DHKT

  • CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA CHỦ ĐỀ KẾ TOÁN THUẾ

    🌈Năm học 2021-2022 Kỳ 02 #Số_4

    🌈Chủ đề: "Những vấn đề thực tiễn về kê khai thuế VAT, thuế TNDN, thuế TNCN";

    🌈Khách mời: Ông Bùi Công Phương -  Chi cục Trưởng Thuế Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

    🌈 Giảng viên phụ trách: ThS. Nguyễn Tri Phương và các giảng viên phụ trách học phần.