DHKT

 • 📢|KETO'S WORKSHOP #5- PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP|📢

  ✈️Chỉ một vài ngày nữa thôi chương trình Ngoại khoá học thuật về chủ đề phân tích tài chính doanh nghiệp sẽ diễn ra với sự góp mặt của Ms. Trần Phước Hạ Nhi - Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội tại Đà Nẵng.
  ✨Sự kiện là buổi chia sẻ về vai trò công tác phân tích tài chính doanh nghiệp trong đầu tư chứng khoán tại công ty Cổ Phần Chứng Khoán Sài Gòn – Hà Nội tại Đà Nẵng; giúp cho sinh viên có cái nhìn tổng thể về môn học và tạo điều kiện cho sinh viên tìm hiểu, giải đáp những thắc mắc khi nghiên cứu môn Phân tích tài chính doanh nghiệp.
  ✨Chi tiết chương trình:
  ⏰Thời gian: 14h45 đến 17h15 chiều thứ 7, ngày 26/11/2022
  🏢Địa điểm: Hội trường A, trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
  📕Đối tượng tham gia (lớp học phần): ACC3004_45K6.1, ACC3004_45K6.2, ACC3004_45K6.3, ACC3004_45K6.4, ACC3004_45K6.5, ACC3004_45K6.6