu.vn

  Xem lý lịch khoa hoc

  Ths. Phan Việt Hùng

  Giảng viên

  Thạc sỹ kinh tế tại Nhật Bản

  Email: hungpv@due.edu.vn; hung.phanviet208@gmail.com

  Xem lý lịch khoa học

  ThS. Trần Thị Nga

  Giảng viên

  Thạc sỹ kế toán, Đai học New South Wales, Australia

  Email: ngatt@due.edu.vn; tranthingakt@gmail.com

  Xem lý lịch khoa học

  ThS. Lê Thị Thu Tâm

  Giảng viên

  Thạc sỹ tài chính tại ĐH Khoa học công nghệ quốc gia, Đài Loan

  Email: tamltt@due.edu.vn; thutam159@yahoo.com

  Xem lý lịch khoa học

  NCS.ThS. Vương Phương Thủy

  Giảng viên

  Thạc sỹ kinh tế tại Singapore

  Nghiên cứu sinh tại Pháp

  Email: thuyvp@due.edu.vn; phuongthuy1509dn@gmail.com

  Xem lý lịch khoa học

  NCS.ThS. Đoàn Nguyễn Trang Phương

  Giảng viên

  Thạc sỹ Quản trị tài chính tại ĐH Stirling, Anh

  Nghiên cứu sinh tại ĐH Leuven,  Vương quốc Bỉ

  Email: phuongdnt@due.edu.vn; trangphuongkt@gmail.com

  Xem lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

  Giảng viên

  Thạc sỹ kế toán tại ĐH Sydney, Australia

  Email: huyen.ntt@due.edu.vn

  Xem lý lịch khoa học

  TS. Nguyễn Thị Xuân Trang

  Giảng viên

  Thạc sỹ quản trị kinh doanh tại ĐH Stirling, Anh

  Tiến sĩ kinh tế tại ĐH Pécs, Hungary

  Email: trangntx@due.edu.vn; trangatax@gmail.com

  Xem lý lịch khoa học

  TS. Nguyễn Thị Thúy Phượng

  Giảng viên

  Thạc sỹ kinh tế tại ĐH Melbourne, Australia

  Tiến sỹ tại ĐH Quốc gia Yokohama, Nhật

  Email: phuongntt@due.edu.vn; phuong.ntt@gmail.com

  Xem lý lịch khoa học

  TS. Phan Thị Đỗ Quyên

  Giảng viên

  Thạc sỹ kế toán, ĐH Công nghệ Sydney, Australia

  Tiến sỹ kinh tế tại ĐH Đà Nẵng

  Email: quyenptd@due.edu.vn; phandoquyen@gmail.com

  Xem lý lịch khoa học

  NCS.ThS. Lê Thị Na

  Giảng viên

  Thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại ĐH Stirling, Anh

  Nghiên cứu sinh tại ĐH Ghent,  Vương quốc Bỉ

  Email: lenakt85@due.edu.vn

  Xem lý lịch khoa học

  NCS.ThS. Nguyễn Thị Xuân Linh

  Giảng viên

  Thạc sỹ tài chính tại ĐH Sheffield Halam, Anh

  Nghiên cứu sinh tại ĐH Ghent,  Vương quốc Bỉ

  Email: linhntx@due.edu.vn; nxl2410@yahoo.com

  Xem lý lịch khoa học

  NCS.ThS. Nguyễn Hoàng Anh Thư

  Giảng viên 

  Thạc sỹ kinh tế tại ĐH Sheffield Halam, Anh

  Nghiên cứu sinh tại ĐH Aston, Vương quốc Anh

  Email: thunha@due.edu.vn; nguyenhoanganhthukt@gmail.com

  Xem lý lịch khoa học

  NCS.ThS. Lê Thị Trúc Loan

  Giảng viên 

  Thạc sỹ kinh tế tại ĐH Sheffield Halam, Anh

  Nghiên cứu sinh tại Malaysia

  Email: loanltt@due.edu.vn; trucloank31@gmail.com

  Xem lý lịch khoa học

  ThS. Lê Thị Kim Yến

  Giảng viên

  Email: yenltk@due.edu.vn; yenatax@gmail.com

  Xem lý lịch khoa học

   

  ThS. Đỗ Nguyệt Ánh

  Giảng viên

  Thạc sỹ kế toán tại ĐH Oulu, Phần Lan

  Email: anhdn@due.edu.vn; anhdonguyet@gmail.com

  Xem lý lịch khoa học

  NCS.ThS. Trần Thị Thủy Vân

  Giảng viên

  Thạc sỹ kế toán tại ĐH Oulu, Phần Lan

  Nghiên cứu sinh tại ĐH Oulu, Phần Lan

  Email: vanttt@due.edu.vn; thuyvantrankt@gmail.com

  Xem lý lịch khoa học

  TS. Nguyễn Lan Phương

  Giảng viên

  Thạc sỹ Tài chính tại ĐH Yuan Ze, Đài Loan

  Tiến sỹ tại ĐH Rennes 1, Pháp

  Email: phuongnl@due.edu.vn

  Xem lý lịch khoa học
   

  ThS. Trần Thị Thanh Thảo

  Giảng viên

  Thạc sỹ Kế toán tại ĐH CCU, Đài Loan

  Email: thaottt@due.edu.vn; tranthanhthao1909@gmail.com

  Xem lý lịch khoa học

  ThS. Võ Thị Thanh Vân

  Giảng viên

  Thạc sỹ kế toán tại ĐH CCU, Đài Loan

  Email: vanvtt@due.edu.vn; thanhvank6@gmail.com

  Xem lý lịch khoa học
    ThS. Ngô Lê Ngữ Anh

  Giảng viên

  Thạc sỹ kế toán tại Đại học Stirling, Vương quốc Anh

  Email: nguanh@due.edu.vn

   Xem lý lịch khoa học

  Xem lý lịch khoa học

  Giảng viên

  Thạc sỹ chương trình kinh tế Fulbritgh-tp HCM

  Email: phuongnt@due.edu.vn


  Giảng viên

  Thạc sỹ chương trình kinh tế Fulbritgh-tp HCM

  Email: phuongnt@due.edu.vn


  Giảng viên

  Thạc sỹ kế toán, Đai học New South Wales, Australia

  Email: Hongvan3617@yahoo.com

  Giảng viên

  Thạc sỹ kế toán, Đai học New South Wales, Australia

  Email: Hongvan3617@yahoo.com

  Giảng viên

  Thạc sỹ kế toán, Đai học New South Wales, Australia

  Email: Hongvan3617@yahoo.com

porno film
antalya escort
astropay bozdurma
huluhub.com
bokep
umraniye escort
sex shop
izmir escort
escort artvin escort aydin
izmit escort
mobile screening plants